Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/216
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2017.11.29.
Iktatószám: 17303/2017
CPV Kód: 90511000-2
Ajánlatkérő: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: Debrecen, egyéb települések: Ebes, Fülöp, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Nyíradony, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta, Mikepércs, Vámospércs, Álmosd, Hajdúbagos, továbbá lásd VI.4.3) pontot.;Hajdúböszörmény,további települések: Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás, Polgár, Görbeháza, Balmazújváros, Hajdúsámson, Hortobágy, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Újszentmargita;Nádudvar, Kaba;Berettyóúfalu, további települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő továbbá lásd VI.4.3) pontot.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.12.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Hulladékkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK19838
Postai cím: István út 136.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga László ügyvezető
Telefon: +36 52563903
E-mail: titkarsag@dhkkft.hu
Fax: +36 52563910
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhkkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhkkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.dhkkft.hu/kozerdeku/kozbeszerzes (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553
E-mail: bacskay.krisztina@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhkkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhkkft.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553
E-mail: bacskay.krisztina@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dhkkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dhkkft.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Hulladékkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékkezelési feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hulladékkezelési feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékkezelési feladatok ellátása a Debrecen-Hajdúszoboszló régió tekintetében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen, egyéb települések:
Ebes, Fülöp, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Nyíradony, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Újléta, Mikepércs, Vámospércs, Álmosd, Hajdúbagos, továbbá lásd VI.4.3) pontot.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékkezelési feladatok ellátása Debrecen-Hajdúszoboszló régió tekintetében.
Az ajánlattevő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében (településen, gyűjtőpontokon és hulladékudvarban) gyűjtött hulladékok kezelése, így a vegyes települési hulladék és lom hulladék ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék előkezelése, hasznosítása, az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok előkezelése, tárolása.
Az ajánlattevő feladatát képezi legalább 70.000 tonna vegyes települési hulladék, legalább 1.500 tonna lomhulladék, legalább 1.000 tonna elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, legalább 5.000 tonna elkülönített, papír, műanyag, fém és üveg frakciók kezelése.
Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá legalább 3.000 tonna építési-bontási hulladék további kezelése.
Ajánlattevő további feladatát képezi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében üzemletetett lakossági hulladékudvarban átvehető hulladékok kezelése is: elektronikai, akkumulátor hulladék mintegy 150 tonna/év; csomagolási hulladék mintegy 20 tonna/év; egyéb lakossági veszélyes hulladék legalább 50 tonna/év; lakossági fémhulladék esetében legalább 60 tonna/év.
A nyertes ajánlattevő a feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges engedélyek birtokában végzi.
A további inform. a részletes és teljes műszaki tart-t a további Közbesz. Dok-ok tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékkezelési feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hó) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 0
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2027/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5); II.2.6) pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
Értékelési részszempontonként adható pontszámok alsó határa:0 pont, felső határa:100 pont.
A pontozás módszere: egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, kivéve „ár” szempont.

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékkezelési feladatok ellátása a Hajdúböszörmény régió tekintetében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Hajdúböszörmény,további települések: Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás, Polgár, Görbeháza, Balmazújváros, Hajdúsámson, Hortobágy, Folyás, Újtikos, Tiszagyulaháza, Újszentmargita
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
HHulladékkezelési feladatok ellátása a Hajdúböszörmény régió tekintetében.
Az ajánlattevő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében (településen, gyűjtőpontokon) gyűjtött hulladékok kezelése, így a vegyes települési hulladék, lom hulladék ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék előkezelése, hasznosítása, az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok előkezelése, tárolása.
Az ajánlattevő feladatát képezi legalább 29.000 tonna vegyes települési hulladék, legalább 1000 tonna lomhulladék, legalább 7000 tonna elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, legalább 3.000 tonna elkülönített, papír, műanyag, fém és üveg frakcióinak kezelése.
Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá legalább 5000 tonna építési-bontási hulladék további kezelése.
A nyertes ajánlattevő a feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges engedélyek birtokában végzi.
A további inform. a részletes és teljes műszaki tart-t a további Közbesz. Dok-ok tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékkezelési feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hó) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 0
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2027/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5); II.2.6) pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
Értékelési részszempontonként adható pontszámok alsó határa:0 pont, felső határa:100 pont.
A pontozás módszere: egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, kivéve „ár” szempont.

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékkezelési feladatok ellátása a Nádudvar régió tekintetében
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Nádudvar, Kaba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékkezelési feladatok ellátása a Nádudvar régió tekintetében.
Az ajánlattevő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében (településen, gyűjtőpontokon) gyűjtött hulladékok kezelése, így a vegyes települési hulladék, lom hulladék ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok előkezelése, tárolása.
Az ajánlattevő feladatát képezi legalább 3000 tonna vegyes települési hulladék, legalább 100 tonna lomhulladék, legalább 300 tonna elkülönített, papír, műanyag, fém és üveg frakcióinak kezelése.
Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá legalább 200 tonna építési-bontási hulladék további kezelése.
A nyertes ajánlattevő a feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges engedélyek birtokában végzi.
A további inform. a részletes és teljes műszaki tart-t a további Közbesz. Dok-ok tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékkezelési feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hó) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 0
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2027/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5); II.2.6) pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
Értékelési részszempontonként adható pontszámok alsó határa:0 pont, felső határa:100 pont.
A pontozás módszere: egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, kivéve „ár” szempont.

