Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/56
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.05.18.
Iktatószám:8383/2015
CPV Kód:80000000-4
Ajánlatkérő:Ferrokov Kft.
Teljesítés helye:7562 Segesd, Pálmaház u. 1., illetve az ettől a helyszíntől számított 250 km-en belül.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DFT-Hungária Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémfelületkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Ferrokov Kft.
Postai cím: Pálmaház utca 1
Város/Község: Segesd
Postai irányítószám: 7562
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Talián Bálint Attila
Telefon: +36 82598919
E-mail: kurucz.kitti@ferrokov.hu
Fax: +36 82598910
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ferrokov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: DFT-Hungária Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 5. ½ emelet
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Fémfelületkezelés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés alapján akkreditált képzési szolgáltatások nyújtása a TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0495 azonosítószámú projekt keretein belül
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7562 Segesd, Pálmaház u. 1., illetve az ettől a helyszíntől számított 250 km-en belül.
NUTS-kód HU232
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/12/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az emberek vezetése tréning: Akkreditált képzés 20 fő részére 50 óra
időtartamban
Menedzsment technikák: Akkreditált képzés 20 fő részére 60 óra
időtartamban
Önismereti, önmenedzselési és konfliktuskezelő gyakorlat I. csoport:
Akkreditált képzés 18 fő részére 32 óra időtartamban
Önismereti, önmenedzselési és konfliktuskezelő gyakorlat II. csoport:
Akkreditált képzés 18 fő részére 32 óra időtartamban
Informatikai képzés (Vállalatirányítási rendszerek gyakorlata) I. csoport: Akkreditált képzés 18 fő részére 120 óra időtartamban
Informatikai képzés (Vállalatirányítási rendszerek gyakorlata) II. csoport: Akkreditált képzés 18 fő részére 120 óra időtartamban
Vezetői (menedzsment) gyakorlat: Akkreditált képzés 20 fő részére 40 óra
időtartamban
Német KER szintekhez nem illeszkedő, nem elhelyezhető, speciális, egyéni
igényeket kielégítő funkcionális képzés I.: Akkreditált képzés 9 fő részére 92 óra időtartamban
Német KER szintekhez nem illeszkedő, nem elhelyezhető, speciális, egyéni
igényeket kielégítő funkcionális képzés II.: Akkreditált képzés 9 fő részére 60 óra időtartamban.
A képzések részletesen a dokumentáció részét képező műszaki leírásban.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 29085500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17469 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/04 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
4.) Felek a 3.) pontban foglaltak szerint a Szerződés V. pont 1. pontjában a „2014.07.31.” szövegrész helyébe a „2015.06.02.” szövegrészt léptetik. A módosítás indoka az, hogy Megrendelő 2014. október 6. napján változásbejelentő dokumentumot nyújtott be a nevezett projekt közreműködő szervezetéhez, amelyben a projektzárási időpontot először 2015. június 2. napjában kérte meghatározni. Ezen dokumentum alapján a támogatási szerződés módosítása folyamatban van. A projektzárási időpont meghosszabbítására munkaszervezési okok miatt van szükség.
5.) Felek a 4.) pontban foglaltakkal kapcsolatban kijelentik, hogy a Szerződés teljesedésbe még nem ment, mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő részéről vállalt kötelezettségek ezidáig még nem teljesültek.
6.) Felek a 4.) pontban foglaltakkal kapcsolatban továbbá kijelentik, hogy a jelen okirat szerinti szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakba. A Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban a projektzárási időpont mint teljesítési határidő nem került önállóan értékelésre, ezzel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás, előzetes vitarendezési kérelem, jogorvoslati eljárás nem indult. A Kbt. 132. § (1) bekezdés b) és c) pontja jelen okirat tartalmát tekintve nem releváns.
7.) Jelen okirat a 4.) pontban hivatkozott támogatási szerződés hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Ferrokov Kft. 2014.10.06-i keltezésű, közreműködő szervezetnek beadott 1. számú szerződésmódosítása tartalmazta a projektidőszak változtatását az alábbi időszakra: 2013.12.02 - 2015.06.02. A módosításra, ahogy a szerződésmódosításban is feltűntetésre került, munkaszervezési okok miatt volt szükség, illetve az eredeti támogatási szerződés csúszása miatt. A módosított, közreműködő szervezet által is aláírt támogatási szerződést a mai napig sem kapta meg kedvezményezett. Az elfogadott támogatási szerződés módosítással elhárulhatna az akadálya, hogy a vállalkozói szerződés módosításra kerüljön.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/03/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/14 (év/hó/nap)