Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/212
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.06.
Iktatószám: 19475/2018
CPV Kód: 38624000-5
Ajánlatkérő: ELI-HU Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: 6728 Szeged, Budapesti út 5.;6728 Szeged, Budapesti út 5.;6728 Szeged, Budapesti út 5.;6728 Szeged, Budapesti út 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.12.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000745022018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000745022018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ELI-HU Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81933484
Postai cím: Budapesti út 5.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Herczeg Ágnes Anna
Telefon: +36 303591677
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Fax: +36 62550191
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eli-alps.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kutatás és fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tápegységek SYLOS GHHG másodlagos forráshoz
Hivatkozási szám: EKR000745022018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38624000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kutatástechnológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges tápegységek és elektronikai eszközök beszerzése 4 részben a SYLOS GHHG másodlagos források számára.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Az ajánlatkérő nem tartja fenn ezt a jogot.
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jelfeldolgozó rendszerek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38624000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban meghatározott Jelfeldolgozó rendszerek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Mennyiségi és a főbb minőségi adatok:
2 db Erősítő (8 csatornás gyors időzítésű erősítő jel detektáláshoz, erősítés: > 55x)
2 db Elektonikus diszkriminátor [8 csatorna, a többszörös események közötti inaktív idő: max. 10 ns (pl.: MCP signal)]
2 db Gyors/lassú NIM logikai átalakító (8 - 8 csatorna a gyors NIM TTL és TTL NIM töbszörös jelek számára, <10 ns bemenet/kimenet késleltetés a gyors trigger érdekében)
1 db Log/lin viszonmérő (10-től 106 beütés/sec tartomány, 5-decade logaritmikus tartomány)
1 db NI rack szekrény (Egyszerűsített vezérlőpanel KI/BE kapcsolóval és állapotjelző LED-ekkel, Integrált linárisan szabályzott 300W tápegység)
1 db Idő / digitális jel átalakító
4 db Gyors előerősítő (20x erősítés, sávszélesség: 2 GHz)
2 db Gyors előerősítő (10x erősítés, sávszélesség: > 700 MHz)
1 db HF jel leválasztó [detektor oldali MHV (opcionálisan SHV), HF-jel kimenet lemo00 csatlakozóhoz / 0-200Ω lezárás]
1 db Idő / digitális jel átalakító (1+2 bemenet 10 GHz TOF-Multiscaler, 100ps res., 1 GB, Fifo, TAG bit opció, USB csatlakozó felület, field upgrade)
1 db Mini rack szekrény [VME 64 Mini-rack szekrény, 8 helyes, 19" x 4U benfoglaló méret]
1 db Idő / digitális jel átalakító (21 bit felbontás, 52 µs teljes skála tartomány)
1 db kostans rész diszkriminátor (VME-n keresztül, függetlenül programozható küszöb, Globális VETO és TEST bemenetek)
1 db Optikai összekötő, PCI CONET vezérlő Optikai szál szett [PC vezérlés A2818/A3818 optikai kontrolleren keresztül, PCIe x8 (A3818)]
1 db Szélessávú erősítő [Sávszélesség: ~ 1.5 GHz (-3dB) Erősítési tartomány: +18 dB tól +54 dB ig]
1 db Elő-erősítő [Levágási frekvencia: 1.6 GHz, Erősítés: 26dB]
A részletes műszaki paramétereket az EKR-ben hozzáférhetővé tett műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő elfogadja a közbeszerzés tárgyával egyenértékű megajánlást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 112
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001 Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100 %
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő naptári napokban (tehát nem munkanapokban) értendő, azaz: 112 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Rackszekrények és multiméterek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38624000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban meghatározott Rackszekrények és multiméterek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Mennyiségi és a főbb minőségi adatok:
2 db 19"-es rack szekrény, 20U magasságú (Védelem: minimum IP 20, Kábelcsatlakozás az alaplapon keresztül)
3 db 19"-es rack szekrény, 42U magasságú (Védelem: minimum IP 20, Kábelcsatlakozás az alaplapon keresztül)
7 db 19"-es rack szekrény (Elülső oldali ajtó: átlátszó üveg, beépített hűtéssel és minimum 2 db 230 V-os földelt csatlakozó aljzattal)
6 db rögzítő konzol Newport 8742 4-tengelyű vezérlőhöz (L alakú fekete fém konzol, Kompatibilis a Newport 8742 számú 4-tengelyű vezérlőjével)
2 db vezeték nélküli multiméter (Egyen- és váltófeszültségek mérése 1000 V-ig, Egyen- és váltóáram 0.01 mA-es felbontással, Tartalmaz: PC csatlakozó)
4 db vezeték nélküli digitális multiméter (Egyen- és váltófeszültségek mérése 1000 V-ig, Egyen- és váltóáram 0.01 mA-es felbontással, Tartalmaz: PC csatlakozó)
A részletes műszaki paramétereket az EKR-ben hozzáférhetővé tett műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő elfogadja a közbeszerzés tárgyával egyenértékű megajánlást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 70
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001 Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100 %
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő naptári napokban (tehát nem munkanapokban) értendő, azaz: 70 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Csatlakozók
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38624000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban meghatározott Csatlakozók ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Mennyiségi és a főbb minőségi adatok:
1 db adatgyűjtő kártya [32 analóg bemenet (16 BNC változat), 500 kS/s, 16-bit felbontás, ±10 V, 4 analóg kimenet, 900 kS/s, 16-bit felbontás, ±10 V, 48 digitális kimeneti/bemeneti vonal (32 hardweres időzítés 1 MHz-ig)]
1 db késleltetés előállító [6 késleltetés (SMB kimenet), 44 bit késleltetési tartomány (maximális késleltetés = 429 s)]
3 db impulzus késleltetés előállító (5 ps-os késleltetési felbontás, <100 ps rms jitter)
2 db késleltetés előállító (250 ps-os felbontás, 50 ps-os jitter)
1 db piko-amper mérő (Piko-amper mérő mérési tartomány: 20 fA - 20 mA, Felbontás: 10 fA)
3 db hőelem leolvasó (2 csatornás K típusú hőelem leolvasó, RS485 illesztőegység)
2 db soros/Ethernet átalakító (Elektromos impulzus szabvány: RS232 / RS485, Kapcsolódás: RJ45
16 port-os Ethernet/soros átalakító + csatlakozókábel)
A részletes műszaki paramétereket az EKR-ben hozzáférhetővé tett műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő elfogadja a közbeszerzés tárgyával egyenértékű megajánlást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 112
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001 Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100 %
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő naptári napokban (tehát nem munkanapokban) értendő, azaz: 112 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Tápegységek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38624000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6728 Szeged, Budapesti út 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban meghatározott Tápegységek ajánlatkérőnek való értékesítése, teljesítési helyre történő leszállítása.
Mennyiségi és a főbb minőségi adatok:
7 db nagyfeszültségű tápegység mikrocsatornás elektronsokszorozóhoz, NIM típusú tárolórekeszbe illeszthető (Maximális feszültség: 3kV, Áram: >= 2 mA)
7 db nagyfeszültségű tápegység foszfor érzékelőhöz, NIM típusú tárolórekeszbe illeszthető (Maximális feszültség: 5kV, Áram: >= 2 mA)
2 db NIM tárolórekesz
4 db nagyfeszültségű tápegység (Önálló) [Maximális feszültség: 5kV, Maximális áram: 1 mA vagy jobb]
3 db önálló kisfeszültségű tápegység alapvető használatra (fotodióda torzítás) [Maximális feszültség: 15 V (mind pozitív, mind negatív), Maximális áram: 5 A]
3 db egyenáramú tápegység (0 és 50 V között változtatható egyenáramú tápegység. Feszültség vagy áram vezérlés)
1 db egyenáramú tápegység (Maximális feszültség: 12 V, Maximális áram: 1 A)
1 db többcsatornás nagyfeszültségű tápegység (Ethernetes illesztőegység. SHV-5 kimeneti csatlakozók. Maximális áram: 1mA csatornánként)
2 db többcsatornás nagyfeszültségű tápegység (Maximális feszültség: 10 kV, Maximális áram: 0.5 mA)
2 db többcsatornás nagyfeszültségű tápegység (Maximális feszültség: 10 kV, Maximális áram: 0.5 mA)
1 db MMS típusú tárolórekesz többcsatornás nagyfeszültségű tápegységhez (EHS sorozat) [300 W kimeneti teljesítmény, 7U magasságú]
1 db vezérlő egység az MMS tárolórekeszek használatához (ECH sorozat) [Ethernet kapcsolat
• Beágyazott intelligens Linux rendszer előre telepített kommunikációs szerverrel]
A részletes műszaki paramétereket az EKR-ben hozzáférhetővé tett műszaki leírás tartalmazza.
Az ajánlatkérő elfogadja a közbeszerzés tárgyával egyenértékű megajánlást is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 112
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.6-15-2015-00001 Finanszírozás formája: utófinanszírozás. A támogatási intenzitás: 100 %
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott teljesítési határidő naptári napokban (tehát nem munkanapokban) értendő, azaz: 112 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm.rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11), (13)-(14) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 12. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdését nem alkalmazza.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya aláeső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1-P/3. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/3. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (valamennyi rész vonatkozásában elektronikai eszközök gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/3. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (valamennyi rész vonatkozásában elektronikai eszközök gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ezen felül az EKRr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el
az 1. Rész tekintetében a 35.000.000,- forintot,
a 2. Rész tekintetében a 4.500.000,- forintot,
a 3. Rész tekintetében a 15.000.000,- forintot,
a 4. Rész tekintetében a 30.000.000,- forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (valamennyi rész tekintetében elektronikai eszközök gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el
az 1. Rész tekintetében a 25.000.000,- forintot,
a 2. Rész tekintetében a 3.500.000,- forintot,
a 3. Rész tekintetében a 11.000.000,- forintot,
a 4. Rész tekintetében a 22.000.000,- forintot.
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (valamennyi rész tekintetében elektronikai eszközök gyártása és/vagy értékesítése) származó árbevétele nem éri el
az 1. Rész tekintetében a 25.000.000,- forintot,
a 2. Rész tekintetében a 3.500.000,- forintot,
a 3. Rész tekintetében a 11.000.000,- forintot,
a 4. Rész tekintetében a 22.000.000,- forintot
A P/3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. és P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/4. A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
M/1-M/4. Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb közbeszerzés tárgya (valamennyi rész tekintetében elektronikai eszközök gyártása és/vagy értékesítése) szerinti referenciamunkákat a Korm.rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában és (1a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- az alkalmassági minimumkövetelményben megjelölt mennyiségi adatot,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a teljesítés mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Ezen felül az EKRr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. 1. Rész tekintetében: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 1 vagy több olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya összesen legalább egy darab idő/digitális jel átalakító rendszer (maximum 30 ps idő felbontással) és legalább egy darab elektronikus diszkriminátor gyártása és/vagy értékesítése volt.
M/2. 2. Rész tekintetében: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 1 vagy több olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya összesen legalább 6 db 19”-os rack szekrény és legalább 3 db PC csatlakozásra képes multiméter gyártása és/vagy értékesítése volt.
M/3. 3. Rész tekintetében: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 1 vagy több olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya összesen legalább 2 db (impulzus)késleltetés elállító egység és legalább 1 db piko-amper mérő (maximum 20 fA felbontással) gyártása és/vagy értékesítése volt.
M/4. 4. Rész tekintetében: Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 1 vagy több olyan referenciamunkát, amely(ek)nek tárgya összesen legalább 2 db egyenáramú tápegység és legalább 1 db többcsatornás nagyfeszültségű tápegység (4 csat., min 2000 V maximális feszültség) gyártása és/vagy értékesítése volt.
Valamennyi Rész tekintetében az ajánlatkérő – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (1a) bek. a) pontja alapján – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásának napját megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a vételárat a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján eseti megrendelésenként, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. §-ának (8) bekezdése alapján legfeljebb n a nyertes ajánlattevőt megillető - az általános forgalmi adó nélkül számított - vételár 40 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő számára.
Késedelmi kötbér (nettó vételár 0,4 %-a naponta), meghiúsulási kötbér (nettó vételár 20 %-a), előleg-visszafizetési biztosíték, melynek mértéke megegyezik a felvett előleg összegével. Jótállás: 24 hónap. A jótállás kezdőidőpontja: az átadás-átvételi jegyzőkönyv vevő általi aláírásának napja.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése].
3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.
5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
6. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.2) P/1.–P/3. és III.1.3) M/1.–M/4. pontja tekintetében.
8. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.
9. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek az EKR. 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról
10. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
11. Ha bármely, az ajánlatban csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor a nem magyar nyelvű irat ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítását is csatolására kell.
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 134. §-ának (5) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkozniuk kell arról, hogy amennyiben előleget igényelnek – az előleg-visszafizetési biztosítékot az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére fogják bocsátani.
13. Az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. László Áron - lajstromszáma: 00990, valamint dr. Herczeg Ágnes – lajstromszám: 00116.
15. Az ajánlathoz csatolni kell a megfelelően kitöltött egységár táblázatot és nyilatkozni kell arról, hogy a megajánlott termék kizárólag új, korábban még soha nem használt termék, ami mindenben megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. Az ajánlatban valamennyi ajánlott termék tekintetében meg kell jelölni a konkrét terméktípust és a termék származási helyét.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák