Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/94
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.08.17.
Iktatószám:9254/2016
CPV Kód:71356000-8
Ajánlatkérő:Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2016.09.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kóbor Csilla
Telefon: +36 14578040
E-mail: iroda@vargarazs.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_sktio8/index.html
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_sktio8/index.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nép Adrienn
Telefon: +36 14578040
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_sktio8/index.html
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1011
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nép Adrienn
Telefon: +36 14578040
E-mail: adrienn.nep@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://utsz.hu/projektek/projekt_sktio8/index.html
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlanfejlesztés és üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Keretszerződés beruházás lebonyolítói szaktanácsadói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri tevékenység ellátására”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási keretszerződés keretében a Nemzeti Hauszmann Terv alapján, a műemléki környezetben, a Budai Várnegyedben lévő Csikós udvar átfogó rekonstrukciója során beruházás lebonyolítói szaktanácsadói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri tevékenység ellátására:
- Új lovarda újra építése eredeti helyén
- Főőrség épületének újra építése eredeti helyén
- Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén
- Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között
- Lovas programokat kiszolgáló istálló épület elhelyezése a Lovarda utcából nyílóan
- Csikós udvar teljes területének területrendezése-tájépítészeti terv
- Vár Palota déli összekötő szárnyának, illetve ahhoz kapcsolódva három beruházási eleme
- Szent István terem rekonstrukció
- Gyilokjáró udvar és újvilág kert
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Keretszerződés beruházás lebonyolítói szaktanácsadói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri tevékenység ellátására”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerződés meghatározása: Megbízási keretszerződés
Szerződés tárgya: „Keretszerződés beruházás lebonyolítói szaktanácsadói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri tevékenység ellátására”
Rövid ismertetése: Megbízási keretszerződés keretében a Nemzeti Hauszmann Terv alapján, a műemléki környezetben, a Budai Várnegyedben lévő Csikós udvar átfogó rekonstrukciója során beruházás lebonyolítói szaktanácsadói és műszaki ellenőri, valamint tervellenőri tevékenység ellátására:
- Új lovarda újra építése eredeti helyén
- Főőrség épületének újra építése eredeti helyén
- Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén
- Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között
- Lovas programokat kiszolgáló istálló épület elhelyezése a Lovarda utcából nyílóan
- Csikós udvar teljes területének területrendezése-tájépítészeti terv
- Vár Palota déli összekötő szárnyának, illetve ahhoz kapcsolódva három beruházási eleme
- Szent István terem rekonstrukció
- Gyilokjáró udvar és újvilág kert
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány képzettsége, szakmai tapasztalat mértéke, állandó munkatársak száma súlyszám 20
2 Munkavégzés értékelés a szakmai ajánlat illeszkedése az elvárt feladatokhoz 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - Feljáró rámpa újraépítése a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres várfal tartományában eredeti helyén
- Karakas pasa tornya funkciójának meghatározása, a főépületekkel összhangban
- Gyilokjáró udvar és a déli zárt udvar közlekedésének rendezése, kertrekonstrukció
- Újvilág kert
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Alszempontok 3. részszemponthoz (ár): 3.1. Műszaki ellenőrzés díja, súlyszám: 15; 3.2. Beruházás lebonyolítás díja, súlyszám: 15; 3.3. Beruházás lebonyolítás előkészítési tevékenységre vonatkozó díja, súlyszám: 5; 3.4. Tervellenőrzés díja, súlyszám: 5.
Adható pontszám: 1 (legrosszabb) - 100 (legjobb) pont.
Értékelés: 1-2 részszempontnál pontozás, 3. részszempontnál fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés a K1) pont esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
K1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolatát.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) és (5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (beruházás-lebonyolító és/vagy műszaki ellenőr és/vagy tervellenőri feladatok) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 300.000.000 Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel arra, hogy a P1) pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre - elegendő, ha egyikük megfelel [Kbt. 65. § (6) bekezdés].
Az együttes megfelelés a P1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (beruházás-lebonyolító és/vagy műszaki ellenőr és/vagy tervellenőri feladatok) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 300.000.000 Ft-ot.
A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1) és P2)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)].
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (beruházás-lebonyolító és/vagy műszaki ellenőr és/vagy tervellenőri feladatok) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket;
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti közbeszerzés tárgyából származó (beruházás-lebonyolító és/vagy műszaki ellenőr és/vagy tervellenőri feladatok) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P1) és P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és (10) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
A P1) és P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) és P2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az egységes európai dokumentum IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 36 hónapban nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt igazolt referenciákkal:
M1)A: legalább nettó 7 milliárd Ft beruházási értékű, több építményt tartalmazó műemléki rekonstrukciókhoz kapcsolódó lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referencia munka, amely tartalmazott restaurátori felügyeleti munkákat is és szerver alapú dokumentumkezelő rendszer került alkalmazásra továbbá a referencia tárgya volt fentieken túl a tervellenőri feladat is, amely legalább az alábbi szakágakra terjedt ki: tartószerkezet, építészet, épületgépészet, épületvillamosság.
M1)B: legalább nettó 60 millió Ft beruházási értékű várfal restauráció/rekonstrukció és /vagy műemléki lépcső rekonstrukciót magában foglaló beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
A referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára (az adott részre) vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Ajánlatkérő műemlék alatt a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 8. pont szerinti fogalom értendő. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.
M2) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2)A: legalább 1 fő projektvezetővel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki képzettséggel, legalább 3 év magasépítési szakterületen szerzett műszaki ellenőri, és legalább 3 év beruházás- lebonyolítói tevékenységben szerzett szakmai tapasztalattal.
M2)B: legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki képzettséggel, és legalább 3 év mélyépítési szakterületen szerzett műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal.
M2)C: legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki képzettséggel, és legalább 3 év építménygépészeti szakterületen szerzett műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal.
M2)D: legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki képzettséggel, és legalább 3 év építményvillamossági szakterületen szerzett műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal.
M2)E: legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú műszaki képzettséggel, és legalább 3 év műemlék építmények műszaki szakértői tevékenységben szerzett szakmai tapasztalattal.
M2)F: legalább 1 fő okleveles táj- és kertépítész képzettségű szakemberrel.
Egy szakember több pozícióba is megjelölhető (azaz átfedés megengedett a szakemberek között) amennyiben az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett (az adott részre vonatkozó) közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése. Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje,
- szerződést kötő másik fél,
- szolgáltatás tárgya,
- ellenszolgáltatás összege,
- adott esetben saját teljesítés összege;
- szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
- szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás keretében be kell csatolni a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt, szakmai tapasztalatát ismertető szakmai önéletrajzát, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.
Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az M2) pontjára megjelölt szakemberek vonatkozásában ajánlattevő ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Az M2) alkalmassági ponthoz tartozó jogosultságok: M2)A alpont „MV-É”, M2)B alpont „ME-M”; M2)C alpont „ME-G”; M2)D alpont „ME-V”; M2)E alpont „SZÉS5”.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, valamint a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/09/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
- Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse és a teljes körűen kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot meg kell küldeni fax útján a +36 14578041 telefax számra, vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésben foglaltakra - az adrienn.nep@chsh.hu címre.
- Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlattételt. Mértéke: 4.000.000 Ft. Ajánlattevő választása szerint teljesíthető Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a dokumentációban részletezettek alapján. Befizetés: Magyar Államkincstár 10032000-00335869-00000017 számú számlára. Igazolás: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítővel; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciaszerződés vagy készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvénnyel; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.
- Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. §-a szerint, és dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
- Ajánlatban ajánlattevőnek, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés].
- Ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot, az ott meghatározott módon.
- Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
- Hiánypótlás lehetőségét ajánlatkérő biztosítja, összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
- Felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
- Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: A beruházás bonyolítói, tervellenőri, műszaki ellenőri és BIM feldolgozó és menedzsmenti feladatok a jelen munka esetében egymástól nem elválasztható, párhuzamosan folyó és egymásból a beruházás folyamatában adatot nyerő kapcsolódó munkafeladatok. A Projekt különböző elemei különböző fázisban vannak és lesznek a projekt teljes befejezéséig. Ennek alapján lesz olyan, hogy a Hauszmann Lovarda épülete már kivitelezés alatt van, a Várőrség épületének tervellenőrzése és kiírása lesz folyamatban, míg egy következő projektelem még tervasztalon lesz. A tervellenőrzés és BIM feldolgozás alapján látja a projekt ütemezését a bonyolító, illetve a BIM menedzsment ad reális időbeli ütemezést a műszaki ellenőrzésnek a kivitelezés adott státuszáról.
Ez a komplex több, időben is eltolt projektelem esetében különböző - a fenti példán túli - összefüggéseket eredményez, mely indokolja, hogy a fenti munkafeladatokat egyazon szervezet készítse.
- Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a közbeszerzési dokumentumban foglalt felelősségbiztosításokat kötni a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
- II.1.5), II.2.6) pont: 1 HUF nem a becsült érték, ajánlatkérő azt nem adja meg, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.
- További CPV-kód: 71631000-0, 71356100-9, 71356300-1.
- Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezési szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák