Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/140
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2017.08.11.
Iktatószám:11312/2017
CPV Kód:45211360-0
Ajánlatkérő:Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest XXI. Kerület, Szent Imre tér (hrsz. 208664/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mozaik Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK23328
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Süle László
Telefon: +36 14276100
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csepel.hu
 
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15622
Postai cím: Szent Imre tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Vincze Anikó
Telefon: +36 14276100
E-mail: vincze.aniko@budapest21.hu
Fax: +36 12764768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ttp://www.csepel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): ttp://www.csepel.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pavilonsor megépítése Budapest XXI. Kerület, Szent Imre téren 2.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pavilonsor megépítése Budapest XXI. Kerület, Szent Imre téren 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211360-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Kerület, Szent Imre tér (hrsz. 208664/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mintegy 1,5 ha alapterületű Szent Imre tér infrastruktúra-fejlesztése során a Szent Imre tér Dél-nyugati oldalán új paviloncsoport kerül megépítésre. A pavilon-csoport kis pavilonok árnyékoló elemekkel összekötött laza szövete. A
pavilonok között áthaladó tervezett gyalogos forgalom kapuszerű magasítással vizuálisan jelölve van.
A pavilon-csoport alaprajzi kialakítása „L” alakú, mely forma a tér sarkára történő elhelyezésből adódott. Mivel a megmaradó terepszint alatti vizes helyiség is a tér sarkán található, így a vendéglátó egységek ide kerültek elhelyezésre. A vendéglátó egységek tér felőli oldalán kap helyet a fogyasztó terasz.
A terepszint alatti vizesblokkban a belső nyílászárók és a szaniterek megmaradnak.
A pavilon-csoport északi részén a buszmegálló közelében kap helyet a BKK jegypénztár és ügyféltér,
a BKK egységes arculatának megfelelő kialakítással és egy jegykiadó automata beépítésével.
A BKK jegypénztár a BKK igénye szerinti kialakítású lesz.
A nyilvános wc szintén az egyik pavilonban kerül elhelyezésre. A pavilon-csoport további területén
különböző, de eddig még nem ismert funkciójú kis üzlet kap majd helyet.
Az üzletekben és a vendéglátó egységekben egyenként kialakításra kerül egy szociális blokk wc,
kézmosó, kiöntő és öltöző szekrény elhelyezésével. Az üzletek és vendéglátó egységek
vendégforgalmi tereiben padló- vagy fal burkolás nem készül, azt majd a bérlő alakítja ki.
A kivitelezést a kapcsolódó műszaki tervek és műleírás tartalmának megfelelően kell elvégezni. A
részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8338 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pavilonsor megépítése Budapest XXI. Kerület, Szent Imre téren 2.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/06/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halomi út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 17810702
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151761906
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45211360-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XXI. Kerület, Szent Imre tér (hrsz. 208664/1)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mintegy 1,5 ha alapterületű Szent Imre tér
infrastruktúra-fejlesztése során a Szent Imre tér Dél-nyugati oldalán új paviloncsoport kerül
megépítésre. A pavilon-csoport kis pavilonok árnyékoló elemekkel összekötött laza szövete. A
pavilonok között áthaladó tervezett gyalogos forgalom kapuszerű magasítással vizuálisan jelölve
van.
A pavilon-csoport alaprajzi kialakítása „L” alakú, mely forma a tér sarkára történő elhelyezésből
adódott. Mivel a megmaradó terepszint alatti vizes helyiség is a tér sarkán található, így a
vendéglátó egységek ide kerültek elhelyezésre. A vendéglátó egységek tér felőli oldalán kap helyet
a fogyasztó terasz.
A terepszint alatti vizesblokkban a belső nyílászárók és a szaniterek megmaradnak.
A pavilon-csoport északi részén a buszmegálló közelében kap helyet a BKK jegypénztár és ügyféltér,
a BKK egységes arculatának megfelelő kialakítással és egy jegykiadó automata beépítésével.
A BKK jegypénztár a BKK igénye szerinti kialakítású lesz.
A nyilvános wc szintén az egyik pavilonban kerül elhelyezésre. A pavilon-csoport további területén
különböző, de eddig még nem ismert funkciójú kis üzlet kap majd helyet.
Az üzletekben és a vendéglátó egységekben egyenként kialakításra kerül egy szociális blokk wc,
kézmosó, kiöntő és öltöző szekrény elhelyezésével. Az üzletek és vendéglátó egységek
vendégforgalmi tereiben padló- vagy fal burkolás nem készül, azt majd a bérlő alakítja ki.
A kivitelezést a kapcsolódó műszaki tervek és műleírás tartalmának megfelelően kell elvégezni. A
részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan
költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/06/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155739863
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mozaik Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halomi út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1182
Ország: HU
E-mail: mozaik@externet.hu
Telefon: +36 17810702
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/07/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződés IV./1. pontja:
IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, illetőleg építési-szerelési munka végzését az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési munkaterületen.
A Szerződés IV./1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység, illetőleg építési-szerelési munka végzését az alábbi (Szerződés IV./2. pontjában feltüntetve) címen és helyrajzi számon lévő építési munkaterületen, továbbá a kivitelezési szerződés 1. sz. módosításának 1. sz. mellékletében meghatározott további építési munkák elvégzése.
Az eredeti szerződés IX./2. pontja:
2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege:
Nettó 151.761.906 Ft + ÁFA, azaz százötvenegymillió-hétszázhatvanegyezer-kilencszázhat + ÁFA
Bruttó 192.737.621 Ft, azaz százkilencvenkettőmillió-hétszázharminchétezer-hatszázhuszonegy forint
A 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja értelmében a vállalkozói díj nettó összege után fizetendő általános forgalmi adót Megrendelő fizeti.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díjba a tartalékkeret nem tartozik bele.
Az ÁFA fizetése a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.
Felek egyértelműen rögzítik, hogy a jelen szerződés egyösszegű átalányáras szerződésnek minősül.
A Szerződés IX./2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege:
Nettó 151.761.906 Ft + ÁFA, azaz százötvenegymillió-hétszázhatvanegyezer-kilencszázhat + ÁFA.
Bruttó 192.737.621 Ft, azaz százkilencvenkettőmillió-hétszázharminchétezer-hatszázhuszonegy forint.
Továbbá a kivitelezési szerződés 1. sz. módosításának 1. sz. mellékletében meghatározott további építési munkák elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege nettó 3.977.957,- Ft + ÁFA.
Az eredeti szerződés IX./4. pontja:
4. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására:
Megrendelő által a teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértékét jogosult a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ban és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.
A Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint előlegként történő kifizetését kérheti.
Részszámlázás ütemezése:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-a)
Előleg 5 % (de legfeljebb 75 millió Ft)
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20%
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20%
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20 %
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20 %
5. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, illetve a használatba vételi engedély megkérése után) A vállalkozási díj 20 %-a, illetve előleg igénylése esetén 15%-a
A Szerződés IX./4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Részszámlázás ütemezése:
Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-a)
Előleg 5 % (de legfeljebb 75 millió Ft)
1. fizetési ütem (a szerződéses érték 20%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20%
2. fizetési ütem (a szerződéses érték 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20%
3. fizetési ütem (a szerződéses érték 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20 %
4. fizetési ütem (a szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítés esetén) 20 %
5. fizetési - végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, illetve a használatba vételi engedély megkérése után) A vállalkozási díj 20 %-a, illetve előleg igénylése esetén 15%-a.
+ A kivitelezési szerződés 1. sz. módosításának 1. sz. mellékletében meghatározott további építési munkák elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege.
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat, ha:
b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és
bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
2. Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a Szerződésmódosítás jogszerűségének indokolása:
2.1. Ha a további építési munkák elvégzését a Vállalkozó helyett más szerződő fél látná el, akkor a további építési munkák gazdasági vagy műszaki okból nem lennének megvalósíthatók.
2.2. Az eredeti szerződést megkötött Vállalkozóval nem lenne megoldható a megfelelő együttműködés, ha más cég végezné a további építési munkák kivitelezését.
2.3. A Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, ha nem a Vállalkozó végezné az újabb kivitelezést. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az eredeti szerződés értéke: Nettó 151.761.906,- Ft + ÁFA, a szerződésmódosítás tárgyát képező további építési munkák költsége pedig: nettó 3.977.957,- Ft + ÁFA.
2.4. A fenti indokok műszaki-szakmai jellegű összefoglalása:
A WC csoport födémszerkezete a tervek szerint az alapját képezi a dél-nyugati sarkon található leendő pavilonnak. A felső bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés a tervek szerint lekerül a födém tartószerkezetéről és erre a nyers födémre készül a leendő pavilon aljzatbetonja. A kivitelező a szigetelés megbontása közben észrevette, hogy az alatta lévő szerkezet vasalása korrodálódott, a beton mállásnak indult. A pontosabb állékonysági vizsgálat elvégzése érdekében alulról is megtekinthetővé tették a szerkezetet a meglévő, fix rögzítéssel készült álmennyezet elbontásával. A térszín alatti feltárás során, az álmennyezet leszedése után a födém alulról megtekinthetővé vált. Ekkor már szemmel láthatóan megjelentek azok a jelek, melyek arra utaltak, hogy a födém nagyon rossz állapotban van, a huzalok kiállnak, rozsdásak. A még szerkezetben lévő vasalat közül a beton kis fizikai hatás, kézi megkaparás hatására is kipereg. A statikus megállapította, hogy a meglévő födém állékonysága már nem biztosított, a ráépítés megvalósulása esetén biztosan leszakad, azt a javaslatot tette, hogy a meglévő födémet a teljes területén el kell bontani és egy teljesen új födémet kell építeni. A gépi bontás során a belső berendezés a födémszakaszok leszakadása miatt biztosan meg fog sérülni, így az új építés után a tervezett részleges felújítás helyett teljes felújítást szükséges majd megvalósítani.
A Kivitelező, a MOZAIK Kft. az elküldött statikai tervek alapján az eredeti, részleges felújításról szóló költségvetésben beárazott tételek levonásával egy új költségvetést készített, mely a régi födém elbontásán kívül az új födém építésének költségeit és a teljes WC csoport felújítását is tartalmazza.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 151761906 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 155739863 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben