Közbeszerzési Hatóság

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja szerint a Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és a honlapján közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) névjegyzékét.

A részletes szabályokat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet határozza meg. A Közbeszerzési Hatóság felhívja az érdekeltek szíves figyelmét arra, hogy e rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 2019. január 1-jétől a névjegyzékre vonatkozó valamennyi kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2021. február 3-át követően a névjegyzékbe vétel, illetve annak megújítása során a kérelmezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy folytat-e az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény IX. fejezete szerinti ügyvédi vagy XII. fejezete szerinti kamarai jogtanácsosi tevékenységet. A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének h) pontja igazolásának vonatkozásában kérjük, olvassa el az e tárgyban készült, mellékletben szereplő rövid tájékoztatást.

Rendkívüli intézkedések a koronavírus járvány által előidézett helyzetre tekintettel

A koronavírus járvány által előidézett helyzetre való tekintettel indokolttá vált a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása, figyelemmel arra, hogy a névjegyzékbe vétel hatályának lejárta 2020-ban jelentős számú szaktanácsadót érint, akik a rendkívüli jogrend bevezetésével – a jelenléti képzések elmaradása miatt – a továbbképzési tanulmányi pontszámok megszerzésének kötelezettségét nem tudják teljesíteni.

A veszélyhelyzet által előidézett hátrányok érintik egyúttal a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe vételüket újonnan kérelmezőket is, akik esetében ugyancsak szükségessé vált a jogszabály által meghatározott követelmények arányos mérséklése.

A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet által bevezetett, 2020. április 18-án hatályba lépett intézkedésekről és a legfontosabb tudnivalókról a Közbeszerzési Hatóság és a Miniszterelnökség közös közleményben tájékoztatja a jogalkalmazókat. A közlemény a jobb oldalról tölthető le.

Kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás

A Kbt. 187. § (17) bekezdése előírja, hogy a kérelmet írásban kell előterjeszteni, a hatósági eljárás során az elektronikus kapcsolattartás kötelező, továbbá a kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő. A névjegyzékbe vétel feltételeinek igazolásához benyújtandó dokumentumok az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatók.

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek ügyfélkapun keresztül – a kifejezetten erre a célra rendszeresített űrlap (KHFNKF_faksz) kitöltésével – nyújthatók be. Az űrlap és a kitöltési útmutató elérhető a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ internetes elérhetőségen a Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya hivatali egységen belül.

A Közbeszerzési Hatóság részletes tájékoztatója a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetésére vonatkozóan a jobb oldalról letölthető.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékével kapcsolatban az érdeklődők hétfőtől-csütörtökig 8.30-12.00, pénteken 8.30-10.00 óra között Bánlakiné Pásztor Rita képzési referenstől a 06-1-882-8523-as telefonszámon és Szekeresné Horváth Szilvia képzési referenstől a 06-1-882-8543-as telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.