Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/55
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.05.12.
Iktatószám:8414/2014
CPV Kód:44115220-7;42131130-6;44163120-7;42511100-2;44167300-1;44600000-6
Ajánlatkérő:PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Teljesítés helye:Szállítások helye: MAGYARORSZÁG, Pécs, Tüzér u. 18-20. Kapcsolódó szolgáltatások helye (1. és 3. rész): MAGYARORSZÁG, Pécs közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.06.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK06245
Postai cím: Tüzér út 18-20.
Város: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Győri Csaba
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját)
I.2) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb: (nevezze meg)
I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása a PÉTÁV Kft.-nél” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0009) keretében hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése, épületgépészethez kapcsolódó szerelvények, vezetékek, merev és önkompenzáló acélcsövek szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben
A teljesítés helye
Szállítások helye: MAGYARORSZÁG, Pécs, Tüzér u. 18-20.
Kapcsolódó szolgáltatások helye (1. és 3. rész): MAGYARORSZÁG, Pécs közigazgatási területe
NUTS-kód HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül Pénznem:
vagy
és között. Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert)
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
„Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása és felhasználói hőközpontok kialakítása a PÉTÁV Kft.-nél” tárgyú projekt (KEOP-5.4.0/12-2013-0009) keretében hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése, épületgépészethez kapcsolódó szerelvények, vezetékek, merev és önkompenzáló acélcsövek szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44115220-7
További tárgyak:42131130-6
44163120-7
42511100-2
44167300-1
44600000-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre
  egy vagy több részre
x valamennyi részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1. rész: Hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése az alábbi műszaki tartalommal:
- 48 db kompakt hőközponti blokk 0,058-0,97 MW közötti teljesítménnyel.
- 54 db változó nyomású, zárt, membrános tágulási tartály, 80-1200 l közötti térfogattal
- 47 db használati meleg víz tartály, 200-1500 l közötti térfogattal
- 47 db vízkőlerakódást gátló vegyszeradagoló.
A nyertes ajánlattevő a hőközponti blokkok beüzemelését nyolc alkalommal (alkalmanként 5-8 db hőközponti blokkot érintően), a dokumentációban meghatározott feltételek szerint, az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés alapján köteles elvégezni.
2. rész: Épületgépészethez kapcsolódó szerelvények és vezetékek szállítása az alábbi műszaki tartalommal:
- 3112 fm varrat nélküli acélcső és műanyagcső, idomokkal és tartozékokkal
- 630 db elzáró ill. szabályozó szerelvény
- 47 db ivóvízszűrő
- 142 db vízmérő
- 48 db iszapfogó
- 48 db szennyszűrő
- 95 db visszacsapó szelep
- 283 db. hőmérők, nyomásmérők, légbeszívó szelepek, hőmérsékletérzékelők,
- 1620 fm villamos kábel, elosztók kapcsolók, rendező dobozok, tartozékok.
3. rész: Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, merev acélcsövek és tartozékaik szállítása az alábbi műszaki tartalommal:
- 2048 fm egyenes cső,
- 204 db ív,
- 44 db T és P leágazások, fixpontok,
- 28 db előszigetelt elzáró szerelvény.
- A haszoncső mérete DN25 és DN100 közötti.
A karmantyúk utólagos habosítása és a tágulási párnák felhelyezése a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A nyertes ajánlattevő a habosítást 13 alkalommal, az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés szerint köteles végrehajtani a dokumentációban meghatározott feltételekkel.
4. rész: Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik szállítása
588 fm önkompenzáló csővezeték (DN25 és DN65 közötti méret) tekercselt formában, egybekötve, a hozzátartozó csatlakozó idomokkal és tartozékokkal.
Az eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 301757879 Pénznem: HUF
vagy
és között. Pénznem:
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között
(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 160 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés: (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: a rész – és végteljesítési határidőn túli késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett teljesítésre eső – általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül számított – ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap, maximum a szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás 10 %-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-át, az Ajánlatkérő − a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés Eladónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Szerződés szerinti – ÁFA nélkül számított – ellenszolgáltatás 10 %-a. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken.
Teljeskörű jótállás: a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 12 hónap, a vállalt jótállás értékelésének felső határa: 36 hónap (végleges átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva). Az Ajánlatkérő a 36 hónapot elérő, illetve annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felhívás V.3.16. pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. Az Ajánlatkérő 12 hónapot el nem érő jótállásra irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték (továbbiakban: jótállási biztosíték), melynek mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 %-a. A jótállási biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
1-3. rész esetében: A vételár a dokumentációban meghatározott ütemek szerint, az igazolt szerződésszerű rész- és végteljesítést követően, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre (a KEOP-5.4.0/12 támogatási konstrukcióra irányadó utófinanszírozás szabályok alapján).
Részszámlázás: A nyertes ajánlattevő az első rész esetében a 2. és 4. szállítási ütem, valamint a második rész és harmadik kapcsán a 2. szállítási ütem teljesítését követően jogosult részszámla kibocsátására. A részszámlázás feltételeit a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
4. rész esetében: A vételár az igazolt szerződésszerű végteljesítést követően, a Kbt. 130. § (4) bekezdésében és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. §-ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre (a KEOP-5.4.0/12 támogatási konstrukcióra irányadó utófinanszírozás szabályok alapján).
Az Ajánlatkérő a teljesítésigazolás kiadása és az elszámolás tekintetében a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdését tekinti irányadónak.
Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződések teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza.
A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés, valamint az Ajánlatkérő forrásaiból történik. A teljes nettó számlaösszeg 50,00000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül az Európai Unió és a Magyar Kormány együttes finanszírozásával valósul meg. A fennmaradó részt – a teljes nettó számlaösszeg 50,000000 %-át (a támogatott költség erejéig) és a teljes számlaösszegre eső ÁFA összegét az Ajánlatkérő saját forrásból egyenlít ki. Amennyiben a vételár a támogatási szerződésben rögzített összeget meghaladja, a vételár „nem támogatott” részét az Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok:
— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a,
— Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
— A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy közös ajánlatot tevő nyertesek közös gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A nyertes ajánlattevőnek feladata, hogy közreműködjön az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásai teljesítésében. Az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásait a dokumentáció tartalmazza.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontjai a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8.§ és 10-11. § szerint köteles igazolni.
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) pontja szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutatóira [KÉ 2013/141. szám (2013/11/29) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu oldalon.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
I. Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, ha:
P.1./ bármely részre történő ajánlattétel esetén a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőzőt három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P.1./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.1./ pont szerinti a működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a P.1./ pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig):
1. részre történő ajánlattétel esetén: a közbeszerzés tárgya szerinti (hőközponti blokkok méretezéséből, tervezéséből, technológiai szereléséből, szállításából és üzembe helyezéséből származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az 50.000.000,- HUF (ötvenmillió forint) összeget,
2. részre történő ajánlattétel esetén: a közbeszerzés tárgya szerinti (épületgépészethez kapcsolódó szerelvények, és tartozékaik értékesítéséből és szállításából származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 10.000.000,- HUF (tízmillió forint) összeget.
3. részre történő ajánlattétel esetén: a közbeszerzés tárgya szerinti (előre szigetelt műanyag köpenycsöves közvetlenül földbe fektethető merev acélcsövek és tartozékaik értékesítéséből és szállításából származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 7.000.000,- HUF (hétmillió forint) összeget.
4. részre történő ajánlattétel esetén: a közbeszerzés tárgya szerinti (előre szigetelt műanyag köpenycsöves közvetlenül földbe fektethető önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik értékesítéséből és szállításából származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri a 2.500.000,- HUF (kettőmillió ötszázezer forint) összeget.
P.2.1./1. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 70.000.000,- HUF (hetvenmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszak átlagában hőközponti blokkok méretezéséből, tervezéséből, technológiai szereléséből, szállításából és üzembe helyezéséből származó legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 50.000.000,- HUF (ötvenmillió forint) összegű árbevétellel.
P.2.2./2. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 15.000.000,- HUF (tizenötmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszak átlagában épületgépészethez kapcsolódó szerelvények, tartozékaik értékesítéséből és szállításából származó legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 10.000.000,- HUF (tízmillió forint) összegű árbevétellel.
P.2.3./3. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 10.000.000,- HUF (tízmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszak átlagában előre szigetelt műanyag köpenycsöves közvetlenül földbe fektethető merev acélcsövek és tartozékaik értékesítéséből és szállításából származó legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 7.000.000,- HUF (hétmillió forint) összegű árbevétellel.
P.2.4./4. részre történő ajánlattétel esetén: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti év átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 3.000.000,- HUF (hárommillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszak előre szigetelt műanyag köpenycsöves közvetlenül földbe fektethető önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik értékesítéséből és szállításából származó legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 2.500.000,- HUF (kettőmillió ötszázezer forint) összegű árbevétellel.
A P.1.-P.2./ pontban szereplő „tartozékaik” kitétel a II.2.1. pontban, az adott rész kapcsán felsorolt eszközökre, illetőleg berendezésekre vonatkozik.
A közös ajánlattevők a P.2./ pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, illetve a P.1./ pontban előírt feltételnek elegendő, ha közülük egy megfelel.
II. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ Az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatás egyszerű másolata a kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Az Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 477. tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
P.2./ az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].
Ha az Ajánlattevő a P.1-P.2./ pontokban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámol és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők esetében – amennyiben a hivatalos jegyzék bizonyítja, hogy gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésében meghatározott jegyzék szerinti igazolást is elfogadja a P.1-P.2./pontban rögzített igazolási mód helyett, illetve mellett.
Az Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
I. Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ 1. részre történő ajánlattétel esetén: az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban összesen legalább 10 db hőközponti blokkok méretezése tervezése technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal, melyek együttes értéke elérte a min. nettó 30.000.000,- HUF (harmincmillió forint) összeget.
Az M.1./ pontban meghatározott előírás (darabszám, illetőleg érték) több, de legfeljebb 3 db referenciával (szerződéssel) teljesíthető.
M.2./ 2. részre történő ajánlattétel esetén: az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban összesen legalább 100 db épületgépészethez kapcsolódó szerelvények és tartozékaik szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával vagy referenciákkal, melyek együttes értéke elérte a min. nettó 6.000.000,- HUF (hatmillió forint) összeget.
Az M.2./ pontban meghatározott előírás (darabszám, illetőleg érték) több referenciával (szerződéssel) teljesíthető.
M.3./ 3. részre történő ajánlattétel esetén: az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban összesen legalább 1 db, min. 1000 fm előre szigetelt műanyag köpenycsöves közvetlenül földbe fektethető merev acélcsövek és tartozékaik szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynek értéke a min. nettó 5.000.000,- HUF (ötmillió forint) összeget.
M.4./ 4. részre történő ajánlattétel esetén: az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszakban összesen legalább 1 db, min. 250 fm előre szigetelt műanyag köpenycsöves közvetlenül földbe fektethető önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynek értéke a min. nettó 2.500.000,- HUF (kettőmillió ötszázezer forint) összeget.
II. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevőnek) ajánlatában csatolnia kell:
M.1.-M.4./ az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett szállításait ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szállítás tárgyát,
- a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
- ellenszolgáltatás összegét,
- a szállítás mennyiségét (azaz a leszállított és beüzemelt eszközök darabszámát),
- a saját teljesítés tárgyát és értékét ((azaz a leszállított és beüzemelt eszközök darab-számát és értékét), abban az esetben, ha a referenciaigazolás vagy -nyilatkozat több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette vagy közös ajánlattevők együttesen teljesítették a referenciát igazolónak a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján szükséges eljárnia),
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont].
Az Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
(ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)10
Teljeskörű jótállás vállalt időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, max. 36 hónap)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(igen válasz esetén)
  Időszakos előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
/S - , dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/06/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A vételárat utólag, az eljárás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatást (összegezés kiküldését) követő 5 napon belül, kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetek kötelesek megfizetni. A dokumentáció díját az Ajánlatkérő a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-00146376-00100008 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalás közleményében a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [TED-iktatószámot] fel kell tüntetni. A dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza. Ha az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, a dokumentáció díja a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített (második helyezettként kihirdetett) szervezetnek visszajár.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/06/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás)
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/06/23 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: 7623 Pécs, Tüzér u 18-20. II. emelet 201. sz. iroda
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontási eljáráson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 62. § (1) és (3)-(7) bekezdése szerint jár el.

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-2012-5.4.0. - Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhaszná-lásának lehetőségével. Pályázati azonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0009. A támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2013/12/30.
VI.3) További információk: (adott esetben)
VI.3.1.) Az ajánlati biztosíték: Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke:
1. rész esetében: 3.000.000,- HUF (hárommillió forint),
2. rész esetében: 600.000,- HUF (hatszázezer forint),
3. rész esetében: 450.000,- HUF (négyszázötvenezer forint),
4. rész esetében: 150.000,- HUF (százötvenezer forint).
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12072507-00146376-00100008 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség-vállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bank vagy biztosító által kiadott garancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel részenként külön-külön úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Az Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
VI.3.2.) Az ajánlatkérési dokumentáció beszerzésének feltételei: A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az irányadó kapcsolattartási pontban, az ajánlati felhívás megjelenésének napjától munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 10.00 óra között, valamint írásos kérésre postai úton a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció átvételekor az átvevőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét. Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Az Ajánlatkérő az érdekelt gazdasági szereplőknek a fenti időpontokban lehetőséget biztosít – személyes megjelenés esetén – a dokumentációba történő ingyenes, előzetes betekintésre.
A dokumentációt - a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (a dokumentációt átvevőnek tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie).
VI.3.3.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.3.4.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
VI.3.5.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, egy (papír alapú) eredeti példányban, valamint elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (a példányok eltérése esetén a papír alapú példány tartalma irányadó). Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket a CD/DVD-n rögzített példányhoz excel (.xls) formátumban kell csatolniuk.
VI.3.6.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az Ajánlatkérőnek az irányadó kapcsolattartási pontban megadott címén, az ajánlati felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 9.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 10.00 óra között.
VI.3.7.) Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozat formájában meg kell jelölnie:
- a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont];
- ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont];
- azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az Ajánlati Felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés].
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) továbbá az ajánlatában:
- az ajánlata részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie az ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek az értékelési részszempontok alapján értékelésre kerülnek.
- nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés];
- nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];
- nyilatkoznia kell a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről és az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelessége tekintetében.
- nyilatkoznia kell a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében.
VI.3.8.) Igazolások: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a változásbejegyzési kérelmet és annak megérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
VI.3.9.) Dokumentumok formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló, Kbt. 59. § (2) bekezdése szerinti bankgaranciát vagy kötelezvényt, valamint a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
VI.3.10.) Szakmai ajánlat, költségvetés: Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot és árazott költségvetést kell készítenie a dokumentációban meghatározott tartalommal.
VI.3.11.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
VI.3.12.) Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.
A fentiek a III.2.2. és III.2.3. pontokban meghatározott valamennyi alkalmassági előírásra vonatkoznak.
VI.3.13.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a mérlegadatok átváltása esetében az üzleti év fordulónapján, az árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az ajánlati felhívás közzététele napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
VI.3.14.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.15.) Részajánlatok: Az ajánlattevők ajánlataikat a teljes mennyiség II.2.1. pontban megadott részek (a továbbiakban: Részek) közül bármelyik Részre, több Részre, illetve az összes Részre is beadhatják. A Részek tekintetében az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel fog az ajánlatkérő szerződést kötni. Az ajánlattevő kizárólag az egyes Részek tekintetében feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. Az egyes Részek tekintetében feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
VI.3.16.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Részszempontonként 1 - 10 pont.
VI.3.17.) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a második értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzések Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.06.01.). Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.18.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.
VI.3.19.) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
VI.3.20.) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.21.) Nemzeti elbánás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
VI.3.22.) Eladó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő adásvételi szerződések teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
VI.3.23.) Irányadó jog: A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/05/06 (nap/hónap/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Tüzér u. 18-20.
Város: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Tüzér u. 18-20. II. emelet 201. sz. iroda
Város: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani
Hivatalos név: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Tüzér u. 18-20. II. emelet 201. sz. iroda
Város: Pécs
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Jánosi Ildikó
Telefon: +36 72503400
E-mail: petavkft@petav.hu
Fax: +36 72503403
Internetcím (URL): www.petav.hu
I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
--------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1 Elnevezés: Hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése adásvételi szerződés feltételei alapján.
1) Rövid meghatározás:
Hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése adásvételi szerződés feltételei alapján.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44115220-7
További tárgyak:42131130-6
42511100-2
44600000-6
3) Mennyiség:
Hőközponti blokk méretezése, tervezése, technológiai szerelése, szállítása és üzembe helyezése az alábbi műszaki tartalommal.
- 48 db kompakt hőközponti blokk 0,058-0,97 MW közötti teljesítménnyel.
- 54 db változó nyomású, zárt, membrános tágulási tartály, 80-1200 l közötti térfogattal
- 47 db használati meleg víz tartály, 200-1500 l közötti térfogattal
- 47 db vízkőlerakódást gátló vegyszer adagoló.
A nyertes ajánlattevő a hőközponti blokkok beüzemelését nyolc alkalommal (alkalmanként 5-8 db hőközponti blokkot érintően), a dokumentációban meghatározott feltételek szerint, az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés alapján köteles elvégezni. Felek a beüzemelést követően – alkalmanként – üzempróbát tartanak, mely időtartama: 1 nap.
Az eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 216653855 Pénznem: HUF
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 160 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A nyertes ajánlattevőnek a teljesítés öt ütemben kell megvalósítania: az 1. szállítási ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 14 naptári nap, a 2. szállítási ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 28 naptári nap, a 3. szállítási ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 70 naptári nap, valamint a 4. szállítási ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 110 naptári nap., 5. ütem - beüzemelés (az utolsó üzempróba sikeres lezárása) - határidő (a szerződéskötéstől): 160 naptári nap. A szállításokra és a beüzemelésre vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 2 Elnevezés: Épületgépészethez kapcsolódó szerelvények és vezetékek szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
1) Rövid meghatározás:
Épületgépészethez kapcsolódó szerelvények és vezetékek szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44163120-7
További tárgyak:44115220-7
44167300-1
3) Mennyiség:
Épületgépészethez kapcsolódó szerelvények és vezetékek szállítása az alábbi műszaki tartalommal.
- 3112 fm varrat nélküli acélcső és műanyagcső, idomokkal és tartozékokkal
- 630 db elzáró ill. szabályozó szerelvény
- 47 db ivóvízszűrő
- 142 db vízmérő
- 48 db iszapfogó
- 48 db szennyszűrő
- 95 db visszacsapó szelep
- 283 db. hőmérők, nyomásmérők, légbeszívó szelepek, hőmérsékletérzékelők,
- 1620 fm villamos kábel, elosztók kapcsolók, rendező dobozok, tartozékok.
Az eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 44965198 Pénznem: HUF
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 110 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A nyertes ajánlattevőnek a szállítást négy ütemben kell megvalósítania: az 1. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 14 naptári nap, a 2. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 28 naptári nap, a 3. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 70 naptári nap, valamint a 4. ütem –határidő (a szerződéskötéstől): 110 naptári nap. A szállításokra vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 3 Elnevezés: Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, merev acélcsövek és tartozékaik szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
1) Rövid meghatározás:
Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, merev acélcsövek és tartozékaik szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44163120-7
További tárgyak:44115220-7
44167300-1
3) Mennyiség:
Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, merev acélcsövek és tartozékaik szállítása az alábbi műszaki tartalommal:
- 2048 fm egyenes cső,
- 204 db ív,
- 44 db T és P leágazások, fixpontok,
- 28 db előszigetelt elzáró szerelvény.
- A haszoncső mérete DN25 és DN100 közötti.
A karmantyúk utólagos habosítása és a tágulási párnák felhelyezése a nyertes ajánlattevő feladatát képezi. A nyertes ajánlattevő a habosítást 13 alkalommal, az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés szerint köteles végrehajtani a dokumentációban meghatározott feltételekkel.
Az eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 30400364 Pénznem: HUF
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 110 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A nyertes ajánlattevőnek a teljesítést négy ütemben kell megvalósítania: az 1. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 7 naptári nap, a 2. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 28 naptári nap, a 3. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 70 naptári nap, valamint a 4. ütem – határidő (a szerződéskötéstől): 110 naptári nap. A szállításokra vonatkozó részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 4 Elnevezés: Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
1) Rövid meghatározás:
Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik szállítása adásvételi szerződés feltételei alapján.
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44163120-7
További tárgyak:44115220-7
44167300-1
3) Mennyiség:
Előre szigetelt, műanyag köpenycsöves, közvetlenül földbe fektethető, önkompenzáló acélcsövek és tartozékaik szállítása. 588 fm önkompenzáló csővezeték (DN25 és DN65 közötti méret) tekercselt formában, egybekötve, a hozzátartozó csatlakozó idomokkal és tartozékokkal.
Az eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
(ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 9738462 Pénznem: HUF
vagy: és között. Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 28 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/17/EK irányelv
Kategória száma [ 1]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8]
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.