Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/77
Beszerzés tárgya:Nyílt Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetménnyel induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2018.04.21.
Iktatószám:6252/2018
CPV Kód:45231400-9
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Teljesítés helye:Magyarország közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM OVIT Zrt. és EKS Service Kft. közös ajánlattevő;Omexom Magyarország Kft.;SAG-FV Konzorcium (SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság és Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Postai cím: Anikó u. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Veszely Viktor átviteli igazgató
Címzett: Veszely Viktor átviteli igazgató
Telefon: +36 13041379
E-mail: veszely@mavir.hu
Fax: +36 12125649
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavir.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
x Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Nagyfeszültségű távvezeték építését, távvezeték átalakítását (bontás és építés) végző kivitelezők kiválasztása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország közigazgatási területe
NUTS-kód: HU
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Nagyfeszültségű távvezeték építését, távvezeték átalakítását (bontás és építés) végző kivitelezők kiválasztása
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231400-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
  Nyílt
  Meghívásos
x Hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
2017-0243
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014 /S 117 - 208278
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/20 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11227 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/06/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 111130160 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagyfeszültségű távvezeték építését, távvezeték átalakítását (bontás és építés) végző kivitelezők kiválasztása
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2018/03/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM OVIT Zrt. és EKS Service Kft. közös ajánlattevő
Postai cím: Körvasút sor 105-106. és Késmárk u. 24-28.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 12400000000 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Tervezési munkák.
Geodéziai munkák.
Talajmechanikai munkák.
Oszlopstatikai vizsgálatok.
Bontási munkák (alaptest, oszlopszerkezet, vezeték).
Roncsolás-mentes betonvizsgálati munkák.
Oszlopszerkezeti munkák (mélyépítészeti tevékenység, cölöpözési munkák).
Szigetelőlánc szerelési munkák.
Fázisvezető szerelési munkák.
Védővezető szerelési munkák.
OPGW szerelési munkák.
OPGW kötési és mérési munkák.
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
MVM OVIT Zrt. és EKS Service Kft. közös ajánlattevő (név) 1158 Budapest, Körvasút sor 105-106. és Késmárk u. 24-28. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Omexom Magyarország Kft. (név) 2045 Budapest, Tópark utca 1/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SAG-FV Konzorcium (SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság és Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7. ;1188 Budapest, Orgonafüzér utca 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1111301610 Rész száma: 2 Elnevezés: Nagyfeszültségű távvezeték építését, távvezeték átalakítását (bontás és építés) végző kivitelezők kiválasztása
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2018/03/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Omexom Magyarország Kft.
Postai cím: Tópark utca 1/a.
Város/Község: Törökbálint
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 12400000000 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Daruzási feladatok.
Őrzés-védelmi feladatok.
Optikai kötések és mérések elvégzése.
Földmunka.
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
MVM OVIT Zrt. és EKS Service Kft. közös ajánlattevő (név) 1158 Budapest, Körvasút sor 105-106. és Késmárk u. 24-28. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Omexom Magyarország Kft. (név) 2045 Budapest, Tópark utca 1/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SAG-FV Konzorcium (SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság és Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7. ;1188 Budapest, Orgonafüzér utca 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 111130162 Rész száma: 3 Elnevezés: Nagyfeszültségű távvezeték építését, távvezeték átalakítását (bontás és építés) végző kivitelezők kiválasztása
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2018/03/27 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SAG-FV Konzorcium (SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság és Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság)
Postai cím: Mezőkövesd út 5-7. ; Orgonafüzér utca 8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1116, 1188
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 12400000000 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 12400000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Kézi és gépi földmunka
Építészeti munkák
Daruzás
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
MVM OVIT Zrt. és EKS Service Kft. közös ajánlattevő (név) 1158 Budapest, Körvasút sor 105-106. és Késmárk u. 24-28. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Omexom Magyarország Kft. (név) 2045 Budapest, Tópark utca 1/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

SAG-FV Konzorcium (SPIE Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság és Forest-Vill Villamosipari és Energetikai Létesítményeket Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság) (név) 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7. ;1188 Budapest, Orgonafüzér utca 8. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
A tárgyi közbeszerzési eljárás a 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. címe alapján létrehozott előminősítési rendszerben előminősített jelentkezők részére közvetlenül megküldött részvételi felhívással indult és abban rögzítettek alapján került lefolytatásra.
Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Előminősítési hirdetmény:
Megjelenés a TED-en: 2014.06.20. hivatkozási szám: 2014/S117-208278
Közbeszerzési Értesítőben: 2014.06.23. hivatkozási szám: KÉ -11227/2014
Közvetlen Részvételi felhívás:
Részvételi felhívás száma: MAVIR-KÖZB-DOK-1379-00-2017-06-09
Eljárás azonosító: 2017-0243
Megküldésének napja: 2017.06.16.
Részvételi Felhívás módosítás megküldésének napja: 2017.07.26.
Közvetlen Ajánlattételi felhívás:
Ajánlattételi felhívás száma: MAVIR-KÖZB-DOK-1379-00-2017-06-09
Eljárás azonosító: 2017-0243
Megküldésének napja: 2018.01.11.
Ajánlatkérő összesen 12.400.000.000,- Ft keretösszegre kötötte meg a keretmegállapodást az eljárásban nyertes három ajánlattevővel. A hirdetményben a keretmegállodásban nyertes ajánlattevőket technikai okok miatt csak három külön "részként" lehetett rögzíteni.
A II.2.1) pontban megadott összeg nem egyezik meg a keretmegállapodás IV.6) pontokban megadott végleges összértékeinek összegével.
Ajánlatkérő a II.2.1) pontban a keretmegállapodás keretösszegét tüntette fel. A keretmegállopás alapján a lehívások összértéke nem haladhatja meg a keretösszeg értékét a három nyertes ajánlattevő vonatkozásában összesen.
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/04/20 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------