Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/191
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.10.24.
Iktatószám: 15073/2017
CPV Kód: 45221000-2
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SWIETELSKY Építő Kft.;SWIETELSKY stavebni s.r.o
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési OsztályTelefon
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nif.hu
 
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK16923
Postai cím: Áchim András u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Király István
Telefon: +36 82411850
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kaposbusz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeiktervezése és kivitelezése tekintetében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 11967897055 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221111-3
További tárgyak: 45221200-4
45213322-6
45221243-7
45234100-7
45234115-5
45234160-5
45213311-6
45233128-2
45223320-5
45234116-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kivitelitervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése azalábbiak tekintetében:
1. Útépítés:
a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);
b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);
c. körforgalom építése 3 db;
d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcairákötés);
e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);
f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m² térkő burkolat; 578 m² aszfaltburkolat; 9 388 m² beton burkolat);
g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.
2. Hídépítés:
a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;
b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;
c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közötti szakaszon46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.
3. Magasépítés:
a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m²);
b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m²);
c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m²);
d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m²) építése.
4. Közműépítés:
a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);
b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);
c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);
d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerő kútkiváltása/védelembe helyezés (4 db);
e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);
f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);
g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).
5. Környezetrendezés:
e. Petőfi tér környezetrendezése (1551 m²);
f. Donneri lejáró környezetrendezése (4260 m²);
g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3704 m²);
h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2086 m²) és kerítés építése (200 m).
6. Vasútépítés:
a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);
b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);
c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);
d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;
e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom - tervezett gyalogos- kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;
f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volánpályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.
7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása azautóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m² alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyipályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamintösszesen 105 m² alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedésfenntartása.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozásttartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlásthatároz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmasságikövetelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap 10
2 Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmasságikövetelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.3) pontban meghatározott szakember alkalmasságikövetelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 10
4 Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.4) pontban meghatározott szakember alkalmasságikövetelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 10
5 Az ajánlati felhívás III.1.3) M.2.5) pontban meghatározott szakember alkalmasságikövetelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00016
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 253 - 465553
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: elokeszites@swietelsky.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) http://www.swietelskymagyarorszag.hu/
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: SWIETELSKY stavebni s.r.o
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Prazska tr. 495
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ03
Postai irányítószám: 370 04
Ország: CZ
E-mail: elokeszites@swietelsky.hu
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) https://www.swietelsky.com/cz/
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8638480000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11967897055
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. Colas Út Zrt. és Colas Közlekedésépítő Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 73. Colas Út Zrt. adószáma: 14904134-2-44; Colas Közlekedésépítő Zrt. adószáma: 10639968-2-43
2. EuroAszfalt Kft.
2225 Üllő, belterület hrsz 3753. adószáma: 13125811-2-44
3. Magyar Bau Holding Zrt.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. adószáma: 10776456-4-43
4. SDD Konzorcium
Dömper Kft. (2541 Lábatlan, Dunapart hrsz 1605/2 adószáma:10229105-2-11)
Subterra - Raab Kft. (9024 Győr, Rómer Flóris u. 5. adószáma: 24824040-2-08)
Pannon - Doprastav Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em. adószáma: 24657998-2-08)
5. Duna Aszfalt Kft. Hódút Kft. és ZÁÉV Zrt. közös ajánlattevők
Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150. adószáma: 11426628-4-03)
Hódút Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. adószáma: 11081423-2-03)
ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. adószáma:10738885-2-20)
6. SWIETELSKY Építő Kft. és SWIETELSKY Stavebni S.R.O közös ajánlattevők
SWIETELSKY Építő Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42. 14300327-2-44)
SWIETELSKY Stavebni S.R.O (Prazska tr. 495, 370 04 Ceske Budejovice)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/10/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)