Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/120
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2017.07.14.
Iktatószám:9481/2017
CPV Kód:45220000-5;45233120-6;45221250-9;45233290-8;45100000-8;45213316-1;45232450-1;45233220-7;45233252-0;45233320-8;45247130-0
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5. sz. Budapest - Szeged - Röszke elsőrendű főút (Kiskunfélegyházai út) - Szent László körút - Georg Knorr utca keresztezésében, az országos közút 90+385 km szelvénye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Duna Aszfalt Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Kecskemét
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város/Község: Tiszakécske
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Varga Antal
Telefon: +36 76 540 060
E-mail:
Fax: +36 76 540 061
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II szakasz tárgyú projekt keretén belül az 5-ös sz. főút - Szent László krt. - Georg Knorr u. keresztezésében létesítendő körforgalmú csomópont kivitelezési munkái
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
5. sz. Budapest - Szeged - Röszke elsőrendű főút (Kiskunfélegyházai út) - Szent László körút - Georg Knorr utca keresztezésében, az országos közút 90+385 km szelvénye.
NUTS-kód HU331
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2017/06/12 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Jelen konzultációs eljárás tárgya:
IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II szakasz tárgyú projekt keretén belül az 5-ös sz. főút - Szent László krt. - Georg Knorr u. keresztezésében létesítendő körforgalmú csomópont kivitelezési munkái a Vonalvezető Kft. VV-T 2015-23 számú terve és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya BK/UO/35/5/2016 számú engedélye alapján.
Az érintett csomópont Kecskemét belterületén, a város déli részén található, az 5. sz. Budapest - Szeged - Röszke elsőrendű főút (Kiskunfélegyházai út) - Szent László körút - Georg Knorr utca keresztezésében, az országos közút 90+385 km szelvényében.
Helyszínrajzi kialakítás:
Az érintett csomópontban egy négyágú, egysávos körforgalom kerül kialakításra. A körforgalom minden ágán egysávos belépéssel és kilépéssel, valamint egysávos körpályával rendelkezik. A tervezett körpálya 6,50 m szélességű, körpálya belső sugara 10,0 m, külső sugara 16,5 m. A középszigethez 2,00 m szélességű, bazalt nagykockakő járható gyűrű tartozik, ami a nehézgépjárművek és autóbuszok áthaladását segíti. A csomóponti ágak ki- és bemenő forgalmának szétválasztására háromszög alakú betonkő burkolatú elválasztó szigetek kerülnek kialakításra.
A tervezett körpálya elhelyezhetősége miatt a meglévő, megmaradó aszfalt burkolat szélesítésére van szükség a csomóponti ágak között, a helyszínrajzon is megjelölt helyeken. A burkolatszélesítés 0,70 - 5,00 m szélességben történik. A minimális burkolatszélesítés 0,70 m.
Magassági és keresztszelvényi kialakítás:
A meglévő aszfalt burkolat a szükséges helyeken 0,70 - 5,00 m szélességben új, méretezett aszfalt pályaszerkezettel szélesítendő, 2,50%-os oldaleséssel, a meglévő útpályától távolabbi irányban lejtetve. A szélesítés során a tervezett aszfalt kötő és kopóréteg a meglévő aszfalt burkolathoz, marás alkalmazásával, 0,5 m-es átlapolással csatlakoztatandó.
Közművek:
A beavatkozási térségben közműérintettségre kell számítani, víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos-, és távközlési vezeték található.
A tervezett létesítmény kiemelt szintű közvilágítást az elektromos szakági terv alapján kell megvalósítani.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
További tárgyak:45233120-6
45221250-9
45233290-8
45100000-8
45213316-1
45232450-1
45233220-7
45233252-0
45233320-8
45247130-0
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 64.755.623 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 127 - 217078
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11035 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 213 - 369008
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/02 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19430 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződő felek a Szerződés 3. pontjában a Projekt azonosítószámát hatályon kívül helyezve törlik, és helyette jelen okirat aláírásával egyidejűleg elfogadják az alábbi helyes projekt azonosítószámot:
„IKOP-3.2.0-15-2016-00007”
A Vállalkozási szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
EREDETI:
3.) Jelen megállapodás tárgya:
IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II szakasz tárgyú projekt keretén belül az 5-ös sz. főút - Szent László krt. - Georg Knorr u. keresztezésében létesítendő körforgalmú csomópont kivitelezési munkái a Vonalvezető Kft. VV-T 2015-23 számú terve és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya BK/UO/35/5/2016 számú engedélye alapján.
MÓDOSÍTOTT:
IKOP-3.2.0-15-2016-00007 kódszámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása - zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II szakasz tárgyú projekt keretén belül az 5-ös sz. főút - Szent László krt. - Georg Knorr u. keresztezésében létesítendő körforgalmú csomópont kivitelezési munkái a Vonalvezető Kft. VV-T 2015-23 számú terve és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya BK/UO/35/5/2016 számú engedélye alapján.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződő felek megállapították, hogy az ajánlati felhívásban, és a Szerződés 3. pontjában, adminisztratív tévedés miatt helytelenül IKOP-3.2.0-15-2016-0007 azonosítószámmal került megnevezésre a Projekt azonosítószáma, amely ténylegesen, és helyesen IKOP-3.2.0-15-2016-00007.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2017/06/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/06/30 (év/hó/nap)