Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/173
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.07.
Iktatószám: 15790/2018
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Állami Szívkórház
Teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Szívkórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53917881
Postai cím: Gyógy Tér 2
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Telefon: +36 87584562
E-mail: gh@mail.bfkor.hu
Fax: +36 87584544
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfkor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bfkor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485092018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000485092018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése III
Hivatkozási szám: EKR000485092018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése-III”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egységes betegazonosító rendszer bevezetése III
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” elnevezésű, európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében „Vállalkozással vegyes adásvételi szerződésben az EFOP 2.2.18-17-2017-00053 azonosító jelű „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben” projekt keretében Egységes betegazonosító rendszer bevezetése érdekében szükséges eszközök és licencek beszerzése”az alábbiak szerint:
A Projekt az Állami Szívkórházban meglévő Főnix-Pro medicai rendszer (HIS) bővítése érdekében szükséges informatikai rendszer elemeinek, szoftverek, licencek szállítását, eszközök konfigurálását, implementációs munkák elvégzését, dokumentálását és oktatását tartalmazza az alábbiak szerint:
1 db betegazonosító rendszer az alábbiakban részletezve:
Betegazonosításra alkalmas mobil tablet (min. 128 GB SSD, min. 4 GB memória, Bluetooth, első és hátsó kamera, min. 12” képernyőméret, Windows 10 Pro) a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, HIS modul és BetAzon CAL) 50 db
Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás (min. 8 GB DDR4, min. 256 SSD, min. 23” monitor, Windows 10 Pro) a szükséges alkalmazói szoftverekkel (Meglévő HIS futtatására alkalmas Operációs rendszer, Irodai csomag, HIS modul és BetAzon CAL) 10 db
Monitorozó eszköz (8 GB memória, 512 GB háttértár, webkamera, operációs rendszer, Irodai csomag) 2 db
Vonalkód olvasó eszköz (bidirekcionális olvasási típus, 650 nm lézerdióda, min 100 pásztázás/sec) , karszalagok menedzselésére 10 db
Betegazonosító karszalag nyomtató (direkt termál nyomtatás, 32 bit RISC processzor, min. 8 MB flash memória, min. 16 MB SDRAM, duál kommunikációs interfész, min 300 dpi felbontás, legkisebb nyomtatási hossz: 76 mm, legnagyobb nyomtatási hossz: 558 mm, min. 51 mm/sec nyomtatási sebesség) 10 db
Betegazonosító karszalag (Egészségügyi alkalmazásra alkalmas, Vonalkód olvasóval és/vagy kamerával azonosítható betegazonosítót tartalmaz, Vízálló, Ellenáll a Kórházban jelentkező speciális igénybevételnek, A megajánlott karszalag nyomtatóval kompatibilis) 20.000 db
Központi betegazonosító rendszer-szoftver (Központi szerver alkalmazás, mely képes működni a Kórház jelenlegi medikai szerverén, A rendszer adatbázisa a Kórház jelenlegi MS SQL Server-ében kerüljön tárolásra, Fogadja és adatbázisában adminisztrálja a karszalagok előállítását, a betegek főbb adataival együtt, Fogadja és adatbázisában adminisztrálja a betegazonosítási eseményeket, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történt (fix telepítésű munkaállomáson vonalkód olvasóval, mobil tableten), Integrációs szoftver licenc az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerhez és FŐNIX-Pro Kórházi medikai rendszerhez ) 1 db
Külső adatmentő hardver (NAS) (2 db HP dual 10gb hálózati kártya, HP MSA 1040 storage, 12 db HPE 1.2TB 2.5in háttértároló, 4 db HP 2m Multi-módusú optikai kábelek)1 db
Szerverbővítés (2 db Intel XEON E5-2620 Six-Core 64-bit processor - 2.40GHz Basefrequency) 1 db
Wifi lefedettséget biztosító AP (802.11 a/b/g/n szabványok szerinti működés, konkurens dual –band működés, WPA, WPA2 PSK és Enterprise szabványok biztosítása, 802.3 af szabvány szerinti tápellátás, Menedzsment: HTTP/HTTPS, SNMP, SSH, Telnet) 100 db
Wifi rendszer kiépítése 1 db
Rendszer működésének oktatása 8 munkaóra, max. 15 fő 1 alkalom
A műszaki paramétereket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Betegazonosításra alkalmas mobil tablet alkalmazói szoftver orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) 5
2 Betegazonosításra alkalmas mobil tablet alkalmazói szoftver esetében a páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése 5
3 Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomásnál ajánlott szoftver esetében orvosi EESZT bejelentkezés lehetősége kétfaktoros autentikációval (eSzig vagy token) 5
4 Betegazonosításra alkalmas fix telepítésű munkaállomás szoftver esetében a páciens eProfil adatainak EESZT-ből való letöltése és megjelenítése 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 2.2.18-17-2017-00053
II.2.14) További információ:
A becsült érték fiktív összeg, feltüntetése kizárólag a hirdetmény feladása érdekében történt.
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Összesített nettó ajánlati ár – 80 – Fordított arányosítás
2-5. értékelési szempont – 5 – Pontozás
II.2.7) AK az időtartam alatt 12 naptári napot ért teljesítési határidőként

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.
AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő –év, hónap, nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya [egészségügyi informatikai rendszer (hardver és szoftver)] szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely összességében legalább nettó 30.000.000,- Ft értékű.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a) bekezdése alapján rögzíti, hogy 1 db betegazonosító rendszert kíván beszerezni, amelynek egységessége miatt nem lehetséges olyan mennyiségi meghatározás, amelyre a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás az ajánlatkérői előírás arányosságának megítélésére alkalmazható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben.
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
A beszerzés EU-s forrásból támogatott: EFOP 2.2.18-17-2017-00053 „Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben”.; szállítói finanszírozás; Támogatási intenzitás: 100%.
A 272/2014. (XI.5.) Korm.r. 119. § (1)nek megfelelően ajánlatkérő a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Előleg visszafizetési biztosíték: 272/2014. (XI. 5.) Korm.r. 118/A.§ (2a) szerint
Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1) bek.
Késedelmi: mértéke: 1% naponta, alapja: késedelemmel érintett termékek teljes nettó ellenértéke, max. 4 napi tétel
Hibás teljesítési: mértéke: 25%, alapja: hibásan teljesített termékek nettó ellenértéke
Meghiúsulási: 30%, alapja: meghiúsulással érintett termékek nettó ellenértéke
Jótállás: a termékek Vevő általi átvételt követő 12 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése, 424/2017. (XII.19.) Korm.r. 15-16. §-ai.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2. AK a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, amely alapján AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, amennyiben a szerződés megkötésére 2018. október 19. napjáig nem kerül sor.
3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
4. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
5. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
6. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók az EKR rendelet 10. § (1)-(5) bekezdései.
7. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
8. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
9. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
11. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett az EKR rendelet 13. § (2)-(3) bek.
14. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az EKR rendelet 13. § (4) bekezdése irányadó.
15. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
16. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét.
17. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes ártáblázatot A részletes ártáblázatot AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.
18. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a kitöltött műszaki adatlapot. A műszaki adatlapot AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban. AT – amennyiben saját fejlesztésű szoftvert ajánl meg – köteles magyar vagy angol nyelvű termékleírást csatolni. AT-nek fel kell tüntetnie a megajánlott termék típusmegjelölését és a származási helyét.
19. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):
- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel, EKR rendelet 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás;
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;
- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás;
- részletes ártáblázat;
- műszaki adatlap, adott esetben magyar/angol termékleírás
- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)
- kitöltött EEKD
- Nyilatkozat a szerződéskötési feltételek teljesítéséről
20. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatás
21. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. A referenciák tekintetétében a szerződés teljesítésének időpontjában érvényes hivatalos deviza középárfolyam az irányadó. Az árbevételek tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.
22. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
23. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, az AZ számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az AT felelőssége.
24. AT a szerződés megkötésének időpontjára köteles rendelkezni ISO 27001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá 0-24 órában elérhető HelpDesk szolgáltatással, amelyet a jótállási időszak lejárátának időpontjáig kell biztosítani.
25. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.
26. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
27. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
28. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
29. Az I.3) pontban szereplő tel.szám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc.
30. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Kovács Balázs László, 00017
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák