Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.04.18.
Iktatószám:4853/2017
CPV Kód:45232220-0
Ajánlatkérő:ELMÜ Hálózati Kft
Teljesítés helye:HU101, HU102;HU312;HU102, HU101;HU101;HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SAG Hungaria Kft.;MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.;PBE Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság;ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;SAG Hungaria Kft.;MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.;Forest-Vill Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELMÜ Hálózati Kft
Nemzeti azonosítószám: AK15890
Postai cím: Váci út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: ELMÜ Nyrt. Beszerzési igazgatóság
Telefon: +36 12382220
E-mail: beszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382367
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16575
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: ELMÜ Nyrt. Beszerzési igazgatóság
Telefon: +36 12382029
E-mail: beszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagy- és közép/középfeszültségű alállomások építészeti és/vagy villamos technológiai rekonstrukciója az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nagy- és közép/középfeszültségű alállomások építészeti és/vagy villamos technológiai rekonstrukciója az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén
Nagy- és közép/középfeszültségű alállomás építészeti és/vagy villamos technológiai rekonstrukciója az alábbi részajánlati területeken:
1. ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak építészeti rekonstrukciója.
2. ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának építészeti rekonstrukciója.
3. ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
4. ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Erzsébetváros, és 120/10 kV-os Kőtér alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
5. ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának villamos technológiai rekonstrukciója.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
Érték: 3005286959 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak építészeti rekonstrukciója.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
További tárgyak:45200000-9
45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU102 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft., Katona alállomás: 1137 Budapest, XIII. ker., Katona J. u. 2/b.
ELMŰ Hálózati Kft., Nagymaros alállomás: 2626 Nagymaros,Vasút u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. részajánlati terület: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak építészeti rekonstrukciója.
Katona alállomás 10 kV-os kapcsoló-berendezését képező 45 db VEK tokot váltó komplett új 10 kV-os berendezéshez az épített cellák teljes építészeti rekonstrukciója, a padlószint lesüllyesztését is tartalmazva.
Nagymaros alállomás 1 db szabadtér bontási és létesítési + 1 db kapcsoló- és vezénylőépület villamos installációs, épületgépészeti és belsőépítészeti átalakítási munkái.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? nem )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának építészeti rekonstrukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
További tárgyak:45200000-9
45213250-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Lőrinci alállomás: 3021 Lőrinci külterület, Hrsz.: 1476/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. részajánlati terület: ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának építészeti rekonstrukciója.
A Lőrinci alállomás 1 db szabadtér bontási és létesítési + 1 db kapcsoló- és vezénylőépület villamos installációs, épületgépészeti és belsőépítészeti átalakítási munkái.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? nem )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
További tárgyak:45315400-2
45315500-3
45315600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU102, HU101 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft., Katona alállomás: 1137 Budapest, XIII. ker., Katona J. u. 2/b.
ELMŰ Hálózati Kft., Nagymaros alállomás: 2626 Nagymaros,Vasút u. 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
. részajánlati terület: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
Katona alállomásban alábbiak szerinti teljes villamos rekonstrukciós munkái: 1 db komplett 10 kV-os kapcsolóberendezés, 1 db komplett segédüzem, 1 db komplett 120 kV-os gyűjtősínvédelem, 1 db segédüzemi transzformátor.
Nagymaros alállomásban alábbiak szerinti teljes villamos rekonstrukciós munkái: 1 db komplett középfeszültségű technológia, 1 db komplett védelmi rendszer, 1 db komplett irányítástechnika, 1 db komplett távközlés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? nem )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Erzsébetváros, és 120/10 kV-os Kőtér alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
További tárgyak:45315400-2
45315500-3
45315600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft., Erzsébetváros alállomás: 1074 Budapest., VII. ker., Dob u. 1.
ELMŰ Hálózati Kft., Kőtér alállomás: 1133 Budapest, XIII. ker., Kárpát u. 32.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. részajánlati terület: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Erzsébetváros, és 120/10 kV-os Kőtér alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
Az Erzsébetváros alállomásban alábbiak szerinti teljes villamos rekonstrukciós munkái: 1 db komplett 120 kV-os rendszer szekunder felülete és a 10 kV-os nagyáramú (transzformátor, SÁH) cellák primer rendszere.
A Kőtér alállomásban alábbi szerinti villamos rekonstrukciós munkák: 11 kV-os kapcsolótérben a 2 db nagytranszformátor gyűjtősín csatlakozó cellában megszakítók cseréje; 34 db 11 kV-os fogyasztói leágazás teljes primer és szekunder készülék cseréje; a 0,4 kV-os egyen és váltó segédüzem cseréje; továbbá a 132 kV-os „A” és „B” transzformátorok és a Katona J mezőkben a mérőváltók cseréje.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? nem )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának villamos technológiai rekonstrukciója.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45232220-0
További tárgyak:45315400-2
45315500-3
45315600-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: ÉMÁSZ Hálózati Kft., Lőrinci alállomás: 3021 Lőrinci külterület, Hrsz.: 1476/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
. részajánlati terület: ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának villamos technológiai rekonstrukciója.
A Lőrinci alállomásban alábbiak szerinti teljes villamos rekonstrukciós munkái: 1 db komplett nagyfeszültségű technológia; 1 db komplett középfeszültségű technológia, 1 db komplett védelmi rendszer, 1 db komplett irányítástechnika, 1 db komplett távközlés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? nem )
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 106 - 188726
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak építészeti rekonstrukciója.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? nem )
 
Hivatalos név: SAG Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: laszlo.banoczi@sag-hungaria.hu
Telefon: +36 46535920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 215950000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 295500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának építészeti rekonstrukciója.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? nem )
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 14143418
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: PBE Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: karakas.janos@pbe.hu
Telefon: +36 23332020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 615950000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 713000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Katona, és 35/20 kV-os Nagymaros alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? nem )
 
Hivatalos név: Omexom Magyarország Villamos és Távközlési Berendezéseket Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tópark u. 1/a.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: omexom@omexom.hu
Telefon: +36 23501100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 19-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: janos.kovats@hu.abb.com
Telefon: + 36 14432100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147423000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 474786959
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: ELMŰ Hálózati Kft., 120/10 kV-os Erzsébetváros, és 120/10 kV-os Kőtér alállomásainak villamos technológiai rekonstrukciója.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? nem )
 
Hivatalos név: SAG Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: laszlo.banoczi@sag-hungaria.hu
Telefon: +36 46535920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1266510000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 585000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: ÉMÁSZ Hálózati Kft., 120/20 kV-os Lőrinci alállomásának villamos technológiai rekonstrukciója.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? nem )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? nem )
 
Hivatalos név: MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Körvasút 105.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail: vf@ovit.hu
Telefon: +36 14143418
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Forest-Vill Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Orgonafüzér u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1188
Ország: HU
E-mail: gubis.laszlo@forest-vill.hu
Telefon: +36 302346965
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1760000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 937000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.rész:
Ajánlattevő neve:SAG Hungaria Kft.
Ajánlattevő címe:1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Adószáma:14187834-2-43
2.rész:
Ajánlattevő konzorcium neve:MVM OVIT-PBE Konzorcium
Konzorcium vezető tagja:MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Konzorcium vezető tagjának címe:1158 Budapest, Körvasút 105.
Adószáma:10727201-2-44
Konzorcium tagja:PBE Építő Kft.
Konzorcium tagjának címe:2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.
Adószáma:14094565-2-13
3.rész:
1. számú ajánlattevő:
Ajánlattevő konzorcium neve:ABB- Omexom Konzorcium
Konzorcium vezető tagja:Omexom Magyarország Kft.
Konzorcium vezető tagjának címe:2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Adószáma:10974582-2-13
Konzorcium tagja:ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Konzorcium tagjának címe:1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
Adószáma:10612798-2-44
2. számú ajánlattevő:
Ajánlattevő neve:SAG Hungaria Kft.
Ajánlattevő címe:1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Adószáma:14187834-2-43

4.rész:
1. számú ajánlattevő:
Ajánlattevő konzorcium neve:MVM OVIT-Forestvill-2 Konzorcium
Konzorcium vezető tagja:MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Konzorcium vezető tagjának címe:1158 Budapest, Körvasút 105.
Adószáma:10727201-2-44
Konzorcium tagja:Forest-Vill Kft.
Konzorcium tagjának címe:1188 Budapest, Orgonafüzér u. 8.
Adószáma:25433971-2-43
2. számú ajánlattevő:
Ajánlattevő neve:SAG Hungaria Kft.
Ajánlattevő címe:1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.
Adószáma:14187834-2-43
5.rész:
Ajánlattevő konzorcium neve:MVM OVIT-Forestvill-1 Konzorcium
Konzorcium vezető tagja:MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.
Konzorcium vezető tagjának címe:1158 Budapest, Körvasút 105.
Adószáma:10727201-2-44
Konzorcium tagja:Forest-Vill Kft.
Konzorcium tagjának címe:1188 Budapest, Orgonafüzér u. 8.
Adószáma:25433971-2-43
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:
1.rész:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: betonszerkezet bontás, betonvágás
kézi és gépi földmunka
vasbeton szerkezetek készítése
beltér építészet
építészeti szakipari munkák
felelős műszaki vezetés
helyszíni projektirányítás
2.rész:
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. részéről: kapcsoló-vezénylő épület építése, tetőfedés, szabadtéri vasbeton alapok készítése, kerítés készítése,
PBE Építő Kft. részéről: kapcsoló-vezénylő épület építése, szabadtéri vasbeton alapok készítése, kerítés készítése, szabadtéri építési munkák
3.rész:
Omexom Magyarország Kft.részéről:
primer és szekunder szerelések, munkavezető biztosítása
4.rész:
vasbeton szerkezetek készítése
beltér építészet
5.rész:
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. részéről: kábelezési, kábelfektetési, szerelési munkák
Forest-vill Kft. részéről: villamos rekonstrukciós munkák, primer, szekunder villamos technológiai szerelés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)