Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/73
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.17.
Iktatószám:5535/2018
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése - 1. rész Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése;NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság HU 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, informatikai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK17596
Postai cím: Kossuth tér 1
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +3642524523
E-mail: nagy.attila@nyiregyhaza.hu
Fax: +3642415997
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirinfononprofitkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirinfononprofitkft.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.nyirinfononprofitkft.hu/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: dr. Kovács Krisztina Közbeszerzési Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szegfű u. 73.B.II/5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Krisztina
Telefon: +36303368323
E-mail: kozbeszkk@gmail.com
Fax: +3642781269
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirinfononprofitkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyirinfononprofitkft.hu/
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth tér 1. (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületének 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca felőli bejárata, jobbra, első emeleti körfolyosó bejárati ajtó)
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Nagy Attila
Telefon: +36305534146
E-mail: nagy.attila@nyiregyhaza.hu
Fax: +3642415997
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyirinfononprofitkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nyirinfononprofitkft.hu/
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, informatikai szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő részére számítástechnikai berendezések beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése - 1. rész Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése - 1. rész Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.) Dell 3050 típusú vagy ezzel egyenértékű gyártói összeszerelésű, a lentiekben meghatározott minimum specifikációval rendelkező számítógép konfiguráció: 240 db
2.) Dell 5050 típusú vagy ezzel egyenértékű gyártói összeszerelésű, a lentiekben meghatározott minimum specifikációval rendelkező számítógép konfiguráció: 8 db
3.) Dell 5050 típusú vagy ezzel egyenértékű gyártói összeszerelésű a lentiekben meghatározott minimum specifikációval rendelkező számítógép konfiguráció: 22 db
4.) Dell S2218H típusú vagy ezzel egyenértékű monitor: 215 db
5.) Dell P2717H típusú vagy ezzel egyenértékű monitor: 55 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kötelező 36 hónap jótálláson felül vállalt többlet jótállás időtartama (hó) (min.0 hónap, max. 12 hónap)  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész becsült értéke nem kerül közlésre. A II.2.6 pontban feltüntetett érték nem releváns, csak a hirdetménykezelő rendszer miatt került kitöltésre.

II.2.1)
Elnevezés: Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése - 2. rész Számítástechnikai szoftverek beszerzés
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság HU 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Microsoft Office 2016 Home & Business for Win 32/64bit HUN, vagy azzal egyenértékű: 270 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A rész becsült értéke nem kerül közlésre. A II.2.6 pontban feltüntetett érték nem releváns, csak a hirdetménykezelő rendszer miatt került kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki:
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a alapján az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlat benyújtásakor az Ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § és 6. § szerint kitöltött Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: ESPD) kell benyújtania.
Ajánlatkérő köteles elfogadni a Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén Ajánlattevő a Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok tekintetében a fentieken túlmenően a Korm. rendelet 1-16. §-ai irányadóak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében:
Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P1)
Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét (amennyiben az kötelező).
Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló benyújtása az ajánlatban nem szükséges, kizárólag az erre vonatkozó nyilatkozat.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti, a közbeszerzés tárgyából (Számítástechnikai gépek, berendezések leszállítása/ Számítástechnikai szoftverek leszállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetében:
P1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.
Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének el kell érnie az alábbi összegeket:
1. rész. Számítástechnikai gépek, berendezések leszállítása: nettó 20 millió forintot.
2. rész. Számítástechnikai szoftverek leszállítás: nettó 4 millió
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P1) alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de 6 éven belül megkezdett szállításainak ismertetését, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdése szerint meghatározott formában benyújtott igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- a szerződés tárgya (a szállítás pontos megnevezése);
- a teljesítés ideje, időtartama (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a szállítás mennyisége
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a kért, közbeszerzés tárgyára vonatkozó, M1) pontban előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést.
Amennyiben az ismertetett szállítás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági
szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárva nem teljesített olyan szállításra irányuló szerződést, mely szerződés teljesítése során megvalósultak az alábbiak:
1. rész esetében: 50 db számítógép konfiguráció szállítása.
2. rész esetében: 50 db MS Office szoftver szállítása.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt referenciák több szerződéssel is teljesíthetőek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumban csatolt szerződés tartalmazza.
2. Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/06/18 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala épületének 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca felőli bejárata, jobbra, első emeleti körfolyosó bejárati ajtó)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (3)-(4), valamint (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek (továbbiakban: AT) vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak (továbbiakban: AV) elektronikus úton kell letölteni, melyet a KD részét képező regisztrációs lap kitöltésével - a +36 42 781 269telefax számra vagy a kozbeszkk@gmail.com címre - történő haladéktalan visszaküldésével kell igazolni, és az ajánlat részeként AT-nek csatolnia kell a kitöltött és az AK részére visszaküldött regisztrációs lap másolati példányát.
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2) Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
3) A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat.
4) AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., 66.§ (4) bek., valamint 66.§ (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozatát.
5) Folyamatban lévő vált.bejegyzési elj. esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13.§-ban foglaltakat kell figyelembe venni.
Érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben az adott részre megajánlott bármely termék a termékleírás, vagy a prospektus alapján nem felel meg a Közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában meghatározott részletes, minimum műszaki/szakmai követelményeknek.
6) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy valamennyi megajánlott termék tekintetében rendelkezik magyarországi szervizzel, vagy szervizpartnerrel, illetve szervizjogosultsággal.
Érvénytelen az adott részre benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben bármely megajánlott termékre vonatkozóan az ajánlattevő nem rendelkezik forgalmazási jogosultsággal.
7) Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke az I. rész vonatkozásában 1.500.000 Ft (azaz egymillió-ötszázezer forint), a II. rész vonatkozásában 100.000 Ft (azaz százezer forint). A teljesítést és az igazolásának módját a KD tartalmazza. Befizetés helye: AK székhelye, AK bankszámla száma: 11744003-20612517-00000000, befizetés igazolásának módja: átutalás esetén átutalási igazolás, fizetési számlára történő befizetés esetén a befizetést igazoló dokumentum.
8) Valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest.
9) Az ajánlatok munkanapokon Hétfőtől - csütörtökig: 08.00-16.30, Péntek: 08.00-14.00 között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határidő lejártáig nyújthatók be.
10) AK a Kbt. 75.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján felhívja a figyelmet arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11) Amennyiben AK az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második legkedvezőbb AT-t, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést.
12) Bevont Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Krisztina (Lajstromszám: 00444)
13) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, és a Kbt. 2.§ (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.
14) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 25. §-ben foglaltak szerinti összeférhetetlenségről a dokumentációban részletezettek szerint.
15) Értékelés során adható pontszámok: 0-100 pont, amely minden értékelési szempont esetén azonos. 1. és 2. rész 1. szempont: fordított arányosítása, 1. rész. 2. szempont: egyenes arányosítás.
15) További információkat a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: 36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/magunkrol/dontobizottsag/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák