Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/84
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.07.25.
Iktatószám: 8386/2016
CPV Kód: 79415200-8
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Teljesítés helye: HU10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Event Stuff Rendezvény-szervező és Szolgáltató Kft.;GEM Rendezvénytechnikai és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv x
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK22489
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tomka Barnabás
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A HM NRH 2016.03.15-12.31-ig megvalósuló,1432/2014.(VII.31.) Korm.határozatban megjelölt nemzeti és kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó technikai,logisztikai,biztonsági tervezési és kivitelezési szolg.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79415200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A HM NRH 2016.03.15-12.31-ig megvalósuló,1432/2014.(VII.31.) Korm.határozatban megjelölt nemzeti és kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó technikai,logisztikai,biztonsági tervezési és kivitelezési szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79417000-0
További tárgyak: 79952000-2
79713000-5
51313000-9
51314000-6
92370000-5
98392000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A HM NRH 2016. március 15-től december 31-ig megvalósuló, 1432/2014. (VII. 31.) kormány határozatban megjelölt nemzeti és kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások.
Feladatmeghatározás:
Általános technikai-, műszaki-, logisztikai kivitelezést szolgáló tervezés, általános technikai-logisztikai kivitelezés;
Rendezvénybiztosítás, logisztikai tervezés, biztonsági tervezés, információs személyzet;
Rendezvénydekoráció, rendezvénykellékek felállításának tervezése és kivitelezése, rendezvénykellékek biztosítása, szállítása és installálása.
Ajánlattevő feladata ajánlatkérő tevékenységének eredményes segítése érdekében teljes körű, szakszerű és határidőre történő rendezvény- lebonyolítási háttérfeladatok ellátása: teljes körű műszaki-kivitelezési háttérfeladatainak, logisztikai feladatainak, dekorációs feladatainak, rendezvénybiztosítói feladatainak ellátása.
Ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyában megnevezett rendezvé
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/02/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 213 - 389555

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 61198/15-10/87-01-1HA Rész száma: 1 Elnevezés: A HM NRH 2016.03.15-12.31-ig megvalósuló,1432/2014.(VII.31.) Korm.határozatban megjelölt nemzeti és kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó technikai,logisztikai,biztonsági tervezési és kivitelezési szolg.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18722941
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Event Stuff Rendezvény-szervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 116.
Város: Kisoroszi
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2024
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 13710398
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GEM Rendezvénytechnikai és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi F. u. 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1174
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 12460246
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 123622047 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail:
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/07/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79415200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79417000-0
További tárgyak: 79952000-2
79713000-5
51313000-9
51314000-6
92370000-5
98392000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU10 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Magyarország
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A HM NRH 2016. március 15-től december 31-ig megvalósuló, 1432/2014. (VII. 31.) kormány határozatban megjelölt nemzeti és kiemelt rendezvényeihez kapcsolódó technikai, logisztikai, biztonsági tervezési és kivitelezési szolgáltatások beszerzése nettó 135.984.251,- Ft keretösszegig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2016/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 135984251
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1111
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 18722941
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Event Stuff Rendezvény-szervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi út 116.
Város: Kisoroszi
NUTS-kód: HU10
Postai irányítószám: 2024
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 13710398
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GEM Rendezvénytechnikai és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi F. u. 40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1174
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 12460246
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A HM Beszerzési Hivatal fenti tárgyban, a 2011. évi CVIII. törvény 83. § alapján közbeszerzési eljárást folytatott le. A HM Beszerzési Hivatal 2016. február 11-én 61198/15-10/87-01-1HA azonosító számú vállalkozási keretszerződést kötött a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Event Stuff Rendezvényszervező Kft. és GEM Rendezvénytechnikai és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel. A HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal 28-40/2016. nyt. számon 2016. április 14-én megbízást küldött a HM Beszerzési Hivatal részére a fenti szerződés módosítása vonatkozásában. A módosítás költségkihatása nettó 12.362.204,- Ft, amely a 61198/15-10/87-01-1HA azonosítójú vállalkozási keretszerződés keretösszegének (123.622.047,-) 9,99 %-a.A 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (1) bekezdése és 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az a)-b) pontokban megfogalmazott értékek egyikét sem.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A 2015. évi CXLIII. törvény 197. § (1) bekezdése és 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mert a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az a)-b) pontokban megfogalmazott értékek egyikét sem.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 123622047 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 135984251 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben