Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/170
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.04.
Iktatószám: 14761/2018
CPV Kód: 79940000-5
Ajánlatkérő: IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: energiaszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: IMMODUS Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44687762
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáki Zsigmond
Telefon: +36 202210697
E-mail: csaki.zsigmond@immodus-zrt.hu
Fax: +36 17007070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.immodus-zrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547622018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17119252
Postai cím: Mexikói út 52/A. I. emelet 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Némethi Péter
Telefon: +36 17870316
E-mail: kozbeszerzes@legalexpert.hu
Fax: +36 17002778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.legalexpert.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000547622018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: energiaszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki call center szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000547622018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79940000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladatai a következők:

Ajánlatkérő magas színvonalú, ügyfélközpontú műszaki tárgyú telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtását kéri az alábbiak szerint.
Az ügyfélszolgálati diszpécserek elsődleges feladata az Ajánlatkérő ügyfelei (a jelen kiírás időpontjában a FŐTÁV Zrt. és Kiserőmű Kft.) telefonos ügyfélszolgálatára beérkező, műszaki jellegű megkeresések kezelése, a fogyasztók vonatkozó jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő tájékoztatása, megrendelések rögzítése, valamint a szolgáltatás minőségével kapcsolatos panaszok és hibabejelentések továbbítása az illetékes szervezetek felé. Az ajánlatkérő közszolgáltató ügyfelei szempontjából lényeges, hogy az adott közszolgáltatás, elsődlegesen a távhőszolgáltatás folyamatos, zavartalan és biztonságos működtetése szempontjából elengedhetetlen, hogy a fogyasztók 0-24 órás időszakban bejelenthessék az általuk észlelt problémákat. Informatikai alapú minőségbiztosítási t
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki call center szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
További tárgyak: 72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő feladatai a következők:

Ajánlatkérő magas színvonalú, ügyfélközpontú műszaki tárgyú telefonos ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtását kéri az alábbiak szerint.
Az ügyfélszolgálati diszpécserek elsődleges feladata az Ajánlatkérő ügyfelei (a jelen kiírás időpontjában a FŐTÁV Zrt. és Kiserőmű Kft.) telefonos ügyfélszolgálatára beérkező, műszaki jellegű megkeresések kezelése, a fogyasztók vonatkozó jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelő tájékoztatása, megrendelések rögzítése, valamint a szolgáltatás minőségével kapcsolatos panaszok és hibabejelentések továbbítása az illetékes szervezetek felé. Az ajánlatkérő közszolgáltató ügyfelei szempontjából lényeges, hogy az adott közszolgáltatás, elsődlegesen a távhőszolgáltatás folyamatos, zavartalan és biztonságos működtetése szempontjából elengedhetetlen, hogy a fogyasztók 0-24 órás időszakban bejelenthessék az általuk észlelt problémákat. Informatikai alapú minőségbiztosítási tevékenység
Nyertes Ajánlattevő a fent meghatározott feladat mellett folyamatos előhangos minőségbiztosítási rendszert alkalmaz és ehhez automatizált, kifejezetten munkaellenőrzésre-nyilvántartásra kifejlesztett, legalább a jelen Dokumentációban meghatározott paraméterekkel rendelkező informatikai megoldást köteles használni, A minőségbiztosítási élőhangos interjúk során a Nyertes Ajánlattevő legalább havi 300 hívást köteles indítani, annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő által meghatározott munkalapon szereplő, a bejelentett műszaki hiba, igény ügyintézésére vonatkozó kérdések megválaszolásra kerüljenek. A minőségbiztosítási feladatokat úgy köteles elvégezni Ajánlattevő, hogy mérhető és nyomon követhető legyen a fogyasztók műszaki bejelentésének ügyintézési minősége. Ehhez távoli hozzáférést köteles biztosítani Ajánlattevő az Ajánlatkérő számára, illetve havi riportokat és kimutatásokat köteles készíteni és átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:.a keretösszeg 50%-ának mértékének erejéig terjedően a szerződés időtartamát a felek meghosszabbíthatják.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt..75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Megkövetelt igazolási mód: az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:
1. Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak szerint kell igazolni
2. nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak
3. a magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 4. § és 8. § szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a Kbt. 63. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását
4. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. és 10. § szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el
5. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. és 63. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében
6. a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti valamint 63. § (1) bekezdése a), b), c) és d) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt
7. a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni
8. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő
9. tekintettel arra, hogy ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
10. Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 3. § rendelkezései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint cégszerűen nyilatkozzon az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre (2015-2016-2017 év) vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (közműszolgáltatással kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálati, contact center üzemeltetési tevékenységügyfélszolgálati call center tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről. P/2) Az ajánlattevőnek - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi létező pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél bankszámláját;
- a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése;
- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 10 napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján
- attól függően, hogy az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3) Az ajánlattevőnek - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontja alapján csatolnia kell a tevékenységre vonatkozó szakmai-, illetve adatvédelmi felelősségbiztosítását.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglaltnyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő információk részletes megadását kéri. Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszakhoz képest a működését később kezdte meg, úgy ezen ajánlattevőnek az alkalmasságát a működési idejére tekintettel kell igazolnia. Az alkalmasság igazolására a Korm. r. rendelkezései is alkalmazandóak. Az alkalmasság tekintetében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.65. §-ban foglaltakra is. A benyújtott igazolásnak alkalmasnak kell lennie az alkalmassági minimum követelmény megállapítására. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezetőszervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő.
Ajánlatkérő e körben felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltakra és a Kbt. 65. § rendelkezéseire is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó közműszolgáltatással kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálati, contact center üzemeltetési tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el összesen a minimum 300 millió forintot.
P/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
- bármelyik pénzforgalmi számláján 10 napot meghaladó sorban állás volt az eljárást megindító
felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 24 hónapos időtartamban – illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ezen alkalmassági feltétel tekintetében sorban-állásnak minősülnek a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak az alábbiak: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.
P/3) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes, minimum 40 millió Ft kár / év kártérítési limittel bíró szakmai felelősségbiztosítással-, illetve érvényes, minimum 25 millió Ft kár / év kártérítési limittel bíró adatvédelmi felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja és 22.§ alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évre (36 hónap) eső legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező tárgyú (ügyfélszolgálati call center tevékenység), szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait (legalább a teljesítés kezdésének és befejezésének ideje, év, hó megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés i) pontja alapján ismertesse a jelen beszerzés tárgya szerinti feladatok teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközöket, illetve műszaki felszereltséget azok leírásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a cégszerűen aláírt nyilatkozata, és a szerződést kötő másik fél által adott, cégszerűen aláírt igazolás tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az eljárást megindító felhívásfeladásának napjától visszafelé számított három évben rendelkezik összesen minimum 2 db szerződésszerűen teljesített referenciával telefonos ügyfélszolgálati, contact center üzemeltetési tevékenységre vonatkozóan, mely referenciák közül legalább egy távhőszolgáltatással kapcsolatos minimum 150 000 000 Ft ellenszolgáltatási értékű referencia.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik olyan telefonos ügyfélszolgálati informatikai rendszerrel, amely a képes
o a törvényi előírásnak megfelelően a bejövő hívások 5 percen belüli élőhangos híváskezelésére;
o a bejövő hívások hanganyagának visszakereshető módon történő rögzítésére, tárolására;
hívásforgalmi és híváskezelési adatokról statisztika biztosítására
Technikai elvárások:
- Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a tevékenység megkezdéséig nem tud kiépíteni titkosított redundáns bérelt-vonali kapcsolatot az Ajánlatkérő Kalotaszeg utcai telephelyével az adatok biztonságos áramlásának érdekében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadó a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton kerülnek benyújtásra és bontásra.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A letöltéssel kapcsolatos regisztrációs adatlapot faxon vagy elektronikusan kell megküldeni.
2. Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., és végrehajtási rendeletei irányadóak.
3. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltak ajánlattevő általi megjelölést.
4. Ajánlatkérő a dokumentációban meghatározottak szerint havi számlázási lehetőséget biztosít, a számla ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) szerint.
5. Ajánlattételi dokumentáció eléréséhez: Felhasználó név: * Jelszó: *
Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezésre bocsátása: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) K.r. alapján, elektronikus úton.
6. Az ajánlathoz teljességi nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése alapján.
7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is csatolandó a 321/2015. Korm.rendelet 13. §-a szerint (nemleges nyilatkozat is).
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elmúlt 5 évben nem volt bírsággal végződő, NAIH által indított hatósági eljárása az általa végzett tevékenységekkel kapcsolatban.
9. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert működtet, melyben a minőségpolitikai célok megvalósításában való közreműködést a partnereitől is elvárja. E körben Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyerteseként szerződést kötő ajánlattevőtől elvárja, hogy a teljesítéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges panaszokat azonnal kivizsgálja és a szükséges intézkedések megtételét vállalja és erre vonatkozóan, valamint az azonos minőségirányítási rendszer meglétéről az ajánlatban nyilatkozzon. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyával összefüggésben nemzeti rendszerben akkreditált vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel (ISO 9001).
10. FAKSZ neve: dr. Némethi Péter (00698).
11. A Felhívás III.1.2) P/3) pontjában a szakmai felelősségbiztosítás kapcsán Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy azt a szerződés hatálya alatt fenntartja.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza.
13. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az adott üzleti év fordulónapján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
14. Ajánlatkérő a jelen beszerzést a vonatkozó Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltak szerint feltételes közbeszerzés formájában bonyolítja.
15. Érvénytelen az Ajánlattevő, ha nem felel meg az EP és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglalt adatvédelmi feltételeknek.
16. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 424/2017. K.r. rendelkezései az irányadóak.
17. A Kbt. 61. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő jelzi, hogy a jelen beszerzés tárgya, mint szolgáltatás oszthatatlan.
18. P1 P3 és M1 M2 feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos névjegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák