Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.23.
Iktatószám:4586/2018
CPV Kód:72212210-4
Ajánlatkérő:Nemzetgazdasági Minisztérium
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK18269
Postai cím: József nádor tér 2-4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Demkó Ivett
Telefon: +36 1 7953619
E-mail: ivett.demko@ngm.gov.hu
Fax: +36 1 5502147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ngm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK18269
Postai cím: József nádor tér 2-4. V. emelet 505. irodahelyiség
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Demkó Ivett
Telefon: +36 1 7953619
E-mail: ivett.demko@ngm.gov.hu
Fax: +36 1 5502147
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ngm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Komplex portálfejlesztési tevékenység az nfsz.munka.hu felület megújításának érdekében”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212210-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
vállalkozási szerződés keretében megvalósuló az nfsz.munka.hu felület teljes körű megújítása, a munkaügyi szervezet ügyfeleinek (álláskeresők, munkáltatók) célzott online tartalmak új honlapon történő elérhetővé tétele
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
A beszerz.tárgy.természete miatt a tevékenység.nem különít.el egymástól azok szorosan egymás.épülnek.A rendszerfejleszt.kizárólag akkor biztosít.,ha az üzleti igények megismerés.,ez alapján a követelményleírás és specifik.elkészít. az a Vállalk. végzi,mely később a megvalósításáért is felelős lesz,a tervezési szakaszban már figyelem.kell lenni a megval.módjára is.Továbbiak a dokumentációban.
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex portálfejlesztési tevékenység az nfsz.munka.hu felület megújításának érdekében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212210-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az nfsz.munka.hu felület teljes körű megújítása, a munkaügyi szervezet ügyfeleinek (álláskeresők, munkáltatók) célzott online tartalmak új honlapon történő elérhetővé tétele a dokumentációban részletezettek szerint.
A fejlesztés eredményeképp létrejött honlapon a regisztrált felhasználók előzetesen becsült száma (az éles indulást követő 12 hónapon belül): 2000 fő.
A fejlesztés eredményeképp létrejött komplex honlap minimálisan elvárt tartalomtípusai:
- 5 nyitóoldal jellegű felület (honlap-nyitóoldal, csatorna-nyitóoldalak),
- 4000 statikus elemeket tartalmazó aloldal,
- 100 interaktív elemeket tartalmazó aloldal,
- 200, az NFSZ arculatához illeszkedő, a honlapon használható vizuális elem (ikon, piktogram).
Az új oldal kialakításánál fontos, hogy mind tartalmában, mind kinézetében, mind funkcionalitásában a mai kor elvárásainak megfelelően készüljön el. Ez azt jelenti, hogy a kialakításánál az átláthatóságra, az egyszerűségre és a közérthetőségre kell törekedni. Az európai példákból kiindulva olyan oldalt érdemes létrehozni, aminek a célja nem csupán az információk közzététele, hanem azok minél hatékonyabb átadása és eljuttatása a célcsoportoknak, emellett egy bizalom kiépítése az emberek felé a foglalkoztatási szerv szolgáltatásai kapcsán.
Az új portál működéséhez szükséges infrastruktúrát (hardver és szoftver), valamint az üzemeltetési feladatok ellátását az Ajánlatkérő biztosítja, együttműködve a munkaügyi szervezethez kötődő informatikai tevékenységeket végző szervezettel (ajánlatkérés készítésének időpontjában NISZ Zrt.).
Az új portál lehetőséget kínál a látogatóknak bizonyos elektronikusan is intézhető ügyek indítására. A kialakítandó megoldásnak meg kell felelnie a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól leírtaknak. A funkció alapvetően három elektronikusan intézhető ügyszállal indul, de a későbbiekben további ügyekkel bővíthetőnek kell lennie.
A belépéshez kötött funkciók esetében, fejlesztés során kiemelten szükséges figyelembe venni a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), illetve a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) szolgáltatás felhasználhatóságát, illetve ezek vonatkozásában szükséges a Nisz Zrt-vel való együttműködés.
Kiemelt munkafázisok:
• az elkészült főbb elvárások alapján, Megrendelővel való egyeztetés alapján, a kapcsolódó üzleti logika elemzését figyelembe véve a részletes követelményspecifikáció elkészítése
• fejlesztések megvalósítása
• fejlesztések informatikai tesztelése
• fejlesztések szakmai tesztelésének támogatása
• élesítéshez kapcsolódó tevékenységek
• garanciális hibajavítás
• a valós felhasználás alapján érkező visszajelzések alapján finomhangolási tevékenységek
Az elvárt tevékenység tartalma:
• Funkcionális tervezés és rendszertervezés - szerződés aláírásától számított 3 hónap
• Fejlesztési feladatok ellátása
1..1. 1. tesztverzió telepítése - szerződés aláírásától számított 7 hónap
1..2. 2. tesztverzió telepítése - szerződés aláírásától számított 9 hónap
1..3. végleges verzió telepítése - szerződés aláírásától számított 11 hónap
• Dokumentálás - szerződés aláírásától számított 12 hónap (folyamatos)
• Oktatás - szerződés aláírásától számított 12 hónap
• Tesztelés - szerződés aláírásától számított 12 hónap (folyamatos)
• Telepítés - szerződés aláírásától számított 12 hónap
DEV: fejlesztői környezet
TST: teszt környezet
PROD: éles környezet
• Migrálás - szerződés aláírásától számított 11 hónap
• Általános support-tevékenységek ellátása - szoftver átadásától számított 2 év
• Továbbfejlesztési tevékenységek ellátása - szoftver átadásától a szerződés hatálya alatt, az eredeti követelményspecifikációban nem szereplő továbbfejlesztési megrendelések alapján (opcionális rész)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AzM/2.a) pont.megjel.projektvezető rendelkezik-e PMP projektmenedzseri képesítéssel (vagy azzal egyenértékű képesítéssel) 15
2 AzM/2.c) pont.megjel.szoftverfejlesztő rendelkezik-e szoftver platform gyártói szakmai minősítéssel (MCSE(MicrosoftCertifiedSolutionsExpert) vagy MCSD(MicrosoftCertifiedSolutionsDevelorer)minősítéssel 15
x Költség kritérium – 1 Egyösszegű ajánlati ár (Ft) 60
2 Fejlesztői napi díj mértéke (napidíj/Ft)  10
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a jelen ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megadott fejlesztési feladat továbbfejlesztését rendelheti meg, mértéke maximum a nettó „alapvállalkozói” díj 25%-a. Ajánlatkérő az opcionális részt az éles üzem tapasztalatai és a jogi környezet változásának függvényében hívja le a II.2.7) pont szerinti időtartamon belül, legkésőbb annak lejárta előtt legalább 3 hónappal.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Út a munkaerőpiacra” (GINOP- 5.1.1-15/2015-00001 vagy VEKOP - 8.1.1-15/2015-00001) elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci program
II.2.14) További információ:
A részletes feladatleírást és szerződési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.Az Ajánlattevőnek kötelezően nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakról.
A nyertes ajánlattevő,Ajánlatkérő által jelzett funkciók,illetve fejlesztési szakaszok esetében együttműködik a NISZ ZRt.-vel,ill.ezen funkciók vonatkozásában a NISZ Zrt.-vel egyeztetett fejlesztési megoldást választ.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön ESPD-t is be kell nyújtani az ajánlatban. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön ESPD-t köteles benyújtani.
Az ESPD-t a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3-7. §-a szerint kitöltve, papíralapon kell csatolni az ajánlatban. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja Az ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni - az érintett szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetniük azt is, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) bek.]
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § és 12. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlat részeként be kell nyújtani a Kbt. 67. § szerinti ESPD-be foglalt nyilatkozatot a Kbt. 67. § szerinti tartalommal.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek (adott esetben a más gazdasági szereplőnek) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elért - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdésére, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a következő feltétel fennáll:
P/1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legutolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) - teljes árbevétele nem éri el összesen a 200.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (adott esetben az alkalmasság igazolásban részt vevő más gazdasági szereplőnek, a továbbiakban: más gazdasági szereplő) az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények előzetes igazolására.
A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva - a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül - akkor felelhet meg, amennyiben az adott kapacitást biztosító szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9) bek] Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára,(7) bekezdésére is továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1)-(2) bekezdésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (weblap/információs rendszer fejlesztés és/vagy továbbfejlesztés) szolgáltatásainak ismertetése.
Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az előírt referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni, figyelemmel a 21. § (3a) bekezdésére
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
M/2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M/2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával:
1 db, országos rendszerhez/rendszerekhez kapcsolódó, legalább 1500 rendszerben regisztrált felhasználó által használt információs rendszer fejlesztésére, és/vagy továbbfejlesztésére, bevezetésére és/vagy támogatására kiterjedő referenciával.
Az országos lefedettségű rendszer fogalma: olyan rendszer, amely bizonyíthatóan (mért adatokkal alátámasztva) országos felhasználói körrel rendelkezik és országosan működő szervezet tevékenységét támogatja.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:
a) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki szoftverfejlesztést megvalósító projektben legalább 36 hónapos projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik,
b) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki szoftverfejlesztést megvalósító projektben legalább 36 hónap rendszerszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki szoftverfejlesztést megvalósító projektben legalább 36 hónap szoftverfejlesztési szakmai tapasztalattal rendelkezik.
d) egy fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberrel, aki szoftverfejlesztést megvalósító projektben legalább 36 hónap IT biztonsági szakértői szakmai tapasztalattal rendelkezik - a 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet 7. §-ában rögzített szakmai tapasztalatra és képesítésre vonatkozó elvárásoknak megfelelően.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető meg.A 2.2.5.pont.meghat.1.érték.részszemp.szerinti megfelelésként egyenértékű a PMP,IPMA,CMC képesítést.Ezeken felül a tematikában illeszkedő akkreditált,ellenőrizhető végzettséget.Ezt a Kbt.45.§(3)-(6) bek.szerint igazolni szükséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés és a kifizetés pénzneme:HUF.
A forrás megoszlása:GINOP5.1.1-15(83,4%)VEKOP8.1.1-15(16,6%)
A támogatás intenzitása:100% A finanszírozás módja utófinanszíroz.Ajánlatkérő előleget nem biztosít.A szerződésszerű és igazolt teljesítést követően számla az ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül,átutalással kerül kiegyenlítésre,a Kbt.135.§ (1)és(5) bek.,valamint a Ptk.6:130.§(1)és(2)bek. foglalt.megfelelően.Ajánlattevő az nfsz.munka.hu oldal megújításával kapcsolatos tervezési és fejlesztési feladatok ellátására vonatkozóan 5 részszámla és 1 végszámla,az nfsz.munka.hu oldal supp.tekintetében negyedévente jogosult számla benyújtására a közb.dok.-ban foglaltak szerint.Az ellenszolgáltatás részlet.feltételeit a közb.dok.tartalmazza.Ajánlatkérő hivatk.a Kbt. 135.§(1),4),6)bek.,a 136.§(1),(2),143.§(3)bek.-re.A szerz.bizt.mellékköt.a közb.dok.rögzít(késedelmi,hibás,meghiús.kötb.),garancia 12hónap,szerz.telj.elmarad.kapcs.biztosíték 5%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Nemzetgazdasági Minisztérium, 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. V. emelet 513. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 68. §-a alapján jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatot roncsolásmentes, nem bontható zárt borítékban vagy dobozban, cégszerűen aláírva, 1 példányban, kötött vagy fűzött formában, oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva, minden oldalt folyamatos sorszámozással ellátva, a Nemzetgazdasági Minisztérium Jogi és Kodifikációs Főosztályának címezve, „Komplex portálfejlesztési tevékenység az nfsz.munka.hu felület megújításának érdekében”felirattal ellátva kell benyújtani.Ezen felül az ajánlatoknak 1 példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) történő benyújtása is szükséges, mellyel kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file, valamint a költségvetési táblázat szerkeszthető, Excel fájlként xls. vagy xlsx. formátumú) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Amennyiben az ajánlat papír alapú és az elektronikus változata között ellentmondás található, úgy Ajánlatkérő a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmát tekinti irányadónak.Egyebekben a Kbt.66.§(1) bekezdésében és a 68.§(2) bekezdésében meghatározott formai követelmények az irányadóak.
Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében a már ismert alvállalkozókat.
Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontja tekintetében.
Az Ajánlattételi felhívás II.2.7. pontjában meghatározott 36 hónap teljesítési határidő 12 hónap nfsz.munka.hu oldal megújításával kapcsolatos tervezési és fejlesztési feladatokból, 24 hónap nfsz.munka.hu oldal supportjából és opcionális új fejlesztési igényekből áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 39.§(1)bekezdése alapján az ajánlatkérési dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton is hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők számára a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett „nfsz.munka.hu oldal megújításával kapcsolatos tervezési és fejlesztési feladatok ellátása” beszerzés megnevezéssel.
A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elérhetőségei:
Neve: dr. Demkó Ivett Lajstromszám: 00639 Telefonszám: +36-30-278-0475 Faxszám: +361-550-2147 E-mail cím: demko.ivett@gmail.com Levelezési cím: 1012 Budapest, Attila út 123.félem.2. A Kbt. 47. § (2) bek szerint - a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló, valamint a Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozat kivételével - valamennyi dokumentumot egyszerű másolati példányban kell benyújtani.Ajánlatkérő rögzíti, hogy Ajánlattevő az ajánlattételhez a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát is csatolnia kell, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen, hitelt érdemlő módon megállapítható legyen a felolvasólapon is rögzítésre kerülő értékelési szempontként meghatározott szakmai feltételek teljesülése.Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint történik.Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
1-2. részszempontra (a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) útmutatója szerint - a pontozás módszere alapján).
3. részszmepont értékelése
A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, (a Közbeszerzési Hatóság KÉ2016. évi 147.szám, 2016.december 21.) útmutatója szerint (fordított arányosítás) alapján.
A végső pontszám meghatározása a Kbt.77.§ (2),(4)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel összegezi.Az eljárást lezáró döntésről szóló értesítés időpontja: a Kbt. 70.§(1) bek és a 79.§(1)-(2) bek alapján.A szerződéskötés időpontja:a Kbt. 131.§(6)bek szerint.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.81.§(4)bek.
Ajánlatkérő a Kbt.75.§(2)bekezdés e)pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.A dokumentáció a www.kozbeszerzes.hu oldalon a KBA rendszerben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3), (7) bekezédese szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák