Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/6
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.01.13.
Iktatószám:533/2017
CPV Kód:79411100-9
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata;Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata;Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata;Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata;Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) és nyertes Ajánlattevő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MFK MAGYAR FEJLESZTÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT.;TRENDEN ENERGETIKA STRATÉGIAI, ÜZLETI ÉS INFORMATIKAI KFT.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: 06-82501501
E-mail: kovacskatalin@kaposmenti.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth L. u. 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Sipos Erzsébet
Telefon: +36 92502100
E-mail: siposerzsebet@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu

Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Óváros tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Józsa Tamás
Telefon: +36 88549176
E-mail: tjozsa@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.veszprem.hu

Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városháza tér 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markóth Béla
Telefon: + 36 25544276
E-mail: markoth@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544171
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvaros.hu

Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Halász-Szántói Emese
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Keringer Zsolt
Telefon: +36 94520201
E-mail: keringer@szombathely.hu
Fax: +36 94520335
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Megbízási szerződés keretében a „Kapos Grid helyi energia-infrastruktúra fejlesztési, termelőkapacitás bővítő és energiahatékonysági beruházás” projektkezdeményezés tartalmi kidolgozása, az azzal összefüggő háttérdokumentáció elkészítése, valamint a projektfejlesztés finanszírozásához szükséges európai uniós támogatás - ELENA (“European Local ENergy Assistance”/Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás) - megszerzéséhez szükséges jelentkezési dokumentáció (ELENA pre - application) kidolgozása”
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79411100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Megbízási szerződés keretében a „Kapos Grid helyi energia-infrastruktúra fejlesztési, termelőkapacitás bővítő és energiahatékonysági beruházás” projektkezdeményezés tartalmi kidolgozása, az azzal összefüggő háttérdokumentáció elkészítése, valamint a projektfejlesztés finanszírozásához szükséges európai uniós támogatás - ELENA (“European Local ENergy Assistance”/Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás) - megszerzéséhez szükséges jelentkezési dokumentáció (ELENA pre - application) kidolgozása”
Projekt összefoglaló bemutatása:
A Kapos Grid konzorcium hat megyei jogú város együttműködésével jött létre. A résztvevő városok: Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros. A konzorcium vezetője: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A konzorciumi tagok egyeztető tárgyalások útján elhatározták, hogy az energia hatékony felhasználása, a kommunális energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében településeiken közös erővel, SMART GRID hálózatra épülő, átfogó energetikai modernizációs, azaz energia-infrastruktúra korszerűsítési és energiahatékonysági (a továbbiakban: modernizációs) beruházást hajtanak végre. A modernizációs beruházás (a Projekt) az alábbi részterületekre terjed ki:
- a Felek által kiválasztott önkormányzati középületekre napelemek telepítése, a telepített napelemek rendszerszerű működtetése;
- a Felek által kiválasztott önkormányzati középületek komplex épület-energetikai felújítása;
- közterületi világítás LED világítótest cseréje (részleges közfeladat ellátás);
- okoshálózati mérőműszerek telepítése, központosított rendszerirányítás és hálózatvezérlés létrehozása, valamint működtetése.
Az egyeztető tárgyalások során az érintett városok megismerték egymás igényeit, továbbá saját és külső szakértők igénybevételével előzetesen felmérték a beruházások megvalósításához igénybe vehető forrásszerzési lehetőségeket.
A Konzorcium a fenti lehetőségek értékelését követően úgy döntött, hogy a projektfejlesztési feladatok finanszírozásához közös ELENA pályázati kérelmet nyújtanak be az Európai Beruházási Bankhoz (továbbiakban: EIB, vagy Támogató) 90%-os intenzitású, vissza nem térítendő ELENA pénzügyi eszköz megszerzése érdekében.
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés keretében a Kapos Grid konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában kiemelten az alábbi feladatok elvégzése képezi nyertes Ajánlattevő kötelezettségét:
o kidolgozza az energia-infrastruktúra fejlesztési, termelőkapacitás bővítő és energiahatékonysági beruházás koncepcionális elemeit (projektötlet, beruházási alapkoncepció);
o megszervezi és bonyolítja az EIB ELENA csoportjával megtartandó szakmai konzultációkat, illetve ellátja a kapcsolattartási teendőket;
o kidolgozza és összeállítja az ELENA pre-application angol nyelvű változatát, illetve összeállítja a benyújtáshoz szükséges mellékleteket, illetőleg ezek magyar nyelvű összefoglalóját;
o kidolgozza a projektfejlesztés feltételeit meghatározó kockázatkezelési tervet;
o az ELENA háttér-dokumentációk részeként kidolgozza a potenciális befektetők tájékoztatására szolgáló beruházási összefoglalót (Investment Teaser) és előzetesen tárgyal a finanszírozásba bevonható fejlesztési pénzintézetekkel; Ajánlattevő ajánlatában csatolja azon finanszírozásba bevonni kívánt fejlesztési pénzintézet szándéknyilatkozatát, melyekkel a jelen pontban foglalt feladat tekintetében előzetesen tárgyalni kíván.
o igény és szükség esetén részt vesz az együttműködő városok testületi- és/vagy bizottsági ülésein;
o kidolgozza az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt (pre-Feasibility Study), beleértve a beruházások megtérülésének várható hatásvizsgálatait is;
o közreműködik és koordinálja az EIB, avagy a finanszírozásban résztvevő fejlesztési bank kérésére megküldendő, a pre-application kidolgozottságát és a tervezett beruházás megalapozottságát alátámasztó dokumentumok összeállítását.
A részletes közbeszerzési műszaki leírás (feladatleírás) a további közbeszerzési dokumentumokban található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 17200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Megbízási szerződés keretében a „Kapos Grid helyi energia-infrastruktúra fejlesztési, termelőkapacitás bővítő és energiahatékonysági beruházás” projektkezdeményezés tartalmi kidolgozása, az azzal összefüggő háttérdokumentáció elkészítése, valamint a projektfejlesztés finanszírozásához szükséges európai uniós támogatás - ELENA (“European Local ENergy Assistance”/Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás) - megszerzéséhez szükséges jelentkezési dokumentáció (ELENA pre - application) kidolgozása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79411100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) és nyertes Ajánlattevő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Projekt összefoglaló bemutatása:
A Kapos Grid konzorcium hat megyei jogú város együttműködésével jött létre. A résztvevő városok: Kaposvár, Zalaegerszeg, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Dunaújváros. A konzorcium vezetője: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A konzorciumi tagok egyeztető tárgyalások útján elhatározták, hogy az energia hatékony felhasználása, a kommunális energiaköltségek folyamatos csökkentése érdekében településeiken közös erővel, SMART GRID hálózatra épülő, átfogó energetikai modernizációs, azaz energia-infrastruktúra korszerűsítési és energiahatékonysági (a továbbiakban: modernizációs) beruházást hajtanak végre. A modernizációs beruházás (a Projekt) az alábbi részterületekre terjed ki:
- a Felek által kiválasztott önkormányzati középületekre napelemek telepítése, a telepített napelemek rendszerszerű működtetése;
- a Felek által kiválasztott önkormányzati középületek komplex épület-energetikai felújítása;
- közterületi világítás LED világítótest cseréje (részleges közfeladat ellátás);
- okoshálózati mérőműszerek telepítése, központosított rendszerirányítás és hálózatvezérlés létrehozása, valamint működtetése.
Az egyeztető tárgyalások során az érintett városok megismerték egymás igényeit, továbbá saját és külső szakértők igénybevételével előzetesen felmérték a beruházások megvalósításához igénybe vehető forrásszerzési lehetőségeket.
A Konzorcium a fenti lehetőségek értékelését követően úgy döntött, hogy a projektfejlesztési feladatok finanszírozásához közös ELENA pályázati kérelmet nyújtanak be az Európai Beruházási Bankhoz (továbbiakban: EIB, vagy Támogató) 90%-os intenzitású, vissza nem térítendő ELENA pénzügyi eszköz megszerzése érdekében.
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződés keretében a Kapos Grid konzorciumban résztvevő települések vonatkozásában kiemelten az alábbi feladatok elvégzése képezi nyertes Ajánlattevő kötelezettségét:
o kidolgozza az energia-infrastruktúra fejlesztési, termelőkapacitás bővítő és energiahatékonysági beruházás koncepcionális elemeit (projektötlet, beruházási alapkoncepció);
o megszervezi és bonyolítja az EIB ELENA csoportjával megtartandó szakmai konzultációkat, illetve ellátja a kapcsolattartási teendőket;
o kidolgozza és összeállítja az ELENA pre-application angol nyelvű változatát, illetve összeállítja a benyújtáshoz szükséges mellékleteket, illetőleg ezek magyar nyelvű összefoglalóját;
o kidolgozza a projektfejlesztés feltételeit meghatározó kockázatkezelési tervet;
o az ELENA háttér-dokumentációk részeként kidolgozza a potenciális befektetők tájékoztatására szolgáló beruházási összefoglalót (Investment Teaser) és előzetesen tárgyal a finanszírozásba bevonható fejlesztési pénzintézetekkel; Ajánlattevő ajánlatában csatolja azon finanszírozásba bevonni kívánt fejlesztési pénzintézet szándéknyilatkozatát, melyekkel a jelen pontban foglalt feladat tekintetében előzetesen tárgyalni kíván.
o igény és szükség esetén részt vesz az együttműködő városok testületi- és/vagy bizottsági ülésein;
o kidolgozza az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányt (pre-Feasibility Study), beleértve a beruházások megtérülésének várható hatásvizsgálatait is;
o közreműködik és koordinálja az EIB, avagy a finanszírozásban résztvevő fejlesztési bank kérésére megküldendő, a pre-application kidolgozottságát és a tervezett beruházás megalapozottságát alátámasztó dokumentumok összeállítását.
A részletes közbeszerzési műszaki leírás (feladatleírás) a további közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megbízási díj (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: „Megbízási szerződés keretében a „Kapos Grid helyi energia-infrastruktúra fejlesztési, termelőkapacitás bővítő és energiahatékonysági beruházás” projektkezdeményezés tartalmi kidolgozása, az azzal összefüggő háttérdokumentáció elkészítése, valamint a projektfejlesztés finanszírozásához szükséges európai uniós támogatás - ELENA (“European Local ENergy Assistance”/Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás) - megszerzéséhez szükséges jelentkezési dokumentáció (ELENA pre - application) kidolgozása”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/12/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MFK MAGYAR FEJLESZTÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Horváth u. 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25115462-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: TRENDEN ENERGETIKA STRATÉGIAI, ÜZLETI ÉS INFORMATIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 17. fsz. 1..
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23543012-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17990000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Profigram Automatika Tervező, Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 118/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1112
Ország: MT
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12369348-2-43

Hivatalos név: ODD Consulting Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lovas u. 18. II/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14113899-2-41

Hivatalos név: RURAL-NORD Szaktanácsadó, Innovációs és Oktatási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi u. 49. 4. em. 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13856698-2-09

Hivatalos név: MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Horváth u. 14-24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25115462-2-41

Hivatalos név: TrendEn Energetika Stratégiai, Üzleti és Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 17. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23543012-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/01/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges