Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/69
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.11.
Iktatószám: 5746/2018
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK02128
Postai cím: Egyetem tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Rikker Emília
Telefon: +36 14116700
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Bódis György
Telefon: +36 17957103
E-mail: bodis.gyorgy@nisz.hu
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nisz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb utca 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Budai Zoltán
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gömb u. 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Budai Zoltán
Telefon: +36 14122465
E-mail: budai.zoltan@okfon.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.okfon.hu
x Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Intézményirányítási folyamatok újraszervezése, intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Intézményirányítási folyamatok újraszervezése, intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása, felsőoktatási intézményekhez bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés „Megrendelőre és a Felsőoktatási intézmény konzorciumi tagokra kiterjedően az intézményirányítási folyamatok újraszervezése az intézményirányítási folyamatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megrendelőre és további 14 darab állami felsőoktatási intézményre kiterjedően az intézményirányítási folyamatok újraszervezése, az intézményirányítási folyamatokat támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek megvalósítása, a megvalósított intézményirányítási szakrendszerek Megrendelőhöz és Felsőoktatási intézmény konzorciumi tagokhoz történő bevezetése, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a szakrendszerek üzembe állításához szükséges hardver és szoftver infrastruktúra elemek szállítása és üzembe helyezése, az alábbiakra kiterjedően:
• Gazdálkodási, teljesítménymérési, humán erőforrás menedzsment és jogszabályi előírásoknak megfelelő felsőoktatási iratokat és adatokat nyilvántartó, valamint a hallgatók virtuális gyűjtőszámláinak kezelését támogató tanulmányi rendszermodulok, illetve utóbbinak részét képező iratkezelési szoftver modul tesztelési környezetének kialakítása, alapfunkcióinak átadása tesztelésre, valamint a tesztelés támogatása
• Gazdálkodási, teljesítménymérési, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi alapmodulok, illetve utóbbinak részét képező iratkezelési szoftver modul bevezetése a projekt tárgyát képező 15 darab állami felsőoktatási intézményhez az intézmények több mint 130 000 hallgatójára, 7 500 oktatójára és 7 500 egyéb dolgozójára kiterjedően.
• Az alapmodulok bevezetése keretében a felhasználók alapmodulok használatára történő felkészítését segítő SCORM 2004, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő elektronikus távoktatási tananyagok kidolgozása, valamint a felhasználók körében ezekre építve elektronikus távoktatási tanfolyamok lebonyolítása.
• A kiterjesztett gazdálkodási, teljesítménymérési, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi rendszer modulokból, illetve utóbbinak részét képező, natív és webes klienssel is rendelkező tanúsított elektronikus iratkezelési szoftver modulból felépülő, tanulmányi törzsadatok kezelése tekintetében egymással integrált intézményirányítási szakrendszerek funkcióinak, paraméterezésének és architektúrájának megtervezése a nemzetközi legjobb gyakorlatok alapján kidolgozott architektúra tervezési módszertanokra, és IT biztonsági követelményekre tekintettel
• A kiterjesztett rendszermodulokból felépülő, integrált intézményirányítási szakrendszerek funkcióinak megvalósítása, paraméterezésének elvégzése, szállítói tesztelése, valamint funkcionális, integrációs, átadás-átvételi tesztelésének támogatása
• A kiterjesztett rendszermodulokból felépülő, integrált intézményirányítási szakrendszerek bevezetése a projekt tárgyát képező 15 darab állami felsőoktatási intézményhez az intézmények több mint 130 000 hallgatójára, 7 500 oktatójára és 7 500 egyéb dolgozójára kiterjedően.
• A kiterjesztett rendszermodulokból felépülő, integrált intézményirányítási szakrendszerek bevezetése keretében a felhasználók integrált intézményirányítási szakrendszerek használatára törtétnő felkészítését segítő SCORM 2004, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő elektronikus távoktatási tananyagok kidolgozása, valamint a felhasználók körében ezekre építve elektronikus távoktatási tanfolyamok lebonyolítása.
• A kiterjesztett rendszermodulokból felépülő, integrált intézményirányítási szakrendszerek élesítést követő kiemelt támogatása
• Az integrált intézményirányítási szakrendszerek működtetéséhez szükséges hardver elemek, valamint alapszoftver, virtualizációs és mentési szoftver licenszek szállítása
• Az integrált intézményirányítási szakrendszerek működtetéséhez szükséges infrastruktúra megtervezése a nemzetközi legjobb gyakorlatok alapján kidolgozott architektúra tervezési módszertanokra, és IT biztonsági követelményekre tekintettel, az infrastruktúra üzembe állítása, illetve ennek valamint az infrastruktúra üzemeltetésének a támogatása.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alapmodulok átvétele tárgyú M1 teljesítési mérföldkő előteljesítésének ideje naptári napokban meghatározva (0 - 60)  5
2 M2/A pont szerinti további szakemberek száma (0 - 5)  20
3 M2/B pont szerinti további szakemberek száma (0 - 5)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.4.6-VEKOP-17 -0002
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) KR. 1 - 4.§ (1), (3) - (4), valamint az 5. - 8. §, 10. és 12 - 16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14. § és 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell a kizáró okokat igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell
P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik
● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Amennyiben a felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.1.2) P1) pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben végzett legjelentősebb szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva:
● a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap),
● a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail);
● a szolgáltatás mennyisége;
● a szolgáltatás tárgya: az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.
A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (3a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. A nyilatkozatot az ajánlathoz csatolandó EEKD alfa szakaszában kell megtenni.
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legalább
A) 1 db, 2011. évi CCIV. törvény és végrehajtási rendeletei, vagy azzal egyenértékű tagállami szabályozás szerinti iratokat és adatokat nyilvántartó, valamint a hallgatók virtuális gyűjtőszámláinak kezelését támogató, legalább 10 000 regisztrált hallgatót kiszolgáló, tanulmányi törzsadatok kezelése tekintetében egymással integrált tanulmányi információs, gazdálkodási és humán erőforrás menedzsment modulokból felépülő intézményirányítási szakrendszer fejlesztésére és/vagy felsőoktatási intézményekhez történő bevezetésére és/vagy támogatására kiterjedő szerződésszerűen teljesített referenciával.
B) 1 db, SCORM 2004, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, tanulmányi információs rendszer és/vagy ügyintézés támogató rendszer és/vagy gazdálkodási és humán erőforrás menedzsment rendszer használatára felkészítő, elektronikus távoktatási képzési tananyag kidolgozására, és legalább 200 főre kiterjedő lebonyolítására kiterjedő referenciával
C) 1 db, a 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet, vagy azzal egyenértékű, elektronikus iratkezeléssel szemben támasztott követelményeket meghatározó tagállami szabályozás vagy szabvány követelményeinek megfelelő, legalább 5 000 intézményi felhasználót kiszolgáló, elektronikus iratkezelési szoftver megvalósítására és/vagy bevezetésére és/vagy támogatására kiterjedő, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Egy referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható, valamint az egyes referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetőek.
M2) legalább az alábbi szakemberekkel:
A. 1 fő felsőfokú műszaki, közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, 2011. évi CCIV. törvény és végrehajtási rendeletei, vagy azzal egyenértékű tagállami szabályozás szerinti iratokat és adatokat nyilvántartó, valamint a hallgatók virtuális gyűjtőszámláinak kezelését támogató, tanulmányi törzsadatok kezelése tekintetében egymással integrált tanulmányi információs, gazdálkodási és humán erőforrás menedzsment modulokból felépülő intézményirányítási szakrendszer bevezetésében és/vagy támogatásában legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
B. 1 fő felsőfokú műszaki, közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet, vagy azzal egyenértékű, elektronikus iratkezeléssel szemben támasztott követelményeket meghatározó tagállami szabályozás vagy szabvány követelményeinek megfelelő, natív és webes klienssel is rendelkező elektronikus iratkezelési szoftver megvalósításában, bevezetésében és/vagy támogatásában legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
C. 1 fő felsőfokú műszaki, közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, TOGAF 9 Foundation, vagy azzal egyenértékű architektúra tervezési képesítéssel rendelkező, informatikai rendszerek tervezésében és/vagy bevezetésében legalább 36 hónapos fejlesztési vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
D. 1 fő felsőfokú műszaki, közgazdasági vagy természettudományi végzettségű, CISA, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező, Informatikai biztonsági projektekben legalább 36 hónapos IT biztonsági szakértői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
A szakembereknek magyarul felsőfokú szinten beszélő vagy magyar anyanyelvű szakembernek kell lennie vagy magyarul nem beszélő szakember esetében szaktolmács bevonása szükséges az adott szakember vonatkozásában.
Egy szakember 3 alkalmassági feltétel teljesítéséhez nevesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: mértéke minden megkezdett késedelmes munkanap után a részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj teljes összegének 0,5%-ával megegyező összeg, összesen legfeljebb a részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj teljes összegének 30%-a.Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói díj értékének 10 %-a Kifizetés a Kbt.135.§(4)-(6)bek. alapján az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Részszámla benyújtható. Szállítói előleg a 272/2014.(XI.5.)KR.119.§(1)bek.a) pont szerint, mértéke a szerződés támogatás terhére elszámolható ellenértékének 30 %-a. Előleg-visszafizetési biztosítékra irányadó: 272/2014.(XI.5.)KR.118/A.§.Előleg összegével a részszámlákban és a végszámlában arányosan kell elszámolni. A finanszírozás: szállítói. Támogatás intenzitása:100,000000%, OP azonosító EFOP-3.4.6-VEKOP-17 -00002
Ajánlattétel,elszámolás, kifiz. pénzneme Ft. A pénzügyi telj. és fin. részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dok.tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/07/15 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni kell.
3. A Kbt. 66.§(2),(4),(5),(6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
4. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 30.§(4) bek. alapján jelzi, hogy a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.
6. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező, támogatandó intézményirányítási folyamatokból fakadóan egymással szorosan integrálandó intézményirányítási szakrendszereket, illetve azok tervezési, implementálási, bevezetési feladatait különböző szervezetek végezzék. Az egymással szorosan összefüggő és egymásra épülő feladatok olyan műszaki egységet alkotnak, amelyek feldarabolása gazdasági és szakmai szempontból is rossz hatékonyságú munkavégzést eredményeznének.
7. Ajánlatkérő a Kbt.57.§ (2) bek. szerint közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító OKFON ZRt. honlapjáról (http://okfon.hu/index.php?akt_menu=10) a honlapon történő előzetes regisztráció után.
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján az eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát kéri.
10. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy mely pénzügyi intézménynél vezet számlát, illetve a felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt-e meg számlája. Ha szűnt meg számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.1.2) P1) pont szerinti tartalommal.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza:az 1. szempont esetén a fordított arányosítás, a 2., 3. és 4. szempont esetén az egyenes arányosítás alkalmazásával értékeli az ajánlatokat.
Az értékelés során használt képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszám 0-10.
12. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját alkalmazza.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. szerint kell eljárni.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 53. § (5) és a 135. § (12) bek-t. A Szerződéstervezet X. pontja tartalmazza a feltételes közbesz.i eljárás részletes feltételeit.
16. A Kbt. 29. § (2) bekezdés alapján az ELTE és a NISZ, mint közös ajánlatkérők közösen valósítják meg tárgyi közbeszerzést olyan módon, hogy a maguk közül kiválasztott meghatalmazott és a közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérő az ELTE.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák