Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/117
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.06.20.
Iktatószám: 10275/2018
CPV Kód: 31158000-8
Ajánlatkérő: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Teljesítés helye: Balatonlelle, M7 I.-II;M1 autópálya, 22 km (j);Vecsés, M0 I-II;Budaörs, Rubik u. M1-M7;Görbeháza M3 I; Győr, Tatai út;Hatvan, M3 autópálya I;Siófok, 70.sz.fkl. út II. (d);Rekettyés pihenő, M3 I. (j)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Energiaipar
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19027803
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp András
Telefon: +36 703730950
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Fax: +36 14640464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000165242018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000165242018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energiaipar

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KK255 NEXT-E Pro. elektromos autó töltő eszközbesz
Hivatkozási szám: EKR000165242018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KK255 NEXT-E Projekt - elektromos autó töltő eszközbeszerzés a dokumentációban részletezettek szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KK255 NEXT-E Pro. elektromos autó töltő eszközbesz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Balatonlelle, M7 I.-II;M1 autópálya, 22 km (j);Vecsés, M0 I-II;Budaörs, Rubik u. M1-M7;Görbeháza M3 I; Győr, Tatai út;Hatvan, M3 autópálya I;Siófok, 70.sz.fkl. út II. (d);Rekettyés pihenő, M3 I. (j)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szállítási szerződés 11 darab olyan multi-standard töltőberendezésre, amely legalább egy időben 50 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos autó villamos energiával való feltöltését DC (villám) töltéssel, valamint legalább 22 kW teljesítmény mellett egy másik elektromos autó villamos energiával való feltöltését AC (normál) töltéssel.
Ajánlattevő feladatai:
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”)gyártása, valamint a Megrendelésben meghatározott szállítási címre („Szállítási Hely”) szállítása (amennyiben a Szállítási Hely eltér a Berendezések telepítési helyétől [„Telepítési Hely”]. A Berendezéseknek a Szállítási Helyről a Telepítési Helyre történő szállítása a Megrendelő feladata, egyéb esetekben a Szállítási Hely megegyezik a Telepítési Hellyel). Amennyiben a Szállítási hely megegyezik a Telepítési Hellyel, úgy a szállítás magában foglalja a Berendezéseknek a Telepítési Helyen, a Berendezés számára Megrendelő által kialakított rögzítési helyre történő lerakodását is;
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Szállító továbbá az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében a Szállító a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
Ajánlatkérő a részajánlattételi lehetőséget nem alkalmazza. A legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő a beszerzés volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni egységes koordinációval. A Portfólió hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, így a forgalmazó kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni. Továbbá a műszaki feltételrendszert, követelményeket ajánlatkérő úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 71
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel az árubeszerzés tárgya konkrétan meghatározott műszaki követelmények által behatárolhatóak, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bekezdése szerinti példálózó felsorolást is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek kitöltött és aláírt külön EEKD-t kell benyújtania (Korm. rend. 3. § (2) bekezdés)
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: -
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folyt:
Szállító számlát/részszámlát a szerződés-tervezet 3.1. pontban feltüntetett és Megrendelő által elfogadott teljesítést igazoló okirattal (szállítólevéllel vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) dokumentált rész-szállításra nyújthat be.
Amennyiben a szerződés alapján a fizetésre kötelezett fél fizetési kötelezettségét annak esedékessége napjáig nem teljesíti, késedelembe esik, és köteles a másik félnek a lejárt összeg után, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamatláb + 8 %-nak mértékű késedelmi kamatot fizetni.
A Megrendelő fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a jótállási, szavatossági munkák fedezetére a Berendezés Vételárának nettó 5 %-ának kifizetését a számlából visszatartsa. A visszatartott összeget Megrendelő a jótállási idő lejártát követő 30. nap elteltével, az esetleges jótállás hibák kijavítása után utalja át a Szállítónak. A visszatartás nem mentesíti a Szállítót a nem szerződésszerű teljesítéséből eredő, a visszatartott összeget meghaladó mértékű Megrendelői követelések teljesítése alól. Garanciális visszatartás esetén a Szállító köteles számláján feltüntetni a visszatartandó és a kifizetendő összeget.
Jótállás kezdő időpontja: Eszköz műszaki átadás-átvételének időpontja
Jótállás időtartama: 24 hónap
A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a jótállási kötelezettségeinek biztosítékaként a Vételárának nettó 5%-ának megfelelő összegre, a Megrendelő nevére - első felszólításra szóló, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, az alapjogviszony vizsgálata nélküli – jóteljesítési bankgaranciát nyit és elküldi a szerződés 10. pontjában feltüntetett címre. A bankgarancia felszabadítása a jótállási idő lejártát követő harmincadik napon, - az esetleges garanciális hibák kijavítása után – történik. A bankgaranciának az első számla benyújtásakor a Megrendelő rendelkezésére kell állnia. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Megrendelőt megilleti az a jog, hogy az első számlából a Berendezés Vételárának nettó 5 %-át visszatartsa a jótállási idő lejártát követő harmincadik napig. Garanciális visszatartás esetén a Szállító köteles számláján feltüntetni a visszatartandó és a kifizetendő összeget.
A késedelem minden megkezdett napjára fizetendő kötbér mértéke a Megrendelés késedelemmel érintett nettó szerződéses árának 0,5%-a, de max. 10%.
Amennyiben Szállító teljesítése neki felróható okból nem szerződésszerű, Szállító hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, melynek mértéke a Megrendelés hibás teljesítéssel érintett része nettó szerződéses árának, mint kötbéralapnak 10%-a.
Amennyiben a Megrendelő a Szállítónak felróható okból a szerződést felmondta vagy attól elállt, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Megrendelés nettó szerződéses árának 15%-a.
Amennyiben Szállító megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét, kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 6.800.000 HUF.
A Szerződés alapján érvényesíthető valamennyi kötbér együttes összege nem haladhatja meg a Megrendelésben meghatározott nettó szerződéses ár 20%-át.
Jótállás: Magyarország jogszabályban kötelezően meghatározott jótállás
A számlán fel kell tüntetni a Projekt azonosító számát és a nevét az alábbiak szerint: 2016-EU-TMC-0350-S „NEXT-E„
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással
M1. Ajánlattevő a Kbt. 69.§(4)-(7) bek.alkalmazás esetén köteles benyújtani:
M/1. A 321/2015. (X. 30.)Korm.r. 21. § (1)bek a) pontjára tekintettel jelen felhívás feladását megelőző három év (ezen vizsgált három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) közbeszerzés tárgya (DC 50 kW elektromos autó töltő berendezés) szerinti tárgyú legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.)Korm. r. 22. § (1) bekezdésében előírt módon igazolva, a 22. § (2) bek szerinti tartalommal. A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a szerződés tárgyát (a leszállított áruk megjelölését, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel), a teljesített mennyiséget, teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, és a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat évben kellett megtörténnie.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt teljesítés (mennyiségben) a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelmények tekintetében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EEKD-t az érintett kapacitást biztosító szervezetek vagy személyek mindegyike által külön-külön kitöltve és aláírva be kell nyújtani az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő az ajánlattétellel érintett rész szerinti szerződés teljesítésére, ha:
M/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített legalább 6 darab a jelen közbeszerzés tárgyát képező termék(ek) (DC 50 kW elektromos autó töltő berendezés) szállítására.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb két (2) referenciával igazolható. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a bemutatott szállítás(ok)nak a vizsgált három éves időszakban kell befejezettnek lennie, és a bemutatott szállítás megkezdésének a felhívás feladását megelőző hat évben kellett megtörténnie.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó részteljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő csak a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során.
Az M/1. esetében irányadó, hogy:
Közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmazható a Kbt. 65. § (7) bekezdés, ekkor alkalmazandó a Kbt. 67. § (3) és a 65.§ (7) második fordulata.
Az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg Ajánlatkérő.
Ajánlatkérő a referencia értékének külföldi pénznemben történő megadása esetén azt forintra számolja át a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja.
Az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásakor – az előzetes ellenőrzés körében – a Kbt. 69. § (2) bekezdésének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell az alkalmassági követelményeknek való megfelelést előzetesen igazolnia. Az EEKD-ban elegendő az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet olyan tartalmú nyilatkozatának benyújtása, hogy az megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő vagy kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész „alfa” pontjában, a IV. rész bármely további szakaszának kitöltése nem szükséges.
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bek. szerinti körülményre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak a szerződés teljesítése során fixárak. A Megrendelő vételárelőleget nem fizet.
Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak a kiállításától számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít.
Megrendelő – a szabályos teljesítés-igazolással ellátott számla esetén – átutalás útján, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(3) bekezdéseiben, meghatározottaknak megfelelően „utó” finanszírozás keretében. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.
2. A Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben,
3. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) és (6) bek. szerint és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőkről, megadva a Kbt. 65. § (7) bek.-ben előírt adatokat.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az AT és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/képviselőinek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt meghatalmazást is csatolni kell. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is.
5. A felhívás III.1.3) pontjában az alkalmasság feltételei és ezek igazolásai a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbbak.
6. AK a nyertes AT-knek (sem a közös, sem a nem közös AT-knek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
7. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. §-a az irányadó. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást, mely tartalmazza a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, a hatáskörök bemutatását és megnevezi azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők képviseletét ellátja és nevükben hatályos jognyilatkozatot tehet.
8. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelése.
9. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet benyújtani elektronikus úton, az EKR-ben. A válaszadásra a Kbt. 56. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
10. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz. Az AK elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott iratanyagok AT általi felelős fordítását is.
11. Az ajánlathoz a szakmai ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termékek gyártói/forgalmazói termékleírását vagy ha ilyen dokumentum (ajánlattevő cégszerű nyilatkozata alapján) nem nem létezik, a termék műszaki leírását cégszerű nyilatkozatban. Amennyiben a termékleírás/műszaki leírás idegen nyelven kerül becsatolásra, úgy annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó. Ha a gyártói/forgalmazói termékleírás/műszaki leírás nem tartalmazza a műszaki leírásban foglalt terméktulajdonságokat, a gyártó/forgalmazó által kiadott cégszerű nyilatkozat is csatolandó a terméktulajdonság tekintetében. A termékleírás/műszaki leírás tartalmazza legalább a termék és gyártó megnevezését, cikkszámát, paramétereket. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen, ha a bemutatásra kerülő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban rögzített valamennyi feltételnek.
12. Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata arról, hogy valamennyi általa megajánlott termék tekintetében rendelkezik forgalmazási jogosultsággal.
13. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
14. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk folytatása:
15. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
16. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
17. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
18. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
19. Ajánlattevő ajánlatát az EKR-ben adhatja be. Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, másrészt Ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amelynek az iratmintáját az EKR-ből Ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltés és aláírást követően pdf. formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és pdf. formátumban ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum).
20. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
21. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
22. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
23. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szijártó Attila, lajstromszáma: 00243.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák