Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/131
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.10.
Iktatószám: 11432/2018
CPV Kód: 48218000-9
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zrt
Teljesítés helye: A Microsoft mindenkori VLSC (Volume Licensing Service Center)-e. Az elektronikus licencek szállítása a gyártói VLSC (Volume Licensing Services Center) weboldalról történő letöltéssel történik.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVMI Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79228174
Postai cím: Vasút Utca 1
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polgár Zsolt
Telefon: +36 204814669
E-mail: kozbeszerzes@mvm-informatika.hu
Fax: +36 75501871
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mvmi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317612018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000317612018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Microsoft licencek szállítása, szoftverkövetés
Hivatkozási szám: EKR000317612018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48218000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Licencszerződés Microsoft Enterprise Agreement szerződés keretében Microsoft licencek szállítására és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítására
MVMI rendelkezik Microsoft Enterprise Agreement (MS EA) szerződéssel. A licencek a MVMI Zrt. és az MVM Csoport személyi számítógépeit, és az összes szerverét lefedik. A licencszerződés 1 éves meghosszabbítása és az új LSP partnert tartalmazó új MS EA biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő jogszerű licenchasználatot. A szerződés biztosítja az új licencek beszerzését és a már használt verziók licenckövetését is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 936555229 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft licencek szállítása, szoftverkövetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48218000-9
További tárgyak: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A Microsoft mindenkori VLSC (Volume Licensing Service Center)-e. Az elektronikus licencek szállítása a gyártói VLSC (Volume Licensing Services Center) weboldalról történő letöltéssel történik.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Licencszerződés Microsoft licencek szállítására és licenckövetésére vonatkozóan a Microsoft Enterprise Agreement nagyvállalati szerződés keretein belül az alábbi termékekre vonatkozóan:
Termékazonosító Megnevezés Mennyiség
(darab)
269-12442 OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 6000
76A-00016 EntCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs 6000
KV3-00353 WINENT ALNG SA MVL Pltfrm 6000
YJD-01077 CISStd ALNG SA MVL 2Proc 20
FUD-00938 CISDataCtr ALNG SA MVL 2Proc 16
ZFA-00221 DynCRMProCAL ALNG SA MVL UsrCAL 100
N9J-00524 DynCRMSvr ALNG SA MVL 2
395-02504 ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 2
H04-00268 SharePointSvr ALNG SA MVL 13
H22-00475 PrjctSvr ALNG SA MVL 8
H30-00238 PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 350
7JQ-00343 SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 24
7NQ-00292 SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 2
D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL 350
MX3-00117 VSEntwMSDN ALNG SA MVL 23
6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL 500
R39-00396 WinSvrExtConn ALNG SA MVL 1
269-12442 OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 120
76A-00016 EntCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs 120
KV3-00353 WINENT ALNG SA MVL Pltfrm 120
AAA-10740 EntCloudSuiteAddOn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL touserECAL 6120
FUD-00938 CISDataCtr ALNG SA MVL 2Proc 12
H04-00268 SharePointSvr ALNG SA MVL 7
H21-00420 PrjctSvrCAL ALNG SA MVL DvcCAL 210
H21-00591 PrjctSvrCAL ALNG SA MVL UsrCAL 32
H30-00238 PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 110
5HU-00216 SfBSvr ALNG SA MVL 3
7JQ-00343 SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 12
D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL 24
6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL 150
DSD-00030 DynCRMOnlnPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Restricted PerUsr 25
DSD-00031 DynCRMOnlnPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Restricted PerUsr forSA 100
5HU-00215 SfBSvr ALNG LicSAPk MVL 1
CC9-00002 OpsMgmtSte ShrdSvr ALNG SubsVL MVL OMSSTDEDT 20
CC9-00003 OpsMgmtSte ShrdSvr ALNG SubsVL MVL OMSDCEDT 28
6QK-00001 AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 70
Összesen: 26.695
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 936555229 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatának benyújtásakor, a Kr. II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával, a Kr. 3-4. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha az AT az előírt alkalmassági követelményeknek szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja.
Az EEKD-ban az érintett gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
Az ajánlatkérő (AK) által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a Kr. 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT az ajánlatban csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására, további igazolások benyújtására nem köteles.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában ajánlattevő az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be, további igazolások benyújtására nem köteles. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AK kéri az EEKD II. rész D. pontjának kitöltését.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, a Kr. 13.§-a alapján az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (Microsoft Enterprise Agreement szerződés keretében Microsoft licencek szállítása és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítása tárgyban) teljesített szerződéseire vonatkozóan legalább a következőknek:
Igazolási módként a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra csatolandó majd a referencia igazolás az alábbi tartalommal:
- Leírás:
- a szállítás tárgya: Microsoft Enterprise Agreement szerződés keretében Microsoft licencek szállítása,
- a szerződést teljesítő fél (szállító/eladó) megjelölése (neve, címe),
- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
- Mennyiség db-ban meghatározva
- Dátumok: a teljesítés idejének (az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe) kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap).
- Megrendelők: a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciaszemély megjelölése (neve, telefonszáma, e-mail címe).
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti áru(k)ra vonatkozó teljesítés. Amennyiben ajánlattevő nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbi dokumentumokkal:
1. A szakemberek megnevezését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat.
2. Az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajz.
3.Képzettséget igazoló dokumentum másolata (minősítést tartalmazó igazolás).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább 13.350 db mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti (Microsoft Enterprise Agreement szerződés keretében Microsoft licencek szállítása és az ahhoz kapcsolódó licenckövetés biztosítása tárgyban) áru szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.
Teljesített referenciamunkaként az ajánlatkérő folyamatos teljesítést is elfogad, ez esetben azt vizsgálja, hogy az előírt időtartamon belül legalább az előírt értékű és mennyiségű közbeszerzés tárgya szerinti áru szállítása megtörtént-e.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő licencelési szakember, aki nagyvállalati licencelési megoldások kialakítása területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik Microsoft Enterprise Agreement szoftver termékekre vonatkozóan (nagyvállalatnak tekinti az AK a legalább 1000 fő statisztikai állományi létszámmal rendelkező vállalatot).
Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására évente egy alkalommal, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. Ajánlattevő ajánlati árát a szerződés időtartama alatt nem emelheti. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítési igazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláját Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme EUR. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdései is irányadók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/08/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra irányadó szabályok a 424/2017. kormányrendelet (a továbbiakban: EKR kormányrendelet) 15. §; további információk a bontási eljárásról Kbt. 68.§ (4) és (5) bekezdések szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint: Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat eredetiben, vagy hiteles másolatban. Felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek szerint. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek szerinti adatokat. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse.
Az M.1. és M.2 pontok szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő az eljárásban a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza, indok: a beszerzés tárgya szakmailag teljes mértékben körülírt és ajánlatkérő igényeinek kizárólag ezen konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Felolvasó lapon megadott nettó egyösszegű ajánlati ár alapján értékeli.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
Az érvényes ajánlattétel feltétele:
- az eredeti termékazonosító használata, melyet Ajánlatkérő a Műszaki Leírás részét képező terméklistában közreadott,
- az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell továbbá a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a Microsoft EA termékeinek Microsoft által feljogosított viszonteladója, azaz rendelkezik LSP (Licensing Solution Provider) igazolással.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés megkötésére rendelkeznie kell tevékenységi felelősségbiztosítással legalább 100.000.000 HUF / év biztosítási értékben a szerződés időtartama alatt.
AK jelen közbeszerzéséhez minisztériumi jóváhagyása szükséges. AK a hatáskörrel rendelkező minisztériumi jóváhagyást olyan, ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti, ami alapján a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldéséig az illetékes Minisztérium jóváhagyása nem érkezik meg.
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ának (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő új gazdasági szereplő kerül bevonásra és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, az Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt support szolgáltatás és licenc beszerzés nem elválasztható egymástól, továbbá a beszerzés tárgya szerinti szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Irányadó időzóna: CET.
AF-ben nem szabályozott kérdésekre a Kbt. irányadó.
Jelen eljárásban FAKSZ: dr. Molnár Beáta, lajstromszám: 00107
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák