Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2016.08.17.
Iktatószám: 9709/2016
CPV Kód: 45210000-2;45453100-8;45262800-9;45300000-0
Ajánlatkérő: Győri Evangélikus Egyházközség
Teljesítés helye: Győr, Kossuth Lajos u. 16. (hrsz.: 7876)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: West Hungária Bau Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Győri Evangélikus Egyházközség
Postai cím: Petőfi tér 2.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Galli Csaba
Telefon: +36 96524708
E-mail: gallics@sze.hu
Fax: +36 96524532
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.lutheran.hu/gyülekezetek
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1
Város/Község: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében az Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése - Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakóépület felújítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Győr, Kossuth Lajos u. 16. (hrsz.: 7876)
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/03/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Vállalkozási szerződés keretében az Insula Lutherana épületegyüttes kivitelezési munkáinak elvégzése - Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakóépület felújítása”
A közbeszerzés mennyisége:
Jellemző adatok
- Építési terület címe: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 16.
- HRSZ: 7876
- Övezeti besorolás: Lk15/Z/50/30-/090/03-/36/K
- Övezeti jel: 01038
- Telekméret: 751 m2
- Szerepkör (Lk): kisvárosias lakóövezet
- Max telekkihasználtsági mutató (15): 1,5 m2 épület / 1 m2 telek
- Beépítési mód (Z): zártsorú
- Max beépítettség (50): 50 %
- Min. zöldfelületi hányad (30): 30 %
- Megengedett építménymagasság (090): 9,0 m
- Megengedett szintszám (03): 3
- Épületek bruttó alapterülete (változatlan): 319,73 m2
- Tervezett szintszám: pince+földszint+emelet+tetőtér
- Meglévő utcai kapu küszöb vonala: - 0,30 m
- Épület körüli rendezett terep: változó
- Párkánymagasság (meglévő-megmaradó): + 8,30 m, ill. + 7,96 m
- Tervezett gerincmagasság (meglévő-megmaradó): +12,88 m
- Padlóvonalak:
… pinceszint - 2,66 m
… földszint (lakásoknál) + 0,00 m
… földszint (kapualjnál) - 0,30 m
… emelet + 3,92 m
… tetőtér + 7,95 m2
- Tervezett építménymagasság: változatlan
- Tervezett beépített hasznos alapterület:
PINCESZINT: LÉPCSŐ 3,47 M2
KÖZLEKEDŐ 13,72 M2
TÁROLÓ 40,80 M2
TÁROLÓ 15,08 M2
PINCESZINT ÖSSZESEN: 73,07 M2
FÖLDSZINT: KAPUALJ 28,43 M2
KÖZLEKEDŐ 2,89 M2
0.1 LAKÁS 77,35 M2
KÖZLEKEDŐ 11,85 M2
NAPPALI 21,93 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 18,82 M2
KAMRA 1,63 M2
SZOBA 10,62 M2
GARDROB 3,38 M2
WC 1,32 M2
FÜRDŐSZOBA 7,80 M2
0.2 LAKÁS 89,64 M2
ELŐSZOBA 4,95 M2
KÖZLEKEDŐ 6,29 M2
NAPPALI 23,15 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 18,64 M2
KAMRA 1,81 M2
SZOBA 15,62 M2
SZOBA 12,03 M2
WC 1,60 M2
FÜRDŐSZOBA 5,55 M2
FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 198,31 M2
1. EMELET: LÉPCSŐHÁZ 6,74 M2
LÉPCSŐ 12,09 M2
1.1 LAKÁS 89,42 m2
KÖZLEKEDŐ 6,74 M2
NAPPALI 25,84 M2
SZOBA 14,04 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 18,87 M2
KAMRA 1,62 M2
SZOBA 11,68 M2
WC 1,78 M2
FÜRDŐSZOBA 8,85 M2
1.2 LAKÁS 111,71 M2
KÖZLEKEDŐ 16,70 M2
NAPPALI 23,11 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 20,43 M2
KAMRA 2,21 M2
SZOBA 11,91 M2
SZOBA 15,52 M2
SZOBA 10,84 M2
WC 1,60 M2
FÜRDŐSZOBA 9,39 M2
1. EMELET ÖSSZESEN: 219,96 M2
TETŐTÉR: LÉPCSŐ 9,80 M2
FOLYOSÓ 9,92 M2
GÉPÉSZET 7,09 M2
2.1 LAKÁS 48,97 M2
NAPPALI 21,93 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 9,89 M2
SZOBA 10,19 M2
GARDROB 2,32 M2
FÜRDŐSZOBA 4,64 M2
2.2 LAKÁS 51,12 M2
ELŐSZOBA 3,06 M2
NAPPALI 18,52 M2
KONYHA-ÉTKEZŐ 12,19 M2
SZOBA 10,89 M2
KÖZLEKEDŐ 2,40 M2
FÜRDŐSZOBA 4,06 M2
TETŐTÉR ÖSSZESEN: 126,90 M2
==============================================
HASZNOS ALAPTERÜLET ÖSSZESEN: 618,78 M2
Épületfelújítási és restaurálási munkák végzése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45453100-8
45262800-9
45300000-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 199284337 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2016/07/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
x Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű (átalányáras) árajánlat (nettó HUF) 85
Késedelmi kötbér (vállalkozói díj% / naptári nap) 15
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2016/02/01 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 3831 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/04/06 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződés IV. 1. pontja:
Eredeti:
Felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési határidő 2016. július 31. napja.
Módosított:
Szerződés IV. 1. alpontját akként módosítják, hogy a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési határidő 2016. október 30. napja, a használatbavételi engedély megszerzésének határideje: 2016. november 15.
Szerződés II. 2. pontja:
Eredeti:
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok hiány-, és hibamentes ellátásáért Vállalkozó 199.284.337, Ft + Áfa, azaz egyszázkilencvenkilencmillió-kettőszáznyolcvannégyezer-háromszázharminchét forint+áfa vállalkozói díjra jogosult.
Módosított:
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok hiány-, és hibamentes ellátásáért Vállalkozó 209.083.053, Ft + Áfa, azaz kettőszázkilencmmillió-nyolcvanháromezer-ötvenhárom forint+áfa vállalkozói díjra jogosult.
Szerződés II. 5. pontja:
Eredeti:
Felek a fenti vállalkozói díjon felül a nettó vállalkozói díj 5%-nak megfelelő tartalékkeretet kötnek ki.
Módosított:
Felek a fenti vállalkozói díjon felül a nettó vállalkozói díj 5%-nak megfelelő tartalékkeretet kötnek ki, azzal, hogy a 2016. július 29-én létrejött szerződésmódosítás értelmében Felek nettó 9.798.716,- Ft értékben pótmunka elszámolásáról állapodtak meg a tartalékkeret terhére.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződéshez kapcsolódó pótmunkák megrendelésének szükségességét indokolja, hogy a Kossuth Lajos utca 16. szám alatti lakóépület nyílászáróinak felújítására vonatkozó Örökségvédelmi engedélyezési eljárás elhúzódott, a munka elvégzésére, és így megrendelésére az engedély kiadása után nyílt lehetőség.
Megrendelő megrendelte, Vállalkozó elvállalta a szerződéshez kapcsolódó pótmunkákat, tekintettel a szerződés II. 7-9. pontjaiban foglaltakra.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2016/07/29 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes Ajánlattevő jelen hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/08/16 (év/hó/nap)