Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/75
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2016.07.04.
Iktatószám: 7044/2016
CPV Kód: 79416000-3
Ajánlatkérő: KKETTK Közalapítvány
Teljesítés helye: Budapest;Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.07.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közalapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKETTK Közalapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK18392
Postai cím: Határőr út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 13742670
E-mail: szantner.lorant@terrorhaza.hu
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.terrorhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.ecobio.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ECOBIO SYSTEM KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 77-79. I. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Zágoniné Dabi Annamária
Telefon: +36 12400982
E-mail: kozbeszerzes@ecobio.hu
Fax: +36 12400982
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www. terrorhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.terrorhaza
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Közalapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az ’56-os emlékévhez kapcsolódó média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ’56-os emlékévhez kapcsolódó média és kommunikációs szolgáltatások beszerzése az alábbi részekre tekintettel:
I. rész: Vállalkozási keretszerződés az 1956-os emlékév tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatás elősegítését célzó magazinokban (heti, kétheti, havi és egyéb periodika szerint megjelenő folyóiratok) és on-line hirdetési felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra nettó 500 000 000 HUF keretösszegig.
II. rész: Vállalkozási keretszerződés az 1956-os emlékév tevékenységéhez kapcsolódó megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek és on-line hirdetési felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra nettó 400 000 000 HUF keretösszegig.
III. rész: Vállalkozási keretszerződés az 56-os emlékévhez kapcsolódó tájékoztatás elősegítését célzó nemzetközi kommunikációs kampány elvégzésére összesen nettó 500 000 000 Ft keretösszegig.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1400000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
x csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magazinokban (heti, kétheti, havi és egyéb periodika szerint megjelenő folyóiratok) és on-line hirdetési felületeken való megjelenés és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az 1956-os emlékév tevékenységéhez kapcsolódó tájékoztatás elősegítését célzó magazinokban (heti, kétheti, havi és egyéb periodika szerint megjelenő folyóiratok) és on-line hirdetési felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírásban meghatározott portfólióban, legfeljebb nettó 500.000.000 HUF keretösszegig, eseti Megrendelésekben meghatározott tartalom és feltételek szerint. A Médiamegjelenítés különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magába, valamint az alábbi eredménytermékek átadására terjed ki:
a) a média megjelenések tartalmi koncepciójának kidolgozása,
b) médiatervezés, médiaterv, mint eredménytermék átadása,
c) médiavásárlás és a közzététel ellenőrzésére,
d) hatásvizsgálat elkészítése, post-buy analízis, mint eredménytermék átadása, valamint
e) gyártás és gyártásellenőrzés, melynek eredménye termékek átadása
A szolgáltatás részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás, valamint a szerződéstervezetek tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kommunikációs stratégia és taktikai médiaterv 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérőnek nem áll módjában a jelen Felhívásban részletesen kifejteni valamennyi feltételrendszerét a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban határozza meg a jelen Felhívásban nem szereplő kritériumokat különös tekintettel a Felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában foglaltakra.

II.2.1)
Elnevezés: Megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek és on-line hirdetési felületeken való megjelenések és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az 1956-os emlékév tevékenységéhez kapcsolódó megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek és on-line hirdetési felületeken való megjelenésekre és kapcsolódó szolgáltatásokra legfeljebb nettó 400.000.000 HUF keretösszegig, eseti Megrendelésekben meghatározott tartalom és feltételek szerint.
A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magába, valamint az alábbi eredménytermékek átadására terjed ki:
a) kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikációs tervezése, üzenetek megfogalmazása,
b) kreatív tervezés,
c) kreatív megvalósítás és gyártás
d) médiatervezés
e) médiafoglalás
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a kampányok és megjelenések igazolása - a feladat jellegétől függően (média vagy kreatív)- legalább az alábbiakban felsorolt eredménytermékek (a továbbiakban: „Eredménytermék”) átadásával:
a) az adott kampány megkezdésekor tévéspot átadása a Megrendelő részére dvd minőségben;
b) óriásplakát, citylight és közterületi médiafelület kreatív vagy média anyagának átadása legalább 600 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is;
c) online bannerek valamennyi méret-mutációjának átadása adserveres és nem adserveres verzióban is, úgy, hogy azok egy következő, akár más kampányban is használhatók legyenek (a nem adserveres verzió leadásáért mutációs díj nem számolható fel);
d) rádió: az elkészült rádióspotok átadása mp3 és waw kiterjesztéssel;
e) sajtó és egyéb kreatívok anyagok: képek, anyagok átadása megrendelőnek 600 dpi felbontásban, újranyomáshoz szükséges méretben, layeresen is. Mindezeket a Megrendelő a kampány indulásakor kézhez kapja, és ezeket korlátlanul felhasználhatja.
A szolgáltatás részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás, valamint a szerződéstervezetek tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Mintafeladat 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 400000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérőnek nem áll módjában a jelen Felhívásban részletesen kifejteni valamennyi feltételrendszerét a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban határozza meg a jelen Felhívásban nem szereplő kritériumokat különös tekintettel a Felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában foglaltakra.

II.2.1)
Elnevezés: Nemzetközi kommunikációs kampány
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79416000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az 56-os emlékévhez kapcsolódó tájékoztatás elősegítését célzó nemzetközi kommunikációs kampány elvégzésére összesen nettó 500.000.000 Ft keretösszegig, eseti Megrendelésekben meghatározott tartalom és feltételek szerint.
A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magába, valamint az alábbi eredménytermékek átadására terjed ki:
a) kreatív marketing kommunikációs stratégia és márkakommunikációs tervezése, üzenetek megfogalmazása,
b) kreatív tervezés, kreatív terv, mint eredménytermék átadása,
c) kreatív megvalósítás és gyártás, melynek eredménye termékek átadása,
d) médiatervezés, médiastratégia kidolgozása, médiaterv, mint eredménytermék átadása,
e) médiafoglalás, médiavásárlás,
f) megjelenésekről dokumentáció készítése és sajtóhirdetés esetén a teljesítés helye szerint elérhető támpéldányok és igazolások készítése, átadása,
g) a kampányokról összefoglaló jelentés és részletes kampányértékelés készítése, átadása
h) a költségvetéséről folyamatosan aktualizált (budget-követő) kimutatások készítése, átadása.
A szolgáltatás részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás, valamint a szerződéstervezetek tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérőnek nem áll módjában a jelen Felhívásban részletesen kifejteni valamennyi feltételrendszerét a hirdetményfeladó-rendszer karakterszám korlátozása okán, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban határozza meg a jelen Felhívásban nem szereplő kritériumokat különös tekintettel a Felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjában foglaltakra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a (közös) ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolás:
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá;
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be az ajánlatban a kizáró okok hiányának igazolására;
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá;
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi;
- a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál;
- a Kbt. 67. § (4) bek. alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. Az ajánlattevőnek mindhárom rész tekintetében nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. §, 5. § (1) bek., 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három lezárt üzleti évre (2013., 2014., 2015.) vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy a (közös) ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben a (közös) ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre árbevételi adataival, úgy a tevékenységének megkezdése óta eltelt évek alatt közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (3) bek. alapján egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Közös ajánlattétel esetén a P.1. pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.
A P1. pont alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. irányadók.
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági feltételt igazoló adatbázis elérhetőségét.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1 Alkalmas a (közös) ajánlattevő, ha
I. rész:
az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri a nettó 500 000 000 HUF-t és a közbeszerzés tárgyából származó (médiatervezés, vásárlás és/vagy kommunikációs ügynökségi szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben eléri a nettó 300 000 000 HUF-t.
II. rész:
az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri a nettó 400 000 000 HUF-t és a közbeszerzés tárgyából származó (médiatervezés, vásárlás és/vagy kommunikációs ügynökségi szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben eléri a nettó 250 000 000 HUF-t.
III. rész:
az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri a nettó 500 000 000 HUF-t és a közbeszerzés tárgyából származó (médiatervezés és médiavásárlás) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben eléri a nettó 300 000 000 HUF-t.
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (a továbbiakban: Kr.) alapján: M.1. (I.-III. rész) A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a Felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatások ismertetése a Kr. 22.§ (1) bek-e szerinti a Kr. 22.§ (2) bekezdés szerinti tartalommal. M.2. (I.-III. rész) A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetése. M.3. (II-III. rész) A Kr. 21. § (3) bek. c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések ismertetése. M.4. (II. rész) A Kr. 21. § (3) bek. i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség ismertetése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas ajánlattevő, ha M.1.rendelkezik a Felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben min. az alábbi, szerződésszerűen teljesített nettó értékű referenciával (a továbbiakban: R.): I.rész: 375M HUF összértékű a magyarországi lakosság egészét érintő médiatervezési és vásárlási R, II.rész: 1db 280M HUF értékű a magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témával kapcsolatos reklámkampányok tervezése és kivitelezése R, 1db 6M HUF értékű social media kampány tervezésére és megvalósítása tárgyban,1db 50M HUF értékű médiakampány tervezése és megvalósítása R., amely min. 40db különböző regionális, városi lapot tartalmazott, 1db 5M HUF értékű közterületi hirdetés nyomdai gyártása R. és 2db 20M HUF értékű reklámkampány kreatív tervezési feladatainak elvégzése R. III.rész: 1db 375M HUF értékű külföldi médiavásárlási kampány R. M.2.rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban meghatározott végzettségű (vagy azzal egyenértékű) és szakmai tapasztalatú (a továbbiakban: SZT) szakemberrel: I.rész: 1fő felsőfokú végzettségű (a továbbiakban: ffúV) projektvezető min. 10év médiaügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV média manager min. 5év médiaügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV média tervező-vásárló min. 3év médiaügynökségi SZT-tal, és 1fő art director (tervező grafikus) min. 5év reklámügynökségi SZT-tal. II.rész: 1fő ffúV senior médiatervező, min. 5 év médiaügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV senior médiatervező, min. 3év médiaügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV ügyfélkapcsolati munkatárs min. 4 év kommunikációs ügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV min. ügyfélkapcsolati munkatárs 2év kommunikációs ügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV social media kampánymenedzser min. 3év kommunikációs ügynökségi SZT-tal, 1fő szakirányú ffúV grafikus min. 3év kommunikációs ügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV stratégiai kampány tervező min. 5év kommunikációs ügynökségi SZT-tal, és 1fő ffú szakirányú végzettségű okleveles minőségbiztosítási mérnök. III.rész: 1fő ffúV projektvezető min. 10év médiaügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV média manager min. 5év médiaügynökségi SZT-tal, 1fő ffúV média tervező-vásárló min. 3év médiaügynökségi SZT-tal. A szakemberek között az átfedés nem megengedett. M.3. (II. és III.rész) rendelkezik érvényes, az MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő, médiatervezési, médiavásárlási és integrált kommunikációs kampányok tervezésére, kivitelezésére vonatkozó minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyéb, ezzel egyenértékű dokumentummal. M.4. (II.rész) rendelkezik az alábbi eszközökkel, technikai felszereltséggel: AGB Nielsen Arianna+nézettségi adatok, TNS Hoffman Special Power közterületi tervező és optimalizáló (szoftver és adatbázis), TNS Hoffman Choices (NOK adatbázis), TNS Hoffman TGI DTK közönségmérés, és TNS Hoffman Choices (rádióhallgatottsági adatbázis) vagy ezzel egyenértékű szoftverekkel.
A M.1.-M.4. pont szerinti megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. irányadók. Az ajánlattevőnek előzetesen az ESPD benyújtásával kell igazolnia megfelelését, majd a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. Fejezet szerint. Közös ajánlattétel esetén az M.1-M.4. pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a szerződéstervezetekben meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. A szerződések pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében a programok megvalósításával, valamint a pályázatok lebonyolításáról szóló Kormányhatározatban meghatározott forrásból biztosítja. A kormányhatározat azonosítója: 1017/2016 (I.22.) Korm. határozat. Ajánlatkérő a kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
Egyebekben a szerződések teljesítésével kapcsolatos feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében megvalósuló programokról és az azok megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1017/2016. (I. 22.) Korm. hat. alapján a Kormány megbízta Ajánlatkérőt az emlékév keretében a programok megvalósításával. Az 1956-os emlékév központi dátuma 23.10.2016, amely időpontig a társadalom széles köre számára elérhetővé és megismerhetővé kell tenni a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásoknak megfelelő médiatartalmat, így kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás alkalmazása, hogy az emlékév kommunikációja ne lehetetlenüljön el.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ECOBIO SYSTEM Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. (cím megközelítése a 1034 Budapest, Bokor u. 2-4. felől)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (3)-(6) bekezdései szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Értelemszerűen (adott esetben) valamennyi részajánlat esetében külön-külön értelmezve:
1. Kiegészítő tájékoztatás: Közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KD) I. Általános információk 5. pontja szerint.
2.Hiánypótlás: KD I. Általános információk 11. pontja szerint.
3.Közös ajánlattétel: KD I. Általános információk 3.8 pontja szerint.
4.Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok: KD I. Általános információk 13/a és 13.b/ és II. Ajánlat összeállításának követelményei 2. pontja szerint.
5.Minősített ajánlattevők jegyzéke: Ajánlatkérő felhívja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapján az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők P.1. és M.1. pont szerinti alkalmassági követelményeket.
6.Az ajánlatra vonatkozó formai előírások: KD II. Ajánlat összeállításának követelményei 1. pontja szerint.
7.Ajánlatkérő a KD-t teljes körűen és díjmenetesen biztosítja. Ajánlatkérő kéri a T. Gazdasági Szereplőt, hogy az eljárás iránti érdeklődésének jelzésekor a KD I. Általános információk 17. pontja szerint járjon el.
8.Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek. alapján KD-t közvetlenül elektronikus úton küldi meg az érdeklődő gazdasági szereplők részére.
9.Ajánlatot csak az a gazdasági szereplő nyújthat be, aki a részére megküldött KD átvételét írásban visszaigazolja Ajánlatkérő részére. (A KD-t átvevő a KD-t harmadik (illetéktelen) személynek nem teheti hozzáférhetővé, és azt másra nem ruházhatja át.)
10.Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton - a fentiek szerint - el kell kérnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A kiegészítő tájékoztatás a KD-t - a fentiek szerint - átvevőnek kerül megküldésre. Az ajánlatokat munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10h00 - 14h00 óra, pénteken 9h00 - 10h00 óra, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9h00 - 10h00 között, a határidő lejártáig az alábbi címen lehet személyesen benyújtani: ECOBIO SYSTEM Kft. 1034 Budapest, Bécsi út 77-79. 1. em. 1. (megközelítés a 1034 Budapest, Bokor u. 2-4. felől). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
11.Az ajánlat benyújtása a KD I. Általános információk 17. pontja szerint. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.
12.Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál, így az alábbi dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolatban kell benyújtani: közös ajánlattétel esetén az együttműködési megállapodás, és az ajánlat 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
13.A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
14.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
15.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (Ft) kell megadni. A nem forintban (Ft) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában Ajánlatkérő a KD I. Általános információk 17. pontja szerint jár el.
16.Ajánlatkérő előírja, egyúttal fenntartja a jogot a Kbt 98. § (3) bek. alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítására.
17.Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
18.Ajánlatkérő nem ír elő a Kbt. 54.§ szerinti ajánlati biztosítékot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bekezdés szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák