Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről - Honvédelem és biztonság/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.04.28.
Iktatószám:7459/2014
CPV Kód:45254100-3;45255500-4;45111211-0;45111212-7;45221200-4;45221248-2;45122000-8;51541000-6;71600000-4
Ajánlatkérő:Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. és KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:radioaktív hulladékgyűjtés, -kezelés, -tárolás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Tájékoztató az eljárás eredményéről– szerződések a honvédelem és a biztonság területén 2009/81/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06523
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Faragó László koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75519540
E-mail: farago.laszlo@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa (a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
(a 2004/18/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
(a 2004/17/EK irányelv szerinti ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetén)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): radioaktív hulladékgyűjtés, -kezelés, -tárolás
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Az I-K3, I-K4 tárolókamra és technológiai rendszereik kivitelezése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C3. mellékletben
A 21–26. szolgáltatási kategóriákra vonatkozó szerződés esetében (lásd a C3. mellékletet) egyetért-e a hirdetmény közzétételével?
A teljesítés helye
A műszaki dokumentációk és a pénzügyi teljesítés vonatkozásában:
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Paksi Kirendeltsége 7031 Paks Pf. 12, Hrsz.: 8803/2.
A munkavégzés vonatkozásában:
A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) telephelye, 7164 Bátaapáti, Mórágyi völgy 4.
NUTS-kód HU233
II.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási szerződés az I-K3, I-K4 tárolókamra és technológiai rendszereik
kivitelezésére.
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45254100-3
További tárgyak:45255500-4
45111211-0
45111212-7
45221200-4
45221248-2
45122000-8
51541000-6
71600000-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban töltse ki az V. szakaszt (Az eljárás eredménye))
Érték 2810692936 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfakulcs (%) ,
vagy
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfakulcs (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd keretében
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés esetén az ajánlatkérőnek indokolnia kell döntését: töltse ki a D3 mellékletet.
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
P250B-1-05/13
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat):
  Előzetes tájékoztató
  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
x Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 175 - 301587 2013/09/10 (nap/hónap/év)
  Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés Vállalkozási szerződés
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja : 2014/03/10 (nap/hónap/év)
V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Hivatalos név: MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. és KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Postai cím: Esztergár Lajos u 19.
Város: Pécs
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték 2811671231 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték 2810692936 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
vagy a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfa-val  
Áfakulcs (%) ,
Éves vagy havi érték esetén : (adja meg)
Az évek száma: VAGY A hónapok száma:
V.5 ) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét)
Érték áfa nélkül:
Pénznem:
Arány: 22 , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása (ha ismert)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Százalékos arány a szerződés értékéhez viszonyítva minimum: , (%) maximum: , (%)
(A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)
---------------------------- (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk:
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.2) További információ (adott esetben )
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot vagy szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
218/2011. (X.19.) Korm. rendelet 81. §
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma : 2014/04/22 (nap/hónap/év)
 
A. melléklet
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) A másik ajánlatkérő címe(i), amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
------------------------------------------ (Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható) -------------------

C3. MELLÉKLET - Honvédelem és biztonság
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2009/81/EK irányelv
Kategória száma [1]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Külföldi katonai segítséggel kapcsolatos szolgáltatások
3
Védelmi szolgáltatások, katonai védelmi szolgáltatások és polgári védelmi szolgáltatások
4
Nyomozóirodák és biztonsági szolgálatok szolgáltatásai
5
Szárazföldi közlekedési szolgáltatások
6
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
7
Szárazföldi és légipostai küldemények szállítása
8
Vasúti szállítási szolgáltatások
9
Vízi szállítási szolgáltatások
10
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
11
Távközlési szolgáltatások
12
Pénzügyi szolgáltatások: Biztosítási szolgáltatások
13
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
14
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [2] és értékelő vizsgálatok
15
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
16
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [3] és ezzel összefüggő szolgáltatások
17
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
18
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
19
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
20
Védelmi és biztonsági képzési és szimulációs szolgáltatások
Kategória szám a [4]
Tárgy
21
Szállodai és éttermi szolgáltatások
22
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
23
Jogi szolgáltatások
24
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások [5]
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Egyéb szolgáltatások
1 A 2009/81/EK irányelv I. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 2009/81/EK irányelv 13. cikke j) pontjában említett kutatási és fejlesztési szolgáltatások.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 A 2009/81/EK irányelv II. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
5 Kivéve a munkaszerződéseket.

D3. MELLÉKLET - Honvédelem és biztonság
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzét ét ele nélkül megvalósított beszerzés indokolása
2009/81/EK irányelv
Kérjük, az alábbiakban adja meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolását. Az indokolásnak meg kell felelnie a 2009/81/EK irányelv követelményeinek. (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat és az alábbiakban adja meg a további információkat)
1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81/EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
Nem érkeztek be, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be:
  meghívásos eljárás keretében,
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás,
  versenypárbeszéd keretében
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek.
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel.
  Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, a megfelelő irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
  műszaki
  kizárólagos jogok védelme.
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik. (csak szolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint. (csak szolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  Kiegészítő építési beruházás/árubeszerzés/szolgáltatás megrendelésére került sor az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén.
Különösen kedvező feltételek mellett történő árubeszerzés:
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól,
  csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében.
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően.
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
2 ) A HL-ben közzétett ajánlati/részvételi felhívás nélkül megvalósított beszerzés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv II. B. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A szerződés nem tartozik az irányelv hatálya alá
A fent említett lerövidített határidő igénybevétele érdekében a megfelelő fenti rovat(ok) megjelölésén felül kérjük, adjon világos és érthető magyarázatot arra, hogy az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélküli beszerzés miért jogszerű. Minden esetben adja meg a vonatkozó tényeket, és adott esetben azok jogi értékelését a 2009/81/EK irányelv cikkeivel összhangban (maximum 500 szóban).