Közbeszerzési Hatóság

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdés a) pontjának ah) alpontja szerint a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékét. 

A részletes szabályokat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság felhívja az érdekeltek szíves figyelmét arra, hogy e rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2019. január 1-jétől a névjegyzékre vonatkozó valamennyi kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani.

A Kbt. 187. §-ának (17) bekezdése előírja, hogy a kérelmet írásban kell előterjeszteni, a hatósági eljárás során az elektronikus kapcsolattartás kötelező, továbbá a kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő. A névjegyzékbe vétel feltételeinek igazolásához benyújtandó dokumentumok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatóak.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ügyfélkapun keresztül – a kifejezetten erre a célra rendszeresített űrlap (KHFNKF_faksz) kitöltésével – nyújthatók be. Az űrlap és a kitöltési útmutató elérhető a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ internetes elérhetőségen a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya hivatali egységen belül.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével kapcsolatosan a Közbeszerzési Hatóság az alábbi jogszabályokat ajánlja a kérelmezők figyelmébe:

  • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm.rendelet,
  • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésével összefüggő hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 18/2018. (XII. 18.) MvM rendelet,
  • a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm.rendelet.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók és a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékével kapcsolatban az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óra között Lónyainé Kaczur Piroska főtanácsadótól a 06-1-882-8537-es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.