Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/173
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.07.
Iktatószám: 15826/2018
CPV Kód: 32000000-3
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Zalaegerszeg: Piac tér (hrsz: 3617), Keresztury tér (hrsz: 2946/5), Dísz tér (hrsz: 2273/9), Buszállomás (hrsz: 2954), Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtti tér (hrsz: 2897/13);Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Tibor
Telefon: +36 304023849
E-mail: nagytibor@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502127
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000493802018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000493802018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Smart City eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000493802018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a „Smart City” eszközrendszerével” című TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
„A turisták élményalapú tájékozódását és információszerzését elősegítő intelligens eszközök, valamint egységes tartalom-interface megoldások, mobilalkalmazások és kedvezményt biztosító elektronikus kártya rendszer beszerzése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32000000-3
További tárgyak: 39113600-3
43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg: Piac tér (hrsz: 3617), Keresztury tér (hrsz: 2946/5), Dísz tér (hrsz: 2273/9), Buszállomás (hrsz: 2954), Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtti tér (hrsz: 2897/13)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzések (tárgyi) - telepített eszközök:
a) 5 db egyoldalú dupla kijelzős kültéri érintőképernyős interaktív infótorony: az infótorony a Smart Projekt eszközrendszerének szerves része, melyen szűkített tartalommal elérhető az e-City portál, letölthető az e-City Mobil App. Passzív és aktív (interaktív) üzemmódban is működő eszköz.
b) 3 db egyedi tervezésű moduláris kültéri okos pad legyártása Ajánlatkérő által elkészíttetett építészeti kiviteli terv alapján: az infótornyokon futó szoftverek által biztosított információszerzési lehetőségek, online adminisztrációs felületek, illetve a felhasználók által az okos padok esetén mobil telefontöltést, labda és kerékpár pumpálási lehetőséget is biztosítanak, az okos játszóeszközök pedig elősegítik a kiskorú gyerekek készségeinek fejlődését.
c) okos játszótér (okos játszóeszközök) 1 db: az infótornyokon futó szoftverek által biztosított információszerzési lehetőségek, online adminisztrációs felületek, illetve a felhasználók által az okos padok esetén mobil telefontöltést, labda és kerékpár pumpálási lehetőséget is biztosítanak, az okos játszóeszközök pedig elősegítik a kiskorú gyerekek készségeinek fejlődését.
d) Építészeti kiviteli munkák: telepítendő eszközök rögzítési pontjainak előkészítése megrendelő által biztosított építész kiviteli tervdokumentáció alapján (földmunkák, alapozás, térrendezés)
e) Eszközök rendelkezésre állása, üzemeltetése, valamint az eszközökhöz kapcsolódó bevezetési, oktatási és support szolgáltatások:
oktatás: telepített eszközök infópontok esetén: 2 x 4 óra.
A rendszerüzemeltető részére nyújtott-, az üzemelés biztonságát, rendelkezésre állást növelő, támogató szolgáltatás, melynek keretében a támogatást nyújtó többek között – az üzemeltető igénye szerint - közreműködik az üzemeltetési problémák kezelésében, esetleges rendszerhibák megszüntetésében, illetve a lehetséges hibák-, problémák megelőzésében, a rendszerfrissítések elvégzésében.
Ajánlattevő feladata az üzembe helyezett rendszer 12 hónapos üzemeltetés-támogatási (support) feladataira is kiterjed. A telepített hardver és szoftver komponensek, modulok zavartalan hibamentes működésének-, használatának garantált mértéke a rendszer 7x24 órás felhasználói igénybevétele mellett, a hibamentes működési időt %-ban megadva.
Jelen esetben a projekt keretében az éves rendelkezésre állási idő 1. és 2. részajánlati körökre vonatkozóan 95 %-ban van megadva, ami egy évben legfeljebb 438 üzemóra kiesés melletti zavartalan üzemelést foglalhat magába.
Ajánlattevő által – a jótállási / garanciális időszaka alatt díjmentesen – nyújtott hibajelzés fogadó és hibaelhárító szolgáltatás.
Az a), b) c) eszközök esetében feladat magában foglalja: a tervezést, 3D-s modellezést és gyártási rajzok elkészítését is.
Az infótornyok és az okospadok – úgynevezett 5 darab „okos helyszínt” határoznak meg a műszaki leírás 1. számú mellékletben szereplő építészeti tervek szerint – az okospadok egy egyedi tervezésű padrendszerként kapcsolódnak a toronyhoz.
Az okos játszóeszköz az okos padrendszerrel közös infrastruktúrán nyugszik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása napjától számított kötelező 12 hónapos jótálláson felül további min. 0 hónap, max. 48 hónap) 20
2 Az M2.1 alkalmassági követelmény szerinti szakember interaktív digitális eszközök tervezésében, 3D modellezésében és gyártásának felügyeletében szerzett tapasztalata (hónap, min. 0 max. 60 hó)  10
3 Az M2.2 alkalmassági követelmény szerinti szakember interaktív digitális eszközökön futó kliens oldali szoftverek fejlesztésében szerzett tapasztalata (hónap, min. 0 max. 60 hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Pontskála: 0-100 pont. 1. szempont: fordított arányosítás, 2. 3. és 4. szempont: egyenes arányosítás. Részletes a közbeszerzési dokumentumokban.
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő.

II.2.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzések (immateriális javak)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Eszközbeszerzések: Immateriális javak és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:
a) e-City Portál fejlesztés, melynek része a Marketing és Média Centrum (MMC) és Portál egységes tartalominterface megoldással
b) e-City Mobilapp fejlesztés, melynek része a Tematikus Túraútvonal Applikáció (TTA) és Intelligens Zalaegerszeg Kártya (eCARD) turisztikai kedvezmény- és ösztönző rendszer
c) Üzemeltetési és bevezetési szolgáltatások.
A szoftveres fejlesztés az internetes kommunikáció és a mobil eszközök által elérhető turista célközönség tájékoztatását, az interakcióba lépésének személyes motivációjának növelését szolgálja.
A fejlesztésre kerülő eszközök esetén keretrendszer, tartalomkezelő alkalmazás fejlesztését tűzte ki célul az Ajánlatkérő.
Az e-City portál
A portálnak képesnek kell lennie arra, hogy befogadja és megjelenítse a projekt keretében szállított további modulok publikus információit, valamint kapcsolódási pontokat kell tartalmaznia a Smart City eszközrendszerének (információs helyszínek eszközei – központi szerver) egyes elemeihez, továbbá támogatnia kell azok bemutatását, működtetését, az alábbiak szerint:
• e- City Mobil App és applikációs tartalmak (túravezető alkalmazás),
• Marketing és Média Centrum felületeinek megjelenítése, egyedi tartalominterface,
• eCARD intelligens turisztikai kedvezménykártya funkciók (elfogadói és felhasználói felület).
e-City Mobil App és Tematikus Túraútvonal Applikáció (TTA)
Az e-City Mobil App elsődleges célja Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése, a város és annak agglomerációjába tartozó turisztikai attrakciók bemutatása a mobil tartalomközlési trendek figyelembevétele mellett.
Az applikáció információs kezdőpontokkal, belépési kapukkal rendelkezzen, melyek tartalmi tematikája illeszkedjen a Smart City kialakításra váró egyéb elemeihez:
• Túratár (előre definiált tematikus túrajavaslatokkal)
• Érdekességek (információs pontokkal – pontgyűjtő felülettel)
• Jó tudni – Közérdekű információk adatbázisával (Pl.: egészségügyi szolgáltatások (általános orvosi, fogorvosi, gyógyszertári ügyelet stb.) hivatalok elérhetősége stb.)
• Programok (Események – Rendezvények naptárával)
• Aktualitások (Szinkronban az e-City portállal – Marketing és Média Centrum kapcsolódási ponttal)
• Tourinform (bemutatás – hivatkozás a Tourinform weblapjának egyes pontjaihoz)
• e-City portál belépési pont (mobil változat)
• eCARD (virtuális mobilon elérhető kedvezménykártya rendszer funkciók)
oktatás: MMC, e-City portál, e-City Mobil App,: 3 x 6 óra.
Ajánlattevő által – a jótállási / garanciális időszaka alatt díjmentesen – nyújtott hibajelzés fogadó és hibaelhárító szolgáltatás.
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2.3 alkalmassági követelmény szerinti szakember minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, min.0, max. 60 hónap)  20
2 Az M2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakember minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, min. 0, max. 60 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00001
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Pontskála: 0-100 pont. 1. szempont: fordított arányosítás, 2. 3. szempont: egyenes arányosítás. Részletes a közbeszerzési dokumentumokban.
A II.2.7) pontban feltüntetett időtartam naptári napokban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Ajánlathoz csatolandó igazolások:
Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1-16. § rendelkezései szerint.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön kell benyújtania.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
Ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 12.§ és 16. §-ban foglaltakra.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlathoz csatolandó igazolások:
Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
P1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló számlák vonatkozásában, az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:
— a pénzforgalmi számla száma;
— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számlát;
— volt-e a pénzforgalmi számlán 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban.
A nyilatkozat nem lehet régebbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.
Amennyiben ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő (k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) P1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.
P2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, saját vagy jogelődje beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő), ha a letelepedése szerinti ország előírja a közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
P3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorba állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél többször negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik, az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt
• a közbeszerzés tárgyából (1. rész: interaktív digitális eszközök szállítása és/vagy telepítése és/vagy üzemeltetése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az 1. rész tekintetében nem éri el a nettó 50 millió forintot;
• a közbeszerzés tárgyából (2. rész: webfejlesztés: honlap és/vagy portál és/vagy webes alkalmazás szolgáltatás és/vagy IOS és/vagy Android mobiltelefonos alkalmazás fejlesztése és/vagy üzembe helyezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a 2. rész tekintetében nem éri el a nettó 40 millió forintot.
P3.
1. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem éri el a 67 millió forintot, a közbeszerzés tárgya szerinti (interaktív digitális eszközök szállítása, telepítése és üzemeltetése) árbevétele pedig ezen időszak alatt összesen a nettó 50 millió forintot.
2. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen nem éri el az 55 millió forintot, a közbeszerzés tárgya szerinti (webfejlesztés (honlap, portál, webes alkalmazás) szolgáltatás és/vagy IOS és Android mobiltelefonos alkalmazás fejlesztése és üzembe helyezése) árbevétele pedig ezen időszak alatt összesen a nettó 40 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlathoz csatolandó igazolások:
Ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum ajánlat részeként történő benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása alapján csatolandó igazolások:
M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetését a 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon igazolva.
Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:
— teljesítés idejét (kezdési és befejezési dátum év-hónapnap pontossággal megadva);
— a szerződést kötő másik fél (név, cím, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartó személy);
— a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen);
— nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § irányadó.
M2. A 321/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az alábbiakat:
— az ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítésébe bevonni tervezett szakemberekről (benne: a szakemberek név szerinti megnevezése, az alkalmassági követelmény, melynek a szakemberrel meg kíván felelni);
— a szakember által aláírt szakmai önéletrajz (benne: a szakember jelenlegi munkahelye, releváns szakmai tapasztalatának ismertetése, a képzettség/végzettség megjelölése);
— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolata;
— a szakember rendelkezésre állási és arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
M3. A 2. rész tekintetében: Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált), független tanúsító által tanúsított, az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes minőségirányítási rendszernek és információbiztonsági irányítási rendszernek való megfelelés tanúsítványát, vagy a már lejárt tanúsítvány felügyeleti vagy megújító audit eredményének dokumentumát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések részletes leírását és egyéb bizonyítékait.
A minőségirányítási rendszert a szerződés teljes időtartama alatt működtetni kell.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő igénybevétele a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdés alapján.
Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
1. Az első rész tekintetében: legalább 3 db érintőképernyős interaktív infótorony és legalább 2 db moduláris kültéri okos pad szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelmény egy vagy több szerződésből is teljesíthető.
2. A második rész tekintetében: legalább 1 db, legalább 2 külső rendszerrel közvetlen integrációs kapcsolatban álló webfejlesztésre (honlap vagy portál vagy webes alkalmazás) és/vagy iOS és/vagy Android alkalmazás fejlesztésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelmények való megfelelés több szerződéssel is történhet.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel
Az 1. rész tekintetében:
M2.1 legalább 1 fő villamosmérnöki vagy mechatronikai, vagy mérnök informatikus végzettséggel rendelkező szakemberrel
M2.2 legalább 1 fő mérnök informatikus, vagy programozó matematikus felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel.
A 2. rész tekintetében:
M2.3. legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 12 hónapos, bevezetett rendszer(ek) fejlesztése során szerzett informatikai rendszerre vonatkozó szervezői tapasztalattal rendelkezik,
M2.4. legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki informatikai területen, minimum 12 hónapos, bevezetett rendszer(ek) fejlesztése során szerzett fejlesztői tapasztalattal rendelkezik,
M2.5. legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 12 hónapos, bevezetett rendszer(ek) fejlesztése során webfejlesztésben szerzett tapasztalattal rendelkezik,
M2.6. legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki legalább 12 hónapos, bevezetett rendszer(ek) fejlesztése során tesztmenedzseri szerepkörben szerzett szakmai tapasztalattal, és ISTQB Certified Tester Foundation Level, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkezik,
M2.7. legalább 1 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező, CISA (CertifiedInformation Systems Auditor)vagy CGEIT (CertifiedinGovernance of Enterprise IT), vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal rendelkező szakember
Felsőfokú végzettség alatt ajánlatkérő minden esetben egyetemi vagy főiskolai diplomát ért.
A szakemberek vonatkozásában átfedés megengedett, A szakemberek tapasztalatát hónapokban, a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni. Egy szakember esetében, egy évben maximum 12 hónap szakmai tapasztalat vehető figyelembe.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő a 2. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatási tevékenységre (informatikai rendszer fejlesztése) vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2009 (vagy azzal egyenértékű) minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint egyenértékű dokumentummal, és ISO/IEC 27001:2013 vagy azzal egyenértékű információbiztonsági irányítási rendszer meglétére vonatkozó tanúsítvánnyal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett feladatra eső nettó vállalkozói díj 0,5 %-a / késedelmesen eltelt nap, max. 15 napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 10 %-a, max. a nettó vállalkozói díj 10 % -a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó ellenszolgáltatás 30 %-a.
Jólteljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5%-a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerint
Jótállás: legalább 12 hónap (az 1. rész esetében értékelési szempont)
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítése utólag, a Kbt. 135. § (1) bekezdése (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint történik. Finanszírozás: utó, támogatási intenzitás: 100,000000%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében előírtak szerint történik, figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(8) bekezdésben foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 1. rész esetén: 500.000 forint, 2. rész esetén: 400.000 forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő 11749008-15432704 sz. számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: SMART City - Ajánlati biztosíték”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
2. Kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem szervez.
4. Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás feladásakor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.
5. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Nemes Krisztina (00124).
6. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pont szerint. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
8. Az ajánlathoz a műszaki leírásban részletezett szakmai ajánlatot kell csatolni.
9. Azon termékek, áruk esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, minden esetben elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is
10. Az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf formátumú fájlban készítsék el.
11. Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges tartalommal is), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
12. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. §-ban foglaltak és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdésében szerint. Az ajánlathoz csatolandó a közös ajánlattevők megállapodása.
13. A IV.2.6) pont szerinti kötöttség időtartama 60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák