Közbeszerzési Hatóság

Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pont - Határozatok nyilvántartása - 90 napos kizárás

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének ac) pontjában megfogalmazott feladatát teljesítve naprakészen vezeti  és a honlapján közzéteszi a jogsértés súlyosságának mérlegelése nélkül minden olyan döntőbizottsági, vagy annak felülvizsgálata esetén jogerős bírósági határozat számát és a határozathozatal napját, amely meglapozhatja a 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárást. A honlapon közzétett nyilvántartás piros színnel jelöli azon gazdasági szereplőket, amelyek tekintetében a kizáró ok alkalmazható, míg szürke színnel találhatók azon gazdasági szereplők, amelyek tekintetében a 90 napos eltiltási időszak már letelt. A Közbeszerzési Hatóság felhívja a jogalkalmazók figyelmét, hogy a nyilvántartás tájékoztató jellegű – az abban foglalt döntőbizottsági határozatok teljeskörű ismerete szükséges a vonatkozó kizáró ok megállapításához.