Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/83
Beszerzés tárgya:Nyílt Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.05.02.
Iktatószám:7008/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. - hrsz: 24816
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fauna-Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi zrt., mint közös ajánlattevők
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat
Postai cím: Erzsébet tér tér 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Palkó Júlia
Címzett:
Telefon: +36 18727474
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Fax: +36 18727478
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.belvaros-lipotvaros.hu
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Belvárosi Sportközpont kialakítása” beruházás építésének kivitelezése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. - hrsz: 24816
NUTS-kód: HU120
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
„Belvárosi Sportközpont kialakítása” beruházás építésének kivitelezése
A meglévő kiviteli tervek áttervezésével és a kivitelezéssel érintett terület nagysága hozzávetőleg* 645m2 és az alábbi helyrajzi számok szerinti területeket érinti:
Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. - hrsz: 24816
A nyertes ajánlattevő a kivitelezést a kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési szolgáltatások biztosításával együtt látja el.
A szerződés szerinti tervezési feladat az egyedi szerződés mellékletét képező
a) engedélyezési tervdokumentáció átdolgozására és
b) a kiviteli tervdokumentáció átdolgozására terjed ki.

A beruházás elkészült, jogerős építési engedéllyel rendelkező kiviteli terveinek áttervezése az időközben felmerült új műszaki és megrendelői igények kielégítése miatt szükséges.
Az áttervezés főbb munkarészei:
• kivitelei tervben szerepletett 40-es résfalak áttervezése 60-asra
• kivitelei tervben szerepletett Hold utca 17. felé eső résfal pozíciójának módosítása: teljes terjedelmével a Hold utca 17. telek területére tolódik összhangban az Önkormányzat idevágó településfejlesztési megállapodásával, azáltal a Sportközpont hasznos alapterület nő
• a belső két lift pozíciójának minimális módosítása (résfalak módosulása miatt), és a két lift közül az egyik (teherlift) a tetőterasz szintjére történő felvitele a karbantartási feladatok könnyebb ellátása érdekében
• építési engedély módosítása a liftfelépítmény miatt és a módosított építési engedély beszerzése
• wellness részlegben kisebb áttervezési feladatok (légbefúvó fúvókák telepítése a wellness medencében)
• teakonyha kialakítása a személyzet részére,
• galéria részen zuhanyzók ismétlése,
• az épület „okos” funkciókkal való felbővítése
• a módosítások okán az egyes szakági tervek módosítása, javítása
• ideiglenes illetve végleges közműkiváltási tervek elkészítése
• megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
• üzemeltetői, tulajdonosi és szolgáltatói lehatárolási terv elkészítése
Az átdolgozás során az engedélyezési tervhez kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő új tervezői költségbecslést készít az ajánlatkérő számára, azzal, hogy a létesítési költségeket - a konzultációs eljárás során a nyertes ajánlattevő által megadott és az ajánlatkérő által elfogadott -, az építmény kivitelezésére eső szerződéses ellenérték meghatározza, így a kivitelezésre eső vállalkozói díj ennek eredményeképpen nem változhat.
Az ajánlatkérő által jóváhagyott és a hatóság által engedélyezett engedélyezési terv és új tervezői költségbecslés alapján a nyertes ajánlattevő elkészíti a Beruházás szerinti építmény végleges kivitelezési tervét a szükséges részletrajzokkal és meghatározásokkal, amely alkalmas az építmény teljes körű kivitelezési munkáinak elvégzésére.
A kivitelezés a Vadász u. 30. szám alatti területen a termálkút fúrásához készített ideiglenes beton felvonulási terület elbontását, a régi pincetér feltöltésének, tömedékelésének kitermelését, az új épület alapozási síkjáig történő földkitermelését, a résfalazási és szerkezetépítési munkálatait, valamint belső szerkezetépítési, gépészeti, légtechnikai, elektromos ellátottságának kiépítési és belső építészeti munkáinak elkészítését foglalja magában.
A kivitelezés főbb munkarészei:
• közműkiváltási munkálatok
• termálkút fúrásához készített ideiglenes beton felvonulási terület bontása
• régi épület pinceszinti szerkezetinek bontása, a korábbi tömedékelés kitermelésével, sitt elszállítással
• az építendő épület mélyépítési és földkiemelési munkálatai résfalazással
• alapozás, szerkezetépítés
• épületen belüli szerkezetek kiépítése
• gépészeti, elektromos munkálatok elvégzése
• felvonók telepítése
• belsőépítészeti munkálatok elvégzése
• az épület „okos” funkciókkal való felbővítése, a költségvetésben az ajánlatkérő által előzetesen meghatározott 100 millió forint fix költségkeret mellett (opció)
• üzembe helyezés
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 4990835447 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
x Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkák ellátása vonatkozásában kiadottköltségvetésben rögzített munkák esetében képzett ajánlati ár (nettó, HUF)80
Gyorsszolgálati munkák ellátása vonatkozásában kiadott költségvetésben rögzített munkák képzett ajánlati ár(nettó, HUF)20
Építési, illetve építési jellegű felújítási és fenntartási munkák ellátása vonatkozásában kiadottköltségvetésben nem rögzített munkák esetében képzett átlagos építőipari rezsióradíj (nettó, HUF)10
Gyorsszolgálati munkák ellátása vonatkozásában kiadott költségvetésben nem rögzített munkák esetébenképzett átlagos építőipari rezsióradíj (nettó, HUF)10
Minőségterv5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 001 - 000055
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/02 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26760 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/05 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „Belvárosi Sportközpont kialakítása” beruházás építésének kivitelezése
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2018/04/18 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fauna-Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi zrt., mint közös ajánlattevők
Postai cím: Rekettye u. 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1155
Ország: HU
Telefon: +36 306850571
E-mail: faunaduokft@gmail.com
Fax: +36 12600025
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 4990835447 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 4990835447 /és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 4990835447 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
 
Áfával
 
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Fauna-Duó Kft. és Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi zrt., mint közös ajánlattevők (név) 1155 Budapest, Rekettye u. 49. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/04/25 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------