Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/72
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.04.16.
Iktatószám:5728/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg, 3323/8, 3322, 3323/2, 3324/1, 3325/1, 3173/1, 2228/1 és 2228/2 helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.05.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16074
Postai cím: Kossuth utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szente Klaudia
Telefon: +36 92502109
E-mail: szenteklaudia@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében
Hivatkozási szám: 75-18-2856
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45221250-9
45232450-1
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, 3323/8, 3322, 3323/2, 3324/1, 3325/1, 3173/1, 2228/1 és 2228/2 helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt.
Zalaegerszegen jelenleg egy uszodaépület működik, így az uszodafejlesztési beruházás megvalósításának időszaka alatt is szükséges a vízfelület biztosítása az úszók igényeinek kielégítésére. A beruházás ütemezett módon történő megvalósítását tartalmazza a kiviteli tervdokumentáció.
Meghatározó paraméterek:
- Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas.
- A pinceszint +földszint + tetőszint szintelrendezésű uszodaépület vasbeton CFA cölöp- és síkalapozással, jellemző tartószerkezete monolit és előregyártott vasbeton, a versenymedence lefedése 38,15 m fesztávú acél rácsos tartóval készül. A monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 4723 m3 és az acél tartószerkezetek összesen 228,5 tonna mennyiségben készülnek. Az épület fő lefedése magas trapézlemez borításon kivitelezett hőszigetelés és félkemény PVC lemez csapadékvíz elleni lemezszigetelés, 2734,82 m2 felülettel.
- Az új medencék összesített vízfelülete 1852 m2, mely a kültéri medence 406,95 m2-es, a tanmedence: 175,57 m2-es, a merülő medence 10 m2-es és a versenymedence 1259,32 m2-es felületéből adódik össze.
- Az új városi uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy melegvizes tanmedencével, egy kültéri medencével, valamint a kapcsolódó építési munkákkal (építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, sporttechnológiai, teljes körű akadálymentesítési, konyhatechnológiai) és létesítményekkel (közműépítés, út-, járda- és parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi létesítmények építése, környezetrendezési munkák) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg.
- Ütemek ismertetése:
I. ütem - Létesítmény-1: a meglévő kültéri medence bontása, kútfúrás és az új kültéri medence építése,
• gépészeti terek nettó 493,35 m2 alapterülettel,
• kültéri medence 407 m2 alapterülettel és medence körüljáró burkolatok 910 m2,
• a vízilétesítmények megszüntetése és építése keretében egy darab rétegvíz kút megszüntetésre kerül, valamint egy darab hidegvízkút, 250 m-es fúrásmélységgel és egy darab termálvízkút, 1100 m-es fúrásmélységgel létesül.
II. ütem - Léttesítmény-2: a meglévő uszodaépület elbontása, ezalatt a kültéri medence működését ideiglenes sátorfedés és ideiglenes öltözők biztosítják, valamint az új uszodaépület építése,
• nettó alapterülete 8069,22 m2, háromszintes, 270 fős lelátóval ellátott.
III. ütem - Léttesítmény-3: strandépület felújítása, összesen nettó 364,31 m2 alapterülettel.
- Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas).
- Napelemes rendszer kiépítése 50,88 kWp DC oldali villamos teljesítménnyel.
A feladat részletes ismertetését, terveket, szakági műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációval kapcsolatban felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére („vagy azzal egyenértékű”).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Fenntarthatósági terv kidolgozottsága  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 940
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. 1.6. ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a kivitelezést egységes tervek alapján kell megvalósítani, a létesítmény kivitelezése nem bontható részekre. A II.2.7.) pont: a határidő a munkaterület átadásától számít és naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését). A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.
Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti feltétel:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.
Az EEKD IV. A. 1. pontot ki kell tölteni. Igazolási mód: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (2)-(3) bekezdése.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
P1) Mérleg szerinti eredmény: A felhívás feladásának napját megelőző lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján (amennyiben nyilvánosan elérhető, úgy csatolása nem szükséges) a gazdasági szereplő mérleg szerinti eredménye. (321/2015. X.30. Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését- az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - árbevétele nem éri el a 3.500.000.000 forintot.
P2) Nyilatkozat árbevételről: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására, ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerinti esetben, az ajánlattevő, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szól nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. Ajánlattevő ebben az esetben köteles kiegészítő tájékoztatást a P2) szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által előírt módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye két egymást követő évben negatív volt.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan legalább nettó 5.000.000.000 forint teljes és nettó 3.500.000.000 forint közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1), M2) és M3) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozó legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti ( magasépítési kivitelezési) referenciaigazolást legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése (kapcsolattartó adatai: név, cím, e-mail), az építési beruházás tárgya, a mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevőként történt teljesítés esetében a referenciából ki kell derülnie a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése szerinti információnak. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a) és 22.§ (3) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.
Vizsgált időszak: a felhívás feladását megelőző 8 éven (96 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett referenciamunka.
M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pont]
M3) Statisztikai létszám: Ajánlattevőnek csatolnia kell egy kimutatást (cégszerűen aláírt nyilatkozat) a felhívás feladásának napját megelőző utolsó évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és a vezető tisztségviselőinek létszámáról. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. f) pont]
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§-ai, valamint 24.§ (1)-(2) bekezdései szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Referencia:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven (96 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
M1)1 1 db legalább 6600 m² nettó alapterületen megvalósult, építési referencia, amely magába foglalt alapozási, legalább 3000 m3 monolit (helyszíni) vasbeton szerkezetépítési és/vagy előregyártott vasbeton szerkezetépítési munkát, legalább 159 tonna acél tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, sporttechnológiai, teljes körű akadálymentesítési, konyhatechnológiai, környezetrendezési, útépítési és közműépítési munkákat, valamint rendelkezik legalább 200 fő befogadó képességű lelátóval is.
M1)2 legalább 2000 m2 lapostető szigetelés referenciával amely magas trapézlemez borításon kivitelezett hőszigeteléssel és műanyag lemez vízszigeteléssel készült.
M1)3 legalább 1200 m2 vízfelületű medence vagy medencék kivitelezésére vonatkozó referenciával.
M1)4 legalább 37,5 kWp teljesítményű napelemes rendszer kiépítési referenciával
M1)5 1 darab legalább 100 m fúrásmélységű hidegvízkútra vonatkozó referenciával
M1)6 1 darab termálkút kivitelezésére vonatkozó referenciával;
Az M1). pontban felsorolt követelményeknek való megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt M1)-M1)5 pontok szerinti egyes minimumkövetelmények értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók. 1 referenciával több alk.-i köv. is igazolható.
Az egyenértékűség szempontjából a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.
M2) Szakemberek: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet („Kr-1.m.”) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
b) legalább 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) legalább 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
f) legalább 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
g) legalább 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű szakember, legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
M3) Statisztikai létszám: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívásfeladásának napját megelőző utolsó egy évben legalább 50 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és min. 1 fő vezető tisztségviselővel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetés feltételek: Kbt. 135.§ (1) (5) és (6) bek; Ptk. 6: 130.§ (1)-(2) bek.; 2017. évi CL. törvény 260.§;
Számlák: I.ütem: 5 db részszámla, II. ütem 7 db részszámla,1 végszámla
Előleg: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Kötbérek [Ptk. 6:186.§ (1) bek]:
Késedelmi: a tartalékkeret nélküli teljes nettó ellenérték napi 0,1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 10%-a
Meghiúsulási: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20%-a
Teljesítési biztosíték: 2%
Jólteljesítési biztosíték: 2% (szerződés 11.4. pontja szerint)
Előleg-visszafizetési biztosíték: az előleg nettó 75.000.000 forint feletti részével megegyező összeg
Jótállás: 24 hónap, illetve 36 hónap kutak szerkezeti kialakítására, valamint 60 hónap tartószerkezeti és vízszigetelési munkák tekintetében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., II. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A dokumentumok letöltéséhez regisztrációs lap szükséges, adatlap az I.3) pontban található címen érhető el. A regisztrációs lapot a regisztracio@bmsk.hu e-mail címre kell megküldeni, amelyet követően a felhasználói nevet és a jelszót, valamint a dokumentumok elérési útvonalát az ajánlatkérő megküldi az ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentációk linken érhető el.
2) Helyszíni bejárás 2018. április 19. 11.00 óra. Találkozási pont: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 78. sz. alatt, a meglévő uszoda bejáratánál.
3) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
7) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság és/vagy gazdálkodó szervezet létrehozását.
8) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
9) Értékelési szempontok: Kbt. 76.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti legjobb ár érték arány. Értékelés módszere: ár esetében fordított arányosítás, fenntarthatósági terv esetében pontozás. Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-600 pont. További információt a dokumentáció tartalmaz.
10) Biztosítás: CAR típusú építési szerelési biztosítás, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint, a szerződéskötés időpontjára. Az ajánlatban a biztosítás megkötéséről nyilatkozni kell.
11) Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.
12) Feltételes közbeszerzés - függő hatályú szerződés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzés a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes, azaz: a pénzügyi fedezet érdekében ajánlatkérő támogatási kérelmet fog benyújtani. Az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ha az ajánlatkérő az eljárást mégis eredményesnek nyilvánítja, úgy az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a vállalkozási szerződés hatályba lépésének a feltétele a támogatás elnyerése. Amennyiben a felek a vállalkozási szerződést aláírják, úgy az a támogatási igény elfogadásáról szóló értesítés ajánlatkérő általi kézhezvételével (Kbt. 135. § (12) bekezdés), mint a felfüggesztő feltétel bekövetkezésével lép hatályba (időbeli hatály kezdete). A támogatással kapcsolatos támogatói döntésről az ajánlatkérő a kézhez vételt követően a nyertes ajánlatevőt értesíti. További rendelkezést a vállalkozási szerződés tervezete tartalmaz.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazhatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák