Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/102
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.06.20.
Iktatószám:8346/2017
CPV Kód:45214700-7
Ajánlatkérő:Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.08.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01335
Postai cím: Bécsi út 96/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabadiné Szűcs Ágnes
Telefon: +36 16665673
E-mail: szabadine.agnes@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-obuda.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon: +36 17961010
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozzetetel.provitalzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. II. emelet 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Schmalz Péter (FAKSZ 00088)
Telefon:
E-mail: schmalz.peter@provitalzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozzetetel.provitalzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozás szerződés az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/a. üteméhez kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák elvégzésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214700-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozás szerződés az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/a. üteméhez kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák elvégzésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozás szerződés az Óbudai Egyetem Kandó Kollégium rekonstrukciójának I/a. üteméhez kapcsolódó kivitelezési és tervezési munkák elvégzésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45214700-7
További tárgyak:45210000-2
45300000-0
45310000-3
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: 1034 Budapest, Bécsi út 104-108.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kivitelezés, I/a. ütem:
Nettó 8 218 m², fsz.+7 emelet kialakítású épület rekonstrukciója. Középmagas, 18,7 m a legfelső építményszint szintmagassága.
271 m³ építészet és tartószerkezet szakág vasbetonszerkezet készítése.
3 565 m² gipszkarton szerkezet készítése.
833 m² hidegburkolat készítése.
1 229 m² melegburkolat készítése.
6 283 m² műanyag bázisú vizes-diszperziós festés készítése.
1 721 m² csapadékvíz elleni szigetelés készítése.
3 425 m² homlokzati fal hő- és hangszigetelése.
Az eredeti tartószerkezeti rendszerében lényegi változás nem történik.
A földszinten kiszolgáló helyiségek, kondicionáló terem, könyvtár, az első emeleten könyvtár, irodák, közösségi tér kapnak helyet.
A 2-6. emelet belső rekonstrukciója ebben az ütemben nem készül el, így a kollégiumi 2, illetve 3 ágyas (összesen 405 ágy) szoba saját fürdőszobával, közösségi helyiségekkel a 2. ütemben kerül kialakításra.
A 7. emelet, illetve a tető, a gépészeti berendezések fogadó terei.
Az épület vertikális kiszolgálását 2-2 db új 8 személy befogadására alkalmas duplex rendszerű akadálymentes felvonó biztosítja, melyből 2 db készül.
Az épület eredeti homlokzata teljes egészében átépül (240 homlokzati új nyílászáró).
Kivitelezési szakágak az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben:
- Belsőépítészet földszint és 1. emelet, lépcsőházak,
- Épületgépészet, az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshez előkésztett csatlakozópontok kialakítása
- Erősáramú berendezések és hálózatok, az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshez előkésztett csatlakozópontok kialakítása
- Gyengeáramú rendszerek és hálózatok az I/a. ütem működéséhez szükséges mértékben és befejezéshez előkésztett csatlakozópontok kialakítása
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert és terveket Dokumentáció tartalmazza.
Tervezés: az épületre vonatkozó jogerős építési engedély ütemekre bontása okán, és ahhoz kapcsolódóan szükséges kiegészítő „ideiglenes jellegű” elemek, szerkezetek kiviteli terv szintű, a vonatkozó előírások szerinti megoldása, megtervezése, dokumentálása, a teljes épületre vonatkozóan, a részleges használatba vételi engedély megszerzése miatt, jelen műszaki tartalommal összhangban. A módosított, vagy új tervek elkészítését úgy kell ütemeznie nyertes ajánlattevőnek, hogy a projekt rész- és véghatárideje tartható legyen.
Nyertes ajánlattevő feladata az épületakusztikai dokumentáció és a homlokzati elemek hanggátlási követelményeinek felülvizsgálata, aktualizáltatása, mivel a Bécsi út közlekedési viszonyai, zajterhelése kedvező irányban változott a vizsgálatot és tervezést követő villamos-pálya felújítása és a forgalmi rend megváltozása végett.
A fentiek megvalósításához szükséges összes, részletes feladatleírást, műszaki leírást, és követelményrendszert és terveket a Dokumentáció tartalmazza.
Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció egyes kötetei műszaki előírásokra való hivatkozással határoznak meg, illetve azon esetekben amikor a felhasználandó anyagok konkrét típusra, gyártóra hivatkozással kerültek megjelölésre, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Környezetvédelmi fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (szakmai ajánlattal alátámasztva) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt.61.§ (4) alapján megvizsgálta részekre történő aj.tétel lehetőségét, részekre történő ajánlattételt nem biztosít. Indoka: a beszerzés olyan komplett rekonstrukció,amely keretében elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő,egymásra épülő munkák,szétbontásuk, munkaszervezési,együttműködési,technológiai problémákat okozna és jelentősen meghosszabbítaná megvalósítás idejét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Az ajánlattevő alkalmasságára előírt feltételek:
A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 8.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X.30.) K.r. (Kr.) 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban ajánlatának benyújtásakor - a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott - egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (IV. rész α szakasz).
AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Kbt. 69.§ (4)-(8) alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M/1.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített és műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó építési beruházásait a Kr. 22. § (3) szerint.Ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (3) alapján referencia igazolás csatolása kötelező, mely tartalmazza legalább következőket:
-elvégzett releváns munkák ismertetését oly módon,hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
-ellenszolgáltatás nettó összegét és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét, -teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját: év,hó,nap - amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpont),
-teljesítés helye,
-szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége),
-nyilatkozni kell arról, hogy teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy Kbt. 140. § (9) alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt.
Alkalmassági követelmények igazolására irányadó 321/2015 (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak.
321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) szerint, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M/2.
a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit megnevezésükkel, a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamara nyilvántartása szerinti névjegyzéki/kamarai szám megadásával, ha pedig az ajánlattétel időpontjában nem szerepelnek a kamarai nyilvántartásban, úgy végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával.
b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátra való tekintettel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben rendelkezik legalább 1 darab, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, szerződésszerűen teljesített, legalább 6 100 m2 hasznos alapterületet meghaladó épület építése és/vagy átalakítás és/vagy rekonstrukciója és/vagy bővítése tárgyú, építési munkával, amely egy legalább középmagas épületre vonatkozik, és a bemutatott építési munka az alábbi valamennyi (négy) szakágra kiterjedő munkálatokat tartalmazott:
- építőmesteri és szakipari munkák
- épületgépészeti munkák víz-csatorna, fűtés-hűtés és légtechnika szerelési munkákat tartalmazóan,
- épületvillamosság erősáram munkák,
- épületvillamosság gyengeáram munkák Tűzjelző rendszer, Vagyonvédelmi (behatolásjelző) rendszer, Strukturált hálózat kiépítését tartalmazóan.
A referencia több szerződésből is teljesíthető.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pontja szerinti MV-É (építési szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
M/2.2. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pontja szerinti MV-ÉG (építménygépészeti szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
M/2.3. legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11) Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pontja szerinti MV-ÉV (építményvillamossági szakterület), vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
M/2.4 legalább 1 fő a 354/2009. (XII.30.) Korm. r. 1. sz. melléklet 7. pontja szerinti (építőipari kivitelezés technológiája és eszközeinek biztonsága) érvényes szakértői engedéllyel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
M/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az ISO 50001 (Energiairányítási rendszer) vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (4) szerinti egyénértékű környezetvédelmi intézkedéseknek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal.
M/4.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az MSZ EN ISO 9001 vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) szerinti egyénértékű minőségbiztosítási intézkedéseiről való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: 60 hónap
Valamennyi kötbéralap tartalékkeret, ÁFA nélkül számított Vállalkozási díj és irányadó a Ptk. 6:186. § (1).
Késedelmi kötb.:naptári naponta 1 %, vonatkozik a 95 munkanapos résztelj. határidőre is. Max. 20%
Hibás telj. kötb.: 5%
Meghiúsulási kötb.: 30%
Teljesítési Bizt.:Szerz. hatálybalépésekor Vállalkoz. Díj 5%
Jólteljesítési Bizt.: Vállalkoz. Díj 5%
Ajánlattétel,szerződés, kifizetés pénzneme:HUF
Tart.keret,ÁFA nélkül számított Vállalk. Díj 10% előleg Kbt. 135.§ (8) szerint.Fizetés a teljesítésigazolás alapján, megfelelően kiállított számla alapján, átutalással, figyelemmel Kbt. 135.§ 1,3,5,6 bek., Art. 36/A.§ és Ptk.6:130. § (1)-(2)bek. 6:155. §, 322/2015. (X.30) K.r. 30-32/A. §.
Tartalékkeret: Vállalkoz. Díj nettó 5%-a
AK előlegszámla,5 rész-, 1 végszámla benyújtását biztosítja. ÁFA összegét Megrendelő fizeti.
Szerződést bizt. mellékköt., fizetési feltételek részletes szabályait szerződésterv. rögzíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2017/10/02 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/08/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II/9.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatban benyújtandó:
-Kbt.66.§ (2) ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát eredetiben
-Kbt.66.§ (4) nyilatkozat
-Kbt.66.§ (6) bek. a) és b) szerinti nyilatkozat(nemleges válasz esetén is
-Kbt.66.§ (5) alapján felolvasólapot.
2.Ajánlattevő(k), alvállalkozó, alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet,valamint ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy,szervezet csatolja:
- ajánlatot aláíró és/vagy ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya,v. 2006. évi V. tv. 9.§ (1) szerinti aláírásmintája, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta)
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás.
3.Ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén cégbírósághoz benyújtott változásbejegyz. kérelem és érkeztetéséről cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)
4.Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni és csatolni közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást.
5.Ajánlatkérő Kbt. 71.§-a alapján biztosítja hiánypótlást.
6.AK Kbt. 56. § (6)-(7) alapján helyszíni bejárást biztosít a felhívás megjelenését követő 5. munkanap 10:00 órakor, 1034 Bp., Bécsi út 104-108. Kandó Kollégium főbejáratnál.
7.Szerz.kötés feltétele, nyertes ajánlattevő ajánlati felhívás M/2.1-M/2.4. alk. köv. vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a megjelölt érvényes jogosultságokkal/engedéllyel, tudomásulvételről nyilatkozni köteles ajtevő.
8.Ajánlattevő köteles teljes körű (allrisk) építési-szerelési biztosítást kötni v. meglévőt kiterjeszteni a műszaki átadás sikeres lezárásától számított 60 naptári napig tartó időszakra minimum a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg értékéig, valamint min. évi 100.000.000,-Ft és min. 20.000.000,-Ft/ káresemény összeg értékében felelősségbiztosítást kötni, valamint évi 100.000.000,-Ft és 20.000.000,-Ft/káresemény összeg értékben tervezői felelősségbiztosítást.
9.Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani árazott költségvetést, valamint dokumentációban meghatározott szakmai ajánlatot.
10.FAKSZ: dr. Schmalz Péter - 00088
11.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ban foglalt üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezésekre.
12.A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadó jog.
13.Az irányadó idő: magyarországi helyi idő.
14.Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazd. szervezet (projekttársaság) létrehozása.
15.Ajánlati biztosíték 5M HUF
16.Részszempontok szerinti értékelés pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb.
Módszerek: 1. részszempont KH 21.12.2016-i útmutatója („Útm.”) 1. m. B.1. pontja szerinti közvetlen pontkiosztás; 2. részszempont „Útm” 1.m. A.1.ba) fordított arányosítás.
17.III.1.1); III.1.3) M.1.-M.4. előírtak és ig. módok minősített ajánlattevők jegyz. feltételeinél szigorúbbak.
18.Ajánlatok felbontásakor a jelenlétre a Kbt.68.§ (3) szerintiek irányadóak.
19. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján fenntartja a lehetőséget, hogy élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetőségével. A lehetséges további építési beruházások a kiviteli tervdokumentációban kerültek megjelölésre úgy, hogy az I/a. ütemben nem érintett feladatrészek képezik azokat.
21. AK rögzíti, hogy a kötbérterhes részhatáridő: 95. munkanap.
Folytatás a VI.4.3) pontban a karakterkorlátra való tekintettel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Az III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság folytatása:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az M/2. alkalmassági követelmény igazolási módjának folytatása:
Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)-(2) és a Kbt. 65. § (6) - (7) és (9) foglaltakra is figyelemmel kell lenni.
M/3.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján csatolnia kell az ISO 50001 (Energiairányítási rendszer) vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (4) szerinti egyénértékű környezetvédelmi intézkedéseknek való megfelelést igazoló tanúsítványt.
M/4.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján csatolnia kell az MSZ EN ISO 9001 vagy ezzel a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (3) szerinti egyénértékű minőségbiztosítási rendszernek való megfelelést igazoló tanúsítványt.
AK felhívja figyelmet Kbt. 67. § (3) és a 69. § (11)-ben foglaltakra.

A VI.3) További információk folytatása:
22. AK szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell az ISO 14001, ISO 28001 (Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer) vagy egyenértékű tanúsítványokkal.
23. II.2.6) kitöltése EU hivatalos lapjába történő feladás miatt,az nem releváns.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/06/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák