Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2015.05.22.
Iktatószám: 8590/2015
CPV Kód: 42961300-3;48813000-0;30210000-4;48000000-8;72000000-5
Ajánlatkérő: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Teljesítés helye: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (H-3527 Miskolc, Szondi György út 1.) székhelye és Miskolc Megyei Jogú Varos Önkormányzatának közigazgatási egysége, valamint Felsőzsolca Város az alábbi hrsz-ok szerint: 602 és 744/4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TIGRA Computer- és Irodatechnika Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Postai cím: Szondi György utca 1.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Onda Tamásné
Telefon: +36 46514900/165
E-mail: onda.tne@mvkzrt.hu
Fax: +36 46514912
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mvkzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnika Kft.
Postai cím: Bartók Béla út 105.-113
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási és szolgáltatási szerződés utas-tájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányitó rendszerek megvalósítása, üzemeltetése és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (H-3527 Miskolc, Szondi György út 1.) székhelye és Miskolc Megyei Jogú Varos Önkormányzatának közigazgatási egysége, valamint Felsőzsolca Város az alábbi hrsz-ok szerint: 602 és 744/4.
NUTS-kód HU311
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/12/09 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Szállítási és szolgáltatási szerződés utas-tájékoztató eszközök beszerzése, továbbá forgalomirányító rendszerek megvalósítása, üzemeltetése es kapcsolódó szolgáltatások tárgyában a dokumentációban meghatározott részletes műszaki tartalomnak megfelelően a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0003 számú „Miskolc városi villamosvasút fejlesztése” („Zöld Nyíl Projekt”) című nagyprojekt és az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0007 számú „Miskolc es Felsőzsolca városok közösségi közlekedésének infrastrukturális fejlesztése” („Okos Pont Projekt”) című projektek keretében.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961300-3
További tárgyak: 48813000-0
30210000-4
48000000-8
72000000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 964 523 108 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/12/10 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/05/26 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
x Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A bevezetés költségeit is magában foglaló nettó ár a teljes Integrált Utastájékoztatási és ForgalomirányításiRendszerre, mint eszközösszességre (forintban kifejezve). 70
A bevezetett Integrált Utastájékoztatási és Forgalomirányítási Rendszer üzemeltetésének éves nettó díja.(forintban kifejezve). 20
A megajánlani kívánt rendszerrel kapcsolatban vállalt jótállás ideje a jogszabályban foglalton túl (max. 48hónap). 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 112 - 191005
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/12 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9745 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/17 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 249 - 435498
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/24 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24006 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/26 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződő Felek a Szállítási Szerződés 3. pontjában, illetve a Szállítási Szerződés 4. sz. Mellékletét képező Projekt ütemtervben rögzítették a teljesítés megkezdésének időpontját, valamint a Vállalkozó részére az egyes teljesítési szakaszokra (mérföldkő) vonatkozó teljesítési határidőket. Ennek keretében megállapodtak, hogy az 1. teljesítési szakasz (Szállítási Szerződés 3.3.1. szerinti 1. mérföldkő) részteljesítés határideje 2014. 01. 25. napja, míg a 2. teljesítési szakasz (Szállítási Szerződés 3.3.2. szerinti 2. mérföldkő) részteljesítés határideje 2014. 04. 09.napja, 3. teljesítési szakasz (Szállítási szerződés 3.3.3. szerinti 3. mérföldkő)- ami egyben a végteljesítés - határideje: 2014.05.26. napja.
Módosítás
„2. teljesítési szakasz (2. mérföldkő) részteljesítés határideje 2014. 06. 09.”
"A 3. teljesítési szakasz (3. mérföldkő) végteljesítés határideje 2014. 10. 30."
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szállítási Szerződés 2. és 3. mérföldkövéhez meghatározott munkálatok a Szerződő Felek érdekkörén kívül eső, előre nem látható okból felmerült akadályok miatt határidőben elvégzésre nem kerülhettek, így a Szállítási Szerződés ezen feladatra vonatkozó rendelkezéseit, azaz annak teljesítési határidejét egyező akarattal a közbeszerzésről szóló 2011. évi CXXIX. törvény 124. § rendelkezéseinek megfelelően módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/09/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a közzététellel.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/05/18 (év/hó/nap)