Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/115
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.07.07.
Iktatószám: 8725/2017
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság;K.F. TEAM ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.;GEON KFT.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr.Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nettó 100 millió Ft a továbbtervezéssel együt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozásának tervpályázata.
A tervpályázat célja Debrecen-Pallag településrészen a Bánat utca - Manninger Gusztáv utca által határolt 66056/2 helyrajzi számú ingatlanon egy több oktatási egységből álló nemzetközi IB rendszerben működtetett iskolaépület és az ahhoz kapcsolódó építmények létrehozása.
A Pályázó feladatai az alábbiakra is kiterjednek:
- a jogszabályoknak megfelelő gépjármű parkolók, kerékpártárolók az előírt mozgáskorlátozott parkolóhelyekkel együtt,
- telken belüli közlekedő utak és azok közúthoz történő csatlakozása,
- telken kívüli megközelítő utak
- kert- és tájépítészeti munkarész
- megújuló energia források alkalmazásának vizsgálata, a gazdaságosan beépíthető megoldások megtervezése.
A tervezett létesítmény műszaki kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a beruházás telken belüli munkáinak tervezett építési költsége és az eszközbeszerzés költsége együtt nem lehet több bruttó 2.900 millió Ft-nál.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.2) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
Építészet:
-mennyire illeszkedik a funkcionális kialakítás az oktatási programhoz,
-mennyire szolgál megfelelő háttérként az épített környezet az oktatási tevékenységhez, mind az épületben, mind kültéren,
-mennyire illeszkedik az oktatási tevékenységhez az anyagfelhasználás,
-milyen környezettudatos megoldások kerültek a tervben alkalmazásra.
Tájépítészet:
-mennyire ötvözi jól a terv a hagyományos nagyerdei élővilágot a mai kor kertépítészeti trendjeivel, hogyan kapcsolódik a Natura 2000 területhez,
-mennyire jól alkalmazkodik az oktatási programhoz a tervezett téralkotás és növényalkalmazás
-milyen környezettudatos megoldások kerültek a tervben alkalmazásra a kertépítészetben és szabadtéri építészetben.
Beruházási költség
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel (Tervpályázati kiírás)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 058 - 108291

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye
A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A díj/díjak nem kerültek odaítélésre
  Nem érkeztek be tervek és projektek, vagy az összes terv és projekt elutasításra került
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.3) Odaítélés és díjak
V.3.1) A bírálóbizottság döntésének dátuma:
2017/06/07 (éééé/hh/nn)
V.3.2) Információk a résztvevőkről
Résztvevők száma: 14
Résztvevő kkv-k száma : 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3) A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
 
Hivatalos név: BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Felső erdősor 3. III/22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 1068
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: K.F. TEAM ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: BOTOND U. 20.
Város: DEBRECEN
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GEON KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: ERVIN U. 5.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.3.4) A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 9448819 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
K.F. TEAM ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. (4028 DEBRECEN, BOTOND U. 20.) adószám:24310743-2-09
GEON KFT. (1026 BUDAPEST, ERVIN U. 5.) adószám:12291412-2-41
CÉH-PROJEKT KFT. (1112 BUDAPEST, DIÓ U. 3-5.) adószám:10624768-2-43
BATIZI_PÓCSI GERGŐ (egyéni vállalkozó) 4700 Mátészalka, Ifjúság tér 2. Adószám:66430078135
KÁROLYI ISTVÁN (1145 Budapest, Fűzfő utca 13) adószám: 70080896-2-42
BORD Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, adószám:13739689-2-42
A fennmaradó díjazottak kiléte a tervpályázati eljárás szabályai értelmében nem meghatározható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