Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/89
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.05.
Iktatószám: 8991/2016
CPV Kód: 45213250-0
Ajánlatkérő: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelye, 2166 Püspökszilágy, Hrsz.: 043/18
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.09.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK06523
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit, koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75519540
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.rhk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://mamut.rhk.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK06523
Postai cím: Pf. 12. Hrsz. 8803/2.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75519540
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK06523
Postai cím: Pf. 12. Hrsz. 8803/2. Titkárság (I. emelet 105-106. szoba)
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7031
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit koordinációs és gazdasági igazgató
Telefon: +36 75519542
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám: P400B-1-01/15
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): az építmény és a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása nem teszi lehetővé a részekre bontását és egyértelmű lehatárolását, ill. a részteljesítések műszaki eredményességének megítélését valamint az előírt hatósági ellenőrzések és üzembehelyezési eljárások lefolytatását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102 A teljesítés helye: A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelye, 2166 Püspökszilágy, Hrsz.: 043/18
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló kapacitás-felszabadítás, biztonságnövelés következő ütemének végrehajtásához szükséges csarnok, konténment és kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
1. Az elvégzendő általány díjas tevékenységek (egyenes ÁFA)
1.1 Terv és dokumentáció készítés
1.1.1 Minőség és Környezetvédelmi terv készítése (1 dokumentum)
1.1.2 Biztonság- és egészségvédelmi terv készítése (1 dokumentum)
1.1.3 Részletes megvalósítási munka-ütemterv készítése (1 dokumentum)
1.1.4 Oktatási terv készítése (1 dokumentum)
1.1.5 Kezelési Utasítások készítése (1 dokumentum)
1.1.4 Megvalósulási és átadási dokumentáció összeállítása (1 dokumentum)
2. Az elvégzendő általánydíjas tevékenységek (fordított ÁFA)
2.1 Csarnok épülethez kapcsolódó kivitelezési munkák
2.1.1 Csarnoképület építészeti szerkezeteihez és a nyílászáró szerkezetek elhelyezéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák (1 létesítmény)
2.1.2 Csarnoképület tartószerkezeteinek építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák (alapozás, padlószerkezet, acélszerkezet) (1 létesítmény)
2.1.3 Csarnoképület földmunka (1 létesítmény)
2.1.4 Csarnoképület külső vízelvezetési munkái (1 létesítmény)
2.1.5 Csarnoképület külső tűzcsap létesítési munkái (1 létesítmény)
2.1.6 Csarnoképület villamos kivitelezési munkái (1 létesítmény)
2.1.7 Csarnoképület villámvédelmi kivitelezési munkái (1 létesítmény)
2.1.8 Csarnoképület organizácíós munkái (1 létesítmény)
2.2 Technológiai rendszerek kivitelezési munkák
2.2.1 Konténment építési szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.2 Konténment acélszerkezet gyártás és szerelés (1 létesítmény)
2.2.3 Konténment darupálya szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.4 Konténment épületgépészeti szerelési munkái (1 létesítmény)
2.2.5 Konténment villamos szerelési munkák (1 létesítmény)
2.2.6 Konténment sugárvédelmi ellenőrző rendszerének (SER) munkái (1 létesítmény)
2.2.7 Automatikus tűzjelző rendszer létesítése (1 rendszer)
2.2.8 Gázérzékelő telepítése (1 rendszer)
2.3 Felvonulási terület és ellátó rendszerek kiépítése, üzemeltetése
2.3.1 Kivitelezési feladatok irányításához, végrehajtásához szükséges építmények biztosítása, üzemeltetése (irodakonténer, bútorok, irodai eszközök, raktárkonténer, öltözőkonténer, WC konténer) (18 hónap)
3. Az elvégzendő tételes elszámolású egyéb kapcsolódó tevékenységek (egyenes ÁFA)
3.1. Ellenőrzött zónában keletkező hulladékok mérése
3.1.1 Laboratóriumi izotóp mérésekhez mintavétel (kiszállással) (6 alkalom)
3.1.2 Sr-90 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.3 H-3 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.4 C-14 izotóp mérés (mintafeldolgozás, mérés, mérési jegyzőkönyv) (40 db)
3.1.5 Alfa spektrometriai mérés (1 db)
Az elvégzendő munkák részletezését a Közbeszerzési Dokumentum Műszaki leírás és a Kiviteli tervdokumentációk fejezetei tartalmazzák.
Tartalékkeret: a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-a.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Késedelmi kötbér napi mértéke (%/nap, min. 0,05 %/nap, max.: 0,1 %)  25
2 Jótállás időtartama (hónap, min. 24 hónap, max. 36 hónap)  25
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (10 % tartalékkerettel) (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.6. ponthoz: a megadott érték nem a valós becsült érték, azt ajánlatkérő nem kívánja megadni. A hirdetményfeladó rendszer megköveteli érték szerepeltetését

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem jelöli meg alvállalkozó bevonását ajánlatában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakra is.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1)-P.2) A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ajánlatában előzetes igazolásra a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, mely szerint az alkalmassági követelmények teljesülnek.
P1./ Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi fennálló (cégkivonatban szereplő) pénzforgalmi számlája tekintetében a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatát (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti (mettől-meddig vezette) a pénzforgalmi számlá(ka)t;
- a pénzügyi intézmény által vezetett pénzforgalmi számla száma;
- tájékoztatás arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy évben (12 hónapban) pénzforgalmi számláján volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.
(„A sorban állás” kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti).
P/2. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek be kell nyújtani a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzlet évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak részét képező eredmény-kimutatását (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredmény-kimutatással a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló részét képező eredmény-kimutatás benyújtása nem szükséges!
Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (csarnok építési beruházás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról [321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés].
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, P1./-P2./ pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1./-P2./ pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre [P1./-P2./], az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző egy éven (12 hónapon) belül bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.
P2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül egy üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (2) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak után kezdte meg működését, alkalmas, amennyiben a működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (csarnoképítési beruházás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 290 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1)-M3) A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az ajánlattevő ajánlatában előzetes igazolásra a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani, mely szerint az alkalmassági követelmények teljesülnek.
M1./ Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás feladásától (felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, csarnok építési beruházásra vonatkozó, a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
b) a teljesítés helye,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
d) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
e) nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban),
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
g) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban),
h) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M2./ Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- felelős műszaki vezető esetében a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása;
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata (kivéve, ha a szakember az ajánlattevő munkavállalója), mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
A bemutatott felelős műszaki vezető jogosultságának meglétét és érvényességét, szükséges mértékű szakmai gyakorlatát ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. A szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Csatolandó továbbá az ajánlattevő nyilatkozata, hogy amennyiben felelős műszaki vezető szakember még nem rendelkezik, akkor nyertesség esetén legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog az MV vagy annak megfelelő kamarai nyilvántartásba vétellel.
A szakmai önéletrajzban meg kell jelölni a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét (cég, gazdasági szervezet megjelölésével), a szakember közreműködésével érintett projektet, a szakember által ellátott feladatot és a munkavégzés idejét. A szakmai gyakorlat ellenőrizhetősége érdekében szerepeltetni kell annak a szervezetnek a megnevezését, kontaktszemélyét, akinek az érdekében, megbízásában, a szakmai tevékenység végrehajtására, alkalmazására sor került.
M/3. Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania a környezetvédelmi intézkedések leírása keretében a független szervezet által kiállított, érvényes MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi tanúsítvány másolati példányát, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015 (X. 30) Korm. rend. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapon belül végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően végzett, összesen legalább: a) 1 db, min. 200 millió HUF nettó értékű tartószerkezeti, építészeti munkákat is magába foglaló csarnok építésével, kivitelezésével;
b) 1 db, min. 100 millió HUF nettó értékű gépészeti rendszerek szerelésével, kivitelezésével;
c) 1 db, min. 80 millió HUF nettó értékű, sugárzásmérő és/vagy kibocsátás ellenőrző berendezések telepítésével, kivitelezésével;
d) 25 millió HUF nettó értékű villamos szakterületen végzett munkával (kivitelezés)
kapcsolatos referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető.
M2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő olyan felelős műszaki vezető (MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultságú) szakemberrel, aki legalább egy (1) - csarnok építési projekten szerzett - műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) legalább 1 fő olyan felelős műszaki vezető (MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultságú) szakemberrel, aki legalább 5 éves műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
c) legalább 1 fő olyan felelős műszaki vezető (MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultságú) szakemberrel, aki legalább 3 éves műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az M2./ pontban foglalt alkalmassági követelmény keretében megnevezett szakemberek kizárólag egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében jelölhetőek meg.
M3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik független szervezet által kiállított, érvényes, MSZ EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi (környezetközpontú irányítási rendszer) illetve azzal egyenértékű vonatkozó európai uniós rendeletnek megfelelő szervezet által tanúsított környezetvédelmi (környezetközpontú irányítási rendszer) tanúsítvánnyal vagy minősítéssel, illetve az azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér
A szerződés nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén Megrendelő választása szerint a Vállalkozó a szavatossági kötelezettség (kijavítás, kicserélés) helyett kötbér fizetésére köteles, ami nem mentesíti a kötbért meghaladó kártérítés megfizetése alól. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás rész nettó értékének 20%-a, de legfeljebb a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a. A hibás rész értékének meghatározása a beárazott költségvetési kiírások és a díjrészletezés alapján történik.
Késedelmi kötbér
Késedelmes teljesítés esetén - ha a késedelem olyan okból következik be, amelyért az ajánlattevő felelős - késedelmi kötbér fizetendő. A késedelmi kötbér a késedelembe esés első napjától esedékes és a késedelmes teljesítés teljes időtartamára fizetendő. A kötbér mértéke késedelem esetén: az ajánlattevő által vállalt vállalkozói díj tartalékkeret nélküli nettó összegének min. 0,05 %/ naptári nap max. 0,1 %/ naptári nap, ajánlattevő által vállalt mértékben. A késedelmi kötbér maximuma az ajánlattevő által vállalt nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított összegének 10 %-a.
A kötbérterhes határidőket a szerződéstervezet tartalmazza.
Bármely teljesítési fázisban az ajánlattevő kötelezettsége teljesítésének tekintetében bekövetkező 30 naptári napot meghaladó késedelem esetén az ajánlatkérő felmondhatja a szerződést, és követelheti a szerződésszegés következtében felmerült valamennyi igazolt kárának megtérítését.
A teljesítés lehetetlenné válása (meghiúsulás)
Amennyiben a szerződés vagy valamely munkarész teljesítése olyan okból, amiért ajánlattevő felelős meghiúsul vagy lehetetlenül, vagy az ajánlattevő a szerződésben meghatározott késedelme vagy egyéb szerződésszegése miatt az ajánlatkérő a szerződést felmondja, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a szerződéstől vagy az adott kötbérterhes időszakra eső megrendeléstől eláll, úgy az ajánlattevő meghiúsulási kötbér jogcímén a teljes illetve az adott meghiúsult munkarészre eső, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 10%-át kitevő összeg ajánlatkérő részére történő megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, amely szerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Teljesítési biztosíték
Az ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesítési biztosítékot nyújt a szerződéskötés hatálybalépésének időpontjában a szerződés teljes idejére (műszaki teljesítési határidőig), a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegben.
Jótállási biztosíték
Az ajánlattevő a szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint jótállási biztosítékot nyújt a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában a jótállás teljes idejére, amelynek összege: a - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: Ajánlattevő jótállási felelőssége azon anyagoknál és munkáknál, ahol a jogszabály nem ír elő kötelező alkalmassági időt, a szerződés tárgyában foglalt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, illetve a hiánypontok felszámolása időpontjától számított minimum 24 hónapig, maximum 36 hónapig tart az ajánlattevő által vállalt mértékben. A jótállás ideje a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődik.
A szerződést erősítő kötelezettségek és biztosítékok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5 % mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint összegű előleget biztosít, a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleg az első három részszámla összegéből kerül levonásra.
A beszerzés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kerül finanszírozásra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A nettó ajánlati árnak 10 % tartalékkeretet is magában kell foglalnia.
A teljesítés során 7 db részszámla és 1 végszámla nyújtható be a szerződéstervezet 3. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint. Az ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi.
A számla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1), a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt., a Ptk., az Art. 36/A. § és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai is.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumban közzétett szerződéstervezet tartalmazza, Ajánlatkérő pedig ezúton is felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbiakra.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
Ajánlattevő amennyiben alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, köteles a vállalkozói díjból alvállalkozó(ka)t megillető vállalkozói díjrészletet a (rész)teljesítésig engedményezni alvállalkozó(k) javára, és a Ptk. 6:196. §-nak megfelelően az engedményezésről ajánlatkérőt tájékoztatni, vagy az engedményes személyét (mint alvállalkozót) is meghatározó engedményezési okiratot engedményes alvállalkozó(k)nak átadni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a szerződés alapján felmondási indoknak minősül, és az ott rögzített jogkövetkezmények alkalmazhatóak. Ajánlattevő felelős azért, hogy az alvállalkozókat tájékoztassa a szerződés szerinti kifizetés szabályairól. Ajánlattevő felelős mindazon kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége elmulasztásából ered.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei: A tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges előre nem látható, a szerződésben és a műszaki terv(ek)ben sem szereplő munkák, feladatok során felhasznált, illetve beépített anyagok és díjak fedezetéül szolgál. A tartalékkeret terhére végzett feladatok elszámolása tételesen történik, a teljesítésigazolásban és a számlában elkülönítetten szerepeltetve
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában [Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdés].
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2016/09/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Paksi kirendeltségének (7031 Paks, Hrsz. 8803/2.) emeleti tárgyalója.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2016/08/18 (éééé/hh/nn) és helye: A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelye 2166 Püspökszilágy, Hrsz.: 043/18.
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az értékelés módszere: az 1. részszempont esetén fordított arányosítás, a 2-3. részszempont esetén egyenes arányosítás.
1. Nettó ajánlati ár: Ajánlatkérő az 10 % tartalékkeretet is magában foglaló nettó ajánlati árat értékeli és hasonlítja össze. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2. Késedelmi kötbér napi mértéke: Ajánlattevő min. 0,05 % / nap és max. 0,1 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,05 % napi kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 0,1 % feletti kötbér vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 0,1 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű kötbér vállalást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyig kell megadni.
3. Jótállás: Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 36 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 36 hónap feletti jótállás vállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 36 hónapként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. Az alkalmazandó képletet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) A közbeszerzési dokumentum az I.3. pontban megadott web helyről letölthető. A letöltéshez szükséges felhasználói jelszópáros a közbeszerzési dokumentum igénylő ajánlatkérő részére történt megküldését követően kerül átadásra. A „közbeszerzési dokumentum igénylő” letölthető a http://tinyurl.com/rhkkbd címről.
2.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2016 08. 18.
Találkozás helyszíne: A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) telephelye 2166 Püspökszilágy, Hrsz.: 043/18.
A kérdéseket írásban, a helyszíni bejárás időpontját megelőzően minimum 2 munkanappal korábban kell megküldeni Knapp János koordinációs osztályvezető részére. A helyszínen is lehetőség lesz kérdések feltételére, azonban ezeket a kérdéseket is írásban kell megadni. A helyszíni terület megtekintésére, melyen minden ajánlattevő maximum 4 fővel vehet részt. A helyszíni bejáráshoz szükséges, a telephely területére szóló belépési engedély kiállítását megkönnyíti és felgyorsítja a személyi adatfelvételi lap előzetes kitöltése.
A belépési engedélykérő adatlap letölthető a http://www.rhk.hu/docs/RHFT_egyeni.pdf címről.
A kitöltött adatlapot Knapp János részére kell elküldeni a 75/519-569-es faxszámra, vagy a titkarsag@rhk.hu e-mail címre legkésőbb a helyszíni bejárás időpontja előtt 3 munkanappal.
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amelyet ajánlatkérő a helyszíni bejárás napjától számított öt napon belül megküldi, vagy elektronikusan hozzáférhetővé teszi valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte.
3.) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
4.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást) legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelnie kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorcium tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
5.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
6.) Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) szerint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, továbbá egy elektronikus példányban kell benyújtani, amelyet az ajánlat papír alapú példányát tartalmazó zárt csomagolásban kell elhelyezni. Az elektronikus példányt az ajánlat eredeti példányáról készített, jelszó nélkül olvasható .pdf kiterjesztésű fájl(ok)ban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell benyújtani, csatolva hozzá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, mely szerint az elektronikus példány teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal. A papír alapú és az elektronikus ajánlat eltérése esetén ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
Az ajánlatot oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel és - az ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg az ajánlatban kért minden egyes dokumentum, nyilatkozat helyét. A további formai követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerülnek meghatározásra.
7.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
8.) Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített (az ajánlat benyújtásakor már ismert) alvállalkozó szervezet és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomtatott példánya (mellékletek nélkül)]. Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
10.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.2.) és/vagy III.1.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni [alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 65 § (7)-(9) bekezdés], úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak irányadók.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
11.) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatok nem fogad el.
Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű, ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
12.) Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek az M2) pontban előírt szakember(ek)nek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban e pontban foglaltakról nyilatkoznia szükséges.
Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
15.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan felelősségbiztosítással (építésbiztosítással), melynek kárérték limitje legalább 50.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 100.000.000,- HUF/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.
16.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
17.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell - adott esetben - az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titokról (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. §-ában foglalt további rendelkezésekre is.
18.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
19.) A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele.
20.) Az ajánlatban csatolni kell a szerződéstervezet alábbi mellékleteit [(üresen hagyott) részeinek kitöltésével].
- Kitöltött vállalkozói díj részletező, teljesítési és számlázási ütemezési táblázat. [szerződéstervezet 3. sz. melléklete]
- Tételes árazott költségvetések [szerződéstervezet 4. sz. melléklete.]
- Alvállalkozók jegyzéke [szerződéstervezet 6. sz. melléklete.]
Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet 3. 4. és 6. sz. mellékleteit kitöltve köteles az ajánlatához csatolni elektronikus adathordozón, szerkeszthető formátumban a nyomtatott formával megegyező tartalommal is.
21.) Az ajánlat részeként be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentum részét képező tételes költségvetést beárazva. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentum szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.
22.) Az ajánlatba szakmai ajánlat csatolandó. A szakmai ajánlat tartalmára vonatkozó elvárásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
23.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb és az értékelési sorrendben a következő kettő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével hívja fel az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
24.) Ajánlattevő köteles tájékozódni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan ajánlattevő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
25.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdésére, amely szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.
26.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések esetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
27.) Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) P2./ és III.1.3) M1./ pontja alatt meghatározott „csarnok építési beruházás” kifejezést a következők szerint definiálja: Csarnok épület, illetve az azzal egyenértékű épület alatt értendő minden minimum 200 m2 alapterületű legalább 3,6 m átlagos belmagasságú, minimum 10 m szabad fesztávú, tetőtérrel nem rendelkező, egyszintes, összefüggő légterű, ipari, raktározási, kereskedelmi vagy sport rendeltetésű, jellemzően tagolatlan homlokzatú építmény, amelyre a merev geometriai formák, a jellemzően acél vagy beton tartószerkezeti anyaghasználat és jelentős nagyságú kiszolgáló terület iránti igény jellemző.
28.) A nyertesnek a szerződéskötésig rendelkezni kell az ajánlatkérő által kiadott érvényes képességvizsgálati igazolással csarnok építési beruházás kivitelezése területre vonatkozóan. (155/2014. (VI. 30) Korm). Ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes visszalépett a szerződés megkötésétől és a másodikkal köti meg a szerződést, amennyiben őt megjelölte.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/08/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges