Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.06.06.
Iktatószám: 6705/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Máriapócs Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 326 Máriapócs, Báthori u. 27, hrsz.: 14
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SANDHAL Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Máriapócs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK17988
Postai cím: Kossuth tér 2
Város: Máriapócs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4326
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 06/42/554-501
E-mail: mariapocs@mariapocs.hu
Fax: 06/42/554-502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mariapocs.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45350000-5
45310000-3
45320000-6
45442000-7
45261000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 326 Máriapócs, Báthori u. 27, hrsz.: 14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében”
Az épület eddig Művelődési Ház és Városi Könyvtár szerepet töltött be.
A volt uradalmi ház rekonstrukciója során a célcsoportok igényeivel összhangban két fő beltéri és három kültéri funkció kialakítására törekednek a megrendelők.
Az épület felújítása során az eredeti alaprajz felosztása nem módosul, a felújított belső terek a rekonstrukciót követően új funkciót kapnak.
A belső térben közösségi-civil és hagyományőrző-kulturális funkció kialakítására kerül sor. A közösségi-civil funkció kiépítését célzó fejlesztési elem része egy 45 fő befogadó kapacitású 43 m2-es előadóterem, mely civil előadások, workshopok, tréningek vagy kisebb közösségi események szervezési helyeként szolgál majd.
A hagyományőrző-kulturális funkció részeként az épületben egy 26m2-es interaktív kiállítótere, egy irodát és egy raktárat alakítunk ki.
A projekt során kialakítandó kültéri funkciók közül az egyik a fa tartószerkezetes filagória, a másik az uradalmi ház hátsó kertjének környezetrendezése parkosítással, majd a harmadik pedig az örökségi épület összképével harmonizáló, az utcafront felé nyitott környezetbarát játszótér.
Ennek megfelelően az épület utcafront felé játszóteret alakítunk ki, melynek felszereltsége 1 db homokozó, 1 db dupla hinta, 1 db fészekhinta, 1 db mászóka, 1 db mérleghinta, 6 db pad és 4 db kukából áll.
Az épület főbejáratát egy előlépcsőn és egy rámpán keresztül közelíthetjük meg. Ez a rámpa már meglévő, de az indulástól számított 2. pihenőt 30 cm-vel kibővítjük hogy megfeleljen az akadálymentes hatályos jogszabályoknak.
Az épületbe érve egy előtérbe érünk ahonnan jobbra nyílik a Civil Közösségi Tér. Ezen helységen tovább haladva egy teakonyhát és egy civil irodát találunk.
Ez előtérből egy közlekedőn át tovább haladva jobbra és balra is egy civil irodát találunk. Innen egy újabb közlekedőbe érve szemben találjuk a férfi, valamint akadálymentes és női wc-t. Jobbra nyílik egy többfunkciós próbaterem, ahonnan egy előadó terembe érünk. Az előadó térből nyitunk egy ajtót a civil közösségi tér felé. Az előadó teremből nyílik egy raktár, ahonnan egy lépcsőn át juthatunk fel a padlástérbe. A raktár mellett egy közlekedőből jobbra nyílik egy kiállító tér, szemben pedig kijuthatunk az udvarra.
A hátsó kertben találjuk a filagóriát melynek közepén egy kemence van, körbe asztalokkal így kitűnő helyszín némi kikapcsolódásra.
A felújítás tartalma:
1. - Az épület tetőszerkezetének felújítása (Héjszerkezet cseréje)
2. - Külső és belső (a nemrégiben kicserélt belső ajtók kivételével) nyílászárók cseréje
3. - Homlokzati felújítás, hőszigetelés.
4. - Villamos-és gépészeti rendszereinek (villamos vezetékeinek, gázvezetékeinek, hőleadó szerelvényeinek) cseréje
5. - Ahol szükséges, az örökségi épület belső vakolása és burkolatainak cseréje
6. - Akadálymentes wc felszerelése, meglévő rámpa kismértékű átalakítása
7. - Hátsókert parkosítása
8. - Filagóriával fedett kemence elhelyezése
9. - Játszótér kialakítása és parkolók elhelyezése
10. - Pince helyiség felújítása
Telek területe: 4074 m2
Telek meglévő beépített területe: 319,391 m2
Telek tervezett beépített terület: 319,391 + 47,247 m² = 366,638 m2
Tervezett burkolt felület (térkő) 546,551 m2
Tájékoztatásul közöljük a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely összesen nettó 57 231 740,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/04/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15465 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/12/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SANDHAL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai utca 11.
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: HU
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56 920 000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261000-4
További tárgyak: 45350000-5
45310000-3
45320000-6
45442000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4326 Máriapócs, Báthori u. 27, hrsz.: 14
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vidéki Építészeti Örökség Megújítása a Máriapócsi Közösségi Élet Megerősítése Érdekében”
Az épület eddig Művelődési Ház és Városi Könyvtár szerepet töltött be.
A volt uradalmi ház rekonstrukciója során a célcsoportok igényeivel összhangban két fő beltéri és három kültéri funkció kialakítására törekednek a megrendelők.
Az épület felújítása során az eredeti alaprajz felosztása nem módosul, a felújított belső terek a rekonstrukciót követően új funkciót kapnak.
A belső térben közösségi-civil és hagyományőrző-kulturális funkció kialakítására kerül sor. A közösségi-civil funkció kiépítését célzó fejlesztési elem része egy 45 fő befogadó kapacitású 43 m2-es előadóterem, mely civil előadások, workshopok, tréningek vagy kisebb közösségi események szervezési helyeként szolgál majd.
A hagyományőrző-kulturális funkció részeként az épületben egy 26m2-es interaktív kiállítótere, egy irodát és egy raktárat alakítunk ki.
A projekt során kialakítandó kültéri funkciók közül az egyik a fa tartószerkezetes filagória, a másik az uradalmi ház hátsó kertjének környezetrendezése parkosítással, majd a harmadik pedig az örökségi épület összképével harmonizáló, az utcafront felé nyitott környezetbarát játszótér.
Ennek megfelelően az épület utcafront felé játszóteret alakítunk ki, melynek felszereltsége 1 db homokozó, 1 db dupla hinta, 1 db fészekhinta, 1 db mászóka, 1 db mérleghinta, 6 db pad és 4 db kukából áll.
Az épület főbejáratát egy előlépcsőn és egy rámpán keresztül közelíthetjük meg. Ez a rámpa már meglévő, de az indulástól számított 2. pihenőt 30 cm-vel kibővítjük hogy megfeleljen az akadálymentes hatályos jogszabályoknak.
Az épületbe érve egy előtérbe érünk ahonnan jobbra nyílik a Civil Közösségi Tér. Ezen helységen tovább haladva egy teakonyhát és egy civil irodát találunk.
Ez előtérből egy közlekedőn át tovább haladva jobbra és balra is egy civil irodát találunk. Innen egy újabb közlekedőbe érve szemben találjuk a férfi, valamint akadálymentes és női wc-t. Jobbra nyílik egy többfunkciós próbaterem, ahonnan egy előadó terembe érünk. Az előadó térből nyitunk egy ajtót a civil közösségi tér felé. Az előadó teremből nyílik egy raktár, ahonnan egy lépcsőn át juthatunk fel a padlástérbe. A raktár mellett egy közlekedőből jobbra nyílik egy kiállító tér, szemben pedig kijuthatunk az udvarra.
A hátsó kertben találjuk a filagóriát melynek közepén egy kemence van, körbe asztalokkal így kitűnő helyszín némi kikapcsolódásra.
A felújítás tartalma:
1. - Az épület tetőszerkezetének felújítása (Héjszerkezet cseréje)
2. - Külső és belső (a nemrégiben kicserélt belső ajtók kivételével) nyílászárók cseréje
3. - Homlokzati felújítás, hőszigetelés.
4. - Villamos-és gépészeti rendszereinek (villamos vezetékeinek, gázvezetékeinek, hőleadó szerelvényeinek) cseréje
5. - Ahol szükséges, az örökségi épület belső vakolása és burkolatainak cseréje
6. - Akadálymentes wc felszerelése, meglévő rámpa kismértékű átalakítása
7. - Hátsókert parkosítása
8. - Filagóriával fedett kemence elhelyezése
9. - Játszótér kialakítása és parkolók elhelyezése
10. - Pince helyiség felújítása
Telek területe: 4074 m2
Telek meglévő beépített területe: 319,391 m2
Telek tervezett beépített terület: 319,391 + 47,247 m² = 366,638 m2
Tervezett burkolt felület (térkő) 546,551 m2
Tájékoztatásul közöljük a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, mely összesen nettó 57 231 740,- Ft.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/12/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/04/17 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 56 920 000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SANDHAL Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai utca 11.
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: HU
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/04/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti:
1. Az alapszerződés „II. 1.” pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
II. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 56.920.000,-Ft
azaz: nettó Ötvenhatmillió-kilencszázhúszezer 00/100 forint.
A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
Módosított:
1. Az alapszerződés „II. 1.” pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:
II. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
II.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzésben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítják meg:
Nettó vállalási ár: 56.920.000,-Ft
Elmaradó munkák nettó összege: 2.574.805,-Ft
Elrendelt pótmunkák nettó összege: 2.574.805,-Ft
Végleges nettó vállalási ár: 56.920.000,-Ft
azaz: nettó Ötvenhatmillió-kilencszázhúszezer 00/100 forint.
A tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatálya alá tartozik.
Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés módosítása nélkül módosítja.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Indokolás:
Elmaradó tételek:
O A költségvetés vonatkozó része a tetőhéjazat palafedése alatti teljes OSB lemezzel történő borítása volt tervezve. Az OSB lemezzel történő borítás nem volt indokolt, ugyanis a palafedés technológiai leírásában tetőlécezés szerepel, így tetőlécezéssel valósult meg a pala héjazat fogadószerkezetének kialakítása, ennek megfelelően ezen költségvetési tétel elmaradó tételként tekinthető.
O A belső civil közösségi térben lévő (épülettel egy idős) belső nyílászáró felújítása nem volt lehetséges. Oka, hogy a festékréteg eltávolítása során nyilvánvalóvá vált, a nyílászáró fa szerkezete olyan szinten károsodott az elmúlt évtizedek alatt, hogy gazdaságos és időtálló felújítása nem volt lehetséges, új nyílászáró szerkezet került beépítésre. Előzőek alapján ezen költségvetési tétel elmaradó tételként tekinthető.
O Az eredetileg a parkoló alá tervezett nagyméretű külső szikkasztó csatorna elhelyezése nem valósult meg, ugyanis annak elhelyezése a parkoló térburkolat megsüllyedését eredményezte volna.
Pótmunka tételek:
O A felújítás során nyilvánvalóvá vált, hogy az épület mozgássérült mosdójához kapcsolódó határoló épületalap alap megsüllyedési és salétrom jelenségei nem az épület csatornarendszerének károsodásából, hanem a vízvezeték rendszer hibájából, talajban / falban lévő lefolyó- és ivóvízvezeték csőtörésből származtak. Indokolttá vált a korszerűtlen, épülettel közel egyidős elkorrodált víz vezetékrendszer cseréje, valamint a bontásból eredeztethető szennyvíz vezetékrendszer újraépítése, a feltárások és a vízszivárgás okozta állagsérülések teljes körű helyreállítása. Előzőeken túl a felújításkor hatályos előírásoknak megfelelő módon kiegészítésképpen elhelyezésre kerültek a helyiségre szükséges előírt helyiségelemek.
O Az akadálymentes rámpa szélesítése miatt a teljes rámpa külső lábazatának vakolása.
O Vízmintavétel költsége az ivóvízrendszer érintettsége miatt.
O Az eredetileg a parkoló alá tervezett nagyméretű külső szikkasztó csatorna helyett a parkoló részt elkerülve szikkasztó gödör és szikkasztó árok került kialakításra a csapadékvíz megfelelő elszivárgása érdekében a rendelkezésre álló hellyel arányos méretben.
O A felújítás során a zöld felület (füvesítés) kialakításához elengedhetetlen volt az öntözési feltételek rendelkezésre állása, valamint a későbbiek során a zöldfelület megfelelő vízigényének ellátása. Mivel az udvar területén nem állt rendelkezésre vízvételi lehetőség, kerti csap kialakítására került sor a szükséges fagytalanító kiegészítőkkel együtt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 56 920 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 56 920 000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben