Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/133
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.08.02.
Iktatószám: 11151/2017
CPV Kód: 42991200-1
Ajánlatkérő: SZ.VARIÁNS Kft.
Teljesítés helye: Magyarország, 4030 Debrecen, Vikár Béla utca 4. B. ép.;Magyarország, 4030 Debrecen, Vikár Béla utca 4. B. é
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.08.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Papír csomagolóeszköz gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SZ.VARIÁNS Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24710
Postai cím: Vikár Béla utca 4. B. ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakál János
Telefon: +36 52502860
E-mail: szakal.janos@szvarians.hu
Fax: +36 52502865
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szvarians.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szvarians.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.matrixaudit.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Viktória
Telefon: +36 52502554
E-mail: kovacs.viktoria@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Poroszlay út. 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Viktória
Telefon: +36 52502554
E-mail: kovacs.viktoria@debkoz.hu
Fax: +36 52502557
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Papír csomagolóeszköz gyártása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdaipari gépek beszerzése adásvételi szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ofszet nyomógép és CtP lemezlevilágító berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Ofszet nyomógép beszerzése adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Magyarország, 4030 Debrecen, Vikár Béla utca 4. B. ép.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db új Ofszet nyomógép:
- Ofszet nyomógép, 5 nyomómű, egy lakkozó mű
- Ívformátum: legalább 210*350 mm-től 605*750 mm-ig
- Nyomtatási felület maximum: 585*740 mm
- Nedvesítő mű csökkentett izopropil alkohol felhasználásra felkészítve (Alcolor jelleg), pultról vezérelhető automatikus poloskázó rendszer papírrostok és festékbőr darabok eltávolítására, nedvesítő mű temperálás
- Nyomtatási sebesség: legalább 15.000 ív/óra
- Vezérlőpult, beépített spektrofotométeres berendezéssel (LaB, AE) nyomtatási színhelyességre, gépkommunikáció előkészítve a CTP és az ICC profilok szervere felé (folyamat-automatizálás, hálózatba kapcsolás), pultról vezérelhető
- festékadatok fogadására alkalmas vezérlőpult a CTP berendezés RIP szoftveréből
- oldal, kerületi, átló - regiszter, festékzóna, festékduktor és merülő henger-állítással, színkorrekciós lehetőséggel, magyar nyelvű kezelőfelülettel
- Berakóban automatikus formátumállítás, raklapos berakó rámpával, motoros alapilleszték, duplaív ellenőrzés a húzó/toló illesztőkben, levegőellátás, antisztatizáló
- Nyomóműben legalább félautomata lemezberakás, levegős ívvezető rendszer a nyomóművek között, dupla ellennyomó, kendős vezérelhető gumikendő és nyomóhenger mosó berendezés,
- Festékező műben program-vezérelt hengermosó berendezés, festékező mű henger temperálás
- Lakkozómű automatikus tisztítása, kerületi, oldal és átlóregiszter távállítása, UV lakkadagoló készülék, második lakkellátási kör temperáló lakk automatával
- Kirakóban festék és lakkszárító (IR + meleg levegő), raklapos rámpás kirakó, prémium porzó berendezés, amely a vezérlő pultról vezérelhető, antisztatizáló, kirakó UV előkészítéssel, hagyományos UV végszárító a kirakóban, UV előkészítéssel, fokozatmentesen állítható maximálisan 400 W/cm-ig,
- A gép berakójában az ívlevezető asztal egysoros, központi szalagos, kefék és görgők nélküli kialakítású legyen
- CE norma kivitel
- Kizárólag új, nem használt gépre tehető ajánlat.
Ajánlattevő feladata a gépek leszállítása, beüzemelése valamint 4 fő kezelő személyzet 40 óra/fő betanítása.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 48 hónap) 9
2 Vario poloskátlanító berendezés ki- és bekapcsolható (igen/nem) 4
3 A berakó/kirakó magassága (mm) (min. 800 mm max. 1.120mm) 7
4 Legkisebb nyomtatási vastagság (mm) (min. 0,03 mm max.0,80 mm) 7
5 Lehetőség a CtP berendezés vezérlése a nyomógépről (igen/nem) 4
6 Szívószalag a berakónál (db) (min. 1 db max.5 db) 7
7 Regiszter állítás az első nyomóműben (igen/nem) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kapacitásbővítés az Sz.VARIÁNS Kft. tevékenységének fejlesztése érdekében” GINOP-1.2.1-16-2017-00167
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: CtP lemezlevilágító berendezés beszerzése adásvételi szerződés keretében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Magyarország, 4030 Debrecen, Vikár Béla utca 4. B. é
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1 db új CtP lemezlevilágító berendezés:
- Külsődobos, termál lemezlevilágító
- Maximális lemezméret 760x670 mm
- Lemezvastagság kezelése 0,15-0,3 mm-ig
- Lemezérzékenység 830 nm
- Felbontás 2.540 dpi
- Lemezlevilágítási sebesség minimálisan 17 lemez/óra
- Online hívógép
- Automata lemezkirakó a hívógép után
1 db új Prinect Prepress Manager formakészítést vezérlő és színre-bontó szoftver csomag:
- gondoskodik az előkészítési munkafolyamatok összefogásáról valamint standardizálásáról.
- a szoftvercsomag része a Renderer raszterizáló modul, a Color Proof Pro színhelyes levonat készítő modul.
- a Prepress Manager gondoskodik a CtP berendezés vezérléséről is.
1 db új Prinect SignaStation Packaging Pro digitális kilövő szoftver:
- fő feladata a montírungok elkészítése, optimalizálása az ívméretnek és elrendezésnek megfelelően, a különböző ívek összefogása.
A szoftvereket kiszolgáló számítógépek:
1 db új Prinect Prepress Manager szerver:
- Dell PowerEdge T130 szerver
- Intel E3-1230v5 3.4Ghz 4C Xeon CPU
- Windows 2012 szerver operációs rendszer
- 32 GByte memória
- 2x1 TByte háttértár
- 19,5”-os LED monitor
1 db új Prinect Signastation munkaállomás:
- Dell Optiplex 3050 munkaállomás
- Intel Core i3-7100 3.9Ghz CPU
- Windows 10 operációs rendszer
- 8 Gbyte memória
- 500 Gbyte háttértár
- 24”-os LED monitor
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
Ajánlattevő feladata a gépek leszállítása, beüzemelése valamint 2 fő kezelő személyzet 40 óra/fő betanítása.
A pontos mennyiségeket és műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 48 hónap) 8
2 CtP vezérlési lehetőség a nyomógépen keresztül (igen/nem 8
3 Beépített automata lyukasztópár Bacher rendszerű 425 mm (igen/nem) 4
4 A kilövő program a csomagolás számára (dobozok felhelyezése, makettolása) (igen/nem) 6
5 Temperált lézerfej egység (igen/nem) 4
6 Lemezismétlési pontosság ±5 mikron (igen/nem) 5
7 Opcionálisan 5080 dpi felbontási lehetőség (igen/nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR) / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kapacitásbővítés az Sz.VARIÁNS Kft. tevékenységének fejlesztése érdekében” GINOP-1.2.1-16-2017-00167
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m), és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani.
A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját követően került kiállításra.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: GP.1. Mindkét rész tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja be az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján amennyiben az Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt GP.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevő(k) a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a GP.1. alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésében, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): GP.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az
a) 1. rész tekintetében: 300 M Ft-ot;
b) 2. rész tekintetében: 21 M Ft-ot.
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legmagasabb az árbevétel értékére vonatkozó előírás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: MSZ.1. Mindkét rész esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben teljesített (befejezett) legjelentősebb szállítások ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban meghatározott formában igazolva.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját,
- szállítás tárgyát (olyan részletességgel ismertetve, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható)
- a szerződést kötő fél megnevezését, címét,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
MSZ.2. Mindkét rész esetében Ajánlattevő ajánlatába csatolja be a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azon szakember(ek)ről szóló nyilatkozatát - a szakember(ek) megnevezésével, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe, feltüntetve az adott szakemberrel/szakemberekkel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát és betűjelét és az adott szakember jelenlegi munkahelyét, valamint benyújtandó a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és a végzettséget igazoló dokumentum.
Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő(k) a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az MSZ.1. és MSZ.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, 114. § (2) bekezdésében, a 140.§ (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): MSZ.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben nem rendelkezik összességében legalább
a) 1. rész tekintetében: nettó 270 M Ft értékű ofszet nyomógépek adásvételére vonatkozó szerződésszerűen teljesített szerződéssel;
b) 2. rész tekintetében: nettó 16 M Ft értékű lemezlevilágító berendezés adásvételére vonatkozó szerződésszerűen teljesített szerződéssel.
Több részre történő ajánlattétel esetén az adott részek értékeit összeadva kell érteni.
Az alkalmassági követelmény igazolható -több részre történő ajánlattétel esetén is- egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített ellenszolgáltatások összegei összeadódhatnak.
MSZ.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 1. rész tekintetében:
a.1) 1 fő elektronikai műszerész technikus vagy finommechanikai műszerész technikus vagy ezekkel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik nyomdagépek javításában;
a.2) 1 fő elektromos gép-és készülékszerelő, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel,
a.3) 1 fő nyomdaipari gépmester ofszet területen vagy nyomdaipari mérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettségű szakemberrel.
b) 2. rész tekintetében:
- 1 fő gépész-integrált mérnök, vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel.
Egy szakember több részre is jelölhető, egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek között az átfedés megengedett valamennyi pozíció esetében (bármelyik rész bármelyik pozíciójának akár egy ember is jelölhető
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést megerősítő biztosítékok:
A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Késedelem esetére kikötött kötbér 1. és 2. rész tekintetében: Az Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból történő késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett szállításra vonatkozóan a késedelem minden naptári napjára a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 0,5 %-a. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 naptári napot, úgy Ajánlatkérő jogosult - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést a nyertes Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a nyertes Ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. A nyertes Ajánlattevőt a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér 1. és 2. rész tekintetében: Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes Ajánlattevő felelősségi körébe tartozó okból meghiúsul. Ebben az esetben Ajánlatkérő a szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér 1. és 2. rész tekintetében:
Ajánlattevő hibásan teljesít, amennyiben az általa leszállított gépek nem felelnek meg az Ajánlatkérő közölt elvárásainak, az irányadó jogszabályoknak, előírásoknak, szakmai szokásoknak. A kötbér alapja megegyezik a késedelmi kötbér alapjával, mértéke a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó szerződés szerinti - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás (vételár) 10%-a.
Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti az Ajánlatkérő kötbéren felüli kárának megtérítési kötelezettségét.
Jótállás 1. és 2. rész tekintetében: Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállás minimális időtartama 12 hónap. A kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamai értékelési szempontok. Nyertes ajánlattevő a teljesítés időpontjától (a nyomdaipari gépek üzembe helyezésének időpontjától) számított, az általa vállalt teljes jótállás (ajánlatkérő által előírt minimum + az ajánlattevő által vállalt többlet jótállás) időtartamára az adott munkarészre vonatkozóan teljes körű jótállást köteles vállalni. A jótállás időtartamának lejártát követően Ajánlatkérőt továbbra is megilletik a nyertes ajánlattevő hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő szavatossági jogok.
A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében irányadó finanszírozási, fizetési feltételek:
- A jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő adásvételi szerződés pénzügyi fedezete egyrészt a „Kapacitásbővítés az Sz.VARIÁNS Kft. tevékenységének fejlesztése érdekében” GINOP-1.2.1-16-2017-00167 elnevezésű projekt támogatási forrásából, másrészt Ajánlatkérő saját forrásából fog rendelkezésre állni. A támogatási intenzitás 50,00 %.
- Finanszírozás módja: utófinanszírozás
- A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.
- Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR
- Az ellenérték kifizetése számla ellenében átutalással történik.
- Ajánlatkérő részenként 1 (egy) végszámla benyújtására ad lehetőséget.
- A végszámlát a gépsor leszállítása, a beüzemelés, a betanítás és a teljes dokumentáció megléte alapján kiadott teljesítésigazolás birtokában nyújthatja be nyertes Ajánlattevő.
- Előleg: A Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján Ajánlattevő jogosult az egyösszegű nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésére.
- A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók.
- A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteinek az ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdésében foglaltak szerint.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. sz. törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
- a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
- 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a;
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet (Dokumentáció IV. fejezet) tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2017/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2017/08/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: DEBKÖZ Közbeszerzés Tanácsadó Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (3) bekezdésében meghatározottak szerinti személyek. A bontási eljárással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el.
1. rész
1. rész-szempont: „Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR)”
A nettó ajánlati EUR-ban kell megadni. Ajánlatkérő számára a nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-0) + 0;
2. rész-szempont: „A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 48 hónap)”
A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.) Ajánlatkérő számára a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát (min. 0 hónap- max. 48 hónap) illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 48 hónap), a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere: A vizsgált / A legjobb * (100-0) + 0;
A 48 hónap feletti többlet jótállásra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatok nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják. A 0 hónap megajánlás minden esetben 0 pontot kap.
3.,6.,8. rész-szempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016.évi 147. szám) II. számú melléklet, B. Pontkiosztás módszere, A1. pontja szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
igen válasz: 100 pont
nem válasz: 0 pont
4. rész-szempont: „A berakó/kirakó magassága (mm) (min. 800 mm max. 1.120mm)”
A berakó/kirakó magasságát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) Ajánlatkérő számára a legmagasabb érték a legkedvezőbb.
A 800 mm megajánlást tartalmazó ajánlat minden esetben 0 pontot kap. A 800 mm alatti megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 1.120 mm) magasságra a maximális (100) pontot adja, az 1.120 mm feletti többlet megajánlást tartalmazó ajánlat nem kerül többlet pontozásra, ezen megajánlások is a maximális (100) pontot kapják.
A többi megajánlásra Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. a) alpont szerinti relatív értékelési módszer „arányosítás” módszere: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
5. rész-szempont: „Legkisebb nyomtatási vastagság (mm) (min. 0,03 mm max.0,80 mm)”
A legkisebb nyomtatási vastagságot két tizedesjegy pontossággal kell megadni. Amennyiben a legkisebb nyomtatási vastagság két tizedesjegynél több tizedesjegy pontossággal kerül megajánlásra Ajánlatkérő két tizedesjegyre felfelé kerekít.
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb (min. 0,03 mm) vastagságra a maximális (100) pontot adja. A 0,03 mm alatti megajánlást tartalmazó ajánlat nem kerül többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják.
A 0,80 mm megajánlást tartalmazó ajánlat minden esetben 0 pontot kap. A 0,80 mm-nél nagyobb megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
A többi megajánlásra Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. a) alpont szerinti relatív értékelési módszer „arányosítás” módszere: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
7. rész-szempont: „Szívószalag a berakónál (db) (min. 1 db max.5 db)”
A szívószalag számát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben felfelé kerekíti.)
Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
Ajánlatkérő a legalacsonyabb (min. 1 db) szívószalagra a maximális (100) pontot adja.
Ajánlatkérő a 0 db és az 5 db-nál több db szívófejet tartalmazó megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
Az 5 db szívófejet tartalmazó megajánlást tartalmazó ajánlat minden esetben 0 pontot kap.
A többi megajánlásra Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. a) alpont szerinti relatív értékelési módszer „arányosítás” módszere: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin
2. rész
1. rész-szempont: „Egyösszegű nettó ajánlati ár (EUR)”
A nettó ajánlati EUR-ban kell megadni. Ajánlatkérő számára a nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb nettó ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;
2. rész-szempont: „A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap max. 48 hónap)”
A kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát egész számmal kell megadni. (A nem egész számot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő a kerekítési szabályoktól eltérően minden esetben lefelé kerekíti.) (Ajánlattevő 0 hónap megajánlást is tehet.) Ajánlatkérő számára a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamát (min. 0 hónap- max. 48 hónap) illetően a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legmagasabb (max. 48 hónap), a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára a maximális (100) pontot adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A. A relatív értékelési módszerek 1. bb) alpont szerinti relatív értékelési módszer „egyenes arányosítás” módszere: A vizsgált / A legjobb * (100-0) + 0;
A 48 hónap feletti többlet jótállásra vonatkozó megajánlást tartalmazó ajánlatok nem kerülnek többlet pontozásra, ezen megajánlások a maximális (100) pontot kapják. A 0 hónap megajánlás minden esetben 0 pontot kap.
3 - 8. rész-szempont: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-i útmutatója (KÉ 2016.évi 147. szám) II. számú melléklet, B. Pontkiosztás módszere, A1. pontja szerinti pontozás alkalmazásával számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
igen válasz: 100 pont
nem válasz: 0 pont
A pontozás valamennyi rész tekintetében mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. Ajánlatkérő a rész-szempontok pontszámait megszorozza a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával és ezeket a súlyozott pontszámokat összesíti. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárási szabályok: Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
2) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációt a www.matrixaudit.hu honlapon, teljes körűen, közvetlenül, korlátlanul, térítésmentesen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától. A dokumentáció, ajánlattételi határidő előtti elektronikus úton történő letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie. A dokumentáció letöltésének igazolására a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs lap szolgál, amelyben a dokumentáció ajánlattételi határidőt megelőző letöltéséről nyilatkozik a gazdasági szereplő, egyben megadja a cégnevét, székhelyét, kapcsolattartóját, telefonszámát, faxszámát és email címét.
A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni:
- faxon Dr. Kovács Viktória részére címezve a +36 52502557 fax számra vagy
- elektronikus úton (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumba foglalva) a kovacs.viktoria@debkoz.hu email címre) vagy
- a Kbt. 41.§ (5) bekezdésre figyelemmel postai vagy közvetlen (személyes) kézbesítéssel vagy
- az ajánlatban be kell nyújtani.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lap ajánlattételi határidő lejárta előtti megküldése azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt alkalmazandó eljárási cselekményekről közvetlen értesítést tudjon küldeni az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek. (A regisztrációs lap a dokumentáció iratmintái között megtalálható.)
A kitöltött és aláírt regisztrációs lap Ajánlatkérőnek fentebbiek szerint történő megküldése vagy az ajánlatban történő benyújtása az ajánlattétel feltétele.
3) Valamennyi alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási módra vonatkozó előírások:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban - első körben - csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő megfelelő határidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőt az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló dokumentumok benyújtására. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
4) Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy középvállalkozásnak minősül-e.
6) Felolvasólap: Az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatoljon be felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal.
7) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon alkalmassági minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást megindító felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol.
8) Képviseleti jogosultság igazolása: Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláírja (aláírják),
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), meghatalmazás alapján aláíró(k) esetén a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű - a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) - magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó,
Ajánlattevő ajánlatához csatolja nyilatkozatát, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás, vagy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
9) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal egyenértékű formátumban kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.)
Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
Az ajánlatban lévő, minden - az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített - rá vonatkozó nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni:
“AJÁNLAT- “Nyomdaipari gépek beszerzése adásvételi szerződés keretében.”
Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!”
Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.
Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek megküld.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik.
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát eredeti aláírt példányban kell ajánlatához csatolnia.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció II. fejezete szabályozza.
10) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 16:00 óra, míg pénteken 8:00 és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.
11) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak - Kbt. 114. § (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
12) Hiánypótlás: A hiánypótlás lehetőségét Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem zárja ki és nem korlátozza az újabb hiánypótlás lehetőségét abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb (Kbt. 71.§ (6) bekezdés második fordulata).
13) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.
Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra.
14) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a pontos időt a http://pontosido.info/ oldalon ellenőrzi.
15) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
16) Árfolyamok: Az Ajánlattevő által külföldi pénznemben (nem magyar forintban) megadott adatok, értékek magyar forintra történő átszámításánál az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza. A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében ugyanakkor a referencia teljesítésének napján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon) érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamokat (középárfolyam) alkalmazza az Ajánlatkérő. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon (középárfolyam) számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: GP.1., GP.2. pontok,
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: MSZ.1., MSZ.2. pont
18) Közös ajánlattétel: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a dokumentáció I. fejezetében részletezett minimális tartalommal. Meg kell jelölni a vezető céget, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
19) Az ajánlattétel során figyelembe kell venni, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (dokumentum) átdolgozására is.
20) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
21) Üzleti titok: Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. § (3) bekezdésében rögzítetteket.
22) Átláthatóságra vonatkozó rendelkezés: Magyarország alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete átlátható. A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a szerződés mellékletét képezi.
23) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
24) Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5)
bekezdését.
25) A közbeszerzési eljárásban a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Kerekes Ferenc (00140).
26) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a GINOP-1.2.1-16-2017-00167 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében „Kapacitásbővítés az Sz.VARIÁNS Kft. tevékenységének fejlesztése érdekében” elnevezésű támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.
Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre.
Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő adásvételi szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
27) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti aláírt kifejezett nyilatkozatát (részenként külön-külön). A nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/08/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges