Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/213
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.07.
Iktatószám: 19474/2018
CPV Kód: 92370000-5
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1238 Budapest, Forgalmas út 1., 1013 Budapest, Krisztina krt., esetenként egyéb magyarországi helyszínek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 14282600-1830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000821452018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000821452018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Stúdiótechnika támogatás (KBF/386/2018)
Hivatkozási szám: EKR000821452018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92370000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Nemzeti Bank központi épületeiben és bérleményeiben a stúdió- és vizuáltechnikai rendszerek üzemeltetése és rendezvények támogatása. Rendezvények esetén eseti megrendeléssel munkaidőn kívül, illetőleg külső helyszíneken is.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Stúdiótechnika támogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 92370000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., 1238 Budapest, Forgalmas út 1., 1013 Budapest, Krisztina krt., esetenként egyéb magyarországi helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Nemzeti Bank központi épületeiben és bérleményeiben a stúdió- és vizuáltechnikai rendszerek üzemeltetése és rendezvények támogatása. Rendezvények esetén eseti megrendeléssel munkaidőn kívül, illetőleg külső helyszíneken is.
Stúdiótechnika havi üzemeltetése 48 hónap
Vizuáltechnika havi üzemeltetése 48 hónap
Rendezvények műszaki támogatása 48 hónap
Opcionális, eseti megrendeléssel igénybe vehető szolgáltatások:
megnevezés becsült mennyiség
Tolmácskészülék és 50 db fejhallgató bérlete és helyszíni telepítése 40 nap
Tolmácsfülke bérlete és helyszíni telepítése 20 nap
Színes kamera padlóálvánnyal és kábelezéssel bérlése és telepítése 10 nap
LED kijelző 50-65" között padlóálvánnyal bérlete és telepítése 10 nap
Professzionális projektor 8 000 - 10 000 lm fényerővel bérlete és telepítése 10 nap
Rosenthal konferencia rendszer telepítése és bontása 10 alkalom
Sennheiser vezetékes konferencia rendszer telepítése és bontása 10 alkalom
AMX IP alapú jeldisztribúció telepítése és bontása rendezvényhez 40 alkalom
Beltéri LED-fal helyszíni telepítése, beszabályozása és bontása 40 alalom
Stúdiótechnikus óradíj, eseti munkavégzése munkanap munkaidőben 80 óra
Stúdiótechnikus óradíj, eseti munkavégzése, munkaidőn kívül 105 óra
Stúdiótechnikus helyszíni kiszállása Magyarország területén 1 000 km
Szállítás Magyarország területén 1 000 km
Projektor izzó cseréje, általános célú projektorok esetén, készleten lévő izzó ese-tén 10 db
Csatlakozók helyszíni forrasztással történő javítása 10 alkalom

Eseti javítás, pótlás, a szerződésben meghatározott munkaidőben 20 óra
Eseti javítás, pótlás, szerződésben meghatározott munkaidőn kívül 10 óra

Eseti bővítés, felújítás, a szerződésben meghatározott munkaidőben 60 óra
Eseti bővítés, felújítás, a szerződésben meghatározott munkaidőn kívül 20 óra

Rendezvények műszaki támogatása, munkanapon, a szerződésben meghatározott munkaidőben 160 óra
Rendezvények műszaki támogatása, a szerződésben meghatározott munkaidőn kívül 215 óra
Fenti mennyiségek a szerződés hatálya alatt felmerülő becsült mennyiségek, sem megrendelési kötelezettséget sem megrendelési korlátot nem jelentenek. A szerződés az opcionális tételek vonatkozásában egységárakkal kerül megkötésre. A becsült mennyiségek az ajánlatok minél jobb összehasonlíthatóságát szolgálják.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A munkaidőn kívüli, a külső helyszíneken végzett, illetőleg meghatározott eseti tevékenységek eseti megrendeléssel kerülnek megrendelésre.
megnevezés becsült mennyiség
Tolmácskészülék és 50 db fejhallgató bérlete és helyszíni telepítése 40 nap
Tolmácsfülke bérlete és helyszíni telepítése 20 nap
Színes kamera padlóálvánnyal és kábelezéssel bérlése és telepítése 10 nap
LED kijelző 50-65" között padlóálvánnyal bérlete és telepítése 10 nap
Professzionális projektor 8 000 - 10 000 lm fényerővel bérlete és telepítése 10 nap
Rosenthal konferencia rendszer telepítése és bontása 10 alkalom
Sennheiser vezetékes konferencia rendszer telepítése és bontása 10 alkalom
AMX IP alapú jeldisztribúció telepítése és bontása rendezvényhez 40 alkalom
Beltéri LED-fal helyszíni telepítése, beszabályozása és bontása 40 alalom
Stúdiótechnikus óradíj, eseti munkavégzése munkanap munkaidőben 80 óra
Stúdiótechnikus óradíj, eseti munkavégzése, munkaidőn kívül 105 óra
Stúdiótechnikus helyszíni kiszállása Magyarország területén 1 000 km
Szállítás Magyarország területén 1 000 km
Projektor izzó cseréje, általános célú projektorok esetén, készleten lévő izzó ese-tén 10 db
Csatlakozók helyszíni forrasztással történő javítása 10 alkalom

Eseti javítás, pótlás, a szerződésben meghatározott munkaidőben 20 óra
Eseti javítás, pótlás, szerződésben meghatározott munkaidőn kívül 10 óra

Eseti bővítés, felújítás, a szerződésben meghatározott munkaidőben 60 óra
Eseti bővítés, felújítás, a szerződésben meghatározott munkaidőn kívül 20 óra

Rendezvények műszaki támogatása, munkanapon, a szerződésben meghatározott munkaidőben 160 óra
Rendezvények műszaki támogatása, a szerződésben meghatározott munkaidőn kívül 215 óra
Fenti mennyiségek a szerződés hatálya alatt felmerülő becsült mennyiségek, sem megrendelési kötelezettséget sem megrendelési korlátot nem jelentenek. A szerződés az opcionális tételek vonatkozásában egységárakkal kerül megkötésre. A becsült mennyiségek az ajánlatok minél jobb összehasonlíthatóságát szolgálják.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel az elvárt szolgáltatás jellegére tekintettel a részajánlattétel biztosítása gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figye-lembe véve ésszerűtlen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7. §-ainak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD, formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében kitöltött formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt.69. § (4) bekezdésében, a R. 1. § (2) bekezdésében, a R. III. Fejezetében (8, 10, 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a R. 8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében ajánlatkérő a R. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A R. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a R. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a R. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A R. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, adott esetben nemleges tartalommal is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További kiegészítő információ a dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. A G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
G1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mérlegfor-dulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő fenti G1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
G1. a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte az 50 000 000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M1. és M2. alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. Az M1. és M2. alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumen-tumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
M1. A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen;
— a teljesítés mennyisége;
— a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)];
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A R. 22. § (5) bekezdésében foglatlak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
M2. (M2.1.-M2.3.) A R. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezése, aki(ke)t ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas részletezettségű, a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakember(ek) végzettségét vagy képzettségét alátámasztó dokumentum(ok) másolata.
A szakmai tapasztalat meglétét a szakmai önéletrajzban év/hónap részletezettséggel kell ismertetni. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetében az átfedéssel érintett időtartam csak egyszer kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat megállapításánál.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
M1. be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben teljesített legalább 1 db, legalább 24 hónapon keresztül nyújtott stúdió- és vizuáltechnika üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciát.
M2. be tud mutatni legalább
M2.1. 1 fő, legalább 24 hónap stúdiótechnikai és/vagy rendezvények hangosításában szerzett szakmai tapasztalattal, valamint AMX Control Professional szintű jogosultsággal rendelkező a teljesítésben részt vevő szakembert,
M2.2. 1 fő, legalább 24 hónap rendezvények stúdiótechnikai és/vagy vizuáltechnikai telepítésében szerzett szakmai tapasztalattal, valamint AMX Professional Programmer jogosultsággal rendelkező a teljesítésben részt vevő szakembert,
M2.3. 1 fő, legalább 24 hónap rendezvények vizuáltechnikai tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal, valamint AMX Control associate szintű jogosultsággal és Christie Projection Technologies képesítéssel rendelkező a teljesítésben részt vevő stúdiótechnikus szakembert,
akik magyarul legalább felsőfokon beszélnek. Utóbbi feltételnek ajánlattevő megfelelhet úgy is, hogy a teljesítés során a zavartalan magyar nyelvű kommunikációt a megfelelő szakkifejezéseket ismerő tolmács útján biztosítja.
A fenti M2.1. – M2.3. pontokban előírt szakemberek között nem lehet átfedés.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolások kiállítását követően nyújthat be számlát.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/01/04 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti érdeklődés jelzését követően az EKR-ben az eljárás tárgya vagy az EKR000821452018 szám alatt érhetők el és tölthetők le.
3. A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.
4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződéstervezetben rögzített késedelmi és meghiúsulási kötbér.
5. Értékelési szempont: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan megahatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék és szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja azzal, hogy az ár a közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi termék és szolgáltatás előre becsülhető költségét is tartalmazza.
6. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát, utóbbit nemleges tartalommal is.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
9. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) rendelkezzen a szerződés teljes időtartama + 30 nap alatt érvényes és hatályos, éves szinten legalább 20 000 000 Ft (húszmillió forint), káreseményenként legalább 5 000 000 Ft (ötmillió forint) kártérítési összegre vonatkozó általános és szolgáltatói felelősség-biztosítással, amely kiterjed a Vállalkozó, a Vállalkozó munkavállalója, valamint a Ptk. szerinti közreműködője (alvál-lalkozója, megbízottja, stb.) által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott károkért való felelősség-re.
Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolás (biztosítási kötvény másolata vagy egyéb megfelelő dokumentum), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti és az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. FAKSZ:
neve: Horváth Éva
Lajstromszáma: 00399
12. A Kbt. 55. § (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
13. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai tartalmazzák.
14. A további részletes feltételeket dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák