Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos
Közzététel dátuma: 2016.01.29.
Iktatószám: 895/2016
CPV Kód: 64212000-5
Ajánlatkérő: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Teljesítés helye: Budapest, Balaton u. 7-11.; Budapest, Lehel u. 35-37.; Veszprém, Jókai u. 31-53.; Kecskemét, Reptéri u. 04.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Tomka Barnabás
Telefon: +36 12365141
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Telekom Nyrt.
Postai cím: Krisztina krt. 55.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Tibor értékesítési menedzser
Telefon: +36 309195535
E-mail: Varga2.Tibor@t-systems.hu
Fax: +36 14521297
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Mobil direkt bekötés szolgáltatás (PBX)
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 5
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, Balaton u. 7-11.; Budapest, Lehel u. 35-37.; Veszprém, Jókai u. 31-53.; Kecskemét, Reptéri u. 04.
NUTS-kód HU101, HU331, HU213
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/09/05 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Mobil direkt bekötés szolgáltatás (PBX), keretösszeg: bruttó 70.000.000.-Ft
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 73499993 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
 
Áfával
x
Áfa (%)
27 , 00
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos x Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 061 - 103484
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/03/27 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4967 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/03/31 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 184 - 324984
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/25 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19250 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/09/29 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
„1. A szerződés tárgya, mennyisége, egységárak
Mobil direkt bekötés szolgáltatás (PBX) keretösszegei:
2014-ben: bruttó 30.000.000.-Ft (HUF)
2015-ben: bruttó 40.000.000.-Ft (HUF)”
„2.1. A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől 2015. december 31-ig.”
Módosított:
„2.1. A Keretszerződés 1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:
Mobil direkt bekötés szolgáltatás (PBX) keretösszegei:
2014-ben: bruttó 30.000.000.-Ft (HUF)
2015-ben: bruttó 40.000.000.-Ft (HUF)
2016-ban: bruttó 3.499.993.-Ft (HUF)”
„2.2. A Keretszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.1. A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől a keretösszegek felhasználásáig.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A HM Védelemgazdasági Hivatal - a HM Beszerzési Hivatal jogelőde - a 2011. évi CVIII. törvény 85. § (2) bekezdés szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2014.09.05-én aláírásra került a 1073-93/2014. nyt. számú keretszerződés (továbbiakban: Keretszerződés) a Magyar Telekom Nyrt.-vel.
A Keretszerződés hatályának meghosszabbítása a szolgáltatás folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges, tekintettel arra, hogy a mobil direkt szolgáltatás 2016. évi biztosítása érdekében kezdeményezett közbeszerzési eljárás nem fejeződött be a Keretmegállapodás határideje, 2015.12.31. előtt.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/12/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/01/27 (év/hó/nap)