Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/126
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.07.24.
Iktatószám: 9040/2017
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.;STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.);TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.;Ed. Züblin AG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)
Telefon: +36 22537150
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212200-8
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14.000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
A kivitelezés mennyiségi jellemzői:
A LÉTESÍTENDŐ LABDARÚGÓ STADION ALAPADATAI
Beépített alapterület: 17 531,3 m2
Nettó szintterület: 10199 m2
Építménymagasság: 17,28 m
Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.
Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m3.
EGYÉB KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés
Kialakított zöldfelület: 23 012 m2
Telken biztosított parkolószám: 404 db
Pályafűtés 26160 m
Pálya öntözőrendszer 35 fejes
Fényvetők gyepnövekedés serkentésére 24 db.
AZ ÉPÍTMÉNY TERVEZETT ALAPFUNKCIÓJA
A tervezett stadion 14.201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.
A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
KILÁTÓ TORONY
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
Acélszerkezetű, öntartó kilátó torony építése, 29,98 m magas
pódium szinttel, merevítő térráccsal, középen 50,00 m-ig
felnyúló árbóccal, mely alkalmas a mobil hírközlés antennáinak hordására.
A kör alaprajzú pódium átmérője 7,00 m.
A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.
Beépített alapterület: 66,5 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 242 - 440911

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Sóstói Stadion kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/11/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG Építő Kft. (korábban: STR Építő Kft.)
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12619710038 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés I. módosításának időpontja: 2017. március 28. napja
Szerződés II. módosításának időpontja: 2017. május 31. napja

VII.2.2) bővebben a karakterkorlátra tekintettel:
3. A Vállalkozó a kivitelezés során jelezte, miszerint az alábbi pótmunkák, továbbá a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges, melyek a Tartalékkeret terhére elszámolhatóak:
- az épületben hagyott használati tárgyak és kommunális szemét elszállítása. A hulladék mennyisége 40 m3,
- a kivitelezés közben 2 db 7*7m-es és 45 cm vastag daru alaptestet találtak, mely a tervrajzokon nem szerepelt. A daru alaptestek a jelenlegi újonnan építendő mélyalapozás útjában vannak, ezért elbontásuk szükséges,
- az edzőpályák áramellátása a munkaterületen lévő lebontandó trafóházból van megtáplálva, ezért szükséges a kiváltás megrendelése. A két kiváltó kábel együttes hossza 550m,
- a fejépület bontási tervei szerint megmaradó 301,8m2 gipszkarton fal rendkívül rossz állapotban van. A Vállalkozó kéri a tervek szerint megmaradó gipszkarton fal elbontását és azok helyén új gipszkarton fal megépítésének megrendelését.
- a parkolóban található olajfogó aknában kb. 1500 kg veszélyes hulladéknak minősülő olajos víz ártalmatlanítása és elszállítása.
4. Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr a jelen szerződésmódosítás 3. pontjába leírt munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg.
5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Költségvetési Bizottsága a 158/2017. (IV.27.) számú határozatában a jelen szerződésmódosítás 3. pontjába leírt munkák elvégzését nettó 9.272.793,-Ft, azaz bruttó 11.776.447,-Ft összegben jóváhagyta.
6. Felek rögzítik, hogy a fejépületben a meglévő épületrészek bontása során vált ismerté a takart szerkezetek állapota. A feltárás során megállapításra került, miszerint a fejépület vasbeton szerkezeteinek kialakítása hibás. A fejépület hiányos szerkezeti állapota az eredetileg tervezett műszaki átalakításra így nem alkalmas. A feltárt statikai problémákkal és szerkezeti hibákkal kapcsolatos vizsgálatok jelenleg folyamatban vannak. Ezen épületrészben a megfelelő műszaki megoldás kialakításáig a Felek a további munkákat leállították.
7. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 6. pontjában leírt előre nem látható statikai problémák miatt a Vállalkozó az eredeti kiviteli ütemtervben szereplő szerkezetépítési feladatokat nem tudja a tervezett határidőre teljesíteni. A fejépület vasbeton szerkezetének problémái miatt a „fejépület monolit szerkezeteinek” 50 %-os készültségi foka az Első Fizetési Mérföldkőben nem teljesíthető. Ennek következtében a Felek egyezően rögzítik, miszerint a Vállalkozó rajta kívül álló okokból nem tudja a Szerződés 8.1.3. pontja szerinti Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan előírt műszaki készültségi fokokat a szerződésben előírt ütemben teljesíteni.
8. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az Első Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó minimum műszaki követelmények közül teljesítette az alapozás 90%-os készültségi fokát, valamint a lelátókaréj vasbeton szerkezeteinek 50%-os készültségi fokát. Vállalkozó szem előtt tartva azt, miszerint a Beruházást - a feltárt statikai problémák ellenére - a Szerződés 8.1.2. pontja szerinti teljesítési határidőre el kell végezni a Kivitelezési munkákat egyéb területeken folytatta, így az Első Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódóan a Kivitelezés 15%-os készültségi fokát elérte. Ennek figyelembe vételével a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Szerződés 9.1.2 a) pontja szerinti első részszámla összegére, amely nettó 1.887.513.165,- Ft, azaz nettó Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanhétmillió-ötszáztizenháromezer-százhatvanöt forint jogosult.

A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141.§ (6) bekezdése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/07/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212200-8
45212224-2
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kivitelezés: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14.000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
Mennyiségi jellemzők:
STADION ALAPADATAI
Beépített alapterület: 17 531,3 m2
Nettó szintterület: 10199 m2
Építménymagasság: 17,28 m
Elsődleges acél vázszerkezet mennyisége 1607,42 t.
Előregyártott vasbeton szerkezetek mennyisége 4068,3 m3.
EGYÉB KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés
Kialakított zöldfelület: 23 012 m2
Telken biztosított parkolószám: 404 db
Pályafűtés: 26160 m
Pálya öntözőrendszer: 35 fejes
Fényvetők gyepnövekedés serkentésére: 16 db.
KILÁTÓ TORONY
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
További információt a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12619710038
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: STRABAG Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark „D” épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRSZ Gyenge és Erős Áramú Hálózatépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hegyalja út 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Ed. Züblin AG
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Albstadtweg 3.
Város: Stuttgart
NUTS-kód: DE11
Postai irányítószám: 70567
Ország: DE
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Módosítások jellege és mértéke:
fióktelepe: Ed. Züblin AG Magyarországi Fióktelepe
székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
cégforma: külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
adószáma: 25897331-2-43”
1.5. pont „f) Vállalkozó 2017. április 5. napján kelt 001., 002., 003., 007., és 010. számú bejelentői -továbbiakban együtt: Bejelentő1 - és az azokhoz kapcsolódó pénzügyi kalkuláció.”
2.1. „- a Sóstói stadion, sóstói kilátó és kiegészítő tájépítészet teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzését, továbbá a Bejelentő1-ben meghatározott pótmunkák, valamint a kivitelezés teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzését - továbbiakban: Pót- és egyéb munkák, továbbiakban valamennyi kivitelezési munka együtt: Kivitelezés-,”
8.1.3. (a) a Kivitelezés - ide nem értve a Pót- és egyéb munkák - 15 %-os (azaz tizenöt százalékos) készültségi foka, valamint a kilátó kiviteli tervdokumentációjának elkészítése; továbbá a 001., 002., 003., és 010. számú bejelentők szerinti pót- és egyéb munkák elvégzése, valamint a 007. számú bejelentő szerinti munkák 25 %-os készültségi foka: Első Fizetési Mérföldkő; ”
(b) a Kivitelezés - ide nem értve a Pót- és egyéb munkák ….
(c) a Kivitelezés - ide nem értve a Pót- és egyéb munkák ….
(d) a Kivitelezés - ide nem értve a Pót- és egyéb munkák ….
(e) a Kivitelezés - ide nem értve a Pót- és egyéb munkák …., továbbá a 007. számú bejelentő szerinti munkák 100 %-os készültségi foka: Ötödik Fizetési Mérföldkő, a szerződés teljes körű aláírástól számított legkésőbb 380 naptári napon belül (kötbérterhes);
8.3.4. „A teljesítésigazolás-tervezet tartalmazza az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó teljesítési szakaszban elvégzett munkálatok Vállalkozói Díjának, valamint a Pót- és egyéb munkák díjának megbontását ….
9.1.1. …. Továbbá a Bejelentő1-ben meghatározott Pót-és egyéb munkák elvégzéséért Vállalkozót nettó 9.272.793,-Ft (azaz Kilencmillió-kettőszázhetvenkettőezer-hétszázkilencvenhárom forint) illeti meg - továbbiakban: Pót - és egyéb munkák díja -.”
9.1.2.
a) … valamint a Pót - és egyéb munkák díjából nettó 6.870.579,-Ft összegről, az alábbi bontásban: … 001., 002., 003., és 010. számú bejelentők szerinti pót- és egyéb munkák elvégzéséről, valamint a 007. számú bejelentő szerinti munkák 25 %-os készültségi fokának elérésekor a fordított adózás szabályai szerint nettó 6.870.579,-Ft, azaz Hatmillió-nyolcszázhetvenezer-ötszázhetvenkilenc forint összegről,
9.1.2. e) … továbbá a Pót - és egyéb munkák díjából nettó 2.402.214,-Ft összegről, az alábbi bontásban:
- a nyolcadik részszámlát … továbbá a 007. számú bejelentő szerinti munkák 100 %-os készültségi fokának elérésekor a fordított adózás szabályai szerint nettó 2.402.214,-Ft, azaz Kettőmillió-négyszázkettőezer-kettőszáztizennégy forint összegről,
9.1.2. utolsó bekezdés: „Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díjról, valamint a Pót - és egyéb munkák díjáról …
12.3. A szerződés Megrendelő általi rendkívüli felmondása esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj, illetve a Pót - és egyéb munkák díja ….
12.4. „Amennyiben a rendkívüli felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített feladatok önmagukban nem használhatóak, vagy a Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással alkalmasak, a Megrendelő a rendkívüli felmondás helyett dönthet az elállás mellett, amely a szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig kifizetett Vállalkozói Díj, illetve Pót - és egyéb munkák díjának visszafizetésére. ...

Karakterkorlát miatt teljeskörűen a KBA publikus részében feltöltött 2. sz. szerződésmódosításban.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 1000 korlátos karakterkorlátra tekintettel a módosítás okait a KBA publikus részében feltöltött 2. sz. szerződésmódosítás és a jelen hirdetmény VI.3) További információk pontja tartalmazza.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12619710038 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12619710038 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben