Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/56
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.21.
Iktatószám:4057/2018
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.;Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Központosított Közbeszerzési Főosztály, Üzemeltetés-technológiai Osztály
Telefon: +36 17955225
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozbeszerzes.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: www.kozbeszerzes.gov.hu (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás (KM) - tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése
KM megkötése 168/2004. (V. 25.) Kr. szerinti intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM ut. szerinti „Gépjárművek” kiemelt termékkörben az alábbiak szerint:
1.rész Személyszállító személygépjárművek (szgj) alsó 1 kategória (kat.) szerinti elektromos gépjárművek (gj) beszerzése
2.rész Személyszállító szgj közép 5 kategória szerinti elektromos gj beszerzése
3.rész Személyszállító szgj közép 6 kategória szerinti elektromos gj beszerzése
4.rész Egyterű szgj 2 kategória szerinti elektromos gj beszerzése
5.rész Kisáruszállító haszongépjárművek 3 kategória szerinti elektromos gj beszerzése
A megkötött KM terhére - az elektromobilitás elterjedésének és továbbfejlesztésének gyors és hatékony ösztönzése érdekében a NGM által közzétett pályázati kiírásokkal összhangban - az intézmények az elektromos gépjármű beszerzéseiket le tudják bonyolítani.
Részletes feltételeket a KD IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 9000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Személyszállító személygépjárművek alsó 1. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személyszállító személygépjárművek alsó 1. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 1.300.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1300000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Személyszállító személygépjárművek közép 5. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személyszállító személygépjárművek közép 5. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 5.200.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos akkumulátor kapacitás (%)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 5200000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Személyszállító személygépjárművek közép 6. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Személyszállító személygépjárművek közép 6. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 1.800.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos akkumulátor kapacitás (%)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1800000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Egyterű személygépjárművek 2. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyterű személygépjárművek 2. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 300.000.000HUF keretösszeg erejéig.
Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos akkumulátor kapacitás (%)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 300000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

II.2.1)
Elnevezés: Kisáruszállító haszongépjárművek 3. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34130000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a KM-ból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kisáruszállító haszongépjárművek 3. kategória szerinti elektromos gépjárművek beszerzése legfeljebb nettó 400.000.000 HUF keretösszeg erejéig.
Az elektromos gépjárműveket jellemző, új, a korábbiaktól jelentős mértékben eltérő technológiák alkalmazására való tekintettel Ajánlatkérő az egyes járművek kategória besorolását kizárólag az állami normatíva előírásaiban szereplő kategória besoroló paraméterei alapján várja el. Részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok IV. műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fajlagos akkumulátor kapacitás (%) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 400000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg. A keretmegállapodás további 12 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai Unióból származó forrásból támogatott gépjármű beszerzésére is sor kerülhet.
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevő vonatkozásában.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kr. 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön-külön kell benyújtania az ESPD-t.
A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az ESPD formanyomtatványban az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében cégszerű nyilatkozatot szükséges csatolni. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a Kr. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kr. 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az adott igazolás benyújtását. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (2) bekezdése szerint elfogadja az ESPD formanyomtatvány kitöltése elektronikus úton, az Európai Bizottság által létrehozott webfelületen történő kitöltését is, mely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, ill. 22.§ alapján AT-nek ismertetni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett közvetlen végfelhasználó részére történő „új gépjárművek szállítása” tárgyú referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább:
- teljesítés ideje - kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap),
- szerződést kötő másik fél neve, címe,
- kapcsolattartó személy neve, elérhetősége, tel.száma, email,
- szállítás tárgya
- szállítás mennyisége
Közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye adott részben több referenciával is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén AK elfogadja ugyanazon referenciát több részben is.
M2. ATnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő személygépjármű leírását, - a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével - amelynek legalább az alábbi paraméterekre ki kell térnie:
- CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékeire,
- üzemanyag-fogyasztás (l/100 km).
EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (általános forgalomba helyezési engedélyben - típusbizonyítványban szereplő érték).
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (1) bekezdésére.
Előzetes igazolás:
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy a Kr. 3. § alapján az ajánlatban elegendő az ESPD benyújtása az alkalmasság igazolására. A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ESPD-ben a IV. rész α szakaszban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni, azokat a formanyomtatványban nem kell részletesen feltüntetni. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Az ESPD kitöltésével kapcsolatos tov. információkat a Kr. 2-7. § tartalmazzák.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdés, 67.§, 69.§ -ban foglaltak is irányadók.
Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, részletek a KD-ban.
AK a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az AT, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 3 évben, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen
1. részben: legalább nettó 400 000 000 forint vagy legalább 70 db új gépjárműre kiterjedő,
2. részben: legalább nettó 1500 000 000 forint vagy legalább 200 db új gépjárműre kiterjedő,
3. részben: legalább nettó 600 000 000 forint vagy legalább 85 db új gépjárműre kiterjedő,
4. részben: legalább nettó 85 000 000 forint vagy legalább 10 db új gépjárműre kiterjedő,
5. részben: legalább nettó 100 000 000 forint vagy legalább 15 db új gépjárműre kiterjedő,
értékű, közvetlen végfelhasználó részére történő új gépjárművek szállítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely igazolható flottaértékesítésre (azaz minimum 5 db gépjármű egyidejű, egy vevő részére történő értékesítése) vonatkozó referenciával is.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 éven belül befejezettnek, illetve legfeljebb hat éven belül megkezdettnek, ha a teljesítés időtartama (kezdési és befejezési időpontja naptári nap pontossággal megadva) erre az időszakra esik.
M2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű megfelel az alábbi előírásoknak:
A jármű környezetvédelmi besorolása: 5E - tisztán elektromos hajtású
CO2, NOx, NMHC és PM kibocsátás értékei: tisztán elektromos hajtás
Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): tisztán elektromos hajtás.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a keretmegállapodásos (KM) eljárás 1. részében 2.000.000 HUF összegű adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő részenként a KD-ban foglaltak szerint.
A nyertes ajánlattevők a KM eljárás második része alapján feladott és visszaigazolt megrendelésekben késedelmi, hibás teljesítési kötbér, és meghiúsulási kötbér fizetését kötelesek vállalni a közbeszerzési dokumentumokban található keretmegállapodás tervezet alapján.
Részletes feltételeket a KM tervezete tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A megkötendő KM hatálya alatti intézményi beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény költségvetésében áll rendelkezésre.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
-2015. évi CXLIII. tv.
-2007. évi CXXVII. tv.
-2013. évi V. tv.
-2011. évi CXCV. tv.
-2017. évi CL. törvény
-272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Karakterkorlát miatt részletek a Közbeszerzési dokumentumok II. fejezet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: www.kozbeszerzes.gov.hu, „EKMNY05EGJB18” azonosítójú eljárás; a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor utca 47-49. IV. emelet 445. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Minden rész tekintetében: AK a Kbt. 104.§ (3) bek. szerint megjelöli, hogy a Kbt. 105.§ (1) bek. a) pontja szerinti keretmegállapodás (KM) megkötésére irányuló eljárást folytat le. Ennek eredményeképpen a KM-ban meghat. feltételek szerint az intézmények általi közvetlen megrendelés útján a központosított közbeszerzési portálon keresztül kerülhet sor az adott közbeszerzés megvalósítására.
2. A Kbt. 104.§ (4) szerinti ajánlatkérők: a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. § szerinti Intézmények.
3. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (lsd.: AF I.3. Kommunikáció). A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumok/regisztráció fejezetében megadottak szerint regisztrálni kell.
4. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) és a 134.§ (5) valamint a 138.§ (1) bek.-t.
5. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat cégszerűen, elektronikusan aláírt példányát és a 66.§ (4) bekezdése és a 65.§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti - a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó - felolvasólapot csatolni kell.
6. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.
7. Értékelési szempont: Az eljárás első részében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli az ajánlatokat. Részszempontok: 1. Ajánlati ár. Pontkiosztás módszere a fordított arányosítás. 2. Fajlagos akkumulátor kapacitás. Pontkiosztás módszere az egyenes arányosítás. A részszempontokra adható pontszám alsó és felső határa 1-100 pont. Értékelés részletei a KD-ban.
8. AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. pontjában.
10. Az eljárás nyelve magyar. A dokumentumok benyújtására a Kbt. 47.§ (2) bek. alkalmazandó.
11. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
12. Az ajánlathoz csatolandó szakmai ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a megajánlott gépjármű általános forgalombahelyezési engedélyét, nyilatkozatát a forg. hely. eng. használatára, a forgalomba hozatalra, a jótállási feltételekre, a műszaki megfelelőségre, a felszereltségre.
13. Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 60 nap, azaz a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap.[Kbt. 81.§ (11)]
14. Elvárt száll. határidő: megrendeléstől számított legfeljebb 150 nap.
15. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(4) bekezdéseire figyelemmel. A cégkivonatnak, vagy az aláírási példánynak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) Elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját.
16. Jelen eljárásban FAKSZ: Szendrei Gabriella, 00926
17. AF és KD közötti eltérés esetében az AF-ban foglaltak az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) További információk folytatása:
18. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
19. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 35.§ és a 36. § (1), 44. §, 53. § (5) bekezdésben foglaltakra.
20. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.
21. A Kbt. 31 § (5) szerint központi beszerző szerv és a gazdasági szereplők között minden írásbeli kommunikáció - ideértve az ajánlatok benyújtását is - elektronikus úton történik a kozbeszerzes.gov.hu URL című Központosított Közbeszerzési (KK) portálon.
22. A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:
A KK portál használata ingyenes, regisztrációhoz kötött.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan informatikai feltételekre van szükség, mint legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, szkenner, PDF formátumot előállító szoftver.
Ajánlatkérő kizárólag elektronikusan aláírt PDF dokumentumokat és elektronikusan aláírt ASICE konténerbe csomagolt fájlokat kezel.
A PDF dokumentumokat minimum PAdES vagy CAdES egyenértékű legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 lenyomata azonosít.
A teljes Ajánlatot a IV.2.2. szerinti határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés megkezdése) a KK portálra.
Minden ajánlatnak 2 fájlt kell tartalmaznia:
- Felolvasó lap, elektronikusan aláírva PDF formátumban,
- az ajánlat további dokumentumai ASICE konténerbe csomagolva, (az ASICE konténeren belül mindegyik fájl (kivéve az xlsx fájl) egyedileg elektronikus aláírással ellátva).
A feltölthető maximális fájlméret felolvasólap esetén 40 MB, az ASICE konténer esetén 500 MB. Az ASICE konténerbe lehetőleg maximum 40 MB méretű fájlokat csomagoljanak.
A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak ékezetes vagy speciális karaktereket, jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel is ellátja.
Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 (BASE64) lenyomatáról a rendszer automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
23. Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF fájl tartalma minden erre az eljárásra ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik, továbbá az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül.
24. A benyújtandó elektronikus dokumentumokra vonatkozó információk:
PDF formátumú fájl - olvasás ADOBE Reader XI programmal,
xlsx formátumú excel fájl - olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal
ASICE formátumú fájl - megnyitás PKUNZIP programmal,
MS Windows 7 Hu op. rendszerű, és MS Office 2010 Hu irodai szoftverrel telepített notebook, valamint internetkapcsolat áll ajánlatkérő rendelkezésére.
25. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó nyilatkozatok/igazolások nem magyar nyelvűek, akkor ajánlattevő általi felelős fordítását is csatolni kell, valamint cégszerű nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával.
26. Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám: +36 18966300.
27. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a közb. szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák