Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/181
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.19.
Iktatószám: 16228/2018
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye: Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Adrienn
Telefon: +36 14607102
E-mail: nagyadri@orfk.police.hu
Fax: +36 14607105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000251202018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000251202018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elemző szoftverek/eszközök beszerzése 29 részben
Hivatkozási szám: EKR000251202018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elemző szoftverek és eszközök beszerzése adásvételi szerződések keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 29
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Videoelemző szoftver
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Videoelemző szoftver
Mennyisége: 2 db
Elvárt képességek:
A szoftver Windows ("vagy azzal egyenértékű") környezetben legyen alkalmas hosszú biztonsági kamera-felvételek gyors elemzésére, áttekintésére, ellenőrzésére, valamint események, személyek, tárgyak méret, sebesség, irány, és szín szerinti megjelölésére, detektálására, exportálására.
Széles videó formátum támogatás (mkv, mov, avi, 3gp, mp4, mpeg, flv, stb.)
Ellenőrző objektum méreteinek, sebességén, színének megadási lehetősége
Több órás videó-felvételek visszanézése percek alatt
Indexelés
Gyors esemény kiválasztás - keresés
Könyvjelzőzési lehetőség
Exportálási funkciók (funkció elérése: maximum 5mp)
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00002 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza. Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A Videoelemző szoftver részletes műszaki követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA BBA-5.1.2-2015-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot

II.2.1)
Elnevezés: Mobil iroda beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30120000-6
További tárgyak: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobil iroda
Mennyisége: 1 db
Elvárás
1. Táska
Mérete: max. 600x400x200 mm
Súlya (teljes felszereltséggel): maximum 10 kg
Anyaga (külső): műanyag váz fém zsanérokkal műanyag váz fém zsanérokkal
Színe fekete (sötétszürke)
Védettség: IP 67-es szabványnak megfelelő víz-por- és cseppállóság
Tápellátás: 230 V AC, 12-24 V DC, saját Li-ion akkumulátorok
Inverter: különálló vagy beépített, túlterhelés, túlmelegedés, rövidzárlat elleni védelem, legalább 500W folyamatos terhelgetőségű
Tartozékok: hálózati kábel, szivargyújtóhoz csatlakoztatható tápkábel; krokodilcsipeszes tápkábel
2. Nyomtató
Mérete: összecsukva maximum: 360 x 180 x 90 mm A/4
Áramellátás: Beépített akkumulátor lithium-ion
Kompatibilitás: windows (szoftver csomaggal) ("vagy azzal egyenértékű")
Nyomtatási sebesség: min. 5 oldal/perc (fekete szín esetén); min 3 oldal/perc (színes esetén)
Kiegészítő kellékanyag: további 2-2 patron fekete és három színű kellékanyag
Súlya (akkumulátorral): max. 4 kg
Portok: usb
Lapolvasási minőség min. 600*600 pdi
Nyomtatási felbontás min. 4800*1200 fekete
min. 600*600 színes
Memóriakártya csatlakoztatás opcionálisan
Kétoldalas nyomtatás opcionálisan
Vezérlés érintőképernyős
3. Laptop
Kijelző mérete: Legalább 11"
Kijelző felbontása: min. 1366x768
Operációs rendszer: Win 8.1 vagy nagyobb
Adatátvitel: bluetooth (adatpterrel), WLAN, LAN
Billentyűzet: Magyar nyelvű billentyűzet
CPU minimum: 1,66 Ghz AMD Fusion, vagy ezzel megegyező teljesítményű Intel ("vagy azzal egyenértékű") processzor
RAM min. 3GB DDR3
HDD min. 500GB
Kártya olvasó (sd) min. két fajta
USB min. 2db.
Akkumulátor min. 3 cellás
Garancia min. 2 év
Videókártya minimum: integrált videókártya
webkamera min. beépített HD
HDMI port min. 1db
optikai meghajtó opcionálisan
kiegészítők: beépitett belső világítás, irat és eszközrendező betét amely lehetvővé teszi a hordtáska kinyitását követően az eszközök üzemeltetését (összeszerelt és szétszedett állapotban is), vezeték nélküli egér, külső (USB csatlakozású) CD/DVD író
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00003 támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza. Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00003
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Adatmentő eszköz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adatmentő eszköz
Mennyiség: 8 db (BBA-5.1.2-2015-00005 – 6 db; BBA-5.1.4-2015-00001 – 2 db)
Műszaki követelmények:
iOS és Androidos ("vagy azzal egyenértékű") mobilkészűlékek mentésére alkalmas eszköz. Az eszközt használható legyen irodai illetve terepen lévő körülmények között is.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00005 és a BBA-5.1.4-2015-0001 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-5.1.4-2015-00001 - BBA-5.1.2-2015-00005
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Cellebrite licensz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
További tárgyak: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cellebrite UFED Touch 2 Ultimate ("vagy azzal egyenértékű") mobiltelefon elemző rendszerhez
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
A Cellebrite UFED Touch 2 Ultimate egy nagyteljesítményű mobile forensic eszköz. Az intuitív grafikai felületével, és könnyen használható érintőképernyőjével az UFED Touch 2 Ultimate képessé teszi a fizikai, logikai és fájlrendszer szintű adat- és jelszóletöltésre (még akkor is, ha ezek ki lettek törölve) a népszerű mobiltelefonok, hordozható GPS-eszközök s tabletek széles köréből.
Szerződéskötéstől számítottan 1 éven keresztűl kötelezően nyújtandó támogatás
- szoftvertámogatás,
- firmware frissítés,
- kábelkészlet frissítése a megjelenő új kábelekkel.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Cellebrite 4PC Ultimate licensz
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
További tárgyak: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cellebrite 4PC Ultimate ("vagy azzal egyenértékű") mobiltelefon elemző rendszer
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
A Cellebrite 4PC Ultimate egy nagyteljesítményű mobile forensic szoftver. Az Cellebrite 4PC Ultimate képes a fizikai, logikai és fájlrendszer szintű adat- és jelszóletöltésre (még akkor is, ha ezek ki lettek törölve) a népszerű mobiltelefonok, hordozható GPS-eszközök, tabletek széles köréből.
UFED Fizikai Elemző - Egy nagyteljesítményű mobil forensic alkalmazás, amely fejlett dekódolást, analízist és jelentéskészítést tesz lehetővé.
UFED Phone Detective - Azonnali telefon-felismerés.
UFED Reader - Bármilyen jogosult személlyel megoszthatók az információk.
Készlet tartalma
- Kábelkészlet
- Kábelrendező
- Hordtáska
- 3 db SIM ID klónozó kártya
- 3 db Micro SIM ID klónozó kártya
- UFED- PC csatlakozó kábel
- Telefontöltő kábel
- 8GB-os USB Flash meghajtó
- MicroSIM adapter
- 5V-ról 6V-ra alakító adapter
- Tisztítóecset mobiltelefon csatlakozókhoz
Szerződéskötéstől számítottan 1 éven keresztűl kötelezően nyújtandó támogatás
- szoftvertámogatás,
- firmware frissítés,
- kábelkészlet frissítése a megjelenő új kábelekkel.

Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: ElcomSoft Passwor Recovery Boundle szakértői alkal
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ElcomSoft Passwor Recovery Boundle ("vagy azzal egyenértékű") szakértői alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Komplett jelszó feltörő és helyreállító szoftvercsomag, mely lehetővé teszi a titkosított adatok, dokumentumokhoz a hozzáférést. nVidia Cuda ("vagy azzal egyenértékű") driverrel kompatibilis.
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: FTK Cerberus szakértői alkalmazás
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
FTK Cerberus ("vagy azzal egyenértékű") szakértői alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Komplex, moduláris, adatbázis alapú forensic adatfeldolgozó rendszer. Lehetőséget biztosítson a vizsgált adattartalom feltérképezésére, dekódolására, valamint adattípusonként történő megjelenítésére. Beépített indexelési szolgáltatással rendelkezzen minek köszönhetően gyors és összetett kereséseket tegyen lehetővé – reguláris kifejezések támogatottak legyenek.
Támogassa a Windows architektúra mellett a MAC, illetve Linux ("vagy azzal egyenértékű") rendszerek vizsgálatát is. Törölt adattartalom feltárása célirányos támogatása. Beépített OCR felismerés, hogy a keresések szkennelt – képként tárolt – dokumentumokra is kiterjeszthetőek legyenek. Levelezőrendszerek tárolási formáját ismerje, így az egyes levelek különböző szempontok szerinti rendszerezése mellett kereshetőek legyenek.
Komponensek ("vagy azzal egyenértékű")
- FTK Case modul – központi ügyfeldolgozó egység
- Know File Filter (KFF) – ismert fájltípusok szűrője/adatbázisa
- Adatbázis (elsődlegesen PostgreSQL, illetve Oracle/MSSQL támogatás)
- Code Meter driver – licenszkulcs kezelés meghajtóprogramja
- Visualization + EID – vizualizációs (Log2timeline) illetve képfelismerés (Explicit Image Detection ) támogató modul
- FTK Registry Viewer – Microsoft Registry adatbázis analizáló modul
- FTK Password Recovery Toolkit – Jelszófeltörő modul
- FTK Distributed Network Attack – Hálózati erőforrás megosztó modul a jelszófeltöréshez
- FTK Imager – Hiteles másolatok készítését támogató modul
- FTK Language Selector – Nemzetközi nyelvi modul
- FTK License Manager – szoftverlicensz kezelő modul
- FTK Network Licensing Service – hálózati licenszelosztó modul
Licence tartalmazza
- - minimum 1 év szoftvertámogatást, verziókövetés, kábelkészlet frissítése a megjelenő új kábelekkel.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: FTK Cerberus szakértői licence hosszabbítás
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
FTK Cerberus ("vagy azzal egyenértékű") szakértői licence hosszabbítás
Mennyiség: 5 db
Műszaki követelmények:
Komplex, moduláris, adatbázis alapú forensic adatfeldolgozó rendszer. Lehetőséget biztosítson a vizsgált adattartalom feltérképezésére, dekódolására, valamint adattípusonként történő megjelenítésére. Beépített indexelési szolgáltatással rendelkezzen minek köszönhetően gyors és összetett kereséseket tegyen lehetővé – reguláris kifejezések támogatottak legyenek.
Támogassa a Windows architektúra mellett a MAC, illetve Linux ("vagy azzal egyenértékű") rendszerek vizsgálatát is. Törölt adattartalom feltárása célirányos támogatása. Beépített OCR felismerés, hogy a keresések szkennelt – képként tárolt – dokumentumokra is kiterjeszthetőek legyenek. Levelezőrendszerek tárolási formáját ismerje, így az egyes levelek különböző szempontok szerinti rendszerezése mellett kereshetőek legyenek.
Komponensek ("vagy azzal egyenértékű")
- FTK Case modul – központi ügyfeldolgozó egység
- Know File Filter (KFF) – ismert fájltípusok szűrője/adatbázisa
- Adatbázis (elsődlegesen PostgreSQL, illetve Oracle/MSSQL támogatás)
- Code Meter driver – licenszkulcs kezelés meghajtóprogramja
- Visualization + EID – vizualizációs (Log2timeline) illetve képfelismerés (Explicit Image Detection ) támogató modul
- FTK Registry Viewer – Microsoft Registry adatbázis analizáló modul
- FTK Password Recovery Toolkit – Jelszófeltörő modul
- FTK Distributed Network Attack – Hálózati erőforrás megosztó modul a jelszófeltöréshez
- FTK Imager – Hiteles másolatok készítését támogató modul
- FTK Language Selector – Nemzetközi nyelvi modul
- FTK License Manager – szoftverlicensz kezelő modul
- FTK Network Licensing Service – hálózati licenszelosztó modul
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást, verziókövetés, kábelkészlet frissítése a megjelenő új kábelekkel.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Macquisition szakértői alkalmazás
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Macquisition ("vagy azzal egyenértékű") szakértői alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Kifejezetten Apple ("vagy azzal egyenértékű") termékek törvényszéki szakértői adatmentésére és adatkinyerésre kifejlesztett erőteljes, 3 az 1-ben alkalmazás, mely élő adatok (működésben lévő rendszer) adatmentését, célzott adatkeresést, törvényszéki adatmentést (lemez-kép mentés) biztosít. Mac OS X ("vagy azzal egyenértékű") operációs rendszeren fut. Támogatja a biztonsági rendszerindítást (jelszókikerülés) követő adatkinyerést XServe, Mac, iMac, Mac mini, Macbook és MacBook Air ("vagy azzal egyenértékű") termékcsalád esetében. Licencsz kulccsal működik (dongle).
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Magnet Forensics elemző alkalmazás
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magnet Forensics ("vagy azzal egyenértékű") elemző alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Windows ("vagy azzal egyenértékű") környezetben futtatható szakértői (Forensic) alkalmazás, mely komplex módon képes a képfájlba mentett merevelemez tartalmának elemzésére, vizsgálatára és abból történő adatkinyerésre, exportálásra, jelentés elkészítésére.
Kiemelt funkciók
- IEF Module - Business Application & OS Artifacts
- IEF Module – Triage
- SMS - IEF Module - Business Application & OS Artifacts
- SMS - IEF Module - Triage
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Mount Image Pro szakértői alkalmazás
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mount Image Pro ("vagy azzal egyenértékű") szakértői alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Olyan Windows ("vagy azzal egyenértékű") környezetben futtatható szakértői (Forensic) alkalmazás, mely támogatja különbözö képfájlok meghajtóként történő felcsatolását az operációs rendszerhez (mountolás).
Támogatott képfájlok ("vagy azzal egyenértékű")
- EnCase .E01, EX01, .L01, .LX01;
- AccessData .AD1;
- DD and RAW images (Unix/Linux);
- Forensic File Format .AFF;
- NUIX .MFS01;
- ProDiscover;
- Safeback v2;
- SMART;
- XWays .CTR;
- Apple DMG;
- ISO (CD and DVD images);
- Microsoft VHD;
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Paladin adatmentő szolgáltatás
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Paladin ("vagy azzal egyenértékű") adatmentő szolgáltatás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Egy 32 illetve 64 bites „live” Linux ("vagy azzal egyenértékű") alapú operációsrendszeren futó szakértői (forenzikus) szoftvercsomag, mely bootolható, és amely tartalmazza az adatmentésekhez és adatok vizsgálatához szükséges alkalmazásokat, támogatva a MacOS ("vagy azzal egyenértékű") rendszerekről történő adatmentést, MacOS rendszereken történő bootolást.
Támogatott képfájlok ("vagy azzal egyenértékű")
- EnCase .E01, EX01, .L01, .LX01;
- AccessData .AD1;
- DD and RAW images (Unix/Linux);
- Forensic File Format .AFF;
- NUIX .MFS01;
- ProDiscover;
- Safeback v2;
- SMART;
- XWays .CTR;
- Apple DMG;
- ISO (CD and DVD images);
- Microsoft VHD;
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Recon adatelmentő és elemző alkalmazás
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Recon ("vagy azzal egyenértékű") adatelmentő és elemző alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Kifejezetten Mac OS ("vagy azzal egyenértékű") környezet vizsgálatára fejlesztett szoftvercsomag, mely automatikus vizsgálatot tesz lehetővé, támogatva az ismert képfájl típusokat, élő adatok mentésére is alkalmas Mac környezetben, támogatja az ismert chat alkalmazásokból történő adatkinyerést, valamint tartalmazza a teljes Forensic Suite alkalmazást.
A riportok kimenete: PDF, HTML, CSV, XML
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Virtual Forensic Computing szakértői alkalmazás
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Virtual Forensic Computing ("vagy azzal egyenértékű") szakértői alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Windows ("vagy azzal egyenértékű") környezetben futtatható szakértői (Forensic) alkalmazás, mely lehetővé teszi a szakértői alkalmazásokkal lementett csak olvasható raw képfájlok bootolását (elindítását), ezáltal a lefoglalt eszközről készített másolat működés közben történő vizsgálatát. A szoftvernek támogatnia kell a raw (dd), illetve az E01, S01 forenzikus formátumokat és VMWare ("vagy azzal egyenértékű") virtualizációs szoftvercsalád termékeit.
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatás
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: XRY Office Pack Licensz
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
További tárgyak: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XRY Office Pack("vagy azzal egyenértékű") Licensz
Mennyiség: 5 db
Műszaki követelmények:
Komplett csomagként támogassa a mobil eszközök adatmentését. A letöltő szoftver mellett tartalmazza a mobil eszközök csatlakoztatásához szükséges adaptereket, kártyaolvasókat, kommunikációs kábeleket is.
A szoftver egyirányú, visszaírás mentes, és naplózott kommunikációt biztosítson.
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást, verziókövetés, kábelkészlet frissítése a megjelenő új kábelekkel.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: XRY Office Pack szakértői alkalmazás
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
További tárgyak: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
XRY Office Pack ("vagy azzal egyenértékű") szakértői alkalmazás
Mennyiség: 1 db
Műszaki követelmények:
Komplett csomagként támogassa a mobil eszközök adatmentését. A letöltő szoftver mellett tartalmazza a mobil eszközök csatlakoztatásához szükséges adaptereket, kártyaolvasókat, kommunikációs kábeleket is.
A szoftver egyirányú, visszaírás mentes, és naplózott kommunikációt biztosítson.
Készlet ("vagy azzal egyenértékű") tartalma - XRY alkalmazás szoftver és licenszkulcs (CodeMeter)
- Hord táska kábelrendezővel
- XRY kommunikációs egység
- XRY Logical mobiltelefon kábelcsomag
- XRY Physical mobiltelefon kábelcsomag
- SIM id-Cloner SIM kártya klónozó eszköz
- 10 db újraírható SIM id-Cloner kártya
- Írásvédett memóriakártya olvasó
- XACT hex viewer alkalmazás
- XRY Reader alkalmazás
- Logical szoftver
- Physical szoftver
- Kontakttisztító ecset
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást, verziókövetés, kábelkészlet frissítése a megjelenő új kábelekkel.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: X-Ways Forensics
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
X-Ways Forensics ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 5 db
Műszaki követelmények:
Windows ("vagy azzal egyenértékű") környezetben futtatható workflow modellen alapuló HEX Editor ("vagy azzal egyenértékű") és Disk Editor ("vagy azzal egyenértékű") funkciókat is ellátó alkalmazás, mely automatikusan képes header alapján fájlok helyreállítására, vizsgálatára, elemzésére forenzikus felhasználási területen.
Támogassa a teljes hozzáférést közvetlenül a lemezekhez, RAID ("vagy azzal egyenértékű") kötetekhez és 2 TB nál nagyobb képfájlokhoz is.
A következő RAID kötetek felismerése: JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 5EE, RAID 6, Linuxos szoftveres RAID-ek, Windows dinamikus kötetek, LVM2 particiók.
Az elvesztett, törölt partíciók automatikus felismerése.
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Tableau T8u Forensic USB 3.0 Bridge
Rész száma: 18
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tableau T8u Forensic ("vagy azzal egyenértékű") USB 3.0 Bridge
Mennyiség: 5 db
Műszaki követelmények:
Olyan hordozható írásvédő eszköz, amely USB 3.0 szabványnak megfelelően az USB adattároló eszközök adatmentését teszi lehetővé oly módon, hogy a forrás adatokon változás ne történjen.
Ellenörző összeget (MD5/SHA-1) számít a mentésről.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Tableau T35u Forensic Bridge
Rész száma: 19
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tableau T35u Forensic Bridge ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 5 db
Műszaki követelmények:
SATA és IDE ("vagy azzal egyenértékű") adattároló eszközökhöz adatmentését tegye lehetővé oly módon, hogy a forrás adatokon változás ne történje.
A létrehozott képfájl megnyitható legynek szakértői (Forensic) alkalmazással. A lemezkép-készítése után hozzon létre egy hash-kulcsot (MD5 vagy SHA-1)
A csomag tartalmazza az összes szükséges kábeleket (USB, IDE, SATA).
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: WiebeTECH USB Write-blocker
Rész száma: 20
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
WiebeTECH USB Write-blocker ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 10 db
Műszaki követelmények:
USB 3.0 csatlakozó felületű adattároló eszközök írásvédett módon történő hozzáférését biztosítja. Hordozható
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Logicube Forensic Falcon adatmentő eszköz
Rész száma: 21
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Logicube Forensic Falcon ("vagy azzal egyenértékű") adatmentő eszköz
Mennyiség: 5 db
Műszaki követelmények:
Segítségével egyszerre összesen 4 forrásmeghajtóról (köztük 2 SATA, 2 USB 3.0 illetve 1 FireWire) 5 célmeghajtóra készíthetők lemezképek dd, e01, ex01 és fájl-alapú olvasási formátumban. A forrásmeghajtók tartalma közvetlenül az eszköz kijelzőjén tallózható. Az eszköz képes hálózati meghajtók tartalmát is menteni, valamint a lemezkép-készítés mellett teljes törlést és hash-kulcs (SHA1, SHA256 vagy MD5) számítást is végrehajtani.
Hálózati csatlakoztathatóság terén az eszköz képes hálózati meghajtókat forrás- és céleszközként is kezelni, valamint biztonsági megfontolásokból lehetőség van különböző hálózati szolgáltatások közvetlen letiltására is, mint például http, SSH, Telnet, Ping, NETBIOS ("vagy azzal egyenértékű").
Az eszköz kezelőfelülete web alapú, így azt belső hálózatra csatlakoztatva távoli eléréssel is lehetséges vezérelni, valamint a forrásmeghajtók adattartalmába betekinteni.
Közvetlenül laptopra illetve Apple típusú eszközre csatolva a merevlemez kiszerelése nélkül készíthető bitazonos másolat az eszköz adattartalmáról.
Támogatott képfájl formátumok
- tömöritett: e01, ex02
- nem tömöritett: dd, row
Tartalmazza
- A csomag tartalmazza az összes szükséges kábeleket (USB, IDE, SATA).
Csatoló felület
- nativan: SAS/SATA/USB/FireWire
- 1,8”, 2,5”, 3,5” IDE és 1,8” ZIF valamint microSATA, eSATA, mSATA
(adapter elfogadható)
- Ethernet
Licence tartalmazza - minimum 1 év szoftvertámogatást.
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Elemzoi Szoftver Apple - Logic Pro X
Rész száma: 22
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elemzoi Szoftver Apple - Logic Pro X ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 7 db
Műszaki követelmények:
Mac os X intel alapu ("vagy azzal egyenértékű") rendszeren futniképes dalszerkesztő alkalmazás, mellyel lehetőség nyílik a hangfájlok szerkesztésére, módosítására illetve a minőségének a javítására.. A Logic Pro X alkalmazásban keletkezett álományok megnyitását teszi lehetővé konvertálás nélkül.
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Elemzoi Szoftver Apple - MS Office for mac
Rész száma: 23
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elemzoi Szoftver Apple - MS Office for mac ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 7 db
Műszaki követelmények:
Os X ("vagy azzal egyenértékű") operációs rendszeren Microsoft Office dokumentumok (Word, Excel, Powerpoint) megnyitását, szerkesztését és létrehozását teszi lehetővé konvertálás nélkül.
Licence tartalmazza
- minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Elemzoi Szoftver Apple - Vmware Workstation 12 Pro
Rész száma: 24
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elemzoi Szoftver Apple - Vmware Workstation 12 Pro ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 7 db
Műszaki követelmények:
Egyszerre több virtális (Windows, Linux ("vagy azzal egyenértékű")) rendszer futtatását, létrehozását teszi lehetővé Machintos számítógépen újrainditás nélkül. Lehetőséget biztosit a virtuális gép állapotáról egy pillanat felvételt készítésére, amire vissza lehet állni.
Biztonságos csatlakozási lehetőség a vSphere és az ESXi kiszolgálokhoz.
Licence tartalmazza
minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: OCR karakterfelismerő
Rész száma: 25
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
OCR ("vagy azzal egyenértékű") karakterfelismerő
Mennyiség: 13 db
Műszaki követelmények:
Az OCR szoftver a beolvasott képeket a következő formátumokba történő tárolását, konvertálását tegye lehetővé: Az OCR szoftver Excel fájlokat is létrehozhat a nyomtatott táblákból vagy HTML-fájlokból a bonyolult szöveg- és képelrendezésekből, a kép bináris fájlokat szöveges tartalmakkal és címkékkel elegyítve. Az OCR szoftver alapértelmezett kimeneti formátuma általában PDF fájl. Támogassa az ESRI(x3) adattovábbítást.
Jellemzők
Az OCR szoftver számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek a leginkább megfelelnek a kívánt alkalmazásnak.
Alkalmazási futtatási környezet: Windows 7 vagy fejlettebb változata, valamint szerver változata. (32 és 64 bites támogatással)
• Állítható kiválasztási kritériumok lehetővé tétele a felhasználó számára, hogy egy teljes dokumentumot válasszon a beolvasáshoz, vagy bizonyos részekhez vagy fejezetekhez.
• A keresési tárolási funkciók biztosítása A szöveg kiválasztása után az OCR szoftver elemzi és értelmezi az egyes karaktereket.Ellenőrzési szótárazási funkciók.
• A minta felismerés támogatása.
• Tegye lehetővé a beolvasott kép minősége és kontrasztjának állítási lehetőségét.

Követelmények az optikai karakterfelismerő szoftvercsomaggal szemben
• Karakterfelismerési pontosság, karakterfelismerő motor.
• Oldalelrendezés rekonstrukciós pontossága
• Több nyelv támogatása
• A sebesség és a fogadó számítógép operációs rendszerének alkalmazkodóképessége
• A kereshető .pdf kimenetek, valamint a HTML, az XLS és más formátumok támogatása
Licence tartalmazza minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-2.2.2-2015-00002 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.2.2-2015-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: DSM-10 Mo. utca szintű vektoros térkép szoftverlic
Rész száma: 26
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
További tárgyak: 30237000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
DSM-10 ("vagy azzal egyenértékű") Mo. utca szintű vektoros térkép szoftverlicensz
Mennyiség: 3 db
Műszaki követelmények:
Méretarány 1:10 000
Típus vektoros adatállomány
Formátum MapInfo.tab és/vagy ArcGIS.shape
Vetület WGS84 és/vagy EOV
Vektoros rétegek
• közigazgatási egységek
• területegységek (zártkert, iparterület, zöldfelület)
• külterületi lakott helyek
• főúthálózati elemek és belterületi utcahálózat,
• vasúthálózati elemek és vasútállomások
• vízrajzi elemek
Területegységek
• Közigazgatási egységek (csak ha értelmezhető)
• Fekvéshatárok: Belterület, Zártkert, Ipari területek, Zöldfelületek (igény esetén),
• folyók, tavak (igény esetén)
• erdők (igény esetén)
Vonalas és pontszerű elemek
• Úthálózati elemek – úttípusok szerint, útpuffer rétegekkel autópályáktól az utca szintig,
• Vasúthálózati elemek, és vasútállomások,
• kisebb vízrajzi elemek (igény esetén)
Egyedi, kiegészítő rétegek*
• címpontok,
• felirat rétegek,
• egyedi puffer rétegek,
• (egyedi igények szerint kialakított rétegek)
Cím (házszám) 1 adatbázis
• megyenév
• településnév és településrész-név
• irányítószám
• a közterület neve
• a közterület jellege (út, utca, tér, köz, stb.)
• házszám
Licence tartalmazza minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-2.2.2-2015-00002 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.2.2-2015-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: ArcGIS ArcView szoftverlicensz
Rész száma: 27
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
ArcGIS ArcView ("vagy azzal egyenértékű") szoftverlicensz
Mennyiség: 3 db
Műszaki követelmények:
Támogassa az adatok vizualizációját, lekérdezését, elemzését és integrálási lehetőségeit tartalmazza, valamint az egyszerű földrajzi jellemzők létrehozását és szerkesztését.
Követelmény
• Vizuális modellezés és térbeli elemzés egy folyamat vagy munkafolyamat.
• Interaktív térképek létrehozása fájlokból, adatbázisokból és online forrásokból.
• Hozzon létre utcai szintű térképeket, és beépítse a GPS-helyeket.
• CAD adatok vagy műholdképek megtekintése.
• Jelentések és diagramok létrehozása.
• Eszközök az adatok interaktív kiválasztásához
• Pan és zoom eszközök az adatok navigálásához
• Azonosítsa az adatok értékének ellenőrzésére szolgáló eszközt
• Automatikus hiperhivatkozás generálása attribútumok alapján
• Dinamikus térképtippek, amelyek az attribútumértékeket mutatják
• Nagyítás ablak egy másik adat megtekintéséhez
• Képes létrehozni / kezelni / használni a térbeli könyvjelzőket az egyes helyszíneken való navigáláshoz
• Interaktív eszköz a távolságok méréséhez
• Áttekintő ablak a nagyméretű adatkészletek egyszerűbb elhelyezése és navigálása érdekében
• hiperhivatkozás létrehozása külső alkalmazáshoz, makróhoz vagy URL-hez
• Tematikus osztályozások, beleértve az egyedi szimbólumot, egyedülálló értéket, az előre meghatározott stílushoz, a színezett színekhez vagy szimbólumokhoz, az arányos szimbólumokhoz, a pontsűrűség-leképezéshez, a diagramok leképezéséhez, beleértve a pie- és bar chartot és a többváltozós adat renderelést
• Képosztályozás, beleértve a tematikus osztályokat, az egyéni zenekar beállításokat, a színtérképeket, a kontrasztot, a fényerőt és a dinamikus statisztikákat
• TIN adatosztályozás, beleértve a tényezőket, csomópontokat, háromszögeket, lejtést, szempontokat, magasságot és dombornyomokat
• Interaktív oldalelrendezés oldal interakciós eszközökkel
• Könnyen használható varázslók és eszközök a térképelemek beillesztéséhez beleértve a címeket, a szövegvonalakat, a legendákat, az északi nyilakat, a méretarányokat, a képeket, az OLE objektumokat, a mért referenciahálót (pl. MGRS) és az automatikus gráfokat a szélességi és hosszúsági fokokhoz
• Exportálási) formátumok:
o Enhanced metafile (EMF)
o Windows bittérkép (BMP)
o Encapsulated PostScript (EPS)
o Címkézett képfájlformátum (TIFF)
o Hordozható dokumentumformátum (PDF)
o Joint Photographics szakértői csoport (JPEG)
o Adobe Illustrator (AI)
Támogassa a szabványos Windows és PostScript nyomtató-illesztőprogramokat.
• automatikus címkézés attribútumértékek alapján
• Interaktív címkeeszköz címkék kézi elhelyezésére
• Automatikus konfliktusfelismerés és címke elhelyezés
• Számos előre definiált címkestílus (beleértve az autópajzsot is)
• Címkék mentése a térképen vagy a földrajzi adatbázisban
• A címkék elforgatása egy attribútum mező értéke alapján
Licence tartalmazza minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-2.2.2-2015-00002 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-2.2.2-2015-00002
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Pixelmator Pro
Rész száma: 28
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Pixelmator Pro ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 7 db
Műszaki követelmények:
A szoftver MacOS ("vagy azzal egyenértékű") környezetben legyen alkalmas képállományok kovertálására, rétegzéses szerkesztésére, módosítására, illetve grafikus alakzatok, szövegek beillesztésére.
Elvárt képességek
iOS11 kompatibilitás
PSD, JPG, PNG és egyéb képformátumok
Photoshop rétegekkel kompatibilitás
HEIF képformátum támogatása
Licence tartalmazza minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

II.2.1)
Elnevezés: Cisdem Duplicate Finder
Rész száma: 29
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48517000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Cisdem Duplicate Finder ("vagy azzal egyenértékű")
Mennyiség: 7 db
Műszaki követelmények:
A szoftver MacOS ("vagy azzal egyenértékű") környezetben legyen alkalmas duplán, vagy többszörösen előforduló azonos fájlok azonosítására, azokról fájllista készítésére, a találatok szűkítésére.
Elvárt képességek
iOS11 ("vagy azzal egyenértékű") kompatibilitás
byte-to-byte azonosítás
html, csv formátumú fájllista
szűrési lehetőségek
rejtett fájlok és rejtett mappák felkutatása is.
Licence tartalmazza minimum 1 év szoftvertámogatást
Ajánlatkérő a beszerzés jelen részének ellenszolgáltatását a BBA-5.1.2-2015-00007 számú támogatási szerződések keretén belül biztosított támogatásokból finanszírozza.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
A részletes műszaki követelményeiket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.2-2015-00007
II.2.14) További információ:
AK a II.1.5) és II.2.6) pontban rögzített 1 HUF-t a hirdetmény feladhatósága érdekében tette, AK az eljárás becsült értékét nem kívánja rögzíteni.
AK a II.2.7) pontban a szerződés időtartamán 45 naptári napot ért és nem munkanapot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)–(2)ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§ és 12-14.§, illetve 16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§ (1) és (2)ben meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 12. § (2)re.
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
A gazdasági szereplőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) szerint az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)–(2) meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.67.§(2) foglaltakra.
Az ESPD-nek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.69.§(11) szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az űrlap megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
Közös ajánlattétel esetén külön ESPD.
A Kbt. 67. § (3): ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is a Kbt.67.§(1) szerinti ESPD-t, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 67.§(4) alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, ill. ha ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15.§-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek rész az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Az ESPD-(ke)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (2) nem alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) foglaltakra.
Azon adatbázisok elérhetőségét, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. r. előírja, nem kell feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság igazolást.(321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§)
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.74.§(2)ben foglaltakra és a Kbt.64.§ rendelkezéseire.
Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.74.§(1)et.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ és a 19.§(1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (informatikai szoftverek, a 2. rész esetében informatikai eszközök szállítása) származó–általános forgalmi adó nélkül számított– árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.67.§ (1) és (2) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§(3) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Ha ajánlattevő a P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napját (felhívás VI.5. pontja) közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri
az 1. részre benyújtott ajánlat esetén a 5.000.000,- HUF összeget;
a 2. részre benyújtott ajánlat esetén a 450.000,- HUF összeget;
a 3. részre benyújtott ajánlat esetén a 6.500.000,- HUF összeget;
a 4. részre benyújtott ajánlat esetén a 800.000,- HUF összeget;
az 5. részre benyújtott ajánlat esetén a 2.000.000,- HUF összeget;
a 6. részre benyújtott ajánlat esetén a 900.000,- HUF összeget;
a 7. részre benyújtott ajánlat esetén a 2.000.000,- HUF összeget;
a 8. részre benyújtott ajánlat esetén a 9.000.000,- HUF összeget;
a 9. részre benyújtott ajánlat esetén a 300.000,- HUF összeget;
a 10. részre benyújtott ajánlat esetén a 1.000.000,- HUF összeget;
a 11. részre benyújtott ajánlat esetén a 150.000,- HUF összeget;
a 12. részre benyújtott ajánlat esetén a 25.000,- HUF összeget;
a 13. részre benyújtott ajánlat esetén az 200.000,- HUF összeget;
a 14. részre benyújtott ajánlat esetén a 300.000,- HUF összeget;
a 15. részre benyújtott ajánlat esetén a 3.500.000,- HUF összeget;
a 16. részre benyújtott ajánlat esetén a 1.500.000,- HUF összeget;
a 17. részre benyújtott ajánlat esetén a 1.800.000,- HUF összeget;
a 18. részre benyújtott ajánlat esetén a 600.000,- HUF összeget;
a 19. részre benyújtott ajánlat esetén a 450.000,- HUF összeget;
a 20. részre benyújtott ajánlat esetén a 900.000,- HUF összeget;
a 21. részre benyújtott ajánlat esetén a 5.500.000,- HUF összeget;
a 22. részre benyújtott ajánlat esetén a 300.000,- HUF összeget;
a 23. részre benyújtott ajánlat esetén a 300.000,- HUF összeget;
a 24. részre benyújtott ajánlat esetén a 150.000,- HUF összeget;
a 25. részre benyújtott ajánlat esetén a 800.000,- HUF összeget;
a 26. részre benyújtott ajánlat esetén a 10.000.000,- HUF összeget;
a 27. részre benyújtott ajánlat esetén a 3.500.000,- HUF összeget;
a 28. részre benyújtott ajánlat esetén a 50.000,- HUF összeget;
a 29. részre benyújtott ajánlat esetén a 20.000,- HUF összeget.
Amennyiben Ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, úgy elegendő, ha a legmagasabb árbevételi követelmény teljesülését igazolja az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be az általa ajánlott árukat azok leírásával, amelynek hitelességét az ajánlatkérő felhívására (gyártói adatlappal, leírással) igazolni kell.
Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (9) és (11) bekezdéseire, továbbá a 424/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésére.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdése alapján, a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott áru nem felel meg a felhívás II.2.4. pontjában előírt követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, úgy az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek részenként kell megfelelnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást, azzal, hogy a megnevezés kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő valamennyi ilyen meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dolog esetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést érti. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek dokumentumokkal alátámasztottan bizonyítania szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre vonatkozó feltétel:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési ütemezés: A nyertes ajánlattevő igazolt teljesítést követően jogosult részenként 1 db végszámlát benyújtani a sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról.
Teljesítésigazolás: Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján részenként és projektenként.
Ellenszolgáltatás teljesítése előfinanszírozással, a Kbt. 135. § (1) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a szerződésszerűen kiállított és benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
A kifizetésre alkalmazandó a államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező I. és II. kötet tartalmazza
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKR rendelet 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumban.
2. Az EKR ajánlattevők általi használatához, az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges az EKR. 6. §-ának (1) bekezdése alapján.
3. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKR rendelet. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
5.Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
6. IV.2.6. ponthoz: ajánlatkérő 2 hónapon 60 napot ért a Kbt.81.§(11) bekezdésben foglaltak alapján, miután a közbeszerzési eljárást ajánlatkérő folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalom-meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. Az ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni az ajánlatában az ajánlatkérőnél alkalmazandó belső utasítás szerint.
8. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg. (III.1.2) P.1, III.1.3) M.1.)
9. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
10. Szerződést megerősítése: késedelmi és meghiúsulási kötbér, ez utóbbi a meghiúsulással érintett áru teljes nettó vételárának 30 %-a. A késedelmi kötbér alapja az érintett áru nettó egységára, a késedelmi kötbér napi mértéke:
- 1-2. késedelemmel érintett naptári nap - a kötbér alap 1 % -a,
- 3-5. nap késedelemmel érintett naptári nap - a kötbér alap 2 %-a,
- 6 nap vagy annál több késedelemmel érintett naptári nap - a kötbér alap 4 %-a.
A késedelmi kötbér maximuma: 28 %
Felek meghiúsultnak tekinthetik a szállítást, amennyiben Eladó felróható késedelme esetén a szerződésszerű teljesítésre nyitva álló határidőtől számított 10 nap eltelt.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András 00170
13. A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
14. Ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.
Indoklás: Ajánlatkérő a beszerzendő áruk tulajdonságait pontosan meghatározta (konkrétan meghatározott minőségi követelmények); valamint a kapcsolódó szerződéses feltételeket is olyan kötötten tudta meghatározni, hogy az előírt paraméterek teljesítése, és a szerződéses feltételek elfogadása esetén az egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ár kiválasztását. Az ajánlatban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását. A szoftverek, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközök esetében a Készenléti Rendőrség feladatellátásához kapcsolódó szakma-specifikus követelmények nem teszik lehetővé a megajánlandó termékek minőségi megkülönböztetését a műszaki és egyéb szempontból érvényes ajánlatok közötti ár szemponton kívüli rangsorolást.
15. Egyéb közbeszerzési dokumentumok elérhetősége:
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák