Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:5374/2018
CPV Kód:72212463-2
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sallai Kinga
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.mnb.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank, Központi Expedíció
Nemzeti azonosítószám: AK04799
Postai cím: Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sallai Kinga
Telefon: +36 1 4282600-1346
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közös adatbefogadó rendszer (STEFI) üzemeltetési- és szoftverfejlesztési támogatása
Hivatkozási szám: KBF/71/2018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212463-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MNB statisztikai és felügyeleti adatszolgáltatásainak befogadását biztosító rendszerének (STEFI) üzemeltetetési- és szoftverfejlesztési támogatása: 1.Üzemeltetés támogatás: hibakeresés-hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, archiválás támogatás, mentés-visszatöltés támogatás. A nyertes ajánlattevő 60 havi rendelkezésre állást, és ennek részeként havi 1 embernap szakértői támogatást biztosít (ezt meghaladóan a fejlesztői keret terhére hívható le opcionális erőforrás) 2.Szoftverfejlesztési támogatás: nyertes ajánlattevő fejlesztői erőforrást biztosít a rendszerrel összefüggő szoftver és architektúra tervezési, szoftverfejlesztési és szoftvertesztelési feladatok elvégzésére, végrehajtására. Ajánlattevő felelősségi körébe tartozik minden informatikai szakmai feladat ellátása a felméréstől, a tervezésen, fejlesztésen át az üzembe helyezés és migráció helyszíni tátámogatását is beleértve. Mennyisége 3000 embernap keret, mely felhasználása opcionálisan, eseti lehívás alapján történik.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közös adatbefogadó rendszer (STEFI) üzemeltetési- és szoftverfejlesztési támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212463-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Nemzeti Bank statisztikai és felügyeleti célú, adatbefogadást biztosító rendszerének (STEFI) üzemeltetetési- és szoftverfejlesztési támogatása az alábbiak szerint:
1. Üzemeltetés támogatás során ellátandó feladatok: hibakeresés-hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, archiválás támogatása, mentés-visszatöltés támogatása. A támogatási szolgáltatás keretében a nyertes ajánlattevő 60 havi rendelkezésre állást, valamint ennek részeként havi 1 embernap (8 munkaóra) szakértői támogatást biztosít (ezt meghaladó igény esetén a fejlesztői keret terhére hívható le opcionális szakértői erőforrás);
2. Szoftverfejlesztési támogatás: nyertes ajánlattevő fejlesztői erőforrást biztosít az ajánlatkérő rendszerével összefüggő szoftver és architektúra tervezési, szoftverfejlesztési és szoftvertesztelési feladatok elvégzésére, végrehajtására. Ajánlattevő felelősségi körébe tartozik minden informatikai szakmai feladat ellátása a felméréstől, a tervezésen, fejlesztésen át az üzembe helyezés és migráció helyszíni támogatását is beleértve. Mennyisége 3000 embernap (24 000 munkaóra) keret, melynek felhasználása opcionálisan, eseti lehívás alapján történik.
Az MNB STEFI rendszer Microsoft .NET és webalapú fejlesztés, melyet várhatóan több ezer felhasználó fog használni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult eseti szoftverfejlesztési támogatási szolgáltatás megrendelésére 3000 embernap (24 000 munkaóra) keret erejéig, melynek felhasználása opcionálisan, eseti lehívás alapján történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Ajánlattevő - Előzetes igazolás:
a) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Korm.rend.) 1.§ (1) bek-ben foglaltak alapján a 4-7.§-ainak megfelelően kitöltött, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
b) Az ajánlatban az ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt. 67.§ (4) bek-re vonatkozó nyilatkozatát.
Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet:
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön kitöltött és aláírt ESPD-ket is be kell nyújtani az ajánlat részeként. A Korm.rend. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtania a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő - Részletes igazolás:
a) Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében, a Korm. rend. 1.§ (2) bekezdésében, a Korm.rend. III. Fejezetében (8, 10, 12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
b) A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a Korm.rend. 8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
c) A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend. 10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Korm.rend. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.rend. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm.rend. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a Korm.rend. 13.§-ban foglaltakat, adott esetben.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További információ az ajánlati dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy azalkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD csatolásával, úgy, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatot tesz a kiválasztási szempont(ok)nak való megfelelésről.
Részletes igazolás:
Az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló más szervezet a G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiakban előírt igazolást az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtja be.
G1. Ajánlattevőnek/alkalmasságot igazoló szervezetnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét, továbbá a független könyvvizsgálói záradékot (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A Korm. rend. 19. § (2) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet azért nem rendelkezik beszámolóval, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a Korm.rendelet 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazoló szervezet saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az eljárást megindító felhívás feladását (ld. VI.5 pont) megelőző három lezárt üzleti évben az adózott eredmény egynél több üzleti évben volt negatív.
A Korm.rend. 19. § (2) szerinti esetben alkalmas az ajánlattevő, ha működésnek ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (központi bank vagy pénzügyi intézmények felügyeletét ellátó szerv vagy hitelintézet számára adatbefogadó és/vagy adatfeldolgozó informatikai rendszer fejlesztése és üzemeltetése (üzemeltetés támogatása), licence díjak nélkül) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesített árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 000 000 HUF-ot.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6) bekezdés).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 19. § (2), (3), (7) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD csatolásával, úgy, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatot tesz a kiválasztási szempont(ok)nak való megfelelésről.
Részletes igazolás:
Az ajánlattevő/alkalmasságot igazoló más szervezet az M1. és M2. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiakban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására nyújtja be:
M1. Az ajánlati felhívás feladásától (ld. VI.5 pont) visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (Korm. rend. 21. § (3) bekezdés a) pont), és 22. § (1)-(2) bekezdés).
Projekttársaság teljesítésére a Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni:
- a szolgáltatás tárgyát, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- az ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap részletezettséggel)
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatott referenciák esetében a szerződés megkezdésének kezdő időpontja egyik esetben sem lehet korábbi, mint az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap), azonban a teljesítés befejező időpontjának az elmúlt 3 évbe (36 hónap) bele kell esnie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
A Korm.rend. 22. § (5) bek. fennállása esetén nyújtsa be az ajánlattevő a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
M2. Azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Korm. rend. 21.§ (3) bekezdés b) pontja). A szakemberek tekintetében csatolni kell a szakmai tapasztalatot igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, és a végzettségét, képzettségét igazoló okirat másolatát. Az M2.4 pont szerinti Microsoft MCSD: App Builder minősítés meglétét igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges, amennyiben a minősítés a https://mcp.microsoft.com/Anonymous//Transcript//Validate adatbázisban ajánlatkérő által ellenőrizhető (az ajánlattevő által megadott adatok alapján). A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalat -tól-ig, év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő az adott pozíciónál előírt szakmai gyakorlati idő megállapításánál.
Ajánlattevő csatolja a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát (a szakmai önéletrajzba is belefoglalható).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített,
az alább részletezett tartalmú referenciákkal:
M1.1) legalább 1 db befejezett, minimum nettó 25 millió Ft értékű, központi banknál vagy pénzügyi intézmény felügyeletét ellátó szervnél vagy hitelintézetnél megvalósított adatbefogadó és/vagy adatfeldolgozó informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó referenciával, és
M1.2) legalább 1 db befejezett, minimum nettó 15 millió Ft értékű, központi banknál vagy pénzügyi intézmény felügyeletét ellátó szervnél vagy hitelintézetnél megvalósított adatbefogadó és/vagy adatfeldolgozó informatikai rendszer üzemeltetésére és továbbfejlesztésére vonatkozó támogatási szolgáltatás tárgyú referenciával, melynek teljesítési időtartama legalább 12 hónap volt, és
M1.3) legalább 1 db befejezett, minimum nettó 10 millió Ft értékű, Microsoft .NET alapú és web alapú, központi banknál vagy pénzügyi intézmény felügyeletét ellátó szervnél vagy hitelintézetnél megvalósított adatbefogadó és/vagy adatfeldolgozó informatikai rendszer fejlesztésére vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő egy korábbi szolgáltatást több alkalmassági követelmény igazolására is felhasználhat.
M2 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő szakemberekkel:
M2.1) 1 fő olyan szakemberrel, aki államilag elismert szakirányú (informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségű és legalább 3 év (36 hónap) projektvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és magyar nyelven felsőfokon beszél vagy magyar anyanyelvű, és
M2.2) 1 fő olyan szakemberrel, aki államilag elismert szakirányú (informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 5 év (60 hónap) rendszerszervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és magyar nyelven felsőfokon beszél vagy magyar anyanyelvű, és
M2.3) 1 fő olyan szakemberrel, aki államilag elismert szakirányú (informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 5 év (60 hónap) architektúra-tervezői szakmai tapasztalattal rendelkezik, magyar nyelven felsőfokon beszél vagy magyar anyanyelvű, és
M2.4) 2 fő olyan szakemberrel, akik államilag elismert szakirányú (informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségűek, rendelkeznek az ajánlattételi határidő napján érvényes Microsoft MCSD: App Builderminősítéssel és legalább 5 év (60 hónap) Microsoft környezetben végzett szoftverfejlesztési szakmai tapasztalattal, magyar nyelven felsőfokon beszél vagy magyar anyanyelvű, és
M2.5) 1 fő olyan szakemberrel, aki államilag elismert szakirányú (informatikus vagy mérnök vagy matematikus vagy gazdasági) egyetemi vagy főiskolai végzettségű és legalább 3 év (36 hónap) tesztelői szakmai tapasztalattal rendelkezik, és magyar nyelven felsőfokon beszél vagy magyar anyanyelvű.
A magyar nyelvismeretre vonatkozó követelménynek ajánlattevő megfelelhet úgy is, hogy a teljesítés során a zavartalan magyar nyelvű kommunikációt a megfelelő szakkifejezéseket ismerő tolmács útján biztosítja.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott szakemberek több kompetenciaterületet is lefedhetnek, átfedés lehetséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. A Nyertes Ajánlattevő a teljesítésigazolás kiállítását követően nyújthat be számlát. Fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap, kifizetés átutalással történik. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. (1), (5)-(6) bekezdés.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A részletes szabályokat a Dokumentáció IV. fejezetét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 201. sz. helyisége.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra vonatkozóan a Kbt. 68. § (1)-(4), illetve (6) bekezdésében foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával, biztonsági ellenőrzést követően lehetséges, és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Kötbérek: Rendelkezésre állási kötbér, késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint.
2. Értékelési szempont indoklás: Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (5) bekezdésének megfelelően, mivel az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumok részét képező követelményspecifikációban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
3. Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges válasz esetén is.
4.Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
5.Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 28.§ (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
6. Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell káreseményenként és éves szinten legalább a közbeszerzési ajánlatának felolvasólapján megadott „összesen nettó ajánlati ár” értékének 20%-át elérő kártérítési összegre vonatkozó általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely kiterjed a nyertes ajánlattevő, és munkavállalója, valamint Ptk. szerinti közreműködője (alvállalkozója, megbízottja, stb.) által az ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károkért való felelősségre. A biztosítási kötvény vagy egyéb, a biztosítás fennállását igazoló dokumentum másolata a szerződés mellékletét képezi. A nyertes ajánlattevő a biztosítását a szerződés időbeli hatálya+30 napos időtartamra köteles fenntartani.
7. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
8. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
9. FAKSZ: Horváth Éva (lsz: 00399)
10. A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel:
- az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, továbbá
- negatívan hatna a beszerzés megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire (egységes kódbázis kialakítása és fenntartása, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, megbízotti felelősség, közös munkavégzés, minőség kérdése, stb.), azaz gazdasági, műszaki, minőségi, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák