Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/55
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.05.12.
Iktatószám: 8362/2014
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KPMG Tanácsadó Kft.;KPMG Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Postai cím: Markó utca 22.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Prisznyák András
Telefon: +36 13506827
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Műszaki szakértői szolgáltatás beszerzése az „OMSZ minőségirányítási rendszere kiépítésének és
üzembe-helyezés feltételeinek megteremtése a TIOP 2.3.4/09/2-2009-0002 – KMOP
4.3.3./B-09-2F-2009-0002 számú tükörprojektek megvalósítása során” tárgyban
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
1. rész: Az Országos Mentőszolgálat által bevezetett integrált vállalatirányítási és döntéstámogatási
rendszerhez továbbá mentésirányítási rendszerhez kapcsolódóan az MSZ EN ISO 9001 szabvány
követelményeihez illeszkedő minőségirányítási rendszer, valamint az MSZ ISO/IEC 17799 szabvány
követelményeihez illeszkedő megfelelő informatikai biztonsági rendszer / információbiztonsági
irányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások.
Minőségirányítási rendszer dokumentáció összeállítása az alábbi tartalommal:
1. MINŐSÉGPOLITIKA
2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV SZABÁLYOZÁSA
3. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
5
4.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
4.2 DOKUMENTÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK
4.2.1 ÁLTALÁNOS DOKUMENTÁLÁSI KÖVETELMÉNYEK
4.2.2 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV
4.2.3 DOKUMENTUM- ÉS ADATKEZELÉS SZABÁLYOZÁSA
4.2.4 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI FELJEGYZÉSEK SZABÁLYOZÁSA
4.2.4 ELJÁRÁS A DOKUMENTUMOK, ADATOK, FELJEGYZÉSEK KEZELÉSÉRE
5. A VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGE
5.1 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE
5.2 VEVŐI KÖVETELMÉNYEK
5.3 MINŐSÉGPOLITIKA
5.4 MINŐSÉGORIENTÁLT STRATÉGIAI TERVEZÉS
5.4.1 MINŐSÉGCÉLOK, CÉLKITŰZÉSEK
5.4.2 MINŐSÉGTERVEZÉS, MINŐSÉG PROGRAMOK
5.5 FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
5.5.1 FELELŐSSÉG ÉS HATÁSKÖR
5.5.2 VEZETŐSÉG KÉPVISELŐJE
5.5.3 BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
5.6 VEZETŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT
5.6.1 ÁLTALÁNOS RÉSZ
5.6.2 FELÜLVIZSGÁLAT BEMENETEI
5.6.2 FELÜLVIZSGÁLAT KIMENETEI
5.7 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
6 ERŐFORRÁS MENEDZSMENT
6.1 ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLETEK, ERŐFORRÁS ELLÁTÁS
6.2 HUMÁN (EMBERI) ERŐFORRÁSOK
6.2.1 MUNKATÁRSAK, SZEMÉLYZET KIJELÖLÉSE
6.2.2 KÉPZÉS, TUDATOSSÁG ÉS SZAKÉRTELEM
6.2.3 ELJÁRÁS AZ OKTATÁS/KÉPZÉS, SZEMÉLYI TELJESÍTMÉMYÉRTÉKELÉS SZABÁLYOZÁSÁSRA
6.3 KÉPESSÉGEK, ADOTTSÁGOK, KÉSZSÉGEK, FELSZERELTSÉG
6.4 MUNKAKÖRNYEZET, MUNKAFELTÉTELEK
6.5 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
7. SZOLGÁLTATÁS MEGSZERVEZÉSE, VÉGREHAJTÁSA
7.1 A MEGVALÓSÍTÁS TERVEZÉSE
7.1.1 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
7.2 VEVŐVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
7.2.1 VEVŐI KÖVETELMÉNYEK AZONOSÍTÁSA
7.2.2 A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA
7.2.3 A VEVŐVEL TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ
7.2.4 ELJÁRÁSREND AZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSKÖTÉSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSÁRA
7.3 TERVEZÉS ÉS/VAGY FEJLESZTÉS SZABÁLYOZÁSA
7.4 BESZERZÉS
7.4.1 ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK (BESZÁLLÍTÓK, ALVÁLLALKOZÓK)
7.4.2 BESZERZÉSI INFORMÁCIÓK
7.4.3 A BESZERZETT TERMÉK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁS IGAZOLÓ ELLENŐRZÉSE
7.4.4 ELJÁRÁSREND A BESZÁLLÍTÓK/ALVÁLLALKOZÓK KIVÁLASZTÁSÁRA/ÉRTÉKELÉSÉRE, A
6
BESZERZÉSI, ILLETVE AZ ÁTVÉTELI ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK
SZABÁLYOZÁSÁRA
7.4.5 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
7.5 SZOLGÁLTATÁS ELEMEI, MELLÉKSZOLGÁLTATÁSOK
7.5.1 TEVÉKENYSÉGEK, FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA, ELLENŐRZÉSEK, KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
7.5.2 AZONOSÍTÁS, NYOMON KÖVETHETŐSÉG SZABÁLYOZÁSA
7.5.3 VEVŐ TULAJDONÁT KÉPEZŐ JAVAK
7.5.4 ÁRUKEZELÉS, RAKTÁROZÁS, ÁLLAGVÉDELEM, KISZÁLLÍTÁS
7.5.5 FOLYAMATOK ÉRVÉNYESÍTŐ ELLENŐRZÉSE
7.5.6 ELJÁRÁSREND A RENDSZERÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSÁRA
7.5.6 ELJÁRÁSREND A RENDSZERFEJLESZTÉS TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSÁRA
7.6 MÉRŐ-, FIGYELŐ- ÉS VIZSGÁLÓ ESZKÖZÖK FELÜGYELETE
7.6.1 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
7.6.2 ELLENŐRZŐ-, MÉRŐ- ÉS VIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK ELLENŐRZÉSE
7.6.3 ELJÁRÁSREND AZ ELLENŐRZŐ-, MÉRŐ- ÉS VIZSGÁLÓ BERENDEZÉSEK SZABÁLYOZÁSÁRA
7.6.4 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS KORREKCIÓ
8.1 MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS KORREKCIÓ TERVEZÉSE
8.2 MÉRÉS ÉS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS
8.2.1 VEVŐI ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE
8.2.2 BELSŐ AUDIT
8.2.3 FOLYAMATOK, FOLYAMAT-PARAMÉTEREK FIGYELÉSE ÉS MÉRÉSE
8.2.4 SZOLGÁLTATÁS, SZOLGÁLTATÁS-PARAMÉTEREK FIGYELÉSE ÉS MÉRÉSE
8.3 NEM MEGFELELŐSÉGEK FELÜGYELETE/SZABÁLYOZÁSA
8.3.1 A NEM MEGFELELŐ SZOLGÁLTATÁS ÁTVIZSGÁLÁSA ÉS RENDELKEZÉS A SZOLGÁLTATÁSRÓL
8.3.2 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
8.4 ADATOK ELEMZÉSE
8.5 FEJLESZTÉS, JAVÍTÁS
8.5.1 FOLYAMATOS FEJLESZTÉS TERVEZÉSE
8.5.2 HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
8.5.3 MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK
8.5.4 ELJÁRÁSREND A HELYESBÍTŐ/MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYOZÁSÁRA
8.5.5 KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOZÁSOK
9. MELLÉKLETEK
1.MELLÉKLET: Szervezeti felépítés
2. MELLÉKLET: A Minőségirányítási alapdokumentumok és az ISO 9001: 2008 valamint az ISO
10005:2005 szabvány követelmény-területeinek kapcsolata
3. MELLÉKLET: Az eljárásrendek felépítése
4. MELLÉKLET: Kapcsolódó eljárások felsorolása
5. MELLÉKLET: Fogalom-meghatározások
6. MELLÉKLET: Minőségirányítási alapelvek
7. MELLÉKLET: Szabályozási struktúra.
becsült érték: nettó 38.700.000 HUF
2. rész: Projektérintettek azonosítása, érintettségük hatáselemezése és ezek alapján
változáskezelési eljárásrend kidolgozása majd végrehajtása a mentésirányítási rendszer
7
bevezetéséhez kapcsolódóan.
• A változás azonosítása, hatáselemzés.
- A bekövetkező, várható változások dokumentálása.
- Meg kell vizsgálni, hogy a tervezett változtatás milyen területekre (határid, költség, szabályozó
dokumentumok stb.) és milyen mértékben hat.
• Értékelés.
- Változások kategóriákba sorolása, attól függően, hogy milyen változásszinteket érint.
- A jóváhagyási szintek meghatározása
• Megoldási alternatívák kialakítása.
- Javaslatok kidolgozása, hogy a változás kisebb vagy nagyobb erőforrást igényel, elegendő kisebb
költségráfordítás, vagy a költség – idő - minőség egyensúly megfelel szinten tartásához
elengedhetetlen a nagyobb költségráfordítás.
• Korrekciós intézkedés
- A változásokat elfogadásának dokumentálása.
- Javaslat a projektterv változtatások miatti módosítására
Dokumentumok:
- Változáskezelési terv készítése, elfogadtatása a Megrendelővel (Ajánlatkérővel),
- Kiadvány szerkesztése a projekt eredményeinek célzott elfogadtatására, (disszemináció)
- Ha az elfogadott tervezetben szerepel, csapatépítés megszervezése és lebonyolítása,
- Ha az elfogadott tervezetben szerepel, elektronikus formátumú széles körben (belső),
terjesztendő oktató ismertető esetleg interjúkat tartalmazó (DVD) elkészítése.
becsült érték: nettó 7.800.000 HUF
Az 1. és 2. rész tárgya az Ajánlatkérő által már megvalósított MIR/IVIR rendszeréhez kapcsolódik,
amely Európai uniós követelményeknek megfelelő színvonalú, műszaki szakértői tevékenységet
illetve nagy értékű uniós projektben szerzett szakmai tapasztalatot igényel.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 44144000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3922 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/03/07 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/05/05 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Postai cím: Váci út 99.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Telefon: +36 8877322
E-mail: tamas.korasz@kpmg.hu
Fax: +36 8877132
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 38700000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 36765000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ConsAct Kft. (név) 1081 Budapest, Kiss J. u. 8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

KPMG Tanácsadó Kft. (név) 1139 Budapest, Váci út 99. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/05/05 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KPMG Tanácsadó Kft.
Postai cím: Váci út 99.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Telefon: +36 18877322
E-mail: tamas.korasz@kpmg.hu
Fax: +36 18877132
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 7800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 7379000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
ConsAct Kft. (név) 1081 Budapest, Kiss J. u. 8. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

KPMG Tanácsadó Kft. (név) 1139 Budapest, Váci út 99. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP 2.3.4/09/2-2009-0002 – KMOP 4.3.3./B-09-2F-2009-0002 számú tükörprojektek
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/04/30 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------