II.2.1)
Elnevezés: Hulladékkezelési feladatok ellátása a Berettyóújfalu régió tekintetében
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90510000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Berettyóúfalu, további települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, Bojt, Csökmő továbbá lásd VI.4.3) pontot.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hulladékkezelési feladatok ellátása a Berettyóújfalu régió tekintetében
Az ajánlattevő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében (településen, gyűjtőpontokon) gyűjtött hulladékok kezelése, így a vegyes települési hulladék, lom hulladék ártalmatlanítása, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék előkezelése, hasznosítása, az elkülönítetten gyűjtött hasznosítható hulladékok előkezelése, tárolása.
Az ajánlattevő feladatát képezi legalább 40.000 tonna vegyes települési hulladék, legalább 1.000 tonna lomhulladék, legalább 5.000 tonna elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, legalább 1.000 tonna elkülönített, papír, műanyag, fém és üveg frakcióinak kezelése.
Az ajánlattevő feladatát képezi továbbá legalább 2.000 tonna építési-bontási hulladék további kezelése.
A nyertes ajánlattevő a feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok betartásával, a szükséges engedélyek birtokában végzi.
A további inform. a részletes és teljes műszaki tart-t a további Közbesz. Dok-ok tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő szakember hulladékkezelési feladatok irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hó) 100
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 0
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2027/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5); II.2.6) pont a hirdetmény továbbíthatósága értekében került kitöltésre.
Ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától (IV.2.6) pont.
Értékelési részszempontonként adható pontszámok alsó határa:0 pont, felső határa:100 pont.
A pontozás módszere: egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint, kivéve „ár” szempont.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására benyújtott igazolások, dokumentumok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtott igazolásoknak jelen felhívás feladását követő keltezésűeknek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Meghiúsulási kötbér: a közbesz.dokumentumokban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban:Htv.) módosításaira és az ebből adódó nem egyértelmű szabályozási rendszerre tekintettel Ajánlatkérő tulajdonosa állásfoglalást kért az NFM-től a jogszabály értelmezésével kapcsolatban. A rendelkezés értelmezése alapvetően befolyásolta azon gazdasági szereplők körét, akik a jogszabály alapján teljesíthetik a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződést. Erre tekintettel a kiírás előkészítése csak az állásfoglalás birtokában történhetett meg. A jogszabály releváns rendelkezései még közvetlenül jelen kiírás elkészítése előtt is változtak, így jelen közbeszerzési eljárás dokumentumainak véglegesítésére csak a hirdetmény feladását megelőző napokban kerülhetett sor.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft., 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére -az I.3) pontban megadott telefax számra vagy e-mail címre- történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell.
3.) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összege az alábbi:
1. rész: 6.000.000 Ft
2. rész: 2.000.000 Ft
3. rész: 2.000.000 Ft
4. rész: 2.000.000 Ft
Az ajánlati biztosíték teljesítésének és igazolásának módja:
Átutalás esetén az ajánlatkérő 10918001-00000039-19120005 számú számlájára való utalással. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok.
5.) A Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredetiben kell az ajánlat részeként benyújtani.
6.) Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján jelen felhívásban vagy az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok tekintetében elfogadja az egyszerű másolatban történő benyújtást. Ez alól kivételt képez a Kbt.66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
8.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10.) Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc, Lajstromszáma: 00140.
11.) Felelősségbiztosítás: a további közbesz.dokumentumok szerint.
12.) A beszerzés tárgyát képező speciális feladat ellátását a hatályos jogszabályok és hatósági előírások részletesen, egzakt módon szabályozzák. A szabályozási és engedélyeztetési környezetből adódóan a feladatot megfelelő műszaki és technikai háttérrel nem rendelkező szervezet nem végezheti, erre tekintettel ajánlatkérő alkalmassági követelményeket nem határoz meg.
Továbbá lásd VI.4.3) pontot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
FIGYELEM, KIEGÉSZÍTÉSEK feladórendszer karakterkorlátjára tekintettel:
1. rész - Hulladékkezelési feladatok ellátása a Debrecen-Hajdúszoboszló régió tekintetében
II.2.3) A teljesítés helye pontjához: Hosszúpályi, Kokad, Létavértes, Bagamér, Sáránd.
4. rész - Hulladékkezelési feladatok ellátása a Berettyóújfalu régió tekintetében
II.2.3) A teljesítés helye pontjához:
Darvas, Derecske, Esztár, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetétlen, Tépe, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka.
VI.3) További információk ponthoz:
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontrendszer „Ár” elemét rögzített értéken alkalmazza. A rögzített értéket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet, továbbá a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet által meghatározott ellenszolgáltatás képezi. Erre tekintettel az „ár” szempont vonatkozásában az ajánlattevők nem tesznek ajánlatot, az ajánlatok értékelése kizárólag a minőségi szempont alapján történik.
14.) Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell hulladékkezelésre vonatkozó, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik érvényes hulladékkezelésre vonatkozó engedéllyel és nyertessége esetén az engedély érvényességének teljes szerződéses időtartam alatt történő fenntartásáról gondoskodik.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák