Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/204
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.19.
Iktatószám:18508/2018
CPV Kód:50312600-1
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47638985
Postai cím: Alföldi Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Krisztina
Telefon: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586632018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000586632018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000586632018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312600-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K1919 - Nyomtatók és multifunkciós eszközök és teljeskörű üzemeltetési szolgáltatásának biztosítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50312600-1
További tárgyak:50313200-4
50323000-5
72212772-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
FKF Nonprofit Zrt. részére irodai nyomtatási, másolási és lapolvasási szolgáltatások teljes körű, - ennek keretében a szükséges készülékek nyomtatók, multifunkciós eszközök– biztosítása, az eszközök üzemeltetése, valamint nyomatmenedzsment rendszer biztosítása.
Ajánlatkérő jelenleg 241 darab eszközzel - nyomtató és multifunkciós eszköz – rendelkezik összesen 37 budapesti telephelyén. A telephelyek és az eszközök felsorolása a közbeszerzési műszaki leírásban található.
Nyertes Ajánlattevő fő feladatai
• A szolgáltatás biztosításához szükséges eszközök leszállítása, üzembe helyezése. Az új eszközök üzembe helyezése során együttműködés szükséges az Ajánlatkérő Informatikai osztályának munkatársaival.
• Az Ajánlatkérő összesen 241 darab nyomtatót és multifunkciós eszközt kér beüzemelni. Az Ajánlatkérő igényt tart további 50 darab eszközre, melyeket opcionálisan lehívhat a szerződés időtartama alatt. A megajánlott eszközparkot egységes nyomtatódriverrel kell üzemeltetni, különös tekintettel a MFP-k tűzési és egyéb opcionális kiegészítőire.
• Az eszközök gyártója által előírt időszakos karbantartási feladatok elvégzése, kopó alkatrészek előírás és használat szerinti cseréje.
• Az eszközök folyamatos használatához szükséges kellékanyagok (festékkazetta, stb. – kivéve a papír és tűzőkapocs) biztosítása, az Ajánlatkérő hibabejelentése vagy a kialakított monitoring rendszer automatikus jelzése alapján.
• A szükséges kellékanyagok cseréjét minden esetben az Ajánlattevő szakemberei végezzék el.
• Felhasználók által vagy gépi monitorozás útján észlelt és jelentett hibák a Műszaki leírásban meghatározott SLA-k alapján történő elhárítása, meghibásodott alkatrészek cseréje. Az Ajánlattevővel a kapcsolatot minden esetben az Ajánlatkérő Informatikai osztálya tartja.
• Eszközök igény szerinti áthelyezése, átkonfigurálása.
• A teljes üzemeltetési időszak alatt biztosítson Service Desk szolgáltatást, amelyhez kapcsolódó informatikai rendszer webes felhasználói felületét Megrendelő a saját hálózatából interneten keresztül éri el, s amelyhez kapcsolódó call center-t Megrendelő e-mail és telefon útján ér el.
• A teljes üzemeltetési időszak alatt meghatározott periódusokban (havonta) jelentse az SLA paramétereket és a felhasználást befolyásoló üzemeltetési eseményeket.
Az Ajánlatkérő havi nyomtatási mennyisége tájékoztató jelleggel: 400.000 Fekete-fehér oldal/hónap, és 25.000 Színes oldal/hónap.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Hiba elhárításának határideje a hardver meghibásodása esetén a bejelentéstől számítva (max. 72 óra) 15
2 2.2. Hiba elhárításának határideje a nyomatmenedzsment rendszer meghibásodása esetén a bejelentéstől számítva (max. 48 óra) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az „ár” értékelési szempont részszempontjai:
1.1 Teljes üzemeltetési díj Ft/hó súlyszám: 70
1.2 Eszközök (új) beüzemelésének díja Ft/eszköz súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:1) Nem lehet ajánlattevő,alvállalkozó,alkalmasság igazolásában részt vevő, akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)-ben meghatározott kizáró okok fennállnak. 2)AK-nek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt,alvállalkozót,az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik,v akivel szemben az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja: 1)Előzetes igazolás: Kbt.69.§(1).,Kr. 1.§(1)bek. alapján EEKD, alátámasztó igazolások: Kbt.69.§(4) 2)Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. (1), ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) bek. alapján az EEKD Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött formanyomtatványával kell előzetesen igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt.62.§(1)és(2) kizáró okok. 3)Az ajánlattevő nyilatkozik, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2) kizáró okok szerinti alvállalkozót. Kr.15.§(1) alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v.más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók,amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt.67.§(4)bek. nyilatkozatot nyújt be. AK kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt,alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet,akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 4) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak. AK ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát erre vonatkozó külön nyil. nélkül vélelmezi. 5) Öntisztázás lehetősége:Kbt.64.§(1)-(2) 6)A 424/2017(XII.19.)Kr.12.§(2) alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben már benyújtott. Nyilatkozik arról,mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. AK attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e ,h.a korábbi igazolás adott esetben megjelöli,h.azt mely eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. (Kr.) alapján ajánlattevőnek az EKD megfelelően kitöltött formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A részletes adatokat tartalmazó igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az Ajánlattevőknek elegendő az alkalmasságukat az EKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni.

P1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt időszakra vonatkozó árbevételi adatokkal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a működésének ideje alatti teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P2) Ajánlattevő köteles saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját benyújtani (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevételi, illetve adózás előtti eredmény adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az Ajánlattevő, ha a jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele eléri vagy meghaladta összesen a 150 000 000,-Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételi adattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha már minimum egy teljes lezárt működési év beszámolójával rendelkezik és nettó árbevétele eléri a 150.000.000,-Ft működési idejével arányos részét.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a jelen felhívás (VI.5. pont szerinti) feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább kettőben az adózás előtti eredménye negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó adózás előtti eredményre vonatkozó adattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmas, ha működésének időtartama alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (nyomtató üzemeltetés) árbevétele eléri a 100.000.000,- Ft-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) és (8) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a fenti követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: Kbt. 69.§ (1) ill. a 321/2015 Kr. 1.§ (1) az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EKD), részletes információk megadásával, alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás.
M1) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) pontja és 3a) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb nyomtató és/vagy multifunkciós eszköz üzemeltetésre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe)
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- a mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell az ajánlattevő saját teljesítési arányának (mennyiség)),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV. rész # szakasz kitöltésével tehető meg.
A 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 21. § (1), a 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített,
a.) legalább 150 db nyomtató és/vagy multifunkciós eszköz egyidejű üzemeltetésére vonatkozó referenciával .
b.) legalább egy működtetett és üzemeltetett nyomtatásmenedzsment rendszerrel, mely összesen legalább 150 db nyomtató és/vagy multifunkciós eszköz egyidejű irányítását látja el.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése, a szerződésszerű teljesítést követően, a havonta kiállításra kerülő teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/ [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 14. § (3)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok (idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban):
1.1.Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
1.2.Kitöltött EEKD
1.3.A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.
1.4.Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról.
1.5.Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített aláírás minta.
1.6.Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
1.7.Ajánlati biztosíték megfizetéséről igazolás
1.8.A telepítendő szoftvernek a dokumentációban meghatározott környezetben való működési megfelelőségéről gyártói nyilatkozat
1.9.Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés.
2) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Kr. (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR használatához az EKRr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr. 10-13. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja, felhívja azonban a figyelmet, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
4) Az ajánlatok értékelési szempontja: a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) a meghatározott résszempontok és azokhoz tartozó súlyszámok alkalmazásával. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány valamennyi részszempont esetén: 1-10 pont. 1. és 2. részszempont:KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ2016.évi147.szám) 1. melléklet A. ba) pontja szerinti fordított arányosítás. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 77. § (1) bekezdését. Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.
5) Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg P1 és M1 tekintetében.
6) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot ír elő a II.2.13. pont szerint.
7) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8) Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 44-45. §-ában foglaltakra
9) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakra.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
11) FAKSZ: Bátyi László, lajstromszám: 00043
12) A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentum Útmutató az ajánlattevőknek II. 1. pontja tartalmazza.
13) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) szerinti eredménytelenségi okot.
14) Ajánlatkérő Ajánlattevők részére egyidejűleg helyszíni bejárást tart, amely során lehetőség van az alábbi helyszínek megtekintésére:
1081 Budapest Alföldi u. 7.
1098 Budapest Ecseri út 8-12.
A bejárás megkezdése előtti találkozási helye és időpontja:
1081 Budapest Alföldi u. 7.
2018. október 24. 9:00 óra
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
III.2.2. folytatása:
Ajánlatkérő késedelmi kötbért köt ki
- az eszközök üzembe helyezésének késedelme esetére. A késedelmi kötbér mértéke 5000 Ft/nap, maximum 10 napon keresztül.
- a hardver meghibásodás esetén irányadó hibaelhárítási határidők késedelme esetére:
Nyertes Ajánlattevő, amennyiben a hibaelhárítási határidőhöz képest a hibaelhárítással késedelembe esik, akkor a késedelem minden megkezdett órájára késedelmi kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére. A késedelmi kötbér mértéke: Az első késedelmes óra esetén:10.000 Ft (azaz tízezer forint)/ óra; Minden további késedelmes óra esetén: 2000 Ft/ óra; A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 óra késedelem estén: 28.000 Ft.
- a nyomatmenedzsment-rendszer meghibásodása esetén irányadó hibaelhárítási határidők késedelme esetére:
A késedelmi kötbér mértéke az alábbiak szerint alakul:
Az első késedelmes óra esetén:10.000 Ft (azaz tízezer forint)/ óra;
Minden további késedelmes óra esetén: 2000 Ft/ óra; A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 óra késedelem estén: 28.000 Ft. A szerződésben kikötött meghiúsulási kötbér mértéke 12.000.000 forint.
VI.3. folytatása:
Ajánlati biztosíték: az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 számú (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege 1.900.000,- Ft. Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, megnevezését (K1919 - FKF Nonprofit Zrt. nyomtatóinak és multifunkciós eszközeinek teljes körű üzemeltetése) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garanciával illetve kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
Ajánlatkérő a dokumentációban részletezte az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának és igazolásának módját.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák