Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2017.06.06.
Iktatószám: 7347/2017
CPV Kód: 60112000-6
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Inter Tan-Ker City Konzorcium, konzorciumvezető: Inter Tan-Ker City Kft.;InterTan-Ker City Konzorcium, konzorciumi tag: ITK Holding Zrt.;InterTan-Ker City Konzorcium, konzorciumi tag: Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Főosztály
Címzett: Schifner Marianna beszerzési főosztályvezető
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Inter Tan-Ker City Konzorcium, konzorciumvezető: Inter Tan-Ker City Kft.
Postai cím: Istvántelki út 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Inter Tan-Ker City Kft.
Címzett: Inter Tan-Ker City Kft.
Telefon: +36 14221650
E-mail: info@intertanker.hu
Fax: +36 14221651
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.intertanker.hu

Hivatalos név: InterTan-Ker City Konzorcium, konzorciumi tag: ITK Holding Zrt.
Postai cím: Istvántelki út 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): ITK Holding Zrt.
Címzett: ITK Holding Zrt.
Telefon: +36 14221650
E-mail: info@intertanker.hu
Fax: +36 14221651
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.intertanker.hu

Hivatalos név: InterTan-Ker City Konzorcium, konzorciumi tag: Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft.
Postai cím: Istvántelki út 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1045
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft.
Címzett: Pandant Távfelügyeleti és Mérő-ellenőrző Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1370 2333
E-mail: info@pandant.hu
Fax: +36 14221651
Az ajánlattevő általános címe (URL): www. pandant.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Alacsonypadlós, szóló és csuklós, dízel autóbuszok rendelkezésre tartása rendelkezésre tartási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 2
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/08/26 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Alacsonypadlós, szóló és csuklós, dízel autóbuszok rendelkezésre állásának biztosítása karbantartással azalábbiak szerint:
A) rész: Alacsonypadlós, szóló, dízel autóbuszok rendelkezésre tartása
17 db + 17,65 % (3 db) alacsonypadlós, szóló, dízel autóbusz rendelkezésre állásának biztosítása,járművenként tervezetten évi 69 000 +25 % hasznos kocsi-kilométer mennyiségben
B) rész: Alacsonypadlós, csuklós, dízel autóbuszok rendelkezésre tartása
46 db + 8,69 % (4 db) alacsonypadlós, csuklós, dízel autóbusz rendelkezésre állásának biztosítása,járművenként tervezetten évi 69 000 +25 % hasznos kocsi-kilométer mennyiségben
A szolgáltatás megkezdésekor új, egyszintes az A) rész esetében szóló, kéttengelyes, a B) rész esetébencsuklós, háromtengelyes, mind a két rész esetében az álló utasok rendelkezésére álló felület 100 %-ában alacsonypadlós, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi kivitelűautóbusz konstrukcióval, nehézüzemű, min. a forgalomba állításhoz szükséges a forgalomba állításkorhatályos környezetvédelmi normát teljesítő dízelmotorral, utasbarát kialakítással rendelkező autóbuszAjánlatkérő rendelkezésre bocsátása az elvárás. A járművek Ajánlatkérő telephelyén tárolhatók, a takarítást,az üzemanyagot és a járművezetőket Ajánlatkérő biztosítja. A karbantartással, javítással kapcsolatos részletesfeladatok és feltételek meghatározására az ajánlattételi szakaszban kerül sor.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60112000-6
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1 427 437 500 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2024/04/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Hasznos kocsi-kilométerre eső ajánlati ár 88
Üzemanyag fogyasztás 12
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 191 - 337966
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/04 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19563 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/06 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 192 - 348847
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18799 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/05 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1. elem:
Felek a szerződés 3.2. pontját a következőkkel kiegészítik:
Felek megállapodnak, hogy a szerződés alapján 2017. június 15. és 2024. április 30. közötti időszakban megrendelhető, opcióval számított maximális futásteljesítményen felül megrendelő jogosult további 1,3%-ának megrendelésére.
2. elem:
Felek az üzemeltetés helyszínét módosítják.
Eredeti feltétel:
1.38 pont:
„Telephely”: a Járművek tárolására szolgáló hely, a Szerződés aláírásakor Megrendelő Cinkota Divíziójában található, Budapest, XVI. Bökényföldi út. 122. szám alatti telephelye.
Módosított feltétel:
„Telephely”: a Járművek tárolására szolgáló hely, amely a Megrendelő Óbuda Divíziójában található, 1037 Budapest, Pomázi út 15. szám alatti telephelye.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
1. elem:
A Kbt. 141. § (2)-ben foglaltak fennállnak. A szerződéses érték 1 427 437 500 Ft/év, egy hónapra vetítve 118 953 125 Ft/hó. A 2017. június 15. és 2024. április 30. közötti időszak 82,5 hónap, melynek értéke 9 813 632 813 Ft, ennek 1,3%-a 127 577 227 Ft.
A 2017. június 15. és 2024. április 30. közötti időszakban megrendelhető futásteljesítmény 1,3%-ával történő megemelésével járó ellenérték növekedés lehetséges maximális értéke 127 577 227 Ft, sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték 10%-át (1 141 950 000 Ft) nem éri el. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a rendelkezésre állási konstrukció változatlan marad, az eredeti szerződés jellegéhez illeszkedik.
2. elem:
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a módosítás nem lényeges. A helyszín változása miatt nem feltételezető, hogy az eredetileg részt vett jelentkezőkön kívül mások részt vettek volna. A helyszín meghatározása a tárgyalások lezárásakor történt. A módosítással a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik a nyertes ajánlattevő javára, a telephelyi feltételek kialakítása részben ajánlattevő költsége. Az üzemeltetés helyszínét a BKV biztosítja, a módosítással új elem nem jelenik meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2017/05/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A hirdetmény II.2. pontjában megadott érték 12 hónapra vonatkozik. A szerződés szerint az üzemeltetési időszak 8 év, mely további két évvel meghosszabbítható.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés módosításával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/06/05 (év/hó/nap)