Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/171
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.05.
Iktatószám: 15448/2018
CPV Kód: 30000000-9
Ajánlatkérő: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Teljesítés helye: 4400-Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50103687
Postai cím: Szabadság Tér 2
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tomasovszki Anita
Telefon: +36 42598888
E-mail: titkarsag@mzsk.hu
Fax: +36 42598888
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mzsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000585842018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000585842018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számítástechnikai eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000585842018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
19 fajta számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számítástechnikai eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400-Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszköz megnevezés darabszáma
1. Dell Optiplex 7450 AIO PC 55
2. Tysso GS-6000 Laser USB fekete-szürke 32-bit vonalkódolvasó 24
3. Nikon D3400 + AF-P 18–55VR fekete digitális tükörreflexes 2
fényképezőgép kit
4. Sennheiser PC 310 Mikrofonos fejhallgató 6
5. Optoma EH 515 projektor 2
6. TERRATEC Grabster AV 350 MX video digitalizáló 1
7. Blackmagic intensity shuttle video digitalizáló 1
8. Epson L805 külső tintatartályos nyomtató 3
9. Nikon d7200 váz + Nikon AF DC 105mm f/2D + Nikon 1
Nikon AF DC 105mm f/2D objektívekkel
10. Samsung UE55MU6402 Televízió 2
11. HP LaserJet Pro MFP M130fw nyomtató 20
12. BENQ MW529 projektor 6
13. Samsung HT-J4200 házimozi 6
14. funscreen Tripod vetítővászon 200x200 cm (fun10.110.200.r ) 3
15. funscreen fun20.169.244.1 Rollo 183x244 cm vetítővászon 3
16. CANON IXUS 185 fényképezőgép 20
17. ALCOR Myth LED e-book olvasó 5
18. TP-Link TL-WR940N router 5
19. HP PageWide Pro 477dw nyomtató 6
A nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által használt HUNTÉKA könyvtári rendszerhez szükséges szoftverek feltelepítés a leszállított számítástechnikai eszközökre. A szoftvereket az ajánlatkérő biztosítja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás: A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta – a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel ajánlatot lehet tenni. A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai, elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is. A megajánlott számítógépeknek rendelkezniük kell Energy Star és EPEAT GOLD minősítéssel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás vállalása (min 12 hónap, max 36 hónap) 15
2 Szervízelési feltételek (órákban, a szerviz-igény bejelentésétől a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idő) miniumum 12 óra, maximum 48 óra 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 20
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A becsült érték meghatározása 1 forintban a hirdetmény feladhatóságára tekintettel történt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll, figyelemmel a Kbt. 62.§(3)-(5), 63.§(3) bek.-ben foglaltakra. A Kbt.74. §(1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban:321/2015. Kr.) 1.§(1) bek. és a 3.§(1)-(3) alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.
Kizáró okok igazolása: ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a 321/2015.Kr. 8.,10.,12-13.§,15-16.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (ideértve az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozót is) vonatkozásában: A Kbt.65.§(7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet adataival a 321/2015. Kr. 15.§ alapján a Kr. II. fejezete szerint kitöltött ESPD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.-ben előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr.15.§ alapján az ajánlatában a Kbt. 67.§(4) bek. szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, illetve azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (informatikai eszközök szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/1 alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha:
P/1. az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya (számítástechnikai eszközök értékesítése) szerinti tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen legalább a 15 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
M2: A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai tapasztalat ismertetése az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, minimum 8 500 000.-Ft ellenértékű közbeszerzés tárgya szerinti (közbeszerzés tárgya: informatikai eszközök beszerzése, szállítása, beüzemelése) szerződés szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával, ezen alkalmassági minimum követelmény teljesíthető több referenciával is. Tekintettel a közbeszerzésben szereplő műszaki eszközök fajtáinak számára, az ajánlatkérő mennyiségi meghatározást alkalmazni nem tud.
M2: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik 1 fő az Ajánlatkérő által használt HUNTÉKA könyvtári rendszer szoftverének üzembe helyezésében legalább 2 éves gyakorlatot szerzett szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szükséges fedezet.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Kifizetésre számla szerint, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése szerint, a szerződésben meghatározott, leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteik kézhezvételét követően 30 napon belül kerülhet sor.
Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezés az előbbieken túl: a Polgári Törvénykönyv 6:130. § (1) és (2) bekezdései. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Az Eladó amennyiben jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belül nem teljesít, köteles napi 50.000 Ft összegű késedelmi kötbért fizetni. A vevő jogosult követelni a kötbért meghaladó kárát is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap, kizárólag a hirdetmény feladhatóságára tekintettel lett az 1 hónap időtartam meghatározva.
Az elektronikus bontási eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR
rendelet) 15. § (2), (4), (5), (6) és (7) bekezdéseinek, valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának
rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos és kamarai jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazás.
c.) Az eljárás során az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
d.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
f.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
g.) Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
h.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.
i.) A bírálat tekintetében a pontkiosztás módszere a dokumentációban kerül meghatározásra, az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont estében 0-10.
j.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu.
k.) A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.
l.) Ajánlattevőnek a megajánlott számítógép konfiguráció vonatkozásában csatolnia kell a gyártóig visszavezethető forgalmazási jogosultságát igazoló gyártói engedélyét (amennyiben az ajánlott termék gyártója nem az ajánlattevő).
m.) Az ajánlattevők ajánlatukban kötelesek megadni az általuk megajánlott gép műszaki leírását olyan módon, hogy az összehasonlítható legyen a felhívásban és a dokumentációban meghatározott paraméterekkel. Az ajánlattevőnek megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét típusmegjelölést, és a származási hely feltüntetését is.
n.) A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az
EKR rendelet szabályai szerint. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az alábbi címen érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ .
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § szerint.
o., A gépek felhasználása egymással összefügg, a felhasználásának célja azonos, az áruk egy ajánlattevőtől beszerezhetőek, ezért az ajánlatkérő részajánlattlételt nem biztosít.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/08/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák