Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:5528/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:Magyarország;Magyarország;Magyarország;Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián, főosztályvezető
Telefon: +36 13544218
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://download.perfekt-tender.hu/download/9f1a4e0917b612d5b13c9579759b80d6 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Perfekt-Tender Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Márai Sándor u. 76.
Város: Őrbottyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2162
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Gabriella (FAKSZ lajstromszám: 00054)
Telefon: +36 304427039
E-mail: info@perfekt-tender.hu
Fax: +36 28200210
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK05960
Postai cím: Szalay utca 16. Fszt. 25. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Lacza Krisztián, főosztályvezető
Telefon: +36 16136604
E-mail: LaczaK@obh.birosag.hu
Fax: +36 17996506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil munkaeszköz beszerzés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mobil munkaeszköz beszerzése négy részben:
1. rész Notebook „kicsi”
2. rész Notebook „közepes”
3. rész Tablet „nagy”
4. rész Tablet „közepes”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Notebook „kicsi”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
283 db kisméretű notebook szállítása a szerződésben rögzítettek szerinti helyszínekre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az opciós mennyiség lehívása esetén.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzés tárgya szerinti mennyiség maximum 30%-a. 2018. december 31. napjáig rendelhető meg. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Notebook „közepes”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
470 db közepes méretű notebook szállítása a szerződésben rögzítettek szerinti helyszínekre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az opciós mennyiség lehívása esetén.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzés tárgya szerinti mennyiség maximum 30%-a. 2018. december 31. napjáig rendelhető meg. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Tablet „nagy”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
313 db nagyméretű tablet szállítása a szerződésben rögzítettek szerinti helyszínekre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az opciós mennyiség lehívása esetén.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzés tárgya szerinti mennyiség maximum 30%-a. 2018. december 31. napjáig rendelhető meg. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Tablet „közepes”
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
További tárgyak:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
789 db közepes méretű tablet szállítása a szerződésben rögzítettek szerinti helyszínekre.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az opciós mennyiség lehívása esetén.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A közbeszerzés tárgya szerinti mennyiség maximum 30%-a. 2018. december 31. napjáig rendelhető meg. Részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az ESPD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Kormr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor.
Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos kötelezettség teljesítésére az Európai Bizottság által erre vonatkozóan létrehozott webfelület használandó. Az elektronikus formanyomtatvány-minta elérhetősége: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén: P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak.
Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is, amennyiben Ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (alfa pont). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései alapján figyelemmel a 3.§-ra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlatkérőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmas az ajánlattevő a teljesítésre, ha az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (munkaállomás) származó árbevétele összesen elérte legalább a
1. rész nettó 60 millió Ft-ot;
2. rész nettó 120 millió Ft-ot;
3. rész nettó 70 millió Ft-ot;
4. rész nettó 90 millió Ft-ot.
Ajánlatkérő munkaállomás alatt a közbeszerzés tárgyát képező laptopot és/vagy notebookot és/vagy tabletet érti.
Az alkalmassági követelmény vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés.)
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (8), (11) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén: M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése a) pontja alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal:
● a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),(év, hó, nap)
● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
● a szerződés tárgya,
● a mennyiségi adatok megadása,
● a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A fenti adatokat olyan részletesen kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést - konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (alfa pont). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdései alapján figyelemmel a 3.§-ra az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia ajánlatkérőnek az alkalmassági követelménynek való megfelelést.
Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe, amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetén: M.1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább
1. rész: 200 db munkaállomás;
2. rész: 350 db munkaállomás;
3. rész: 230 db munkaállomás;
4. rész: 580 db munkaállomás
szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő munkaállomás alatt a közbeszerzés tárgyát képező laptopot és/vagy notebookot és/vagy tabletet érti.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ajánlati ár 1%-a minden késedelemmel érintett napra.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (Meghiúsulási kötbér): A szerződéstervezetben nevesített esetekben az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összeg.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetében annak összegéből az addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül.
Ajánlatkérő a kötbérek tekintetében felhívja Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186.§ (1) és (3) bekezdésben foglaltakra.
Fizetési feltételek: Kbt. 135. § (1), és (6) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, a szerződéstervezet szerint.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:30 (óó:pp) Hely: Hely: Országos Bírósági Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 16. 24. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdése szerint történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az épületbe beléptetés történik, amelynek időigénye 15-30 perc is lehet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt.
56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban az ajánlati felhívás I. 3. pontjában megadott elérhetőségen keresztül. A kérdéseket kérjük szerkeszthető formában is megküldeni.
2) Értékelési szempontok valamennyi rész esetén: pontszám: 0-10. 1. részsz. egyenes arányosítás, 2. részsz. fordított arányosítás KH útmutató. Ld. Közbeszerzési dokumentumok.
3) Az ajánlati biztosíték mértéke:
1. rész: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
2. rész: 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint
3. rész: 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint
4. rész: 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00319542-00000000 (MÁK)
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Valamennyi rész esetén külön-külön:
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára „Ajánlati biztosíték - Mobil munkaeszköz - valamint az adott rész megnevezése" megjelöléssel az előírt pénzösszeg befizetésével (több részre történő ajánlattétel esetén részenként szükséges az utalást teljesíteni), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. Részenként külön dokumentum nyújtandó be. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény érvényessége minimálisan az ajánlati kötöttség végét követő munkanap 24. óra. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény eredeti példányát ajánlattevő - befűzés nélkül - köteles az ajánlathoz zárt borítékban csatolni, valamint másolati példányban ajánlatába befűzni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (5) bekezdésében és 73. § (6) bekezdésében foglaltakra.
4) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (2) bekezdését nem alkalmazza.
5) Az ajánlat összeállításával, nyilatkozatok, igazolások benyújtásával kapcsolatos valamennyi további információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
6) Csatolandó minden egyéb, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.
7) Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a felhívás az irányadó.
8) A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele. Az aláírt szerződés csatolása az ajánlatba nem szükséges.
9) Tovább VI.4.3. pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-ának rendelkezései szerint.
VI.3. pont folytatása
10) Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
11) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. A bontást Ajánlatkérő a pontosido.com információi alapján kezdi meg.
12) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal (eredeti), valamint nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
13) Csatolandó az ajánlattevő vonatkozásában:
- Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
- Amennyiben az ajánlattevő (cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben az érintett cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.
14) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
15) A Kbt. 57.§ (2) bekezdés szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, akik a közbeszerzési dokumentumokat elektronikusan, igazoltan elérték. A Közbeszerzési dokumentumok letöltésének sikerességéről ajánlattevő visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg, akkor a fenti feltételek igazolása nem történt meg, ebben az esetben kérjük lépjen kapcsolatba az eljárás lebonyolítójával.
16) Az ajánlathoz csatolandó a megajánlott termékre vonatkozóan a gyártó vagy magyarországi forgalmazó nyilatkozata a műszaki leírásban meghatározottak teljesüléséről.
17) Az ajánlathoz csatolandó a megajánlott termékek műszaki adatlapjai.
18) Az ajánlathoz csatolandó a megajánlott termékek részletes bemutatása (3/b űrlap) a nyilatkozatmintákban szereplő tartalommal.
19) Ajánlatkérő a termékek pontos szállítási helyszínét és a darabszámokat a szerződéskötéskor, Elosztási lista alapján adja meg. A szállítási helyszínek Ajánlatkérő honlapja szerinti bíróságok.
20) A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség ideje 30 nap.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák