Közbeszerzési Hatóság

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerint a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékét.

A részletes szabályokat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2019. január 1-jétől a névjegyzékre vonatkozó valamennyi kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2021. február 3-át követően a névjegyzékbe vétel, illetve annak megújítása során a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény IX. fejezete szerinti ügyvédi vagy XII. fejezete szerinti kamarai jogtanácsosi tevékenységet. 

A hatályos FAKSZ névjegyzék az alábbi linken érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/faksz/faksz-nyilvantartas

Kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás

A Kbt. 187. § (17) bekezdése előírja, hogy a kérelmet írásban kell előterjeszteni, a hatósági eljárás során az elektronikus kapcsolattartás kötelező, továbbá a kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő. A névjegyzékbe vétel feltételeinek igazolásához benyújtandó dokumentumok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatók.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ügyfélkapun keresztül – a kifejezetten erre a célra rendszeresített űrlap (KHFNKF_faksz) kitöltésével – nyújthatók be. Az űrlap és a kitöltési útmutató a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ oldalon érhető el, a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya hivatali egységen belül.

Közbeszerzési Hatóság részletes tájékoztatója a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésére vonatkozóan a jobb oldalról tölthető le.

A FAKSZ névjegyzékkel kapcsolatban az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óra között Bánlakiné Pásztor Rita képzési referenstől a 06-1-882-8523-as telefonszámon és Szekeresné Horváth Szilvia képzési referenstől a 06-1-882-8543-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.