Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.08.
Iktatószám:3346/2018
CPV Kód:32428000-9
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest Szabadság tér 8-9., 1054 Budapest Szabadság tér 7., 1238 Budapest Forgalmas út 1., 1013 Budapest Krisztina krt. 39.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.mnb.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank, Központi Expedíció
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Fehér Melinda
Telefon: +36 1 4282600/2736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CISCO hálózati eszközök szállítása és támogatása
Hivatkozási szám: KBF/012/2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32428000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CISCO hálózati eszközök szállítása és támogatása
- Az MNB két fő géptermében a központi számítógéphálózati eszközök cseréje (2-2 db. központi switch, 25 db. géptermi access switch)
- SAN direktorok cseréje (4 db.)
- DWDM-ek cseréje (4 db.)
- Wifi hálózat bővítése (központi felügyeleti eszköz, 20 db. Wifi AP, valamint a vezetékes gerinc alkotóelemei).
- kellékanyagok, kiegészítők, tartalék alkatrészek.
- kapcsolódó támogatási és üzembehelyezési szolgáltatások.
- Opcionális tételek: az MNB várható jövőbeni igényeinek eszközigénye.
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikációban találhatóak.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CISCO hálózati eszközök szállítása és támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9., 1054 Budapest Szabadság tér 7., 1238 Budapest Forgalmas út 1., 1013 Budapest Krisztina krt. 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
CISCO hálózati eszközök szállítása és támogatása
- Az MNB két fő géptermében a központi számítógéphálózati eszközök cseréje (2-2 db. központi switch, 25 db. géptermi access switch)
- SAN direktorok cseréje (4 db.)
- DWDM-ek cseréje (4 db.)
- Wifi hálózat bővítése (központi felügyeleti eszköz, 20 db. Wifi AP, valamint a vezetékes gerinc alkotóelemei).
- kellékanyagok, kiegészítők, tartalék alkatrészek.
- kapcsolódó támogatási és üzembehelyezési szolgáltatások.
- Opcionális tételek: az MNB várható jövőbeni igényeinek eszközigénye.
További információk a Közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikációban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/05/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcionálisan, külön megrendelés alapján szállítandó eszközök, a Közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikáció szerint:
1 MACSec képes felhasználói access switchek
2 MSZ IP telefónia az LK-ban
3 Portál rendszer mögötti switching
4 Irodai switch
5 Ep1 új eszközök
6 DCNM szoftver
7 Bővülések eszközigénye
Az opcionális tételek konkrét, részletes mennyiségi adatait a követelményspecifikáció tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.1.5. és a II.2.6. pontokban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni azt.
2. Ajánlatkérő igényeinek a Követelményspecifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1.§(1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7.§-nak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2)bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön- külön be kell nyújtania az előzőek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumokat is be kell nyújtani.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 15.§).
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1.§ (2) bekezdés).
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: G1. Az ajánlatban - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerinti felhívására - a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében - be kell nyújtani - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot.
Eszerint a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya (CISCO - vagy azzal egyenértékű - hálózati eszközök szállítása és támogatása) szerinti tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell benyújtani, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (6)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint lehet megfelelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, akinek a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (CISCO - vagy azzal egyenértékű - hálózati eszközök szállítása és támogatása) tevékenységéből származó nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) 2 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alatt összesen legalább nettó 400 millió,- Ft.
A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az az ajánlattevő alkalmas, akinek a fennállása alatt a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (CISCO - vagy azzal egyenértékű - hálózati eszközök szállítása és támogatása) tevékenységéből származó nettó árbevétele összesen legalább nettó 400 millió,- Ft (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19.§ (1) bekezdés c) pontja).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban - a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen nyilatkozni arra vonatkozólag, hogy a felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerinti felhívására - a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények utólagos igazolása érdekében - be kell nyújtani - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - részletes adatokat tartalmazó igazolást.
M1. Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (CISCO - vagy azzal egyenértékű - hálózati eszközök szállítása és támogatása) teljesítéseit referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22.§ ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,
- a szállítás mennyiségét, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegét, és konzorciumi/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítés mértékét/értékét,
- a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.
Nem HUF-ban történő referencia esetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítés utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon kéri átszámítani HUF-ra.
M2. Eszerint az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően meg kell neveznie azokat a szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával be kell mutatnia a megnevezett szakembereket, az előírt gyakorlat olyan rövid leírásával, melyből megállapítható, hogy a szakember a fenti előírásoknak megfelel.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (6)-(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint lehet megfelelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5. pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 évben teljesített CISCO - vagy azzal egyenértékű - hálózati eszközök szállítása és támogatása tekintetében
a) összesen legalább nettó 400 millió HUF értékű Cisco DC LAN megoldások (vagy azzal egyenértékű), és
b) összesen legalább nettó 50 millió HUF értékű Cisco SAN megoldások (vagy azzal egyenértékű), és
c) összesen legalább nettó 200 millió HUF értékű Cisco DWDM megoldások (vagy azzal egyenértékű)
szállítására vonatkozó referenciát.
(Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja).
M2.Az eljárásban alkalmas az az ajánlattevő, aki az ajánlatában be tud mutatni
a) legalább 3 fő CCIE Routing/Switching minősítésű, vagy amennyiben egyenértékű egyéb megoldást ajánlott, akkor arra vonatkozó, egyenértékű minősítésű, a teljesítésben részt vevő szakembert, és
b) legalább 1 fő CCIE Security minősítésű, vagy amennyiben egyenértékű egyéb megoldást ajánlott, akkor arra vonatkozó, egyenértékű minősítésű, a teljesítésben részt vevő szakembert (Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés b) pontja).
A fenti szakemberek között átfedés lehetséges, azaz ugyanazon szakember több pontban is szerepeltethető, de összesen legalább 3 fő szakember bemutatása szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) bekezdései, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdései, a Közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéstervezetnek megfelelően. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 201. sz. helyisége.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával, biztonsági ellenőrzést követően lehetséges, és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy arról is szükséges nyilatkoznia.
3. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megkül-dött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot kell csatolni.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy Ajánlattevő - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - rendelkezzen általános és szolgáltatói, káreseményenként és éves szinten legalább 321.000.000.- Ft kártérítési összegű felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által Ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott kárért való felelősségre is. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani. A biztosítási kötvény tartalmára vonatkozó előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell a szándéknyilatkozatát a fenti feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítási megkötésére vagy - adott esetben - meglévő biztosításának az előírásoknak megfelelő módosítására vonatkozóan.
5. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
6. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen térítésmentesen teszi hozzáférhetővé az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalon. A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlat-tevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell átvennie.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdésben foglaltak szerint kijelenti, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában rögzített eredménytelenségi okot.
8. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
9. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő rendelkezzen Cisco Gold Certified Partner (vagy amennyiben egyenértékű egyéb megoldást ajánlott, akkor arra vonatkozó, egyenértékű) partneri szinttel, valamint az alábbi, vagy amennyiben egyenértékű egyéb megoldást ajánlott, akkor arra vonatkozó, ezekkel egyenértékű gyártói specializációk mindegyikével: Advanced Security Architecture Specialization és Advanced Data Center Architecture Specialization és Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization.
Ezen pontban meghatározott érvényességi feltételek meglétét az ajánlatban becsatolt partneri minősítést, valamint az előírt gyártói specializációk meglétét igazoló gyártó által kiadott dokumentum másolatával kell igazolni.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel
- a beszerzés tárgyának jellege nem teszi azt lehetővé,
- az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná,
- negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire, gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
11. Az ajánlatok elkészítésére vonatkozó egyéb információk a Közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Székely Márta, lajstromszáma: 00065, levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, e-mail cím: kozbeszerzes@mnb.hu.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák