Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/76
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.12.
Iktatószám: 6375/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, 6923 Óföldeák külterület hrsz.: 0213/35; 0213/37; M43 autópálya 31+320 km sz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Út Zrt.;SWARCO Traffic Hungaria Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M43 31+320 km sz.)”
Hivatkozási szám: TK-E-2-2016; TK-E-00247-2016
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M43 31+320 km sz.)”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45213310-9
45221117-5
45223710-6
45230000-8
45231300-8
45231600-1
45232300-5
45233221-4
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45252126-7
45262220-9
45316200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország, 6923 Óföldeák külterület hrsz.: 0213/35; 0213/37; M43 autópálya 31+320 km sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
Az M43 autópályát használó teherforgalom ellenőrzése céljából az autópálya Kéthalmi, jobb és bal oldali pihenőhelyén 1-1 db tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás építése, kiegészítve az egyszerű pihenőhelyre előírt funkciókkal, és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése a jogerős IR-000151333/2015, IR-000151333/2015 iratazonosító számú építési engedélyben, TVH-99361-1-23/2015. ügyirat azonosító számú I/8984 vízkönyvi számú vízjogi létesítési engedélyben, a TURA-TERV Mérnökiroda Kft. által 1494. számon készített tervekben valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Főbb tevékenységek (jobb és bal oldali pihenőhelyen):
• oldalanként 1-1 mérőház építése (30 m2 alagsor, 30 m2 földszint) (kiemelten: gyengeáramú hálózat kiépítése, előszűrő/VJT/jelzőlámpa/mérlegek/stb. bekötése a mérőépület szerverszobába; a mérési tevékenységhez szükséges számítástechnikai eszközök egy részét MK szállítja át Nagylakról (szerver, vékony kliensek, vastag kliensek, monitorok, szünetmentesek, switchek, nyomtatók, IP pult) a továbbiak Nagylaki mérőállomásról történő leszerelése, átszállítása és beüzemelése Vállalkozó feladata (pl. UVR kamerák,);
• oldalanként 1-1 tengelysúly és össztömeg mérleg részére betonakna (~1,5*3,6*1,2 m illetve ~19*3,6*1,2 m) építése és a Nagylaki mérőállomáson található tengelysúly és össztömeg mérlegek és mérlegelektronika, mérőgép átszállítása, beépítése és beüzemelése (hitelesítés);
• mérlegekhez kapcsolódó elektronika kiépítése (jelzőlámpák, kamerák, stb.);
• 1-1 db előszűrő állomás építése (oldalanként 1 db profil kamera, 1 db rendszámfelismerő kamera, 1 db burkolatérzékelő készlet, stb.) az autópályával párhuzamos útra;
• VJT-k telepítése: oldalanként 2-2 db oldalsó VJT, oszlopra, az autópályával párhuzamos pihenőhelyi út mellé;
• útépítés: a tengelysúly és össztömeg mérlegek előtti és utáni szakaszon betonburkolat építése (oldalanként72 m2).
• közművek kiépítése
- áram (kivitelező feladata az elosztószekrénytől /mérőórától/ a helyi energiaellátás kiépítése, a hálózat fejlesztésének kiépítését a szolgáltatótól Magyar Közút NZrt. rendeli meg);
- közvilágítási hálózat (összesen 58 db kandeláber);
- víz: egyoldali (250 m mély) fúrt kút, kútház és vízhálózat építése, fúrt kútból kitermelt víz tisztítása, tisztított vízzel (legalább kifogásolt minőségű ivóvíz) a kétoldali mérőépület és WC épület folyamatos ellátása.
- szennyvíz tárolók építése és bekötése (oldalanként 28 m3);
- csapadékvíz elvezetés;
- optika: az M43 ap. mellett lévő optikára rákötés;
- hírközlés;
• forgalomtechnika átalakítása;
• oldalanként 1-1 db WC épület építése a kamionparkolók mellé (41 m2);
• pihenőhelyi létesítmények mindkét oldalon-(oldalanként) padok (8 db), asztalok (4 db), hulladékgyűjtők (8+1 földbe süllyesztett) kialakítása;
• kerítés építése (104,7 m2);
• növénytelepítés és utógondozása;
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá. az
• szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára,
• régészeti megfigyelés,
• próbaüzem lefolytatása,
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
• a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése.
A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 105
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11733 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Tengelysúlymérő állomás építése M43 Kéthalmi pihenőhelyen (M43 31+320 km sz.)”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/09/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: SWARCO Traffic Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 715034090
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45213310-9
45221117-5
45223710-6
45230000-8
45231300-8
45231600-1
45232300-5
45233221-4
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45252126-7
45262220-9
45316200-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország, 6923 Óföldeák külterület hrsz.: 0213/35; 0213/37; M43 autópálya 31+320 km sz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
Az M43 autópályát használó teherforgalom ellenőrzése céljából az autópálya Kéthalmi, jobb és bal oldali pihenőhelyén 1-1 db tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás építése, kiegészítve az egyszerű pihenőhelyre előírt funkciókkal, és az üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése a jogerős IR-000151333/2015, IR-000151333/2015 iratazonosító számú építési engedélyben, TVH-99361-1-23/2015. ügyirat azonosító számú I/8984 vízkönyvi számú vízjogi létesítési engedélyben, a TURA-TERV Mérnökiroda Kft. által 1494. számon készített tervekben valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
Főbb tevékenységek (jobb és bal oldali pihenőhelyen):
• oldalanként 1-1 mérőház építése (30 m2 alagsor, 30 m2 földszint) (kiemelten: gyengeáramú hálózat kiépítése, előszűrő/VJT/jelzőlámpa/mérlegek/stb. bekötése a mérőépület szerverszobába; a mérési tevékenységhez szükséges számítástechnikai eszközök egy részét MK szállítja át Nagylakról (szerver, vékony kliensek, vastag kliensek, monitorok, szünetmentesek, switchek, nyomtatók, IP pult) a továbbiak Nagylaki mérőállomásról történő leszerelése, átszállítása és beüzemelése Vállalkozó feladata (pl. UVR kamerák,);
• oldalanként 1-1 tengelysúly és össztömeg mérleg részére betonakna (~1,5*3,6*1,2 m illetve ~19*3,6*1,2 m) építése és a Nagylaki mérőállomáson található tengelysúly és össztömeg mérlegek és mérlegelektronika, mérőgép átszállítása, beépítése és beüzemelése (hitelesítés);
• mérlegekhez kapcsolódó elektronika kiépítése (jelzőlámpák, kamerák, stb.);
• 1-1 db előszűrő állomás építése (oldalanként 1 db profil kamera, 1 db rendszámfelismerő kamera, 1 db burkolatérzékelő készlet, stb.) az autópályával párhuzamos útra;
• VJT-k telepítése: oldalanként 2-2 db oldalsó VJT, oszlopra, az autópályával párhuzamos pihenőhelyi út mellé;
• útépítés: a tengelysúly és össztömeg mérlegek előtti és utáni szakaszon betonburkolat építése (oldalanként72 m2).
• közművek kiépítése
- áram (kivitelező feladata az elosztószekrénytől /mérőórától/ a helyi energiaellátás kiépítése, a hálózat fejlesztésének kiépítését a szolgáltatótól Magyar Közút NZrt. rendeli meg);
- közvilágítási hálózat (összesen 58 db kandeláber);
- víz: egyoldali (250 m mély) fúrt kút, kútház és vízhálózat építése, fúrt kútból kitermelt víz tisztítása, tisztított vízzel (legalább kifogásolt minőségű ivóvíz) a kétoldali mérőépület és WC épület folyamatos ellátása.
- szennyvíz tárolók építése és bekötése (oldalanként 28 m3);
- csapadékvíz elvezetés;
- optika: az M43 ap. mellett lévő optikára rákötés;
- hírközlés;
• forgalomtechnika átalakítása;
• oldalanként 1-1 db WC épület építése a kamionparkolók mellé (41 m2);
• pihenőhelyi létesítmények mindkét oldalon-(oldalanként) padok (8 db), asztalok (4 db), hulladékgyűjtők (8+1 földbe süllyesztett) kialakítása;
• kerítés építése (104,7 m2);
• növénytelepítés és utógondozása;
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá. az
• szakfelügyeletek megrendelése a kivitelezés időtartamára,
• régészeti megfigyelés,
• próbaüzem lefolytatása,
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
• a forgalomba helyezési, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése.
A részletes műszaki információkat, igényeket és követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 105
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 715034090
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1113
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: SWARCO Traffic Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/04/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti feltétel:
A Szerződés IV.22. pont harmadik bekezdésének eredeti szövege:
Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
Módosított feltétel:
A Szerződés IV.22. pont harmadik bekezdésének szövege kiegészül az alábbiak szerint:
Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 138. $ (1) és (5) bekezdésének a Kbt. és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban: Módi, tv.) által módosult szabályait a megkötött szerződésükre is alkalmazzák.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi vállalkozási szerződés 2016. szeptember 23-án került aláírásra. A Vállalkozó - Colas Út Zrt. SWARCO Traffic Hungaria Kft. közös ajánlattevők - vezető tagja 2017. február 03-án kelt levelében azzal a kéréssel fordult a Megrendelőhöz, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének Mód1. tv. által módosult szabályai a korábban megkötött szerződésünkre - annak módosításával - alkalmazásra kerüljenek.
A Kbt. Mód1. tv. által megállapított 197. § (6) bekezdése alapján a szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód1. tv. által módosult szabályait a megkötött szerződésükre is alkalmazzák.
Megrendelő az előbbiekre tekintettel a Vállalkozó kérését elfogadta.
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 715034090 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 715034090 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Colas Út Zrt. és a SWARCO Traffic Hungaria Kft. közös ajánlattevőként tettek ajánlatot.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben