Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/124
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.07.20.
Iktatószám:10328/2017
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Modinvest Építőipari-Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15823
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 76/513-513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: 76/513-538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosító számú, Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése tárgyú projekt építési kivitelezési munkáira”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Építési beruházás ismertetése
A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. (Hrsz. 21921/4) alatt található földszint + két szintes, kb. 6.300 m2 hasznos alapterületű iskolaépület épületenergetikai fejlesztését tartalmazza. A fejlesztés során megvalósul
- az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje,
- a homlokzati falak hőszigetelése,
- a lapostetők integrált hő- és vízszigetelése a teljes tetőfelületen és a padlásfödém hőszigetelése magastető alatt,
- kazánok és szabályozás felülvizsgálata, szervizelése
- 20 kWp-os napelemes rendszer telepítése,
- projektarányos akadálymentesítés.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 207958556 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 207958556 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 228972443
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosító számú, Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése tárgyú projekt építési kivitelezési munkáira”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. (Hrsz. 21921/4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás ismertetése
A tervezett beruházás a 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2. (Hrsz. 21921/4) alatt található földszint + két szintes, kb. 6.300 m2 hasznos alapterületű iskolaépület épületenergetikai fejlesztését tartalmazza. A fejlesztés során megvalósul
- az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje,
- a homlokzati falak hőszigetelése,
- a lapostetők integrált hő- és vízszigetelése a teljes tetőfelületen és a padlásfödém hőszigetelése magastető alatt,
- kazánok és szabályozás felülvizsgálata, szervizelése
- 20 kWp-os napelemes rendszer telepítése,
- projektarányos akadálymentesítés.
Meglévő épület:
A meglévő épület az 1980-as évek közepén, a brit Clasp lincensze alapján alkalmazott Alba-Clasp építési rendszerével készült.
A rendszer térszíni lemezalapozással készült 21 cm vastagságban. A teherhordó acél vázszerkezet üzemben előregyártott tűzihorganyzással kezelt 2db hengerelt, összehegesztett C200 profilból készült, mely a lemezalaphoz ragasztott lehorgonyzó csavarokkal rögzített. Mind a közbenső, mind pedig a tetőfödém tartói hegesztett acél rácsos szerkezetűek. A vázszerkezet merevségét merevítő rúdpárok, és a merev tárcsaként dolgozó födémek biztosítják. A közbenső födém födémtartóira előre gyártott alulbordás vasbeton födémpanelok kerültek.
A zárófödém magasbordás trapézlemez szerkezettel készült. A lapostetőben a trapézlemezre 10 cm ásványgyapot hőszigetelés készült, egyenes rétegrendi felépítéssel, a szükséges páratechnikai rétegekkel, és kiszellőzésekkel. Az oktatási szárny épületére a meglévő lapostető állandó beázásainak megszüntetésére filigrán acél rácsostartókra trapézlemezes magastető készült.
A homlokzati külső térelhatároló falazat 4 cm-es vastagságú kéregpanel, lokálisan 10 cm--es merevítő bordázattal. A kéregpanel mögött 10 cm vastag utólagos elhelyezésű ásványgyapot hőszigetelés készült, melyet gipszkarton előtétfallal zártak le.
A lemezalapon 3 cm lépésálló hőszigetelés, aljzatbeton, és a padozati burkolat van.
A meglévő homlokzati nyílászárók elavult, nem megfelelő hőszigeteléssel bíró szerkezetek (alumínium hőhidas szerkezetek).
Az iskola fűtése 2 db jó állapotú gázkazánnal biztosított. A fűtési keringető szivattyú egyfokozatú. A radiátorok Dunaújvárosi lapradiátorok termofej nélkül. A radiátorok alsó síkja erősen korrodált.
A tornacsarnok fűtése légfűtéssel biztosított. A fűtést egy a központi fűtési hálózatra csatlakoztatott fűtési kalorifer végzi.
Tervezett fejlesztések főként:
- a homlokzati nyílászárók cseréje (a betervezett homlokzati nyílászárók min. 5 kamrás műanyag szerkezetek, fehér felülettel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, légzáró szalag beépítéssel, a tantermekben légbevezetők beépítésével);
- a korábbi parapetelemes nyílászárók helyén szerelt parapetfal készül a terv szerinti magassággal, acélszerkezetű erősítéssel, belső oldalon 2 rtg. gipszkarton burkolattal, párazáró fóliával, a parapetelemek elől kibontott hőszigetelés visszaépítésével, 5 cm új ásványgyapot hőszigetelés beépítésével a külső oldalon OSB lap burkolattal;
- a homlokzati kéregpanelek hézagrajzának poliuretán habos helyszíni kitöltése;
- a homlokzati kéregpanelek külső felületén 12 cm ill. 15 cm vastag EPS H-80 hőszigetelő rendszer készítése, ragasztva, dűbelezve, hálózva, és nemesvakolattal színezve;
- a lábazaton térszín alá engedve +0,30 cm magasságig zárt cellás hőszigetelés készítése 12 cm ill. 15 cm vastagságban;
- a külső lábazaton 50 cm magasságban, ragasztott téglaburkolat készítése;
- lapostető hő- és vízszigetelése: a meglévő rétegrend megtartásával, arra építve 20 cm vastag új kőzetgyapot hőszigetelés, és 1,5 mm vastag lágy pvc vízszigetelés készítése;
- a magastetős részeken 20 cm vastag ásványgyapot hőszigetelés készítése a meglévő lapostető rétegrendre terítve;
- a kazánok és a fűtési rendszer beszabályozása;
- 20 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése, 80 db 250 W-os napelem elhelyezésével;
- az épület projektarányos akadálymentesítése (akadálymentes parkolóhely kijelölése, akadálymentes bejárat kialakítása, akadálymentes illemhely létesítése, információs táblák elhelyezése).
Kivitelezői feladat a meglévő iskolaépület energetikai korszerűsítése építés kivitelezési munkáinak elvégzése.
Az építési beruházás pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az ajánlattételi felhívás 15. pont M/2 alpontjában meghatározott, a teljesítésbe bevont szakembernek a felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzését követően eltöltött szakmai gyakorlata (hónap) 20
2 teljesítési határidő (nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosító számú, Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése tárgyú projekt építési kivitelezési munkáira” Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/07/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve utca 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603-2-03
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 208888662
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 207958556
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 207958556 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 228972443
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Modinvest Építőipari-Beruházó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve utca 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10381603-2-03

Hivatalos név: Lecpes Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24399050-2-03

Hivatalos név: Plaszti-Mix 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csokor utca 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14901533-2-03

Hivatalos név: ”EMEL” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Grauaug utca 2/A
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10633759-2-03

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/05/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/07/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges