Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/132
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.11.
Iktatószám: 11606/2018
CPV Kód: 64212000-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) és telephelyei Magyarország területén (a közbeszerzési dokumentumok részét képező telephelylista szerint)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Főosztály
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334572018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000334572018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil hang- és adatátviteli szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000334572018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil hang- és adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára, 36 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobil hang- és adatátviteli szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64212000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) és telephelyei Magyarország területén (a közbeszerzési dokumentumok részét képező telephelylista szerint)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil hang- és adatátviteli szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára az alábbiak szerint:
I. hagyományos GSM, 3G, illetve 4G alapú mobil szolgáltatás
- a földfelszín feletti és alatti kül- és beltéri lefedettség biztosítása 2G-cel, 3G-vel és 4G-vel és az Ajánlatkérő (AK) telephelyein
- mobil hangrögzítési szolgáltatás (on-the-fly titkosítással, felhasználói front-end felülettel)
- szolgáltatás mobil kliensen (mobiltelefon/tablet) és asztali számítógépen/notebookon kell elérhető legyen
- First Class csomag igénybevétele
- dolgozói csomag biztosítása az NMHH munkavállalói számára (személyenként max. 4 db egyéni előfizetés)
II. Kötelezően vállalt és várható beszerzendő mennyiségek:
- Előfizetések száma (hang és adat együttesen): 850 db + 20 % eltérés (opció) (a teljes szerződéses időszak tekintetében) azzal, hogy Ajánlatkérő csak az alapmennyiség (850 db) megrendelésére vállal kötelezettséget (opcióra nem)
- Adatkártya (stick): 350 db + 20 % eltérés (opció) (a teljes szerződéses időszak tekintetében) azzal, hogy Ajánlatkérő csak az alapmennyiség (350 db) megrendelésére vállal kötelezettséget (opcióra nem)
- Mobil adatcsomag (belföldi forgalom):
a) Poolingba tartozó előfizetéseknél: 1500 GByte/hó, további 100 Gb-os lépcsőkben bővítési lehetőséggel
a) Egyedi adatcsomagok esetében: egyenként 4GB vagy 8GB vagy korlátlan adathasználat azzal, hogy e tekintetben Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a megrendelésre kerülő mennyiséget illetően (opció). Várható mennyiségek (indikatív adatok): 600 db 4GB; 80 db 8 GB; 30 db korlátlan.
- Mobiltelefon készülék: várhatóan 500 db (275 db közepes-, 175 db nagyteljesítményű és 25 db iPhone készülék) (indikatív prognosztizáció), azzal, hogy e készülékek esetében Megrendelő egyetlen készülék megrendelésére sem vállal kötelezettséget (opció).
- Tablet készülék: 30 db azzal, hogy e készülékek esetében Megrendelő egyetlen készülék megrendelésére sem vállal kötelezettséget (opció).
III. Egyéb feltételek
- Dedikált 7x24 órás ügyfélszolgálat és hibabejelentés, 2 percen belüli elérhetőséggel
- Önkiszolgáló online ügyfélszolgálat max. 5 jogosult kezelő részére
- Hibajavítást a bejelentéstől számított 1/4 órán belül meg kell kezdeni
- Havi 2 alkalommal díjmentes kiszállás intézményenként max. fél órában alkalmanként
- A garanciás készülékek ügyintézése, helyszínről elszállítása és visszaszállítása
- A belföldi és nemzetközi (nem Roaming) hívások tekintetében másodperc alapú számlázás
- A teljes keretszerződés alá tartozó flottán belüli beszélgetések díjmentesek
- Számlarészletező elektronikus formában (csv, vagy txt formátumban)
- kiemelt kapcsolattartó (48 órán belül reagál AK megkeresésére)
IV. A szerződéses szolgáltatásokat 2018. november 4. napjától kell nyújtani [figyelemmel a felhívás II.2.14) pontjának második (francia) bekezdésben foglaltakra is] azzal, hogy a határidőig az esetlegesen szükséges számhordozás(ok)nak is meg kell történniük.
A nyertes ajánlattevő további feladatai:
a) segítségnyújtás számhordozási nyilatkozatok kitöltésében, nyilatkozatok begyűjtése
c) a szükséges dokumentum és adminisztráció elvégzése
d) a megrendelt készülékek és SIM-kártyák kiszállítása a 30 napon belül.
A 321/2015. (X.30.) 46.§ (3) bek.-ben foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi, a felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az AK valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – ajánlattevőnek igazolnia kell.
A teljesítéssel összefüggő részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/04 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/11/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartama legfeljebb 2 alkalommal, egyenként legfeljebb további 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, ha a szerződés lejártát megelőzően a nyertes ajánlattevő 90 napig-, az Ajánlatkérő pedig 180 napig nem jelzi írásban a másik Fél felé megszüntetési szándékát.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint Ajánlatkérő az előfizetésszám (hang és adat) esetében megadott mennyiségtől pozitív irányba 20 %-kal eltérhet a szerződés időtartama alatt azzal, hogy Ajánlatkérő csak az alapmennyiség (850 db) megrendelésére vállal kötelezettséget, az előbbiek szerinti opció (+ 20 %) lehívására nem köteles.
Előbbieken túl Ajánlatkérő az adatkártya (stick) esetében a szerződés időtartama alatt szintén elérhet a megadott mennyiségtől pozitív irányba 20 %-kal azzal, hogy Ajánlatkérő csak az alapmennyiség (350 db) megrendelésére vállal kötelezettséget, az előbbiek szerinti opció (+ 20 %) lehívására nem köteles.
A fentieken túl Ajánlatkérő a mobiltelefon készülékek és a tablet készülékek, valamint az egyedi adatcsomagok tekintetében is eltérhet a megadott alapmennyiségtől (mobiltelefon készülékek: 500 db; tablet készülékek: 30 db; egyedi adatcsomagok: 600 db 4 GB; 80 db 8 GB; 30 db korlátlan) a következő szerint: a mobiltelefon készülékek, a tablet készülékek és az egyedi adatcsomagok tekintetében egyaránt a teljes mennyiség opciós, azaz Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget mobiltelefon(ok), tablet(ek) vagy meghatározot adatcsomag(ok) megrendelésre (lehívásra) kerülő mennyiségét illetően (lásd ehhez a II.2.4) II. alpontját).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
(a) Az II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltésére a hirdetmény Kiadóhivatalban történő feladhatósága miatt került sor.
(b) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: a teljesítés kezdő időpontja tervezett (indikatív) időpont azzal, hogy ha a szerződés aláírására 04/11/2018-ig bármely okból nem tud sor kerülni, úgy a teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számított 36 hónap határozott időtartam.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj.ban nem lehet részvételre jelentkező (RJ)/ajánlattevő (AT) (közös jelentkezés/ajánlattétel esetén egyik RJ/AT sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd.i szereplő (kapacitás nyújtó), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az elj.ból kizárásra kerül a RJ/AT, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) a)-q) pontjaiban, illetőleg (2) a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be, illetve az a RJ/AT, akinek alvállalkozója és kap. nyújtója a Kbt. 62. § (1) i) pontja hatálya alá tartozik, vagy a jelen elj.ban felmerült magatart.a alapján a Kbt. 62. § (1) j) pontja szerinti kiz. ok miatt kizárásra került. A kap. nyújtó vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő (AK) alkalmazza a Kbt. 71. § (4)-ben foglalt szabályt.
A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az RJ/AT, alvállalkozó vagy kapacitás nyújtó nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírás:
SZ1) Alkalmatlan az AT [Kbt. 65. § (1) c)], ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, Magyarország teljes területére kiterjedő, GSM, UMTS és LTE (2G, 3G és 4G) szolgáltatás nyújtására alkalmas országos frekvenciahasználati jogosultságot igazoló hatósági engedéllyel/engedélyekkel. [Kbt. 65. § (1) c); 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3)]. Alkalmazandók továbbá a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-ben foglaltak.
Igazolási mód:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint a kizáró okok hatálya alatt nem állás és szakmai nyilvántartásban való szereplés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös RJ-k/AT-k képviseletében a jelentkezést/ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
RJ jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) -nek megfelelően, a Kr. II. Fej.ében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)-nek hatálya alá, illetve hogy szerepel az AK által előírt szakmai nyilvántartásban (SZ1).
Ha valamely RJ az előírt alk. köv.eknek más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek/személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is be kell nyújtania.
Az értékelési szempontokra figy.el legkedvezőbbnek tekinthető AT(k)-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a Kr. 1. § (2) szerint a Kr. III. Fej.ben foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolniuk, hogy nem tartoznak az elj.ban előírt kizáró okok hatálya alá, illetve hogy szerepel(nek) az előírt szakmai nyilvántartásban (SZ1).
A jelentkezésben be kell nyújtani a RJ Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatát az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá nem állásáról.
SZ1) AT szakmai nyilvántartásra vonatkozó alkalmassága - 69. §(4) felhívásra – igazolható a Mo. teljes területére kiterjedő, GSM, UMTS és LTE (2G, 3G és 4G) szolg. nyújtására alkalmas orsz.os frekvenciahasználati jogosultságot igazoló hatósági engedélyének egyszerű másolatban történő benyújtásával. [Kr. 26. § (3)]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
A részvételre jelentkezőnek (RJ) a részvételi jelentkezésében (jelentkezés) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) fog-laltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági köve-telmény(k)nek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részé-ben szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlattételi szakaszban az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. IV. Fejezetében (19. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően jogosult ellenőrizni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Az alkalmasság igazolható a részvételre jelentkező vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) tekintetében a részvételi felhívás közvetlen megküldésének napját meg-előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (mobil távközlési szolgáltatás nyújtása) szerinti nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevéte-léről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kr. 19. § (1) c)]
A fentiek igazolásához kapcsolódva alkalmazandók a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező gazdasági és pénzügyi szempontból, ha a részvételi felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az – ÁFA nélkül számított – közbeszerzés tárgya (mobil távközlési szolgáltatás nyújtása) szerinti árbevétele összességében nem érte el az 165.000.000 HUF összeget, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)].
Az alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező/ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező/ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik azzal, hogy az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. [Kbt. 65. § (6)-(8)].
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés igazolására szolgáló nyilatkozato(ka)t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell megtenni.
A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Kr. (Kr.) 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelmény(ek)nek azzal, hogy az ajánlatkérő az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlattételi szakaszban az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek.
Ajánlatkérő nem kér részletes igazolásokat, ha a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér a Korm. rendelet IV. Fejezetben nem említett alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására történő részletes igazolás módja:
Ajánlattevő alkalmassága igazolható a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (mobil távközlési szolgáltatás nyújtására irányuló) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a teljesítés idejét (a szolgáltatás nyújtásának kezdő- és befejező időpontját, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet (név, cím), a szerződés tárgyát olyan részletességgel (mennyiségi adatok megadásával (db), hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e azzal, hogy Ajánlatkérő a vizsgált időszak (részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. [Kbt. 65. § (1) b), Kr. 21. § (3) a); (3a)] azzal, hogy a referenciákat a Kr. 22. § (1) bek. a)-b) pontjai szerint kell igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a jelentkező/ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) legalább 1 db, legalább 12 hónapig folyamatosan fennálló - a közbeszerzés tárgya szerinti - mobil távközlési szolgáltatás nyújtására irányuló referenciával, amely során sor került legalább 500 db előfizetés (hang és adat együttesen) megkötésére.
A fenti alkalmassági követelményhez kapcsolódva az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető a részvételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra is.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek azzal, hogy azon követelmény(ek)nek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (együttesen vagy csak egyikük). [Kbt. 65. § (6)] [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelmény(ek)nek a részvételre jelentkező/ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésében meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező/ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell a részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve, hogy a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. [Kbt. 65. § (6)-(7), (9)]
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő rendelkezik a teljesítést biztosító anyagi fedezettel. Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) bek.-nek megfelelően benyújtott számlákat fogadja el.
A számlázás elektronikus számlainformációk alapján havonta, csoportos számla (összes előfizetés havidíjának és forgalmának összesített kiszámlázása) kiállításával, a kifizetés a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított csoportos számla ellenében havonta, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint.
Késedelmi kamat Ptk.6:155.§(1) és a behajtási költségátalányról 2016.évi IX. tv. szerint.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és további részletes szabályok a VI.4.3) pontban és a szerződésben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/08/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. május
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az EKR alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT).
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használatával kell benyújtani).
3) A jelentkezéshez csatolni kell a következőket:
a) Felolvasólapot a Kbt. 68. § (5) szerinti információkkal [Kbt. 66. § (5)]
b) Részvételre jelentkező (RJ) Kbt. 66. § (6) és 65. § (7) szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozatot is)
c) Közös részvétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők/kapacitás nyújtók képviseletében RJ teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös RJ-k Kbt. 35. §(6) szerinti egyetemleges felelősségét
d) RJ (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját, adott esetben meghatalmazást és cégkivonatot (vagy annak elérhetőségét), ha az elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető, illetve változásbejegyzés iratait (nemleges nyilatkozatot)
4) Kiegészítő tájékoztatás nyújtása – az EKR-en keresztül – a Kbt. 56. § szerint.
5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés – az EKR-en keresztül – a Kbt. 71. § szerint.
6) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44. § szerint.
7) AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmassági feltételeket, azok igazolását (felhívás III.1.1) -III.1.3) pontok).
8) A jelentkezésben a különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyam az irányadó.
9) AK az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 84. § (6) bek. alapján az első ajánlattételre 10 napnál rövidebb határidőről rendelkező megállapodást fog kezdeményezni a jelentkezőkkel.
10) Részvételi szakaszban RJ nem tehet ajánlatot [Kbt. 85. § (1)].
11) Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35. § (9)].
12) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
13) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Daczuk Balázs (00313) és dr. Illényi Péter Tamás (00316).
14) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75. § (6)].
15) RJ-nek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, melyeket a jogszabályok/kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés és a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
16) A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. előírásai és a Közbesz. Hatóság tájékoztatói, ajánlásai az irányadók.
17) Részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség RJ-t terheli
18) A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): a szolgáltatások természetszerűleg szorosan egymáshoz kapcsolódnak, életszerűtlen lenne azok mesterséges szétválasztása, erre is figyelemmel a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági és piaci ésszerűséggel.
Fentiekre vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák- A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/08/08 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3.1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3.2) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása: a tárgyi közbeszerzési eljárás a szolgáltatás természete miatt (a több szintű mobil távközlési szolgáltatási szerződések bonyolultsága, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglalt sajátos feltételeknek való eltérő megfelelések miatt) a szerződéses feltételek meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé teszi a nyílt vagy a meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását [Kbt. 85. § (2) c)].
Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban kívánja megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja annak a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
VI.4.3.3) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő jelen eljárásban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5)].
VI.4.3.4) Teljesítést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérőt a nyertes Ajánlattevő ÁSZF-e szerinti szolgáltatói mellékkötelezettségek illetik meg az alábbi kiegészítésekkel:
Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek alapja az előfizetések száma, mértéke minden késedelemmel érintett nap után az érintett előfizetés havi díjának 2 %-a.
Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés időtartama alatt olyan okból, amelyért felelős a szolgáltatást nem szerződés szerint teljesíti, mely kötbér alapja az előfizetések száma, mértéke minden szolgáltatás-kieséssel érintett nap után az érintett előfizetés havi díjának 2 %-a.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák