Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.12.20.
Iktatószám: 18469/2017
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Gödöllői Premontrei Perjelség
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fejér-B.Á.L. Zrt.;Magyar Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (2)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gödöllői Premontrei Perjelség
Nemzeti azonosítószám: AK20748
Postai cím: Takács Menyhért út 1
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Péter Piusz
Telefon: +36 28415483
E-mail: info@perfekt-tender.hu
Fax: +36 28415483
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://premontrei.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (2)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1724198641 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak: 45214000-0
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oktatási épület
Telek területe: 15.879 m2
Meglévő beépített terület:3.556 m2
A területen meglévő közművek: víz, villany, csatorna, gáz
A jelenlegi kivitelezés fő adatai:
I / B ütem:
földszinti nettó alapterület:236,7 m2
1.emeleti nettó alapterület:677 m2
2.emeleti nettó alapterület:667,8 m2
tetőtéri nettó alapterület:193,1 m2
üres padlástér: 627 m2
I/B ütem összes alapterület:1774,6 m2 + 627 m2
I/C ütem:
földszinti nettó alapterület:800,16 m2
1.emeleti nettó alapterület:858,34 m2
2.emeleti nettó alapterület:293,34 m2
üres padlástér: 253,8 m2
I/C ütem összes alapterület:1951,8 m2 + 253,8 m2
Az I/B ütemben az elkészült szerkezetépítési munkák után a szakipar kezdődik, itt az eredetileg több periódusban, megépített
hátsó, nyugati szárny a külső épületkontúr mentén kortárs épületrésszel egészül ki. A parkoló felőli déli sarkon kialakított új,
közös főbejárathoz a nyugati szárny teljes udvar felőli traktusában végig húzódó, dupla belmagasságú aulazsibongó tér kapcsolódik. Ezt a hosszanti aulateret a leendő tornaterem bejáratai és egy formailag is megjelenő vertikális közlekedőtorony (lépcső, felvonó) fogja közre, mely biztosítja az egész együttes akadálymentes belső közlekedési rendszerét. Az aulát a Táncsics M. u. felől tantermek határolják. A szárny közepén udvarra vezető lépcső, mellette kis történeti bemutató terem készül, a tetőtérben lesz elhelyezve a gépészet. Eddig elkészült a nyugati szárny teljes szerkezetépítése, tetőfedése, külső nyílászárói. A szárnyban ki kell építeni a teljes gépészeti és elektromos hálózatot, fel kell építeni a padlószerkezetek rétegeit. A falfelületeket készre kell készíteni, vakolni, látszótégla fugázást készíteni, betonfelület impregnálásokat, javításokat kell elvégezni, festeni kell.
Korlátokat, lakatos szerkezeteket, műkő elemeket kell elhelyezni.
Az I/C ütemben a meglévő funkcionálisan és műszakilag egyaránt teljesen elavult uszoda, tornatermi szárny bontása megkezdődött, a felhívásban szereplő munkák megkezdéséig le is bontják. Az így fölszabaduló területre tervezett északi szárny földszintjén a tornatermi öltözők helyiségei, kis tornaterem és 400 fős melegítő konyha és menza kapnak helyet. Fölötte, az első emeleten készül el a szabvány kosárlabdapályát befogadó tornaterem lelátó galériával, kiszolgáló szertárral, tornatanári helyiséggel. A tornaterem melletti közlekedőt híd köti össze a kápolnát kísérő térrel, ezzel biztosítva lesz az épületegyüttes körüljárhatósága. Az új épület vasbeton szerkezetű, hőszigetelő homlokzati rendszerrel. A tornaterem felett vasbeton gerendákon támaszkodó vasbeton födém készül. Az eredeti épületből megmarad a kaput és szoborfülkét tartalmazó udvari falszakasz, melyet az új szerkezetek körbe vesznek. Az épület nyugati szárnyhoz csatlakozó része magastetővel fedett, az eddig elkészült tetőt kell a tervek szerint folytatni. A tornaterem felett lapostető készül, titáncink fedésű attikával. A külső nyílászárók részben alumínium, részben műanyag szerkezetek. A belsőben úsztatott padlók készülnek parketta, greslap és műgyanta felületekkel, a tornateremben sportpadló lengő szerkezettel. A falak festettek, helyenként látványbeton, natúr tégla és kő felületekkel, vizes helyiségekben kerámia burkolatokkal. Gipszkarton és heradesign álmennyezetek készülnek.
Az építkezés során figyelembe kell venni a komplex (végső állapotot tükröző) kiviteli terveket, amelynek a műszaki leírását
tájékoztatásul mellékeljük. A helyszíni eltéréseket, eltakart épületszerkezeteket tervezői művezetés során építész és statikus
tervezővel egyeztetni szükséges. Az épület kivitelezését a már elkészült épületszerkezetek, és a tervezett leendő állapot
figyelembe vételével kell elvégezni. A munkálatok során meg kell védeni és megtámasztani az épület egyes megmaradó szerkezeteit.
A terület régészeti lelőhelyként, az épület műemlékként van nyilvántartva, ezért a talajszint alatti munkáknál régészeti felügyeletet kell biztosítani, bontási munkáknál az engedélyezett tervtől eltérni nem lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállási idő (hónap) 20
2 Késedelmi kötbér (%) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 100 - 197695
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés a Gödöllői Premontrei Perjelség használatában lévő zsámbéki Zichy-kastély felújítására (I.B és I.C ütem)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fejér-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 963196923
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1724198641
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők: Fejér-B.Á.L. Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217., adószám: 25308673-2-07) - Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó u. 28., adószám: 10759358-2-44) közös ajánlattevő
EB Hungary Invest Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42)
Confector Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41)
Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43)
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési H atóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)