Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/180
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.18.
Iktatószám: 16560/2018
CPV Kód: 79310000-0
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: 1027 Budapest Kacsa u. 15–23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző sz.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rend. szerinti feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Márta
Telefon: +36 18963303
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
 
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK04825
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Gabriella
Telefon: +36 303029716
E-mail: gabriella.meszaros@mtu.gov.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mtu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000640222018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000640222018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző sz.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 247/2014. (X. 1.) Korm. rend. szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakmai kutatások az MTÜ részére
Hivatkozási szám: EKR000640222018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a „Magyarország, mint turisztikai márka népszerűsítését célzó kampány hatékonyságának növelését támogató szakmai kutatások” tárgyban európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-00001) forrásból
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 323688666 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakmai kutatások az MTÜ részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
További tárgyak: 79311000-7
79311200-9
79311300-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest Kacsa u. 15–23.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevőtől (AT) elvárt12 kutatási feladat (koncepció):
(Az egyes feladatoknál a kutatás módszertana, mintanagysága, és kérdőív hossza percben)
I. Belföldi márka stratégia kutatás
• CAPI N=1500 országos reprezentatív, a kérdőív hossza 30 perces,
• Lakossági fókuszcsoportok 6 db, 8 fővel, a fókuszcsoportok hossza 90 perces
II. Külföldi márka stratégia kutatás
• CAWI: küldőországbeliek körében végzett CAWI, N=1000, 20 perces kérdőívvel 10 országban.
• Szakmai mélyinterjúk: 60 perces szakmai mélyinterjú, kiválasztott országonként három darab, az adott ország kiutazó turizmusát értő (nem feltétlenül adott országbeli) szakember, 10 országra vonatkozóan.
Fókuszcsoport: 8 fős lakossági fókuszcsoportos kutatás országonként három darab.
III. Belföldi kampány teszt és utómérés
• Kreatív anyagok tesztje 2018 q4-ben CAPI, N=500, 20 perc
• A belföldi kampány értékelése és hatásvizsgálat 2018 q4-ban CAPI, N=1000, 20 perc
• Fókuszcsoportos kutatás: négy fókuszcsoport minél egyenletesebb eloszlásban regionálisan, korban és nemben (8 fős).
IV. Külföldi kampány teszt és utómérés
• CAWI: a kampány kreatív anyagainak tesztje 2018 q4-ben CAWI, N=500, 20 perc. A célcsoport: 18+ reprezentatív, 11 országban.
• Fókuszcsoportos kutatás: 8 fős, 90 perces lakossági fókuszcsoportos kutatás három darab országonként, 10 országban.
• A kampány értékelése és hatásvizsgálat 2018 q4-ban CAWI, N=500. Célcsoport: 18+ reprezentatív. A kutatás adatfelvételének helyszíne: Ausztria, Csehország, Egyesült Királyság, Kína, Lengyelország, Németország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Szlovákia.
V. Gyógyturizmus kutatás (gyógyfürdők és orvosi turizmus kutatási részekkel)
• CAPI N=1000, 10 perces kérdőív a belföldi lakosság körében
• CAPI N=500, 10 perces kérdőívvel a gyógyfürdőket látogató külföldiek között.
• CAPI N=500, 10 perces kérdőívvel a orvosi turizmust igénybe vevő külföldiek között.
• VI. MICE kutatás
CAWI N=250, 15 perc
VII. Utazás-szervezés és szállás kutatás
CAPI N=1500, 10 perces kérdőív az idelátogató külföldiek között.
VIII. Infrastruktúra felmérés (belépési pontok és attrakciók megközelíthetőségével kapcsolatos elégedettség részekkel)
• belépési pontok kutatás CAPI N=1200, 10 perces kérdőív az idelátogató külföldiek között.
IX. Bor és gasztronómiai kutatás
CAPI N=2000, 30 perc, amely kiegészítve legalább CAPI N=300 önmagát borturistának nevező válaszadót tartalmaz (boost minta) (teljes elemszám: 2000 és 2300 között).
X. Attrakciók ügyfélelégedettség mérése
CAPI N=3000 (belső feloszlás: N=1000 külföldi, N=2000 magyar), 10 perc
XI. Turizmus Akadémia kutatás
• 10 mélyinterjú a legelső rendezvények látogatói között
• a Turizmus Akadémia rendezvények helyszínén összesen CAPI N=500 10 perces kérdőív.
• XII. KKV igényfelmérés
• Mélyinterjú 60 perces 10 darab
• CAPI N=500 30 perces kérdőív
A feladatok összesítve: kvantitatív 43 db, legalább 34.250 fős mintán, felmérésenként változó mintával és célcsoporttal. Kvalitatív összesen 70 lakossági fókuszcsoport (összesen 50 interjú, melyből 30 szakmai mélyinterjú).
Felhívjuk AT figyelmét, hogy a 12 kutatási feladat az adatfelvételi időpont és elemzési időpont kivételével egy időben, egymással párhuzamosan valósul meg.
A nyertes AT részletes feladatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses keretösszeg nettó 323.688.666,- HUF, mely összeg 70%-a tekintetében vállal lehívási kötelezettséget a Magyar Turisztikai Ügynökség.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) pontjának M2) pontja szerinti, teljesítésben részt vevő szakember szakmai többlettapasztalata 40
2 3. A felhívás III.1.3) pontjának M2) pontja vonatkozásában bemutatott szakemberek rendelkeznek a felhívás III.1.3) pontjának M2) pontjában meghatározott végzettségek tekintetében tudományos fokozattal 40
3 4. fiatal munkavállalók alkalmazása (fő) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 361
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 323688666 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A teljesítési határidőt a vevő egyoldalú jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbíthatja azzal, hogy a hosszabbítás időtartamának igazodnia kell a Projekt támogatási szerződésében rögzített fizikai megvalósítás határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.5-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (8) bek., Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek., Ptk. 6:155. § (1) bek., 2017. évi CL. tv. és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. von. rendelkezései. Utófinanszírozásos. Az EU-s támogatás intenzitása 85%. Az ajánlattétel, a kifizetés pénzneme: HUF. AK előleget biztosít legfeljebb 30%-ig. A részszámlázás feltételei az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1. §, 4. §, 8 -10. §., 12-13. § és 15. § rendelkezései szerint kell igazolni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni.
Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 8. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 10. §-ában rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Változásbejegyzési eljárásról nyilatkozni szükséges az ajánlatban nemleges tartalom esetén is.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A nyilatkozatok megtételére a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(4). bekezdések rendelkezései irányadók.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § -a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok igazolása során figyelemmel kell lenni a Kr. 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott pénzügyi illetve gazdasági alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát:
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) A Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladását megelőző 3 évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részét (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (piac ,– és közvéleménykutatási szolgáltatások) származó, nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(8), valamint (11) bekezdéseiben, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (7), és (10) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P1) Az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt.. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését úgy alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (piac,- és közvéleménykutatási szolgáltatások) származó nettó árbevétele nem éri el a 170.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, közbeszerzés tárgyából származó, az alkalmasság M1) pont a), b), c), d), e), és f) alpontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott referenciák ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben) vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást (321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben) legalább a következő tartalommal: a) teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap és nap megjelölésével); b) szerződést kötő másik fél, c) szolgáltatás tárgya valamint mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), d) arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük/képzettségük valamint az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakmai tapasztalatuk ismertetését ajánlattevői nyilatkozat formájában, amely szakembereket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az ismertetésnek tartalmaznia kell, hogy mely szakember az M2) mely alpontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény igazolására került megjelölésre. A szakemberek ismertetésén túl Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok benyújtását is valamennyi szakember vonatkozásában:
- szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával oly módon, hogy abban a releváns szakmai tapasztalat időtartama legalább évben és hónapban megadva kerüljön feltüntetésre;
- a szakember felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata;
- a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni, és személyesen közreműködik a teljesítés során.
Az alkalmasság igazolása során a fentebb megjelölt jogszabályhelyeken túl figyelemmel kell lenni a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, valamint a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1) a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbiak szerinti referenciák közül legalább néggyel:
a) egy kvantitatív, kérdőíves lekérdezéssel készülő kutatás, amely legalább 2000 fős, reprezentatív mintán készült;
b) egy nemzetközi, nem magyar nyelven kivitelezett és teljesített, legalább 15 perces kérdőíves lekérdezéssel készülő kutatás;
c) egy nemzetközi, nem magyar nyelven kivitelezett és teljesített, legalább 15 fókuszcsoportból álló kvalitatív kutatás, ami fókuszcsoportonként legalább 6 főre kiterjedt;
d) egy, valamely termék vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos elégedettség vizsgálat, amely legalább 1000 fős reprezentatív lakossági mintán került elvégzésre;
e) egy nemzetközi, nem magyar nyelven kivitelezett, és teljesített turisztikai témájú kutatás, amely legalább 1000 fős mintán került elvégzésre.
f) egy nemzetközi, nem magyar nyelven kivitelezett, és teljesített kampány teszt és utómérés kutatás.
A referenciák tekintetében az átfedés megengedett, egy szerződésben több, a fenti a pontokban meghatározott feladat teljesítése is igazolható.
Ajánlatkérő a 3 éven belül befejezett, és 6 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe a vizsgált időszak tekintetében azzal, hogy a fenti alkalmassági minimumkövetelmény tetszőleges számú referenciával igazolható. A közös ajánlattevőként teljesített referenciára a 321/2015. (X.30.) 22. § (5) bekezdése az irányadó.
M2) az alábbi szakemberek mindegyikével:
a) 1 fő kutatásvezető, akik felsőfokú szociológiai szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 5 éves kutatásvezetői szakmai tapasztalattal rendelkeznek piac- és közvélemény-kutatások területén;
b) 1 fő kutató, aki felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves kutatóként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik kvalitatív kutatások területén;
c) 1 fő kutató, aki felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves kutatóként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik kvantitatív kutatások területén;
d) 1 fő statisztikus, aki felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves kutatóként szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik az alábbi területek bármelyikén: nagymintás (2000 főt elérő) kutatások és/vagy nemzetközi (több külföldi országban egyszerre zajló) kutatások és/vagy vállalati kutatások és/vagy elégedettségkutatások.
Egy szakember egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg. A szakmai gyakorlati idő tekintetében Ajánlatkérő az azonos időszakra eső szakmai tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja és mértéke az egyedi megrendelés 1%-a, legfeljebb. 15%;
meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke egyedi megrendelés 30%-a, le nem hívott keretösszeg 20%-a;
hibás teljesítési kötbér: alapja és mértéke: egyedi megrendelés 5%-a.
előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített mértékben és feltételek szerinti előleg teljes összege, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyújtható. A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint történik. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2), valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-KR) – különös tekintettel a 2. § és 13. § (1)-(3) bekezdéseire - alapján.
A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési rendszerben.
2. AK nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
5. AK előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, mely nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont
Az értékelés módszere: az 1. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés fordított arány, a 2. részszempont valamennyi alszempontja esetén relatív értékelés egyenes arány, a 3. és 4. részszempont esetén pontozás. Az egyes részempontokhoz kapcsolódó alszempontok és azok súlyszámai a karakterkorlátra tekintettel a dokumentációban kerülnek megadásra.
7. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
8. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
9. AK Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.2) P1) és III.1.3) M1) – M2)
10. AK a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentum 11. pontja tartalmazza.
11. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. részéről kerül megkötésre. (cím: H-1027 Budapest, Kacsa u. 15-27.; nemzeti azonosító: AK04825)
12. A Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ATnek (közös ajánlattétel esetén külön – külön) az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot határidőre nyújtja.
13. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
14. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el. (lajstromszám: 00127.)
15. Az AK rész-ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja a következő indokok alapján: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan szolgáltatás, amely tekintetében a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelv érvényesülése akként biztosítható, ha AK a közbeszerzés tárgyát nem bontja részekre. Az egyes kutatási feladatok szoros kapcsolatban állnak egymással, ezek megbontása és nem egy gazdasági szereplő által történő elvégzése kockázatossá teszi az elvárt minőségben történő teljesítést és csökkenti a költséghatékonyságot. A feladatok elvégzésére sokszor kevés idő áll rendelkezésre, így ha a feladatok ellátása több gazdasági szereplő által történne, a Megrendelő és a gazdasági szereplők, valamint a Megrendelő engedélyével a gazdasági szereplők között történő információátadás sok időt elvehet a feladat végrehajtására rendelkezésre álló időből, amely hátrányosan érintheti a Megrendelőt.
16. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17. A II.2.7) ponthoz: Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § -ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák